Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
 • Не нашли подходящий заказ?
  Заказать в 1 клик:  /contactus
 •  
Главная \ Методичні вказівки

Методичні вказівки

Статистика 06.05.2021 15:18

 

ВАРІАНТ№1

 

1 За наведеними даними (млн од.) побудувати рахунок капіталу для сектора «Нефінансові корпорації».

1. Чисте заощадження

35

2. З Державного бюджету надійшло коштів на капітальні вкладення

38

3. Витрати на капітальне будівництво

17

4. Витрати на обладнання

25

5. Вартість безоплатно наданого підприємствами майна дитячим будинкам і школам

8

6. Зміна запасів готової продукції

8

7. Вартість залишків виробничих запасів на початок року

52

8.Вартість залишків виробничих запасів на кінець року

59

 9. Споживання основного капіталу

30

 

 

2. Повна варт ість основних засобів суб’єктів господарювання регіону на початок року становила 1200, а за відрахуванням зносу – 800 млн .грн. Протягом року було введено в дію нових основних засобів на 220 млн. грн., у тому числі 20 березня – на 160, 25 червня на 60 млн. грн. Вибуття основних засобів внаслідок зносу (за повною вартістю) відбулося 29 червня на 100 млн. грн. і 22  жовтня на 60 млн. грн., зношення вибулих основних засобів становило 90%. Сума нарахованої амортизації – 130 млн. грн.. Валовий випуск продукції становив 2967 млн грн., середньооблікова чисельність працівників – 15320 осіб.

Визначити:

  1) середньорічну вартість основних засобів;

  2) наявність основних засобів на кінець року:а) за повною вартістю;  б) за залишковою вартістю; 

  3) коефіцієнт зносу основних засобів: б) на кінець року ;

  4) коефіцієнт придатності основних засобівб: на кінець року;

  5) коефіцієнт відновлення основних засобів;

 

розрахункові завдання

1. Тривалість одного обороту оборотних засобів у 1кв. 50 днів; у 2кв. 62 днів; у 3кв. 55днів; у 4 кв. 45днів.Число оборотів за рік складає:

2. Експорт товарів і послуг за рік становив 34 млрд. дол. США, імпорт товарів і послуг – 35,5. Зовнішнє сальдо товарів і послуг в рахунках «іншого світу»: а) позитивне; б) негативне. Коефіцієнт покриття розрахувати.

3. Первісна вартість основних виробничих засобів комунальних підприємств району на початок року 220 млн.грн., у лютому надійшло нових на 20 млн.грн , у березні вибуло на 5 млн.грн ( за первісною вартісттю).  Знос на початок року складав 30 млн.грн., середня  місячна норма амортизації  0,5%. Коефіцієнт зносу на кінець року складає: 

 

4. Який показник одержимо відношенням  виторгу від продажу експортної продукції за внутрішніми цінами  до витрат на її виробництво?

1. Економічна ефективності експорту

2. Бюджетна ефективність експорту

3. Повна ефективність експорту

4. Експортну квоту

5. Середньорічна вартість основних засобів зросла на 10 %, а рівень капіталовіддачі знизився на 10 %. Як змінився ВВП?

 

ВАРІАНТ №2

1. За наведеними даними (млн од.) побудувати для сек­тора «Домашні господарства» рахунок капіталу.

1. Вартість нових капітальних об’єктів, придбаних або вироблених господарським способом (житла, споруд, робочої та продуктивної худоби, сільськогосподарської техніки тощо)

35

2. Витрати капітального характеру для відновлення земель, які (витрати) фінансуються з бюджету

13

3. Вартість квартир, переданих домашнім господарствам ,безоплатно

10

4. Виплати компенсацій за втрати, спричинені громадянам (вибухами, пожежами тощо)

1

5. Пожертвування громадян (на будівництво бібліотек, навчальних закладів тощо)

3

6. Виплачені податки на капітал (у зв’язку з передачею активів у разі спадщини чи дарування)

8

7. Приріст запасів матеріальних оборотних коштів

1,5

8. Чисте придбання цінностей

2,6

9. Чисте заощадження

135

10. Споживання основного капіталу

16

 

2. Маємо наступні дані про постачання металу металургійними комбінатами у групу країн:

Показники

Турція

Бразилія

Індія

Країни ЄС

Ціна за 1 т., дол.

350

360

320

370

Експорт, тис.тонн

45

48

60

150

Розрахуйте:

1) вартість експорту в Турцію;

2) середню ціну за 1 т для країн, у які поставляється ця продукція;

3) вартість експорту в Турцію за середньою ціною для групи країн;

4) абсолютний результат цінових співвідношень з експорту металу в Турцію.

 Оцініть ефективність зовнішньої торгівлі зТурцією;

 

розрахункові завдання

1. Валовий випуск продукції виріс на 5 %, а рівень капіталомісткості продукції  на 7 %. Визначте зміну обсягу основного капіталу.

2. Тривалість одного обороту оборотних засобів у 1кв. 52 днів; у 2кв. 60 днів; у 3кв. 55днів; у 4 кв. 45днів.Число оборотів за рік складає: 

3 .Первісна вартість основних виробничих засобів комунальних підприємств району на початок року 220 млн.грн., у лютому надійшло нових на 20 млн.грн , у березні вибуло на 5 млн.грн ( за первісною вартісттю).  Знос на початок року складав 35 млн.грн., середня  місячна норма амортизації  0,5%. Коефіцієнт зносу на кінець року складає: 

 

4.  Який показник одержимо відношенням експорту до ВВП?

1. Коефіцієнт покриття

2. Імпортну квоту

3. Експортну квоту

4. Зовнішньоторговельну квоту

5. Експорт товарів і послуг 55 млрд.грн. Імпорт  товарів і послуг 62 млрд.грн. Побудувати  зовнішній рахунок товарів і послуг.

 

ВАРІАНТ №3

1 За наведеними даними (млн од.) побудувати для сек­тора «Нефінансові корпорації» рахунок капіталу.

1. Вартість нових капітальних товарів та об’єктів (будинків, інших споруд, машин, обладнання і т. ін.), придбаних інституційними одиницями за поточний період

120

2. Витрати капітального характеру на поліпшення земель і вирощування плодово-ягідних культур

5

у тому числі кошти Державного бюджету, виділені на відшкодовування ерозії земель

3

3. Незавершене будівництво, прийняте й оплачене замовником

30

4. Витрати на капітальний ремонт основного капіталу

32

5. Витрати на створення та придбання програмного забезпечення та баз даних для ЕОМ

12

6. Витрати у зв’язку з передачею прав власності на невироблені активи

15

7. Вартість вибулого основного капіталу

19

у тому числі безоплатно переданого дитячим будинкам

6

8. Вартість житла для військовослужбовців, побудованого та переданого

18

9. Приріст запасів матеріальних оборотних коштів

26

10. Чисте придбання цінностей

2,7

11.Валове заощадження

180

12. Споживання основного капіталу

100

 

2. Маємо наступні дані про постачання металу металургійними комбінатами у групу країн:

Показники

Турція

Бразилія

Індія

Країни ЄС

Ціна за 1 т., дол.

340

360

310

390

Експорт, тис.тонн

45

48

60

120

Розрахуйте:

1) вартість експорту вІндію;

2) середню ціну за 1 т для країн, у які поставляється ця продукція;

3) вартість експорту в Індію за середньою ціною для групи країн;

4) абсолютний результат цінових співвідношень з експорту металу в Індію. Оцініть ефективність зовнішньої торгівлі з Індією;

5) індекс експортних цін у торгівлі з Індією.

розрахункові завдання

1. Споживчі ціни на товари та послуги зросли у поточному періоді порівняно з базовим на 35%. Індекс купівельної спроможності грошової одиниці дорівнює

2. Тривалість одного обороту оборотних засобів у 1кв. 54 днів; у 2кв. 60 днів; у 3кв. 55днів; у 4 кв. 45днів.Число оборотів за рік складає:

3. Експорт товарів і послуг за рік становив 35 млрд. дол. США, імпорт товарів і послуг 35,5.

 ВВП 320 млрд.дол. Визначити експортну квоту та ступінь імпортної залежності.

