Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
  • Не нашли работу?
    Заказать в 1 клик:  /contactus
  •  
Главная \ База готовых работ \ Інформатика і інформаційні технології

Інформатика і інформаційні технології

Заказ 34887 (200 грн.) 02.08.2020 18:41

Лабораторне заняття № 1 з дисципліни «ВИЩА МАТЕМАТИКА»

(в пакеті Microsoft Excel)

Тема: Матриці, дії над матрицями та їх застосування в економіці

 

Виконання студентом завдань лабораторного заняття № 1 відбувається у робочому файлі Excel.

У клітини B1-B3 введіть значення параметрів задач:

 − номер групи на потоці (1, 2, 3, …); А = 3

 − порядковий номер студента у групі; В = 18

 − кількість літер у прізвищі студента. С = 9

Після введення цих значень усі умови завдань (матриці, таблиці) заповняться автоматично.

Завдання 2.

  З’ясувати, чи переставні (комутуючі) матриці  і ? Перевірити результат вручну.

(Матриці  і  називаються переставними, якщо ).

Добуток двох матриць обчислюється за допомогою функції МУМНОЖ(массив1;массив2), аргументами якої є масиви елементів першої та другої матриць відповідно. Оскільки результатом цієї функції є масив (матриця), то вводити її слід як формулу масиву.

Завдання 3.

  Знайти , якщо , . Перевірити результат вручну.

(Матриця , де  − одинична матриця).

Для зручності перевірки результату вручну обчислимо матрицю  окремою дією. Виділити мишкою масив B39-D41 і ввести формулу:

=МУМНОЖ(B33:D35;B33:D35)

Після введення формули (при цьому задіяний у формулі масив буде виділений кольором; якщо ні, то натисніть клавішу F2) натисніть сполучення клавіш CTRL+SHIFT+ENTER.

У клітини G39-I41 введіть елементи одиничної матриці .

Для обчислення матриці  виділити мишкою масив G43-I45 і ввести формулу:

Застосування матриць та дій над ними в економіці:

 

Завдання 4. Підприємство випускає 3 види продукції:  і при цьому використовує 4 види сировини:  (дані наведено у табл. 1).

Знайти:

а) кількість сировини, що витрачається на виробництво усіх видів продукції;

б) загальну вартість витраченої сировини;

в) сумарний прибуток від реалізації продукції.