Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
 • Не нашли подходящий заказ?
  Заказать в 1 клик:  /contactus
 •  
Главная \ Методические указания

Методические указания

Брендинг 11.03.2019 17:37

Індивідуальні завдання

 

Варіант 1

 1. Визначте цінності, індивідуальність та сутність 1-2 брендів підприємства. Обґрунтуйте свою думку.
 2. Розкрийте активи брендів (2-3 бренди). Доведіть, чому саме ці складові є активами. Відповідь аргументуйте.

 

Варіант 2

 1. Розробіть практичну структуру бренда на прикладі 2-3 марок.
 2. Розкрийте сутність і особливості цінностей брендів підприємства (2-3 марки). В чому полягає їх відмінність від інших активів брендів, що розглядаються? Відповідь обгрунтуйте.

 

 

Варіант 3

 1. Визначте раціональні та емоційні чинники бренду на прикладі 2-3 марок. Які з них Ви вважаєте найважливішими?
 2. Розробіть стратегії марочних комунікацій (2-3 марки) та доведіть їх ефективність.

 

 

Варіант 4

 1. Визначте активи бренду на прикладі марок підприємства (3-4 найменування). Які з них мають переважне значення у зміцненні позиції марки?
 2. Розробіть стратегії позиціювання брендів, виходячи  з особливостей сприйняття споживачів цільового ринку (2-3 марки).

 

Варіант 5.

 1. Розробіть асоціативний простір бренду для декількох товарних марок підприємства. Яким чином можна використовувати це в маркетингових комунікаціях? Відповідь аргументуйте.
 2. Розкрийте ідентичність брендів компанії (2 бренди). Які з елементів ідентичності можна віднести до активів? Чому Ви так вважаєте?

 

 

Варіант 6

 1. Розробіть асоціативний простір брендів (2-3 бренди). Відповідь обгрунтуйте і посніть особливості кожного рівня.
 2. Які  засоби марочних комунікацій є найбільш поширеними для просування торговельних марок підприємства? В чому полягає їх осбливість? Чи є вони ефективними і що можна запропонувати для підвищення ефективності впливу на цільових споживачів?

 

 

 

Варіант 7

 1. Проведіть SWOT-аналіз найбільш потужних марок підприємства. Які шляхи зміцнення їхніх позицій можна запропонувати?
 2. Визначте загальні і специфічні цінності брендів підприємства на прикладі 2-3 марок. Поясніть особливість вказаних загальних і специфічних цінностей. відповідь аргументуйте.