 

4.  Як визначається сальдо (баланс) зовнішньої торгівлі

1. Підсумовуванням її експорту й імпорту

2. Різницею між експортом і імпортом

3. Підсумовуванням тільки її  експорту чи імпорту

4. Відношенням суми експорту до суми імпорту

 

5.  Середньорічна вартість основних засобів у поточному періоді зросла в 1.02 рази (в порівняних цінах), а рівень капіталовіддачі збільшився на 5%. Як змінився обсяг виробництва?

 

 

ВАРІАНТ №4

За наведеними даними (млн од.) про активи та пасиви економіки в цілому на початок періоду побудувати баланс активів та пасивів на кінець періоду.

Вироблені нефінансові активи

4850

Невироблені нефінансові активи

1730

Фінансові активи

2270

Фінансові зобов’язання

2130

Валове нагромадження основного капіталу

250

Споживання основного капіталу

120

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів

30

Чисте придбання нефінансових невироблених активів

1,0

Зміна вартості вироблених активів

– 6

Зміна вартості невироблених активів

– 2

Чисте придбання фінансових активів

220

Чисте прийняття фінансових зобов’язань

190

 

 

 

2. Роздрібний товарооборот регіону дорівнював у І кв. – 3465 млн.грн., у ІІ кв. – 4890 млн.грн. Товарні запаси в І кв. в середньому становили 231 млн.грн., на 1.04 – 310, на 1.05 – 340, на 1.06 – 275, на 1.07 – 260 млн.грн.

 Розрахувати: 1) швидкість обороту товарів у базисному і звітному періодах; 2) приріст товарообороту за рахунок зміни: а) швидкості обороту товарів; б) величини запасів; 3) час обороту товарів в базисному і звітному періодах.

 

розрахункові завдання

1. За п’ять років обсяг реальних інвестицій в регіоні знизився на 14 %, а введених в експлуатацію житлових будинків – на 7 %. Коефіцієнт еластичності введення в експлуатацію житлових будинків від обсягу інвестицій становить:

2. Експорт товарів і послуг за рік становив 37 млрд. дол. США, імпорт товарів і послуг – 35,5. Зовнішнє сальдо товарів і послуг в рахунках «іншого світу»: а) позитивне; б) негативне. Коефіцієнт покриття:

 

 

3. Як визначається оборот зовнішньої торгівлі окремої країни?

1. Підсумовуванням її експорту й імпорту

2. Різницею між експортом і імпортом

3. Підсумовуванням її експорту чи імпорту

 4. Відношенням суми експорту до суми імпорту

 

 

4. Який показник одержимо відношенням валютного виторгу від продажу продукції на зовнішньому ринку до вартості експортної продукції у внутрішніх цінах?

1. Економічна ефективності експорту

2. Бюджетна ефективність експорту

3. Повна ефективність експорту

4. Експортну квоту

 

5. Інвестиції в основний капітал зросли на 12%, а рівень капіталомісткості продукції знизився на 12%. Як змінився валовий випуск продукції?

 

 

 

ВАРІАНТ №5

 1.  За наведеними даними (у фактичних цінах; млн грн) за рік,побудувати  зовнішній рахунок первинних доходів та трансфертів

 

Зовнішнє сальдо товарів і послуг

3321

Оплата праці найманих працівників-резидентів

135

Податки за винятком субсидій на виробництво та імпорт

7

Доход від власності резидентів

2913

Поточні податки на доход, майно тощо для резидентів

      5

Соціальні внески та допомога резидентам

4

Інші поточні трансферти резидентів

234

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств у пенсійних фондах резидентів

Оплата праці найманих працівників-нерезидентів

64

Податки за виключенням субсидій на виробництво та імпорт нерезидентів

2

Дохід від власності нерезидентів

341

Поточні податки на дохід, майно тощо для нерезидентів

1

Соціальні внески та допомога нерезидентам

3

Інші поточні трансферти нерезидентів

2138-

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств у пенсійних фондах нерезидентів

Капітальні трансферти одержані

Капітальні трансферти сплачені

12

2Маємо наступні дані про постачання металу металургійними комбінатами у групу країн:

Показники

Турція

Бразилія

Індія

Країни ЄС

Ціна за 1 т., дол.

350

360

320

370

Експорт, тис.тонн

45

48

60

150

Розрахуйте:

1) вартість експорту в Бразилію;

2) середню ціну за 1 т для країн, у які поставляється ця продукція;

3) вартість експорту в Бразилію за середньою ціною для групи країн;

4) абсолютний результат цінових співвідношень з експорту металу в Бразилію. Оцініть ефективність зовнішньої торгівлі з Бразилією;

3) індекс експортних цін у торгівлі з Бразилією.

розрахункові завдання

1. Виробництво продукції у звітному періоді порівняно з базисним збільшилося на 10 тис.од. і становило 60 тис.од., витрати матеріалів на виробництво продукції зросли на 5%.

Як змінилася  матеріаловіддача при умові, що ціни не змінилися?

2. Тривалість одного обороту оборотних засобів у 1кв. 30 днів; у 2кв. 30 днів; у 3кв. 30днів; у 4 кв. 30днів.Число оборотів за рік складає:  

3. Експорт товарів і послуг у країни близького зарубіжжя становив, млрд. гр.од.:

Рік

2017

2018

У поточних цінах

5

5,29

У цінах 2017р.

5

4,60

Індекс фізичного обсягу .Індекс цін,%:

4. У платіжному балансі країни дефіцит рахунку поточних операцій перевищує актив рахунку руху капіталів. За таких умов запаси іноземних валют в національному банку:

 1. Зменшаться.
 2. Зростуть.
 3. Не зміняться.
 4. Висновок зробити неможливо.

 

5. Середньорічна вартість основних засобів зросла на 10 %, а рівень капіталовіддачі знизився на 10 %. Як змінився ВВП?

 

ВАРІАНТ №6

1. За наведеними даними (млн од.) побудувати для сек­тора «Домашні господарства» рахунок капіталу.

1. Вартість нових капітальних об’єктів, придбаних або вироблених господарським способом (житла, споруд, робочої та продуктивної худоби, сільськогосподарської техніки тощо)

30

2. Вартість квартир, переданих домашнім господарствам ,безоплатно

10

3. Виплати компенсацій за втрати, спричинені громадянам (вибухами, пожежами тощо)

1

4. Пожертвування громадян (на будівництво бібліотек, навчальних закладів тощо)

3

5 Виплачені податки на капітал (у зв’язку з передачею активів у разі спадщини чи дарування)

8

6. Приріст запасів матеріальних оборотних коштів

1,5

7. Чисте придбання цінностей

2,6

8. Валове заощадження

135

9. Споживання основного капіталу

16

 

2. Повна варт ість основних засобів суб’єктів господарювання регіону на початок року становила 1200, а за відрахуванням зносу – 900 млн .грн. Протягом року було введено в дію нових основних засобів на 220 млн. грн., у тому числі 15 березня – на 130, 25 червня на 60 млн. грн. 1 серпня на 30 млн.грн..  Вибуття основних засобів внаслідок зносу (за повною вартістю) відбулося 29 червня на 100 млн. грн. і 22  жовтня на 60 млн. грн., зношення вибулих основних засобів становило 90%. Сума нарахованої амортизації – 130 млн. грн.. Валовий випуск продукції становив 2967 млн грн., середньооблікова чисельність працівників – 15320 осіб.

Визначити:

  1) середньорічну вартість основних засобів;

  2) наявність основних засобів на кінець року:а) за повною вартістю;  б) за залишковою вартістю; 

  3) коефіцієнт зносу основних засобів: а) на початок року;    4) коефіцієнт придатності основних засобів: а) на початок року;    5) коефіцієнт відновлення основних засобів;

  6) капіталовіддачу;

 

розрахункові завдання

1. У звітному періоді в порівнянні з базисним споживання на зросло 12%, а доходи населення збільшилися на  8%.  На скільки відсотків збільшувалося споживання при зростанні доходів на 1%.

2.  Тривалість одного обороту оборотних засобів у 1кв. 55 днів; у 2кв. 60 днів; у 3кв. 55днів; у 4 кв. 45днів.Число оборотів за рік складає:

3. Експорт товарів і послуг за рік становив 34 млрд. дол. США, імпорт товарів і послуг – 35,5. Зовнішнє сальдо товарів і послуг в рахунках «іншого світу»: а) позитивне; б) негативне. Коефіцієнт покриття:

4. Який показник одержимо відношенням  виторгу від продажу експортної продукції за внутрішніми цінами  до витрат на її виробництво?

