Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методические указания

Методические указания

Проведення одночасного допиту декількох осіб (ч.9, ст.224) 21.10.2016 17:57

Для з’ясування причин розбіжностей у показаннях, слідчий має право провести одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. Тому основними вимогами для прийняття рішення про проведення цієї слідчої дії є: 1) попередній допит особи; 2) наявність розбіжностей з показаннями інших допитаних осіб.

         Готуючись до проведення допиту декількох осіб слідчий повинен:

- належним чином повідомити повістками осіб, що будуть допитуватися, про час і місце проведення слідчої дії та повідомленнями осіб, які не обов’язково повинні бути присутні, однак законом на це мають право

         - враховуючи процесуальний статус допитуваних осіб, повідомити про проведення слідчої дії також тих осіб, участь яких під час її проведення є обов’язковою (захисників, представників, законних представників, перекладача, педагога, психолога);

         - визначити необхідність застосування аудіо- чи відеозапису та потребу залучення у зв’язку з цим спеціаліста. Рішення про фіксацію допиту декількох осіб технічними засобами приймає особа, яка буде його проводити (ст. 107 КПК).

Після того, як учасник одночасного допиту декількох осіб з’являться за викликом, слідчий діє наступним чином:

1) встановлює особу викликаних на одночасний допит;

2) перевіряє присутність осіб, участь яких при проведенні одночасного допиту є обов’язковою, та встановлює їх особу. При відсутності когось із них – вирішується питання про можливість подальшого проведення слідчої дії;

3) повідомляє учасників про застосування для фіксації ходу проведення одночасного допиту технічних засобів. Робить про це відповідний запис у протоколі. Якщо запис одночасного допиту здійснюється за допомогою технічних засобів, то слід пам’ятати, що текст показань може не вноситись до відповідного протоколу за умови, що жоден з учасників цієї процесуальної дії не наполягає на цьому. В такому випадку в описовій частині протоколу одночасного допиту зазначається, що показання зафіксовані на технічному носії інформації, який додається до нього (ч. 2 ст. 104 КПК);

4) роз’яснює права та обов’язки учасників у залежності від їх процесуального статусу (зміст ст. 63 Конституцію України роз’яснюється обов’язково), попереджає про кримінальну відповідальність (свідка – за відмову від дачі показань і за дачу завідомо неправдивих показань (статті 384 і 385 ККУ); потерпілого – за дачу завідомо неправдивих показань (ст. 384 ККУ)). Про це робляться відповідні записи у протоколі;

5) встановлює чи знають викликані особи одна одну і у яких стосунках вони перебувають. Про це робиться відповідний запис у протоколі;

6) пропонує викликаним особам по черзі дати показання про ті обставини, для з’ясування яких проводиться одночасний допит. Необхідно враховувати, що під час одночасного допиту за бажанням особи, вона може викласти свої покази власноручно;

7) після цього слідчий може поставити запитання. Слід пам’ятати, що оголошувати покази учасників, що дані ними а попередніх допитах, дозволяється лише після дачі ними показань на одночасному допиті;

8) після запитань слідчого одна одній мають право ставити особи, що беруть участь у допиті, їх захисники чи представники. Ці запитання повинні стосуватися предмету допиту;

9) оформити протокол одночасного допиту відповідно до вимог                        ст. 104 КПК. Його оформляє слідчий, який проводить одночасний допит, під час його проведення або безпосередньо після закінчення Див. додаток № 11;

10) якщо здійснювався запис одночасного допиту за допомогою технічних засобів, то слід пам’ятати, що текст показань може не вноситись до відповідного протоколу за умови, що жоден з учасників цієї процесуальної дії не наполягає на цьому. В такому випадку в описовій частині протоколу допиту зазначається, що показання зафіксовані на технічному носії інформації, який додається до нього (ч. 2 ст. 104 КПК);

11) ознайомити з текстом протоколу та зробити про це відповідний запис у протоколі. Запитання, зауваження і доповнення учасників допиту зазначаються перед підписами про ознайомлення. Протокол підписуються усі учасники, які брали участь у проведенні допиту. Якщо особа через фізичні вади не може особисто підписати протокол, то ознайомлення здійснюється у присутності його захисника, який своїм підписом засвідчує зміст протоколу та факт неможливості його підписання особою. Якщо особа відмовився підписати протокол, то про це слідчий зазначає у протоколі. Особі надається право дати письмове пояснення про причини такої відмови, які заносяться в протокол. Факт відмови особи від підпису засвідчує своїм підписом його захисник (ч. 5 і 6 ст. 104 КПК);

12) стенограма, аудіо- чи відеозапис допиту підозрюваного надається для ознайомлення учасникам допиту та про це робиться відповідний запис у протоколі допиту перед підписами його учасників. Після допиту вони належним чином упаковуються, підписуються слідчим та іншими особами, що брали участь у їх виготовленні. У матеріалах кримінальної справи повинен зберігатися оригінальний примірник технічних носіїв інформації зафіксованого допиту свідка, а резервні копії зберігаються окремо.