Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
 • Не нашли подходящий заказ?
  Заказать в 1 клик:  /contactus
 •  
Главная \ Методические указания

Методические указания

Міжнародні розрахунки 28.07.2013 23:27

 1. Моделі оптимізації ціни на експортну (імпортну) продукцію та їх вплив  на посилення її конкурентоспроможності.
 2. Валютне регулювання  та контроль у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.
 3. Економічна оцінка інвестиційного рішення з розвитку експортної діяльності.
 4. Економічна оцінка інвестиційного рішення з розвитку імпортної діяльності.
 5. Прогнозування та  оцінка ефективності функціонування підприємства – суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.
 6. Прогнозування та моделювання в розвитку підприємства – суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності в умовах невизначеності.
 7. Стратегічний аналіз в системі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
 8. Організація валютного ринку в Україні та участь в ньому суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.
 9. Особливості здійснення поточних валютних операцій суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.
 10. Особливості здійснення термінових валютних операцій суб‘єктами зовнішньоекономічної діяльності.
 11. Форми хеджування валютних ризиків суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
 12. Форвардні валютні операції як форма хеджування валютних ризиків суб’єктів зовнішньоекономічних відносин.
 13. Ф’ючерсні валютні операції як форма хеджування валютних ризиків суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.
 14. Опціонні валютні операції як форма хеджування валютних ризиків суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.
 15. Валютні свопи як форма хеджування валютних ризиків суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
 16. Особливості формування курсоутворення в Україні та його вплив на зовнішньоекономічну діяльність підприємства.
 17. Вплив організації національної валютної системи на інвестиційний клімат в Україні.
 18. Особливості курсоутворення в Україні як чинник активізації інвестиційної діяльності суб’єктів зовнішньоекономічних відносин.
 19. Вплив національної валютної політики на оптимізацію бізнес-процесів у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.
 20. Вплив валютного регулювання та контролю на ефективність зовнішньоекономічних операцій підприємства.
 21. Організація валютного ринку в Україні та вплив його на ефективність зовнішньоекономічних операцій підприємства.
 22. Міжнародна валютна система як чинник оптимізації валютного ринку в Україні.
 23. Особливості проведення розрахунків суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
 24. Аналіз здійснення документарних форм розрахунків між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.
 25. Авансовий платіж як форма розрахунків у зовнішньоекономічних операціях підприємства.
 26. Оплата після відвантаження як ефективна форма розрахунків у зовнішньоекономічних операціях підприємства.
 27. Документарний акредитив у  експортно-імпортних операціях суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.
 28. Документарне інкасо у експортно-імпортних операціях суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.
 29. Методи платежів у зовнішньоторговельних операціях підприємств.
 30. Фінансові документи як чинник забезпечення ефективності зовнішньоторговельних операцій підприємства.
 31. Кредитні відносини суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
 32. Факторинг як форма кредитування зовнішньоекономічних операцій підприємства.
 33. Форфейтинг як форма кредитування зовнішньоекономічних операцій підприємства.
 34. Лізинг як форма кредитування зовнішньоекономічних операцій підприємства.
 35. Особливості використання роловерних кредитів у зовнішньоторговельних операціях підприємства.
 36. Короткострокові кредити у зовнішньоекономічних операціях підприємств.
 37. Середньострокові кредити у зовнішньоекономічних операціях підприємства.
 38. Довгострокові кредити у міжнародній діяльності міжнародних корпорацій.
 39. Міжнародні банківські корпорації в Україні як фактор підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності на національному рівні.
 40. Комерційні банки у зовнішньоекономічних операціях підприємств.