1. Економічна ефективності експорту

2. Бюджетна ефективність експорту

3. Повна ефективність експорту

4. Експортну квоту

5. Середньорічна вартість основних засобів виросла на 12 %, а рівень капіталовіддачі знизився на 10 %. Як змінився ВВП?

 

 

 

 

ВАРІАНТ №7

1 За наведеними даними (млн од.) побудувати для сек­тора «Нефінансові корпорації» рахунок капіталу.

1. Вартість нових капітальних товарів та об’єктів  придбаних інституційними одиницями або вироблених господарським способом за поточний період

128

2. Витрати капітального характеру на поліпшення земель і вирощування плодово-ягідних культур

15

3. Незавершене будівництво, прийняте й оплачене замовником

30

4. Витрати на капітальний ремонт основного капіталу

32

5. Витрати у зв’язку з передачею прав власності на невироблені активи

15

6. Вартість вибулого основного капіталу

19

у тому числі безоплатно переданого домашнім господарствам

6

8. Вартість житла для військовослужбовців, побудованого нефінансовими одиницями на економічній території країни

11

9. Приріст запасів матеріальних оборотних коштів

26

10. Чисте придбання цінностей

2,7

11. Валове заощадження

180

12. Споживання основного капіталу

80

 

2.Маємо наступні дані про показники експортних операцій країни:

Показники

Базисний  рік

Звітний рік

Валютна виручка за реалізовану експортну продукцію, млн. дол. США

26,6

31,4

Внутрішня вартість експортної продукції, млн. дол. США 

28,4

29,9

Середні залишки оборотних коштів для виробництва експортної продукції, млн. дол. США

2,4

2,7

 

Визначити: 1) коефіцієнт віддачі коштів, вкладених в експортну продукцію; 2) бюджетну ефективність експорту; 3) оборотність коштів, вкладених в експорт.

 

розрахункові завдання

1. Валовий випуск продукції виріс на 3 %, а рівень капіталомісткості продукції  на 4 %. Визначте зміну обсягу основного капіталу.

2. Тривалість одного обороту оборотних засобів у 1кв. 54 днів; у 2кв. 60 днів; у 3кв. 55днів; у 4 кв. 45днів.Число оборотів за рік складає: 

3.  Первісна вартість основних виробничих засобів комунальних підприємств району на початок року 220 млн.грн., у лютому надійшло нових на 20 млн.грн , у березні вибуло на 5 млн.грн ( за первісною вартісттю).  Знос на початок року складав 35 млн.грн., середня  місячна норма амортизації  03%. Коефіцієнт зносу на кінець року складає:

4. Середньорічна вартість основних засобів виросла на 10 %, а рівень капіталовіддачі знизився на 10 %. Як змінився ВВП?

5.Вартість зовнішньоторговельних операцій за рік становила, в млрд. дол США: експорт товарів – 14,7; експорт послуг – 4,2; імпорт товарів – 15,2; імпорт послуг – 4,8. Зовнішньоторговельний оборот дорівнює: . Сальдо  торговельного балансу: в) активне; г) пасивне.

 

 

 

ВАРІАНТ №8

 

1 За наведеними даними (у фактичних цінах; млн грн) за рік,побудувати  зовнішній рахунок капіталу

 

Зовнішнє сальдо товарів і послуг

3321

Оплата праці найманих працівників-резидентів

135

Податки за винятком субсидій на виробництво та імпорт

7

Доход від власності резидентів

2913

Поточні податки на доход, майно тощо для резидентів

      5

Соціальні внески та допомога резидентам

4

Інші поточні трансферти резидентів

234

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств у пенсійних фондах резидентів

Оплата праці найманих працівників-нерезидентів

64

Податки за виключенням субсидій на виробництво та імпорт нерезидентів

2

Дохід від власності нерезидентів

341

Поточні податки на дохід, майно тощо для нерезидентів

1

Соціальні внески та допомога нерезидентам

3

Інші поточні трансферти нерезидентів

2138

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств у пенсійних фондах нерезидентів

Капітальні трансферти одержані                                             7

Капітальні трансферти сплачені

12

 

 

2. Повна варт ість основних засобів суб’єктів господарювання регіону на початок року становила 1200, а за відрахуванням зносу – 800 млн .грн. Протягом року було введено в дію нових основних засобів на 220 млн. грн., у тому числі 25 березня – на 160, 25 липня на 60 млн. грн. Вибуття основних засобів внаслідок зносу (за повною вартістю) відбулося 29 травня на 100 млн. грн. і 22  жовтня на 60 млн. грн., зношення вибулих основних засобів становило 90%. Сума нарахованої амортизації – 130 млн. грн.. Валовий випуск продукції становив 2967 млн грн., середньооблікова чисельність працівників – 13520 осіб.

Визначити:

  1) середньорічну вартість основних засобів;

  2) наявність основних засобів на кінець року: за залишковою вартістю; 

  3) коефіцієнт зносу основних засобів: а) на початок року;  б) на кінець року ;

  4) коефіцієнт придатності основних засобів: а) на початок року;  б) на кінець року;  

5) капіталоозброєність праці.

розрахункові завдання

1 У звітному періоді в порівнянні з базисним споживання на зросло 7%, а доходи населення збільшилися на  5%.  На скільки відсотків збільшувалося споживання при зростанні доходів на 1%.

2. Тривалість одного обороту оборотних засобів у 1кв. 45 днів; у 2кв. 60 днів; у 3кв. 55днів; у 4 кв. 45днів.Число оборотів за рік складає:

3.  Експорт товарів і послуг за рік становив 44 млрд. дол. США, імпорт товарів і послуг – 35,5. Зовнішнє сальдо товарів і послуг в рахунках «іншого світу»: а) позитивне; б) негативне. Коефіцієнт покриття:

4.  Який показник одержимо відношенням експорту до ВВП?

1. Коефіцієнт покриття

2. Імпортну квоту

3. Експортну квоту

4. Зовнішньоторговельну квоту

.

5. Валовий випуск продукції виріс на 5 %, а рівень капіталомісткості продукції – на 7 %. Визначте зміну обсягу інвестицій.

 

 

 

 

ВАРІАНТ №9

За наведеними даними (млн од.) про активи та пасиви економіки в цілому на початок періоду побудувати баланс активів та пасивів на кінець періоду.

 

Вироблені нефінансові активи

4950

Невироблені нефінансові активи

1730

Фінансові активи

2270

Фінансові зобов’язання

2130

Валове нагромадження основного капіталу

250

Споживання основного капіталу

120

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів

30

Чисте придбання цінностей

4,0

Чисте придбання нефінансових невироблених активів

1,0

Чисте придбання фінансових активів

220

Чисте прийняття фінансових зобов’язань

190

 

2.Імпорт взуття

 

Показники

Країни, з яких постачається взуття

Німеччина

Бразилія

Індія

Вартість контракту, тис. дол.

960

745

1170

Середня ціна однієї пари, дол.

80

85

76

Розрахувати: 1) середню ціну групи краін однієї пари взуття;2) індекси  імпортних цін з Німеччини; 3) абсолютні результати цінових співвідношень з, імпорту.

 

розрахункові завдання

1.  Виробництво продукції у звітному періоді порівняно з базисним збільшилося на 8 тис.од. і становило 60 тис.од., витрати матеріалів на виробництво продукції зросли на 5%.

Як змінилася  матеріаловіддача при умові, що ціни не змінилися?

2.  Тривалість одного обороту оборотних засобів у 1кв. 58 днів; у 2кв. 60 днів; у 3кв. 55днів; у 4 кв. 48днів.Число оборотів за рік складає:

 

3.  Експорт товарів і послуг у країни близького зарубіжжя становив, млрд. гр.од.:

Рік

2017

2018

У поточних цінах

5

5,29

У цінах 2017р.

5

4,60

Індекс фізичного обсягу,%.Індекс цін,%:

 

 

4.  Як визначається сальдо (баланс) зовнішньої торгівлі

1. Підсумовуванням її експорту й імпорту

2. Різницею між експортом і імпортом

3. Підсумовуванням тільки її  експорту чи імпорту

4. Відношенням суми експорту до суми імпорту

 

 

5. У звітному періоді вартість експорту в поточних цінах зросла на 8%, його фізичний обсяг скоротився на 4%.  Як змінилися ціни на експортну продукцію?

