Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
  • Не нашли подходящий заказ?
    Заказать в 1 клик:  /contactus
  •  
Главная \ Методичні вказівки

Методичні вказівки

Індивідуальне завдання 06.09.2021 08:35

Шановні Студенти!

Індивідуальне завдання виконується за матеріалами підприємства, за даними якого ви плануєте писати кваліфікаційну магістерську роботу, вихідні дані для якого необхідно заповнити у форматі Excel, файл «Шаблон».

У заповненому документі Excel  мають бути  представлені відповідні розрахунки, що запропоновано визначити у табл. 1 – 7. Оцінюватися будуть два види робіт:

  • розрахунки, що наведено у документі Excel, відповідно до таблиць;
  • у документі Word мають бути представлені висновки за результатами розрахунків та ситуації щодо економічного зростання в цілому по підприємству.
 

Таблиця 1 – Показники економічного зростання ПАТ (ТОВ) «» відповідно до аналітичних передумов «Золотого правила економіки підприємства»

Показники

Джерело інформації

2016 р.

2017 р.

2018 р.

2019 р.

2020 р.

1. Темпи зростання активів, % до

Активи Ф.1 р. 1300 або 1900

 

 

 

 

 

попереднього року

 

 

 

 

 

 

2015 р.

 

 

 

 

 

 

2. Темпи зростання виручки від продажу продукції, % до

ВР Ф.2 р. 2000

 

 

 

 

 

попереднього року

 

 

 

 

 

 

2015 р.

 

 

 

 

 

 

3. Темпи зростання чистого прибутку, % до

ЧП ф. 2 р. 2350

 

 

 

 

 

попереднього року

 

 

 

 

 

 

2015 р.

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2 – Показники формування балансової вартості чистих активів ПАТ «» у 2016 – 2020 рр.

Показники

Джерело інформації

2016 р.

2017 р.

2018 р.

2019 р.

2020 р.

1. Балансова велична активів

 

 

 

 

 

 

тис.грн

А Ф.1 р. 1300 або 1900

 

 

 

 

 

абсолютна зміна до попереднього року, тис.грн

 

 

 

 

 

 

темпи приросту (зменш.) до попер. року, %

 

 

 

 

 

 

темпи приросту (зменш.) до 2015 року, %

 

 

 

 

 

 

2. Позиковий капітал

 

 

 

 

 

 

тис.грн

ПК Ф.1

(р. 1595+р.1695)

 

 

 

 

 

абсолютна зміна до попереднього року, тис.грн

 

 

 

 

 

 

темпи приросту (зменш.) до попер. року, %

ЧП ф. 2 р. 2350

 

 

 

 

 

темпи приросту (зменш.) до 2015 року, %

 

 

 

 

 

 

3. Балансова вартість чистих активів

 

 

 

 

 

 

тис.грн

ЧА = А – ПК (п.1 – п.2)

 

 

 

 

 

абсолютна зміна до попереднього року, тис.грн

 

 

 

 

 

 

темпи приросту (зменш.) до попер. року, %

 

 

 

 

 

 

темпи приросту (зменш.)  до 2015 року, %

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3 – Показники формування позикового капіталу ПАТ «» у 2016 – 2020 рр.

Показники

Джерело інформації

2016 р.

2017 р.

2018 р.

2019 р.

2020 р.

1. Довгостроковий позиковий капітал

 

 

 

 

 

 

Тис.грн

ПКдовг

Ф.1 р. 1595

 

 

 

 

 

абсолютна зміна до попереднього року, тис.грн

 

 

 

 

 

 

темпи приросту (зменш.) до попер. Року, %

 

 

 

 

 

 

темпи приросту (зменш.) до 2015 року, %

 

 

 

 

 

 

2. Короткостроковий позиковий капітал

 

 

 

 

 

 

Тис.грн

ПКкор

Ф.1 р. 1695

 

 

 

 

 

абсолютна зміна до попереднього року, тис.грн

 

 

 

 

 

 

темпи приросту (зменш.) до попер. року, %

 

 

 

 

 

 

темпи приросту (зменш.) до 2015 року, %

 

 

 

 

 

 

3. Частка платних позикових джерел у структурі позикового капіталу, %

 

 

 

 

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

довгострокових

 

 

 

 

 

 

короткострокових

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4 – Показники формування власного капіталу ПАТ «» у 2016 – 2020 рр.

