Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методические указания

Методические указания

Економіка праці 28.07.2013 07:19

 1. Наведіть приклад лінійної організаційної структури в межах Університету (мінімум два приклади).
 2. Який стиль управління Президента України. Обґрунтування, приклади.
 3. Який стиль управління оберете при необхідності ліквідації наслідків стихійного лиха. Обґрунтування.
 4. Керівник служби безпеки банку шукає нове приміщення. Йому пропонують приміщення з великих кімнат. Яке рішення скоріше всього прийме він. Обґрунтуйте свою відповідь.
 5. Дайте оцінку ліберальному стилю управління на кризовому етапі розвитку організації.
 6. В колективі 12 працівник. Яка скоріше всього буде організаційна структура? Обґрунтуйте.
 7. У вас, як у керівника, є три кандидати на посаду головного бухгалтера. За темпераментами це холерик, меланхолік та флегматик. Кого ви запросите на роботу. Обґрунтуйте.
 8. Кому з чотирьох темпераментів ви надасте перевагу як керівнику штабу подолання наслідків стихійного лиха? Обґрунтуйте.
 9. Якими перевагами керувався менеджер організовуючи офіс за зальною системою?

10.Працівнику була збільшена норма виробітку на 25%. Керівник пояснив своє рішення тим, що йому здалось що працівник працює дуже повільно. Поясність неправомірність дій керівника.

11.Працівник захворів і подав позов у суд що не знав про загазованість на робочому місці. Експертиза це підтвердила. В особовій справі є розписка працівника про ознайомлення з умовами праці. Яке може прийняти рішення суд?

12.Молодому керівнику призначили наставника. Чого повинен уникати молодий керівник і чого прагнути?

13.Керівник делегував своєму підлеглому функцію обліку і аналізу роботи підрозділу. Звіт той повинен віддавати тепер безпосередньо керівнику організації. Чи правильно вчинив керівник?

14.Новий директор компанії з продажу канцтоварів зобов’язав менеджерів від всіх клієнтів отримувати в середньому заявки на певну суму. Через деякий час менеджери почали звільнятись. Яких принципів не врахував керівник?

15.Новий керівник цеху прийшовши на роботу ввів нові норми виробітку для працівників. Ті почали спочатку скаржитись, а потім взагалі звільнились. Що неправильно зробив керівник цеху і що повинен був зробити?

16.Постійними клієнтами магазину є 250 жителів одного з районів міста. Директор магазину виділив 10 000грн на поздоровлення клієнтів з Новим Роком. Причому він наголосив, що 80% грошей необхідно витратити для поздоровлення VIP-клієнтів. Скільки грошей витратять на кожного VIP-клієнта? За яким принципом проводили розрахунок? Скільки грошей буде витрачено на кожного звичайного клієнта магазину?

17.Вас призначено на керівну посаду. Керівництво від Вас вимагає виконання всіх незавершених справ. С чого ви почнете виконання цих справ?

18.Вас призначено на керівну посаду півроку тому. Ваш керівник визвав вас до себе і в директивній формі запропонував виконувати його функцію з планування роботи підрозділу. Ви все частіше почали затримуватись на роботі ввечері. Що необхідно зробити в цій ситуації?

19.Вас призначено наставником молодого керівника. Чого ви будете уникати для користі своєї, молодого керівника та справи в цілому?

Керівництво банку запропонувало переїхати у нове приміщення вашому підрозділу. Це велика загальна кімната в якій розміститься весь Ваш відділ. Які заперечення Ви висунете керівництву банку

 

1.Що з переліченого не входить до функцій управління:

 1. Планування
 2. Контроль
 3. Аудит
 4. Облік
 5. Стимулювання

2.Що не входить до складових планування:

 1. Збільшення масштабу задач
 2. Обмеженість ресурсів
 3. Зростаюче значення часу
 4. Спадкоємність
 5. Розгляд можливих альтернатив

3.До напрямків наукової організації праці не відноситься:

 1. Оплата та стимулювання праці
 2. Розподіл і кооперація праці
 3. Технічне забезпечення і механізація праці
 4. Нормування праці
 5. Економія ресурсів

4.Які категорії персоналу не зустрічаються в класифікаціях:

 1. Керівники
 2. Фахівці
 3. Технічні виконавці
 4. Особливі працівники
 5. Робочі

5.Що з переліченого не входить до видів розподілу управлінської праці:

 1. Функціональний
 2. Структурний
 3. Професійний
 4. Технологічний
 5. Кар’єрний

6.До задач наукової організації праці відносяться:

 1. Професійні
 2. Організаційні
 3. Соціальні
 4. Наукові
 5. Кваліфікаційні

7.Матрична структура характерна для:

 1. Авторитарної організації
 2. Науково-дослідного інституту
 3. Військової частини
 4. Виробництва
 5. Банківської організації

8.До чинників робочого середовища не входить:

 1. Психофізіологічні
 2. Санітарно-гігієнічні
 3. Естетичні
 4. Соціально-психологічні
 5. Професійні

9.Найбільш повний перелік обов’язкових розділів посадової інструкції це:

 1. Загальна частина, посадові обов’язки
 2. Основні завдання, посадові обов’язки
 3. Права, відповідальність
 4. Відповідальність, права, посадові обов’язки
 5. Функції, відповідальність, права, посадові обов’язки

10.Що не входить до складових планування:

 1. Збільшення масштабу задач
 2. Оцінка і аналіз альтернатив
 3. Зростаюче значення часу
 4. Реалізованість плану
 5. Передбачення перешкод

 

11.До стадій існування організації не відносяться:

 1. Зародження
 2. Розвиток
 3. Криза
 4. Стабільна
 5. Активна

12.Науковий менеджмент зародився в:

 1. Англії
 2. Франції
 3. Америці
 4. Німеччині
 5. Росії

13.До властивостей часу не відноситься:

 1. Час не повертається назад.
 2. Сьогодення визначає майбутнє.
 3. Час обмежений.
 4. Дуже легко втратити рахунок часу.
 5. Час є у всіх людей.

14.Доктрина Х полягає в тому, що:

 1. Повністю використовуються можливості працівника
 2. Працівники ліниві та потребують постійного підштовхування
 3. Працівник є яскравою особистістю та потребує індивідуального стимулювання
 4. Працівник є гвинтиком системи та може бути замінений будь-коли
 5. Працівник прагне до покращення свого економічного стану

15.До методів нормування праці не відноситься:

 1. Метод мікроелементного нормування
 2. Метод аналітичного нормування
 3. Метод паралельного доручення
 4. Метод експертного нормування
 5. Метод статистичного нормування

16.«Батьком наукового менеджменту» є:

 1. Р. Оуен
 2. А.Сміт
 3. А.Файоль
 4. Ф.Тейлор
 5. Г.Форд

17.Що не входить до документів регламентуючих розподіл і кооперацію:

 1. Організаційно-штатна структура
 2. Правила внутрішнього розпорядку
 3. Посадова інструкція
 4. Положення про підрозділ
 5. Професіограма

18.Що притаманне східному менеджменту:

 1. Система довічного найму
 2. Працівник лінивий та вимагає постійного підштовхування
 3. Працівник уникає відповідальності
 4. Людина – гвинтик системи
 5. Працівник інертний, та робить тільки те, що вимагається

19.Що не відноситься до етапів прийняття рішення:

 1. Розгляд альтернатив
 2. Оцінка альтернатив
 3. Впровадження рішення
 4. Передбачення перешкод
 5. Визначення резерву часу

20.Що з переліченого не входить до принципів управління:

 1. Принцип комплексності.
 2. Принцип системності управління.
 3. Принцип економічності.
 4. Принцип відповідності результату.
 5. Принцип оперативності.

 

21.В структурі посадової інструкції немає розділу:

 1. Відповідальність
 2. Підпорядкованість
 3. Загальні положення
 4. Права
 5. Посадові обов’язки

22.До етапів планування не входить:

 1. Складання переліку робіт, які необхідно виконати у плановому період
 2. Визначення витрат часу на виконання окремих робіт
 3. Внесення змін під час реалізації
 4. Визначення відповідальних осіб
 5. Визначення фонду робочого часу планового періоду

23.Що з переліченого не входить до принципів управління:

 1. Принцип комплексності.
 2. Принцип системності управління.
 3. Принцип самокорегування.
 4. Принцип єдності цілей.
 5. Принцип єдиноначальності

24.Скільки рівнів управління в лінійних організаційних структурах:

 1. Один
 2. Три
 3. Два
 4. Більше двох
 5. Сім

25.Що з переліченого не входить до функцій управління:

 1. Планування
 2. Контроль
 3. Стимулювання
 4. Облік
 5. Погодження

26.Що з переліченого не входить до принципів управління:

 1. Принцип адекватність.
 2. Принцип пластичності.
 3. Принцип самокорегування.
 4. Принцип оперативності.
 5. Принцип єдиноначальності

27.До методів прийняття рішення не відноситься:

 1. Ранжування
 2. Фізичний
 3. Математичний
 4. Експертний
 5. Прогнозування

28.Що з переліченого входить до функцій управління:

 1. Проведення нарад
 2. Узгодження
 3. Аудит
 4. Контроль
 5. Поєднання

29.До методів делегування не відноситься:

 1. Метод постановки загальних задач
 2. Метод детального інструктажу
 3. Метод паралельного доручення завдання
 4. Метод паралельної організації робіт
 5. Метод загальних обмежень

30.Що з переліченого не входить до принципів управління:

 1. Принцип системності управління.
 2. Принцип пластичності.
 3. Принцип самокорегування.
 4. Принцип оперативності.
 5. Принцип взаємності цілей

 

31.До методів прийняття рішення не відноситься:

 1. Ранжування
 2. Експертний
 3. Фізичний
 4. Математичний
 5. Прогнозування

32.До напрямків наукової організації праці не відноситься:

 1. Оплата та стимулювання праці
 2. Розподіл і кооперація праці
 3. Оптимізація знаряддя праці
 4. Нормування праці
 5. Сприятливий режим і умови праці

33.Зовнішній вплив на працівника з метою оптимізації його працездатності:

 1. Мотивація
 2. Спонукання
 3. Стимулювання
 4. Заохочення
 5. Примушення

34.Що з переліченого не входить до функцій управління:

 1. Планування
 2. Аудит
 3. Контроль
 4. Облік та аналіз
 5. Постановка мети

35.До напрямків наукової організації праці не відноситься:

 1. Контроль і аналіз
 2. Розподіл і кооперація праці
 3. Технічне забезпечення і механізація праці
 4. Нормування праці
 5. Сприятливий режим і умови праці

36.До етапів планування не входить:

 1. Складання переліку робіт, які необхідно виконати у плановому період
 2. Визначення витрат часу на виконання окремих робіт
 3. Визначення відповідальної особи
 4. Визначення резерву часу
 5. Визначення фонду робочого часу планового періоду

37.Що з переліченого не входить до поняття західного менеджменту:

 1. Підбір працівника під вимоги робочого місця
 2. Довічний найм
 3. Працівник – гвинтик системи
 4. Можливість перескакувати через управлінські рівні
 5. Працівник під постійним стресом що може не відповідати посаді.

38.До етапів планування не входить:

 1. Передбачення перешкод
 2. Визначення витрат часу на виконання окремих робіт
 3. Внесення змін під час реалізації
 4. Визначення резерву часу
 5. Визначення фонду робочого часу планового періоду

39.В класичній посадовій інструкції не повинно бути розділу:

 1. Відповідальність
 2. Загальна частина
 3. Посадові обов’язки
 4. Права.
 5. Підпорядкованість

40.Які зв’язки переважають в дивізіонній організаційній структурі:

 1. Горизонтальні
 2. Вертикальні
 3. Діагональні
 4. Колові
 5. Переваг не мають жодні

 

41.До етапів планування не входить:

 1. Складання переліку робіт, які необхідно виконати у плановому період
 2. Визначення всіх альтернативних варіантів
 3. Внесення змін під час реалізації
 4. Визначення резерву часу
 5. Визначення фонду робочого часу планового періоду

42.До напрямків наукової організації праці не відноситься:

 1. Оплата та стимулювання праці
 2. Розподіл і кооперація праці
 3. Технічне забезпечення і механізація праці
 4. Делегування повноважень
 5. Сприятливий режим і умови праці

43.Видатним українським вченим-теоретиком науки управління є:

 1. І.П. Павлов
 2. В.М. Глушков
 3. Д.І. Менделєєв
 4. И.С. Семашко
 5. М.В. Ломоносов

44.Які зв’язки переважають в дивізіонній організаційній структурі:

 1. Горизонтальні
 2. Вертикальні
 3. Діагональні
 4. Колові
 5. Переваг не мають жодні

45.До етапів планування не входить:

 1. Складання переліку робіт, які необхідно виконати у плановому період
 2. Визначення витрат часу на виконання окремих робіт
 3. Передбачення перешкод
 4. Визначення резерву часу
 5. Визначення фонду робочого часу планового періоду

46.В структурі посадової інструкції немає розділу:

 1. Відповідальність
 2. Підпорядкованість
 3. Загальні положення
 4. Права
 5. Посадові обов’язки

47.До властивостей часу не відноситься:

 1. Час не повертається назад.
 2. Сьогодення визначає майбутнє.
 3. Час обмежений.
 4. Дуже легко втратити рахунок часу.
 5. Час є у всіх людей.