 

 

 

 

ВАРІАНТ №10

 

1 За наведеними даними (млн од.) побудувати для сек­тора «Нефінансові корпорації» рахунок капіталу.

1. Вартість нових капітальних товарів та об’єктів  придбаних інституційними одиницями або вироблених господарським способом за поточний період

108

2. Витрати капітального характеру на поліпшення земель і вирощування плодово-ягідних культур

15

3. Незавершене будівництво, прийняте й оплачене замовником

30

4. Витрати на капітальний ремонт основного капіталу

32

5. Витрати у зв’язку з передачею прав власності на невироблені активи

15

6. Вартість вибулого основного капіталу

19

у тому числі безоплатно переданого домашнім господарствам

6

8. Вартість житла для військовослужбовців, побудованого нефінансовими одиницями на економічній території країни

11

9. Приріст запасів матеріальних оборотних коштів

26

10. Чисте придбання цінностей

2,7

11. Чисте заощадження

80

12. Споживання основного капіталу

100

 

2.Імпорт взуття

 

Показники

Країни, з яких постачається взуття

Німеччина

Бразилія

Індія

Вартість контракту, тис. дол.

860

765

1370

Середня ціна однієї пари, дол.

82

85

78

Розрахувати: 1) середню ціну групи краін однієї пари взуття;2) індекси  імпортних цін з Бразилією; 3) абсолютні результати цінових співвідношень з, імпорту.

 

розрахункові завдання

1. У звітному періоді в порівнянні з базисним споживання на зросло 8%, а доходи населення збільшилися на  7%.  На скільки відсотків збільшувалося споживання при зростанні доходів на 1%.

2. Тривалість одного обороту оборотних засобів у 1кв. 50 днів; у 2кв. 60 днів; у 3кв. 55днів; у 4 кв. 45днів.Число оборотів за рік складає:

 3.  Первісна вартість основних виробничих засобів комунальних підприємств району на початок року 220 млн.грн., у лютому надійшло нових на 20 млн.грн , у березні вибуло на 5 млн.грн ( за первісною вартісттю).  Знос на початок року складав 35 млн.грн., середня  місячна норма амортизації  0,5%. Коефіцієнт зносу на кінець року складає: 

 

4. Як визначається оборот зовнішньої торгівлі окремої країни?

1. Підсумовуванням її експорту й імпорту

2. Різницею між експортом і імпортом

3. Підсумовуванням її експорту чи імпорту

 4. Відношенням суми експорту до суми імпорту

 

 

5. Інвестиції в основний капітал зросли на 12%, а рівень капіталомісткості продукції знизився на 12%. Як змінився валовий випуск продукції?

 

 

 

 

ВАРІАНТ №11  

1.За наведеними даними (млн од.) побудувати для сек­тора «Домашні господарства» рахунок капіталу.

1. Вартість нових капітальних товарів та об’єктів, придбаних або вироблених господарським способом (житла, споруд, робочої та продуктивної худоби, сільськогосподарської техніки тощо)

20

2. Витрати капітального характеру для відновлення земель, які (витрати) фінансуються з бюджету

3

3. Вартість квартир, переданих домашнім господарствам державою під час безоплатної приватизації

9

4. Виплати компенсацій за втрати, спричинені громадянам (вибухами, пожежами тощо)

2,1

5. Пожертвування громадян (на будівництво бібліотек, навчальних закладів тощо)

2,3

6. Виплачені податки на капітал (у зв’язку з передачею активів у разі спадщини чи дарування)

8,7

7. Приріст запасів матеріальних оборотних коштів

1,5

8. Чисте придбання цінностей

2,6

9. Чисте заощадження

139,5

10. Споживання основного капіталу

16

 

2.Імпорт взуття

 

Показники

Країни, з яких постачається взуття

Німеччина

Бразилія

Індія

Вартість контракту, тис. дол.

960

765

1170

Середня ціна однієї пари, дол.

80

85

78

Розрахувати: 1) середню ціну групи краін однієї пари взуття;2) індекси  імпортних цін з Індією; 3) абсолютні результати цінових співвідношень з, імпорту.

 

розрахункові завдання

1.  Тривалість одного обороту оборотних засобів у 1кв. 50 днів; у 2кв. 58 днів; у 3кв. 55днів; у 4 кв. 45днів.Число оборотів за рік складає:

2.  Експорт товарів і послуг за рік становив 34 млрд. дол. США, імпорт товарів і послуг – 35,5. Зовнішнє сальдо товарів і послуг в рахунках «іншого світу»: а) позитивне; б) негативне. Коефіцієнт покриття:

3.  Первісна вартість основних виробничих засобів комунальних підприємств району на початок року 220 млн.грн., у лютому надійшло нових на 20 млн.грн , у березні вибуло на 5 млн.грн ( за первісною вартісттю).  Знос на початок року складав 35 млн.грн., середня  місячна норма амортизації  0,5%. Коефіцієнт зносу на кінець року складає: 

 

4. Який показник одержимо відношенням валютного виторгу від продажу продукції на зовнішньому ринку до виторгу за внутрішніми цінами?

1. Економічна ефективності експорту

2. Бюджетна ефективність експорту

3. Повна ефективність експорту

4. Експортну квоту

 

5.За наведеними даними (млрд дол.США)  визначте для  країни А і В: ступінь відкритості економіки, імпортну залежність,  оцініть збалансованість  експортно-імпортних операцій та порівняти їх.

Країна

Валовий внутрішній продукт

Експорт товарів і послуг

Імпорт товарів і послуг

А

575

92

96,6

В

800

160

162,4

 

 

 

 

ВАРІАНТ №12

1.За наведеними даними (млн од.) побудувати рахунок капіталу для сектора «Нефінансові корпорації».

1. Валове заощадження

65

2. З Державного бюджету надійшло коштів на капітальні вкладення

8

3. Витрати на капітальне будівництво

17

4. Витрати на обладнання

35

5. Вартість безоплатно наданого підприємствами майна будинкам інвалідів

9

6. Зміна залишків незавершеного виробництва

1

7. Зміна запасів готової продукції

8

8. Вартість залишків виробничих запасів на початок року

52

9. Вартість залишків виробничих запасів на кінець року

59

10. Споживання основного капіталу

30

 

2.Маємо наступні дані про показники експортних операцій країни:

Показники

Базисний  рік

Звітний рік

Валютна виручка за реалізовану експортну продукцію, млн. дол. США

28,6

31,4

Внутрішня вартість експортної продукції, млн. дол. США 

26,4

29,9

Середні залишки оборотних коштів для виробництва експортної продукції, млн. дол. США

2,4

2,7

 

Визначити: 1) коефіцієнт віддачі коштів, вкладених в експортну продукцію; 2) бюджетну ефективність експорту; 3) оборотність коштів, вкладених в експорт.

 

розрахункові завдання]

1. За п’ять років обсяг реальних інвестицій в регіоні знизився на 14 %, а введених в експлуатацію житлових будинків – на 7 %. Коефіцієнт еластичності введення в експлуатацію житлових будинків від обсягу інвестицій становить:

2 Експорт товарів і послуг за рік становив 38 млрд. дол. США, імпорт товарів і послуг – 35,5. Зовнішнє сальдо товарів і послуг в рахунках «іншого світу»: а) позитивне; б) негативне. Коефіцієнт покриття:

3.  Первісна вартість основних виробничих засобів комунальних підприємств району на початок року 220 млн.грн., у лютому надійшло нових на 20 млн.грн , у березні вибуло на 5 млн.грн ( за первісною вартісттю).  Знос на початок року складав 35 млн.грн., середня  місячна норма амортизації  0,3%. Коефіцієнт зносу на кінець року складає: 

 

4. У платіжному балансі країни дефіцит рахунку поточних операцій перевищує актив рахунку руху капіталів. За таких умов запаси іноземних валют в національному банку:

 1. Зменшаться.
 2. Зростуть.
 3. Не зміняться.
 4. Висновок зробити неможливо.

 

 

5. Як змінились за звітний період умови зовнішньої торгівлі для країни, якщо середні ціни експорту знизились на 6%, середні ціни імпорту зросли на 4%?