Показники

Джерело інформації

2016 р.

2017 р.

2018 р.

2019 р.

2020 р.

1. Власний капітал

 

 

 

 

 

 

тис.грн

ВлК Ф.1 р. 1495

 

 

 

 

 

абсолютна зміна до попереднього року, тис.грн

 

 

 

 

 

 

темпи приросту (зменш.) до попер. року, %

 

 

 

 

 

 

темпи приросту (зменш.) до 2015 року, %

 

 

 

 

 

 

2. Нерозподілений прибуток

 

 

 

 

 

 

тис.грн

НП Ф.1 р. 1420

 

 

 

 

 

абсолютна зміна до попереднього року, тис.грн

 

 

 

 

 

 

темпи приросту (зменш.) до попер. року, %

 

 

 

 

 

 

темпи приросту (зменш.) до 2015 року, %

 

 

 

 

 

 

3. Витрати на власний капітал, %

 

 

 

 

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

доходності по безризиковим вкладенням

 

2,4

2,2

1,8

1,7

1,1

премії за ризик розвиненості фондового ринку

 

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

премії за політичний ризик

 

3,6

3,2

3

3

3,2

премії за ризик інфраструктури відповідного фондового ринку

 

1,4

1,3

1,4

1,4

1,4

 

Таблиця 5 – Показники формування середньозважених витрат на капітал ПАТ «» у 2016 – 2020 рр.

Показники

2016 р.

2017 р.

2018 р.

2019 р.

2020 р.

1. Частка власного капіталу у загальній його величині

 

 

 

 

 

2. Витрати на власний капітал, %

 

 

 

 

 

3. Частка платних позикових джерел у структурі капіталу

 

 

 

 

 

4. Витрати на позиковий капітал, %

 

 

 

 

 

5. Середньозважені витрати на капітал, %

 

 

 

 

 

 

Таблиця 6 – Показники формування фундаментальної вартості капіталу ПАТ «» у 2016 – 2019 рр.[1]

Показники

Джерело інформації

2016 р.

2017 р.

2018 р.

2019 р.

2020 р.

1. Чиста рентабельність капіталу, %

Чистий прибуток/Власний капітал*100%

 

 

 

 

 

2. Спред прибутковості капіталу, %

Чиста рент капіталу Середньозважені витрати на капітал

 

 

 

 

 

3. Додана вартість капіталу, тис.грн

Активи * Спред прибутк капіталу/100

 

 

 

 

 

4. Фундаментальна вартість капіталу, тис.грн

Середньорічна величина власного капіталу + Додана вартість капіталу

 

 

 

 

 

абсолютна зміна до попереднього року, тис.грн

 

 

 

 

 

 

темпи приросту (зменш.) до попер. року, %

 

 

 

 

 

 

темпи приросту (зменш.) до 2015 року, %

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 7 – Показники фінансово-економічних результатів діяльності ПАТ «» у 2015 – 2020 рр.

Показники

2015 р.

2016 р.

2017 р.

2018 р.

2019 р.

2020 р.

1. Чиста рентабельність (збитковість) реалізації продукції, %

 

 

 

 

 

 

2. Чиста рентабельність (збитковість) власного капіталу, %

 

 

 

 

 

 

3. Продуктивність функціонування активів, грн./грн

 

 

 

 

 

 

4. Продуктивність персоналу, тис.грн/особу

 

 

 

 

 

 

5. Тривалість обороту активів, днів

 

 

 

 

 

 

6. Коефіцієнт стійкості економічного зростання[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Розрахунок зроблено на основі використання моделі остаточного операційного прибутку.

[2] Формула розрахунку: (Нерозподілений прибуток на кінець року – Нерозподілений прибуток на початок року) / [(Власний капітал на початок року + Власний капітал на кінець року)/2]