Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методические указания

Методические указания

Постанова про відмову в задоволенні клопотання про проведення процесуальних дій (ст.ст. 93, 220). 21.10.2016 17:55

Сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів (абз 1.,ч.3, ст.93 КПК України).

Згідно із абз. 2, ч. 3, ст. 93 КПК України ініціювання стороною захисту, потерпілим проведення слідчих (розшукових) дій здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору відповідних клопотань, які розглядаються в порядку, передбаченому статтею 220 КПК України. Постанова слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій може бути оскаржена слідчому судді                Див. додаток № 60.

Збирання доказів є однією із складових процесу доказування, яке направлене на встановлення фактів, обставин справи,  відтворення реальної картини події злочину, з’ясування її сутності та вироблення на підставі цього відповідних процесуальних рішень.

Законодавчо закріплена можливість стороною захисту та потерпілим ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів є важливою гарантією реалізації наданих законом прав та інтересів. З іншої сторони закон покладає обов’язок на слідчого, прокурора, суд у випадку подання клопотання про проведення таких процесуальних дій, розглянути таке клопотання та прийняти відповідні рішення. Закон не вимагає від посадових осіб, що ведуть кримінальний процес при задоволенні цього клопотання виносити спеціальну постанову про це, а тільки направляти повідомлення про вчинення відповідних дій щодо задоволення клопотання.

У разі ж відмови в задоволенні клопотання (повній чи частковій) слідчий, прокурор, суд зобов’язані винести про це постанову (ухвалу), та її копію направити ініціатору клопотання. Про результати розгляду клопотання та винесення постанови зацікавленим особам скеровується повідомлення.