 

 

 

ВАРІАНТ №13

 

1.  За наведеними даними (у фактичних цінах; млн грн) за рік,побудувати  зовнішній рахунок капіталу

Зовнішнє сальдо товарів і послуг

3321

Оплата праці найманих працівників-резидентів

135

Податки за винятком субсидій на виробництво та імпорт

7

Доход від власності резидентів

2913

Поточні податки на доход, майно тощо для резидентів

      5

Соціальні внески та допомога резидентам

4

Інші поточні трансферти резидентів

234

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств у пенсійних фондах резидентів

Оплата праці найманих працівників-нерезидентів

64

Податки за виключенням субсидій на виробництво та імпорт нерезидентів

2

Дохід від власності нерезидентів

341

Поточні податки на дохід, майно тощо для нерезидентів

1

Соціальні внески та допомога нерезидентам

3

Інші поточні трансферти нерезидентів

2138-

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств у пенсійних фондах нерезидентів

Капітальні трансферти одержані

Капітальні трансферти сплачені

12

2Маємо наступні дані про постачання металу металургійними комбінатами у групу країн:

Показники

Турція

Бразилія

Індія

Країни ЄС

Ціна за 1 т., дол.

350

360

320

310

Експорт, тис.тонн

45

48

60

150

Розрахуйте:

1) вартість експорту в Бразилію;

2) середню ціну за 1 т для країн, у які поставляється ця продукція;

3) вартість експорту в Бразилію за середньою ціною для групи країн;

4) абсолютний результат цінових співвідношень з експорту металу в Бразилію. Оцініть ефективність зовнішньої торгівлі з Бразилією;

3) індекс експортних цін у торгівлі з Бразилією.

розрахункові завдання

1. Виробництво продукції у звітному періоді порівняно з базисним збільшилося на 10 тис.од. і становило 60 тис.од., витрати матеріалів на виробництво продукції зросли на 5%.

Як змінилася  матеріаловіддача при умові, що ціни не змінилися?

2. Тривалість одного обороту оборотних засобів у 1кв. 30 днів; у 2кв. 30 днів; у 3кв. 30днів; у 4 кв. 30днів.Число оборотів за рік складає:  

3. У платіжному балансі країни дефіцит рахунку поточних операцій перевищує актив рахунку руху капіталів. За таких умов запаси іноземних валют в національному банку:

Зменшаться.

Зростуть.

Не зміняться.

Висновок зробити неможливо.

 

4. Середньорічна вартість основних засобів зросла на 8 %, а рівень капіталовіддачі знизився на 6 %. Як змінився ВВП?

 

5. За наведеними даними (млрд дол.США)  визначте для  країни Б і В: ступінь відкритості економіки, імпортну залежність,  оцініть збалансованість  експортно-імпортних операцій та порівняти їх.

Країна

Валовий внутрішній продукт

Експорт товарів і послуг

Імпорт товарів і послуг

Б

800

160

162,4

В

320

48

50

 

 

ВАРІАНТ №14

1. За наведеними даними (млн од.) побудувати для сек­тора «Домашні господарства» рахунок капіталу.

1. Вартість нових капітальних об’єктів, придбаних або вироблених господарським способом (житла, споруд, робочої та продуктивної худоби, сільськогосподарської техніки тощо)

30

2. Вартість квартир, переданих домашнім господарствам ,безоплатно

10

3. Виплати компенсацій за втрати, спричинені громадянам (вибухами, пожежами тощо)

1

4. Пожертвування громадян (на будівництво бібліотек, навчальних закладів тощо)

3

5 Виплачені податки на капітал (у зв’язку з передачею активів у разі спадщини чи дарування)

8

6. Приріст запасів матеріальних оборотних коштів

1,5

7. Чисте придбання цінностей

2,6

8. Валове заощадження

135

9. Споживання основного капіталу

16

 

2. Повна варт ість основних засобів суб’єктів господарювання регіону на початок року становила 1200, а за відрахуванням зносу – 900 млн .грн. Протягом року було введено в дію нових основних засобів на 220 млн. грн., у тому числі 15 березня – на 130, 25 червня на 60 млн. грн. 1 серпня на 30 млн.грн..  Вибуття основних засобів внаслідок зносу (за повною вартістю) відбулося 29 червня на 100 млн. грн. і 22  жовтня на 60 млн. грн., зношення вибулих основних засобів становило 90%. Сума нарахованої амортизації – 130 млн. грн.. Валовий випуск продукції становив 2967 млн грн., середньооблікова чисельність працівників – 15320 осіб.

Визначити:

  1) середньорічну вартість основних засобів;

  2) наявність основних засобів на кінець року:а) за повною вартістю;  б) за залишковою вартістю; 

  3) коефіцієнт зносу основних засобів: а) на початок року;    4) коефіцієнт придатності основних засобів: а) на початок року;    5) коефіцієнт відновлення основних засобів;

  6) капіталоозброєність праці;

 

розрахункові завдання

1. У звітному періоді в порівнянні з базисним споживання на зросло 12%, а доходи населення збільшилися на  8%.  На скільки відсотків збільшувалося споживання при зростанні доходів на 1%.

2.  У базисному періоді тривалість  обороту оборотних засобів становила 36 днів.У поточному періоді число оборотів зменшилося на 10%, а обсяг реалізованої продукції досяг 2,7 млн.грн. Втзначити суму вивільнених (додатково залучених) оборотних засобів.

3.  Експорт товарів і послуг за рік становив 34 млрд. дол. США, імпорт товарів і послуг – 35,5. Зовнішнє сальдо товарів і послуг в рахунках «іншого світу»: а) позитивне; б) негативне. Коефіцієнт покриття:

4. Який показник одержимо відношенням  виторгу від продажу експортної продукції за внутрішніми цінами  до витрат на її виробництво?

1. Економічна ефективності експорту

2. Бюджетна ефективність експорту

3. Повна ефективність експорту

4. Експортну квоту

 

 

5. Середньорічна вартість основних засобів зменшилась на 12 %, а рівень капіталовіддачі знизився на 10 %. Як змінився ВВП?

 

ВАРІАНТ №15

1 За наведеними даними (млн од.) побудувати для сек­тора «Нефінансові корпорації» рахунок капіталу.

1. Вартість нових капітальних товарів та об’єктів  придбаних інституційними одиницями або вироблених господарським способом за поточний період

128

2. Витрати капітального характеру на поліпшення земель і вирощування плодово-ягідних культур

15

3. Незавершене будівництво, прийняте й оплачене замовником

30

4. Витрати на капітальний ремонт основного капіталу

32

5. Витрати у зв’язку з передачею прав власності на невироблені активи

15

6. Вартість вибулого основного капіталу

19

у тому числі безоплатно переданого домашнім господарствам

6

8. Вартість житла для військовослужбовців, побудованого нефінансовими одиницями на економічній території країни

11

9. Приріст запасів матеріальних оборотних коштів

26

10. Чисте придбання цінностей

2,7

11. Валове заощадження

180

12. Споживання основного капіталу

80

 

2.Маємо наступні дані про показники експортних операцій країни:

Показники

Базисний  рік

Звітний рік

Валютна виручка за реалізовану експортну продукцію, млн. дол. США

26,6

31,4

Внутрішня вартість експортної продукції, млн. дол. США 

28,4

29,9

Середні залишки оборотних коштів для виробництва експортної продукції, млн. дол. США

2,4

2,4

 

Визначити: 1) коефіцієнт віддачі коштів, вкладених в експортну продукцію; 2) бюджетну ефективність експорту; 3) оборотність коштів, вкладених в експорт.

 

розрахункові завдання

1. Валовий випуск продукції знизився на 3 %, а рівень капіталомісткості продукції  на 4 %. Визначте зміну обсягу основного капіталу.

 

2. У звітному періоді в порівнянні з базисним споживання на зросло 10%, а доходи населення збільшилися на  8%.  На скільки відсотків збільшувалося споживання при зростанні доходів на 1%.

 

 

3.  Первісна вартість основних виробничих засобів комунальних підприємств району на початок року 220 млн.грн., у лютому надійшло нових на 20 млн.грн , у березні вибуло на 5 млн.грн ( за первісною вартісттю).  Знос на початок року складав 35 млн.грн., середня  місячна норма амортизації  03%. Коефіцієнт зносу на кінець року складає: 

 

4. Середньорічна вартість основних засобів виросла на 10 %, а рівень капіталовіддачі знизився на 10 %. Як змінився ВВП?

