Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методические указания

Методические указания

Повідомлення про проведення процесуальної дії чи прийняття рішення (ст.111) 21.10.2016 17:55

 

Відповідно до вимог ст. 111 КПК повідомлення у кримінальному провадженні є процесуальною дією, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії або про прийняте процесуальне рішення чи здійснену процесуальну дію Див. додаток № 62. Уданому випадку  це рішення про обмеження застосовування ТЗ. Зокрема таке повідомлення доречне коли слідчий прийняв рішення про обмеження застосовування ТЗ під час досудового провадження, зокрема до прийняття рішення про відкриття матеріалів кримінального провадження чи закінчення досудового провадження (на розсуд слідчого), прокурор вині постанову про освідування особи,  ексгумацію трупа, проведення допиту свідка при клопотання підозрюваного, потерпілого про їх участь у проведенні допиту. прийнятті рішення про арешт майна, тимчасового вилучення майна, затримання особи тобто у тих випадках, коли особа не зобов’язана бути присутнім під час проведення дії, однак на це має право визначене КПК України.

Слід звернути увагу, що повідомлення слід готувати коли слідчий проводить слідчу дію за клопотанням потерпілого чи сторони захисту. У цьому випадку у клопотання може вказуватись бажання застосовувати ТЗ, однак така інформація може й приховуватись. Виходячи з реальної необхідності та скеровуючи повідомлення про проведення процесуальної дії учасникам які звернулись з клопотанням про її проведення чи іншим учасника які можуть мати свій законний інтерес у проведенні цієї процесуальної дії їх участь є необов’язковою, одночасно слід вказати про прийняте рішення для прикладу щодо обмеження застосування ТЗ.

У повідомленні, відповідно до вимог ст.112 КПК повинно бути зазначено: 1) прізвище та посада слідчого який здійснює повідомлення; 2) адреса установи, яка здійснює повідомлення, номер телефону чи інших засобів зв'язку; 3) ім'я (найменування) особи, яка повідомляється, та її адреса; 4) найменування (номер) кримінального провадження, в рамках якого здійснюється повідомлення; 5) процесуальний статус, в якому перебуває особа, що повідомляється; 6) дата, час та місце проведення процесуальної дії, про яку повідомляється особа; 7) інформація про процесуальну дію (дії), яка буде проведена, або про здійснену процесуальну дію чи прийняте процесуальне рішення, про які повідомляється особа; 8) вказівка щодо необов'язковості участі в процесуальній дії та її проведення без участі особи, яка повідомляється, в разі її неприбуття; 9) підпис слідчого, який здійснив виклик. Підготовку повідомлення на бланку КПК не передбачено.

Слід звернути увагу що відповідно до Глави 26: Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування, зокрема статтею 303. Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування та право на оскарження на досудовому провадженні не можуть бути оскаржені такі рішення про обмеження застосовування ТЗ під час проведення окремої процесуальної (слідчої) дій чи на досудовому розслідуванні. Однак згідно п 7) передбачено оскарження рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій – особою, якій відмовлено у задоволенні клопотання, її представником, законним представником чи захисником. У тому числі у клопотанні могло виловлюватись прохання застосування під час проведення дії ТЗ. У цьому випадку оскаржується не стільки відмова у застосуванні ТЗ, як відмова у проведенні дії. Тому навіть при задоволенні скарги на проведення слідчої дії не позбавляє повноважень обмежити застосування ТЗ під час її проведення.

Повідомлення доцільно готувати в стількох примірниках щоб скерувати зацікавленим особам та примірник у справу. Повідомлення скеровується поштою або ж як альтернатива електронною поштою (за аналогію повістки).