48.Що з переліченого не входить до функцій управління:

 1. Планування
 2. Контроль
 3. Аудит
 4. Облік
 5. Стимулювання

49.Якого ступеню доступу до інформації не існує:

 1. Для службового користування
 2. Секретно
 3. Конфіденційно
 4. Обмежений доступ
 5. Загальний доступ

50.До чинників робочого середовища не входить:

 1. Психофізіологічні
 2. Санітарно-гігієнічні
 3. Естетичні
 4. Соціально-психологічні
 5. Професійні

 

51.Зовнішній вплив на працівника з метою оптимізації його працездатності:

 1. Мотивація
 2. Спонукання
 3. Стимулювання
 4. Заохочення
 5. Примушення

52.Який реквізит не відноситься до обов’язкових?

 1. Підпис
 2. Дата документу
 3. Печатка
 4. Назва установи
 5. Номер документу

53.Що з переліченого входить до функцій управління:

 1. Проведення нарад
 2. Узгодження
 3. Аудит
 4. Контроль
 5. Поєднання

54.До етапів планування не входить:

 1. Складання переліку робіт, які необхідно виконати у плановому період
 2. Визначення витрат часу на виконання окремих робіт
 3. Внесення змін під час реалізації
 4. Визначення відповідальних осіб
 5. Визначення фонду робочого часу планового періоду

55.Що не відноситься до методів прийняття рішення

 1. Математичний метод
 2. Фізичний метод
 3. Метод «Дерева рішень»
 4. Метод порівняння середніх
 5. Метод «Так-Ні»

56.До напрямків наукової організації праці не відноситься:

 1. Оплата та стимулювання праці
 2. Розподіл і кооперація праці
 3. Технічне забезпечення і механізація праці
 4. Делегування повноважень
 5. Сприятливий режим і умови праці

57.Немає документів за способом фіксації інформації:

 1. Письмові
 2. Фонові
 3. Фото
 4. Електронні
 5. Мальовані

58.В класичній посадовій інструкції не повинно бути розділу:

 1. Відповідальність
 2. Загальна частина
 3. Посадові обов’язки
 4. Права.
 5. Підпорядкованість

59.Не буває нарад за формою:

 1. Селекторна
 2. Автократична
 3. Телеконференція
 4. Нарада без наради
 5. Оперативна

60.На другому етапі наради не буває:

 1. Обговорення
 2. Питання до доповідача
 3. Підготовки проекту рішення
 4. Відкриття наради
 5. Проголошення доповіді

 

Складіть демократичне та директивне розпорядження з приводу:

 

 1. Поздоровити головного бухгалтера з ювілеєм.
 2. Висадити квіти вздовж проспекту Перемоги.
 3. Побудувати міст через Дніпро.
 4. Закупити телевізори для гуртожитку.
 5. Закупити підручники з «Організації праці менеджера для бібліотеки.
 6. Закупити партію тютюну для тютюнової фабрики.
 7. Надати шефську допомогу дитячому будинку.
 8. Відправити відділ маркетингу у колгосп для збору врожаю.
 9. Провести щеплення студентів від грипу.

10.Провести День студента.

11.Закупити партію комбайнів для колгоспу.

12.Провести День чистоти в місті.

13.Забезпечити молокозавод сировиною.

14.Побудувати кільцеву дорогу навкруги Києва.

15.Провести медичний огляд студентів та викладачів ТЕК КНТЕУ.

16.Побудувати дитячу площадку.

17.Відправити ракету на Марс.

18.Перенести цехи заводу «Більшовик» за межі міста.

19.Провести «День відкритих дверей».

20.Забезпечити школу гарячим харчуванням.

 

Скласти угоду між сторонами на вказану тему. ОБОВ’ЯЗКОВО зазначити фінансові умови угоди.

 

 1. Спільне використання стадіону двома футбольними командами.
 2. Надання юридичної допомоги дитячій лікарні.
 3. Написання підручника з дисципліни «Психологія».
 4. Постачання сировини на молочний завод.
 5. Постачання продукції з тютюнової фабрики.
 6. Обмін студентами між КНТЕУ та Кембріджським університетом.
 7. Постачання гамбургерів на космічну станцію «Мир».
 8. Забезпечення лабораторії піддослідними щурами.
 9. Постачання цукерок до дитячого будинку.

10.Постачання гарячої їжі для школи.

11.Забезпечення саджанцями «Київзеленбуду».

12.Реклама телеканалу новою «Міс Київ».

13.Створення портрету в художній майстерні.

14.Створити новий інтер’єр офісів КМДА.

15.Постачання ліків для Санаторію депутатів-пенсіонерів.

16.Постачання омарів для ресторану.

17.Завезти вулканічний попіл як добрива.

18.Перевезти китів з Атлантичного океану до Тихого.

19.Надрукувати рекламну продукцію для компанії «Капітошка».

20.Про підвищення кваліфікації працівників фірми «W» на базі КНТЕУ.