 

5 .Вартість зовнішньоторговельних операцій за рік становила, в млрд. дол США: експорт товарів – 14,7; експорт послуг – 4,2; імпорт товарів – 15,2; імпорт послуг – 4,8. Зовнішньоторговельний оборот дорівнює: . Сальдо  торговельного балансу: в) активне; г) пасивне.

 

 

 

ВАРІАНТ №16

1 За наведеними даними (у фактичних цінах; млн грн) за рік,побудувати  зовнішній рахунок капіталу

 

Зовнішнє сальдо товарів і послуг

3321

Оплата праці найманих працівників-резидентів

135

Податки за винятком субсидій на виробництво та імпорт

7

Доход від власності резидентів

2913

Поточні податки на доход, майно тощо для резидентів

      5

Соціальні внески та допомога резидентам

4

Інші поточні трансферти резидентів

234

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств у пенсійних фондах резидентів

Оплата праці найманих працівників-нерезидентів

64

Податки за виключенням субсидій на виробництво та імпорт нерезидентів

2

Дохід від власності нерезидентів

341

Поточні податки на дохід, майно тощо для нерезидентів

1

Соціальні внески та допомога нерезидентам

3

Інші поточні трансферти нерезидентів

2138

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств у пенсійних фондах нерезидентів

Капітальні трансферти одержані                                             7

Капітальні трансферти сплачені

12

 

2. Повна варт ість основних засобів суб’єктів господарювання регіону на початок року становила 1200, а за відрахуванням зносу – 800 млн .грн. Протягом року було введено в дію нових основних засобів на 220 млн. грн., у тому числі 20 березня – на 160, 25 червня на 60 млн. грн. Вибуття основних засобів внаслідок зносу (за повною вартістю) відбулося 29 червня на 100 млн. грн. і 22  жовтня на 60 млн. грн., зношення вибулих основних засобів становило 90%. Сума нарахованої амортизації – 130 млн. грн.. Валовий випуск продукції становив 2967 млн грн., середньооблікова чисельність працівників – 15320 осіб.

Визначити:

  1) середньорічну вартість основних засобів;

  2) наявність основних засобів на кінець року: за залишковою вартістю; 

  3) коефіцієнт зносу основних засобів: а) на початок року;  б) на кінець року ;

  4) коефіцієнт придатності основних засобів: а) на початок року;  б) на кінець року;  

5) капіталоозброєність праці.

 

розрахункові завдання

1. Тривалість одного обороту оборотних засобів у 1кв. 45 днів; у 2кв. 60 днів; у 3кв. 55днів; у 4 кв. 45днів.Число оборотів за рік складає:

2.  Експорт товарів і послуг за рік становив 34 млрд. дол. США, імпорт товарів і послуг – 35,5. Зовнішнє сальдо товарів і послуг в рахунках «іншого світу»: а) позитивне; б) негативне. Коефіцієнт покриття:

3.  Який показник одержимо відношенням експорту до ВВП?

1. Коефіцієнт покриття

2. Імпортну квоту

3. Експортну квоту

4. Зовнішньоторговельну квоту

4. Валовий випуск продукції виріс на 5 %, а рівень капіталомісткості продукції – на 7 %. Визначте зміну обсягу інвестицій.

5.У першому кварталі оборотні засоби здійснили 2 обороти, в другому -1,5; в третьому -2,5 а в четвертому -3 обороти. Визначте середньорічну тривалість одного обороту оборотних коштів.

 

ВАРІАНТ №17

За наведеними даними (млн од.) про активи та пасиви економіки в цілому на початок періоду побудувати баланс активів та пасивів на кінець періоду.

 

Вироблені нефінансові активи

4950

Невироблені нефінансові активи

1730

Фінансові активи

2270

Фінансові зобов’язання

2130

Валове нагромадження основного капіталу

250

Споживання основного капіталу

120

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів

30

Чисте придбання цінностей

4,0

Чисте придбання нефінансових невироблених активів

1,0

Чисте придбання фінансових активів

220

Чисте прийняття фінансових зобов’язань

190

 

2.Імпорт взуття

 

Показники

Країни, з яких постачається взуття

Німеччина

Бразилія

Індія

Вартість контракту, тис. дол.

960

745

1170

Середня ціна однієї пари, дол.

80

85

76

Розрахувати: 1) середню ціну групи краін однієї пари взуття;2) індекси  імпортних цін з Бразилії; 3) абсолютні результати цінових співвідношень з, імпорту.

 

розрахункові завдання

1.  Виробництво продукції у звітному періоді порівняно з базисним збільшилося на 8 тис.од. і становило 60 тис.од., витрати матеріалів на виробництво продукції зросли на 5%.

Як змінилася  матеріаловіддача при умові, що ціни не змінилися?

2.  Тривалість одного обороту оборотних засобів у 1кв. 58 днів; у 2кв. 60 днів; у 3кв. 55днів; у 4 кв. 48днів.Число оборотів за рік складає:

 

3.  Первісна вартість основних виробничих засобів комунальних підприємств району на початок року 220 млн.грн., у лютому надійшло нових на 20 млн.грн , у березні вибуло на 5 млн.грн ( за первісною вартісттю).  Знос на початок року складав 35 млн.грн., середня  місячна норма амортизації  0,5%. Коефіцієнт зносу на кінець року складає: 

 

 

4.  Як визначається сальдо (баланс) зовнішньої торгівлі

1. Підсумовуванням її експорту й імпорту

2. Різницею між експортом і імпортом

3. Підсумовуванням тільки її  експорту чи імпорту

4. Відношенням суми експорту до суми імпорту

 

 

5. У звітному періоді вартість експорту в поточних цінах зменшилась на 2%, його фізичний обсяг скоротився на 4%.  Як змінилися ціни на експортну продукцію?

 

 

 

 

ВАРІАНТ №18

 

1 За наведеними даними (млн од.) побудувати для сек­тора «Нефінансові корпорації» рахунок капіталу.

1. Вартість нових капітальних товарів та об’єктів  придбаних інституційними одиницями або вироблених господарським способом за поточний період

108

2. Витрати капітального характеру на поліпшення земель і вирощування плодово-ягідних культур

15

3. Незавершене будівництво, прийняте й оплачене замовником

30

4. Витрати на капітальний ремонт основного капіталу

32

5. Витрати у зв’язку з передачею прав власності на невироблені активи

15

6. Вартість вибулого основного капіталу

19

у тому числі безоплатно переданого домашнім господарствам

6

8. Вартість житла для військовослужбовців, побудованого нефінансовими одиницями на економічній території країни

11

9. Приріст запасів матеріальних оборотних коштів

26

10. Чисте придбання цінностей

2,7

11. Чисте заощадження

80

12. Споживання основного капіталу

100

 

2.Імпорт взуття

 

Показники

Країни, з яких постачається взуття

Німеччина

Бразилія

Індія

Вартість контракту, тис. дол.

860

765

1370

Середня ціна однієї пари, дол.

82

85

78

Розрахувати: 1) середню ціну групи краін однієї пари взуття;2) індекси  імпортних цін з Німеччини; 3) абсолютні результати цінових співвідношень з, імпорту.

 

розрахункові завдання

1. У звітному періоді в порівнянні з базисним споживання на зросло 8%, а доходи населення збільшилися на  7%.  На скільки відсотків збільшувалося споживання при зростанні доходів на 1%.

2. Тривалість одного обороту оборотних засобів у 1кв. 50 днів; у 2кв. 60 днів; у 3кв. 55днів; у 4 кв. 45днів.Число оборотів за рік складає:

 3.  Експорт товарів і послуг у країни близького зарубіжжя становив, млрд. гр.од.:

Рік

2017

2018

У поточних цінах

5

5,29

У цінах 2017р.

5

4,60

Індекс фізичного обсягу,%.Індекс цін,%:

 

4. Як визначається оборот зовнішньої торгівлі окремої країни?

1. Підсумовуванням її експорту й імпорту

2. Різницею між експортом і імпортом

3. Підсумовуванням її експорту чи імпорту

 4. Відношенням суми експорту до суми імпорту

 

 

5. Інвестиції в основний капітал зросли на 12%, а рівень капіталомісткості продукції знизився на 12%. Як змінився валовий випуск продукції?

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ №19  

1.За наведеними даними (млн од.) побудувати для сек­тора «Домашні господарства» рахунок капіталу.

1. Вартість нових капітальних товарів та об’єктів, придбаних або вироблених господарським способом (житла, споруд, робочої та продуктивної худоби, сільськогосподарської техніки тощо)

20

2. Витрати капітального характеру для відновлення земель, які (витрати) фінансуються з бюджету

3

3. Вартість квартир, переданих домашнім господарствам державою під час безоплатної приватизації

9

4. Виплати компенсацій за втрати, спричинені громадянам (вибухами, пожежами тощо)

2,1

5. Пожертвування громадян (на будівництво бібліотек, навчальних закладів тощо)

2,3

6. Виплачені податки на капітал (у зв’язку з передачею активів у разі спадщини чи дарування)

8,7

7. Приріст запасів матеріальних оборотних коштів

1,5

8. Чисте придбання цінностей

2,6

9. Валове заощадження

139,5

10. Споживання основного капіталу

16

 

2Маємо наступні дані про постачання металу металургійними комбінатами у групу країн:

Показники

Турція

Бразилія

Індія

Країни ЄС

Ціна за 1 т., дол.

350

360

320

370

Експорт, тис.тонн

45

48

60

150

Розрахуйте:

1) вартість експорту в Бразилію;

2) середню ціну за 1 т для країн, у які поставляється ця продукція;

3) вартість експорту в Бразилію за середньою ціною для групи країн;

4) абсолютний результат цінових співвідношень з експорту металу в Бразилію. Оцініть ефективність зовнішньої торгівлі з Бразилією;

3) індекс експортних цін у торгівлі з Бразилією.

розрахункові завдання

1.  Тривалість одного обороту оборотних засобів у 1кв. 50 днів; у 2кв. 58 днів; у 3кв. 55днів; у 4 кв. 45днів.Число оборотів за рік складає:

2.  Експорт товарів і послуг за рік становив 34 млрд. дол. США, імпорт товарів і послуг – 35,5. Зовнішнє сальдо товарів і послуг в рахунках «іншого світу»: а) позитивне; б) негативне. Коефіцієнт покриття:

3.  Первісна вартість основних виробничих засобів комунальних підприємств району на початок року 220 млн.грн., у лютому надійшло нових на 20 млн.грн , у березні вибуло на 5 млн.грн ( за первісною вартісттю).  Знос на початок року складав 35 млн.грн., середня  місячна норма амортизації  0,5%. Коефіцієнт зносу на кінець року складає: 

4. Який показник одержимо відношенням валютного виторгу від продажу продукції на зовнішньому ринку до виторгу за внутрішніми цінами?

1. Економічна ефективності експорту

2. Бюджетна ефективність експорту

3. Повна ефективність експорту

4. Експортну квоту

5.За наведеними даними (млрд дол.США)  визначте для  країни А і В: ступінь відкритості економіки, імпортну залежність,  оцініть збалансованість  експортно-імпортних операцій та порівняти їх.

Країна

Валовий внутрішній продукт

Експорт товарів і послуг

Імпорт товарів і послуг

А

575

92

96,6

В

800

160

162,4

 

 

 

ВАРІАНТ №20

1.За наведеними даними (млн од.) побудувати рахунок капіталу для сектора «Нефінансові корпорації».

1. Валове заощадження

95

2. З Державного бюджету надійшло коштів на капітальні вкладення

8

3. Витрати на капітальне будівництво

17

4. Витрати на обладнання

35

5. Вартість безоплатно наданого підприємствами майна будинкам інвалідів

9

6. Зміна залишків незавершеного виробництва

1

7. Зміна запасів готової продукції

8

8. Вартість залишків виробничих запасів на початок року

52

9. Вартість залишків виробничих запасів на кінець року

59

10. Споживання основного капіталу

30

 

2.Маємо наступні дані про показники експортних операцій країни:

Показники

Базисний  рік

Звітний рік

Валютна виручка за реалізовану експортну продукцію, млн. дол. США

28,6

31,4

Внутрішня вартість експортної продукції, млн. дол. США 

26,4

29,9

Середні залишки оборотних коштів для виробництва експортної продукції, млн. дол. США

2,4

2,7

 

Визначити: 1) коефіцієнт віддачі коштів, вкладених в експортну продукцію; 2) бюджетну ефективність експорту; 3) оборотність коштів, вкладених в експорт.

 

розрахункові завдання]

1. За п’ять років обсяг реальних інвестицій в регіоні знизився на 14 %, а введених в експлуатацію житлових будинків – на 7 %. Коефіцієнт еластичності введення в експлуатацію житлових будинків від обсягу інвестицій становить:

2 Експорт товарів і послуг за рік становив 38 млрд. дол. США, імпорт товарів і послуг – 35,5. Зовнішнє сальдо товарів і послуг в рахунках «іншого світу»: а) позитивне; б) негативне. Коефіцієнт покриття:

3.  Первісна вартість основних виробничих засобів комунальних підприємств району на початок року 220 млн.грн., у лютому надійшло нових на 20 млн.грн , у березні вибуло на 5 млн.грн ( за первісною вартісттю).  Знос на початок року складав 35 млн.грн., середня  місячна норма амортизації  0,3%. Коефіцієнт зносу на кінець року складає: 

 

4. У платіжному балансі країни дефіцит рахунку поточних операцій перевищує актив рахунку руху капіталів. За таких умов запаси іноземних валют в національному банку:

 1. Зменшаться.
 2. Зростуть.
 3. Не зміняться.
 4. Висновок зробити неможливо.

 

 

5. Як змінились за звітний період умови зовнішньої торгівлі для країни, якщо середні ціни експорту знизились на 2%, середні ціни імпорту зросли на 9%?

 

 

 

ВАРІАНТ №19

1. За наведеними даними (млн од.) побудувати для сек­тора «Домашні господарства» рахунок капіталу.

1. Вартість нових капітальних об’єктів, придбаних або вироблених господарським способом (житла, споруд, робочої та продуктивної худоби, сільськогосподарської техніки тощо)

35

2. Витрати капітального характеру для відновлення земель, які (витрати) фінансуються з бюджету

13

3. Вартість квартир, переданих домашнім господарствам ,безоплатно

10

4. Виплати компенсацій за втрати, спричинені громадянам (вибухами, пожежами тощо)

1

5. Пожертвування громадян (на будівництво бібліотек, навчальних закладів тощо)

3

6. Виплачені податки на капітал (у зв’язку з передачею активів у разі спадщини чи дарування)

8

7. Приріст запасів матеріальних оборотних коштів

1,5

8. Чисте придбання цінностей

2,6

9. Чисте заощадження

135

10. Споживання основного капіталу

16

 

2. Маємо наступні дані про постачання металу металургійними комбінатами у групу країн:

Показники

Турція

Бразилія

Індія

Країни ЄС

Ціна за 1 т., дол.

350

360

320

370

Експорт, тис.тонн

45

48

60

150

Розрахуйте:

1) вартість експорту в Турцію;

2) середню ціну за 1 т для країн, у які поставляється ця продукція;

3) вартість експорту в Турцію за середньою ціною для групи країн;

4) абсолютний результат цінових співвідношень з експорту металу в Турцію.

 Оцініть ефективність зовнішньої торгівлі зТурцією;

 

розрахункові завдання

1. Валовий випуск продукції виріс на 5 %, а рівень капіталомісткості продукції  на 7 %. Визначте зміну обсягу основного капіталу.

2. Тривалість одного обороту оборотних засобів у 1кв. 52 днів; у 2кв. 60 днів; у 3кв. 55днів; у 4 кв. 45днів.Число оборотів за рік складає: 

3 .Первісна вартість основних виробничих засобів комунальних підприємств району на початок року 220 млн.грн., у лютому надійшло нових на 20 млн.грн , у березні вибуло на 5 млн.грн ( за первісною вартісттю).  Знос на початок року складав 35 млн.грн., середня  місячна норма амортизації  0,5%. Коефіцієнт зносу на кінець року складає: 

 

4.  Який показник одержимо відношенням експорту до ВВП?

1. Коефіцієнт покриття

2. Імпортну квоту

3. Експортну квоту

4. Зовнішньоторговельну квоту

5. Експорт товарів і послуг 55 млрд.грн. Імпорт  товарів і послуг 62 млрд.грн. Побудувати  зовнішній рахунок товарів і послуг.

 

ВАРІАНТ №20

1 За наведеними даними (млн од.) побудувати для сек­тора «Нефінансові корпорації» рахунок капіталу.

1. Вартість нових капітальних товарів та об’єктів (будинків, інших споруд, машин, обладнання і т. ін.), придбаних інституційними одиницями за поточний період

120

2. Витрати капітального характеру на поліпшення земель і вирощування плодово-ягідних культур

5

у тому числі кошти Державного бюджету, виділені на відшкодовування ерозії земель

3

3. Незавершене будівництво, прийняте й оплачене замовником

30

4. Витрати на капітальний ремонт основного капіталу

32

5. Витрати на створення та придбання програмного забезпечення та баз даних для ЕОМ

12

6. Витрати у зв’язку з передачею прав власності на невироблені активи

15

7. Вартість вибулого основного капіталу

19

у тому числі безоплатно переданого дитячим будинкам

6

8. Вартість житла для військовослужбовців, побудованого та переданого

18

9. Приріст запасів матеріальних оборотних коштів

26

10. Чисте придбання цінностей

2,7

11.Валове заощадження

180

12. Споживання основного капіталу

100

 

2. Маємо наступні дані про постачання металу металургійними комбінатами у групу країн:

Показники

Турція

Бразилія

Індія

Країни ЄС

Ціна за 1 т., дол.

340

360

310

390

Експорт, тис.тонн

45

48

60

120

Розрахуйте:

1) вартість експорту вІндію;

2) середню ціну за 1 т для країн, у які поставляється ця продукція;

3) вартість експорту в Індію за середньою ціною для групи країн;

4) абсолютний результат цінових співвідношень з експорту металу в Індію. Оцініть ефективність зовнішньої торгівлі з Індією;

5) індекс експортних цін у торгівлі з Індією.

розрахункові завдання

1. Споживчі ціни на товари та послуги зросли у поточному періоді порівняно з базовим на 35%. Індекс купівельної спроможності грошової одиниці дорівнює

2. Тривалість одного обороту оборотних засобів у 1кв. 54 днів; у 2кв. 60 днів; у 3кв. 55днів; у 4 кв. 45днів.Число оборотів за рік складає:

3. Експорт товарів і послуг за рік становив 35 млрд. дол. США, імпорт товарів і послуг 35,5.

 ВВП 320 млрд.дол. Визначити експортну квоту та ступінь імпортної залежності.

 

4.  Як визначається сальдо (баланс) зовнішньої торгівлі

1. Підсумовуванням її експорту й імпорту

2. Різницею між експортом і імпортом

3. Підсумовуванням тільки її  експорту чи імпорту

4. Відношенням суми експорту до суми імпорту

 

5.  Середньорічна вартість основних засобів у поточному періоді зросла в 1.02 рази (в порівняних цінах), а рівень капіталовіддачі збільшився на 5%. Як змінився обсяг виробництва?

 

 

ВАРІАНТ №19

1 За наведеними даними (млн од.) побудувати для сек­тора «Нефінансові корпорації» рахунок капіталу.

1. Вартість нових капітальних товарів та об’єктів (будинків, інших споруд, машин, обладнання і т. ін.), придбаних інституційними одиницями за поточний період

120

2. Витрати капітального характеру на поліпшення земель і вирощування плодово-ягідних культур

5

у тому числі кошти Державного бюджету, виділені на відшкодовування ерозії земель

3

3. Незавершене будівництво, прийняте й оплачене замовником

30

4. Витрати на капітальний ремонт основного капіталу

32

5. Витрати на створення та придбання програмного забезпечення та баз даних для ЕОМ

12

6. Витрати у зв’язку з передачею прав власності на невироблені активи

15

7. Вартість вибулого основного капіталу

19

у тому числі безоплатно переданого дитячим будинкам

6

8. Вартість житла для військовослужбовців, побудованого та переданого

18

9. Приріст запасів матеріальних оборотних коштів

26

10. Чисте придбання цінностей

2,7

11.Валове заощадження

180

12. Споживання основного капіталу

100

 

2. Маємо наступні дані про постачання металу металургійними комбінатами у групу країн:

Показники

Турція

Бразилія

Індія

Країни ЄС

Ціна за 1 т., дол.

340

360

310

390

Експорт, тис.тонн

45

48

60

120

Розрахуйте:

1) вартість експорту вІндію;

2) середню ціну за 1 т для країн, у які поставляється ця продукція;

3) вартість експорту в Індію за середньою ціною для групи країн;

4) абсолютний результат цінових співвідношень з експорту металу в Індію. Оцініть ефективність зовнішньої торгівлі з Індією;

5) індекс експортних цін у торгівлі з Індією.

розрахункові завдання

1. Споживчі ціни на товари та послуги зросли у поточному періоді порівняно з базовим на 35%. Індекс купівельної спроможності грошової одиниці дорівнює

2. Тривалість одного обороту оборотних засобів у 1кв. 54 днів; у 2кв. 60 днів; у 3кв. 55днів; у 4 кв. 45днів.Число оборотів за рік складає:

3. Експорт товарів і послуг за рік становив 35 млрд. дол. США, імпорт товарів і послуг 35,5.

 ВВП 320 млрд.дол. Визначити експортну квоту та ступінь імпортної залежності.

 

4.  Як визначається сальдо (баланс) зовнішньої торгівлі

1. Підсумовуванням її експорту й імпорту

2. Різницею між експортом і імпортом

3. Підсумовуванням тільки її  експорту чи імпорту

4. Відношенням суми експорту до суми імпорту

 

5.  Середньорічна вартість основних засобів у поточному періоді зросла в 1.02 рази (в порівняних цінах), а рівень капіталовіддачі збільшився на 5%. Як змінився обсяг виробництва?

 

ВАРІАНТ №20

1. За наведеними даними (млн од.) побудувати для сек­тора «Домашні господарства» рахунок капіталу.

1. Вартість нових капітальних об’єктів, придбаних або вироблених господарським способом (житла, споруд, робочої та продуктивної худоби, сільськогосподарської техніки тощо)

35

2. Витрати капітального характеру для відновлення земель, які (витрати) фінансуються з бюджету

13

3. Вартість квартир, переданих домашнім господарствам ,безоплатно

10

4. Виплати компенсацій за втрати, спричинені громадянам (вибухами, пожежами тощо)

1

5. Пожертвування громадян (на будівництво бібліотек, навчальних закладів тощо)

3

6. Виплачені податки на капітал (у зв’язку з передачею активів у разі спадщини чи дарування)

8

7. Приріст запасів матеріальних оборотних коштів

1,5

8. Чисте придбання цінностей

2,6

9. Чисте заощадження

135

10. Споживання основного капіталу

16

 

2. Маємо наступні дані про постачання металу металургійними комбінатами у групу країн:

Показники

Турція

Бразилія

Індія

Країни ЄС

Ціна за 1 т., дол.

350

360

320

370

Експорт, тис.тонн

45

48

60

150

Розрахуйте:

1) вартість експорту в Турцію;

2) середню ціну за 1 т для країн, у які поставляється ця продукція;

3) вартість експорту в Турцію за середньою ціною для групи країн;

4) абсолютний результат цінових співвідношень з експорту металу в Турцію.

 Оцініть ефективність зовнішньої торгівлі зТурцією;

 

розрахункові завдання

1. Валовий випуск продукції виріс на 5 %, а рівень капіталомісткості продукції  на 7 %. Визначте зміну обсягу основного капіталу.

2. Тривалість одного обороту оборотних засобів у 1кв. 52 днів; у 2кв. 60 днів; у 3кв. 55днів; у 4 кв. 45днів.Число оборотів за рік складає: 

3 .Первісна вартість основних виробничих засобів комунальних підприємств району на початок року 220 млн.грн., у лютому надійшло нових на 20 млн.грн , у березні вибуло на 5 млн.грн ( за первісною вартісттю).  Знос на початок року складав 35 млн.грн., середня  місячна норма амортизації  0,5%. Коефіцієнт зносу на кінець року складає: 

 

4.  Який показник одержимо відношенням експорту до ВВП?

1. Коефіцієнт покриття

2. Імпортну квоту

3. Експортну квоту

4. Зовнішньоторговельну квоту

5. Експорт товарів і послуг 55 млрд.грн. Імпорт  товарів і послуг 62 млрд.грн. Побудувати  зовнішній рахунок товарів і послуг.