Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ База готовых работ \ Охорона праці. Безпека життєдіяльності. Екологія

Охорона праці. Безпека життєдіяльності. Екологія

Заказ 29838 (200 грн.) 12.07.2018 08:04

Завдання 1. У різних джерелах знайдіть поняття «умови праці». Порівняйте їх, проаналізуйте й виділіть стрижневі поняття.

Завдання 5. Визначте рівень санітарно-гігієнічних умов праці в механічному цеху та складальному цеху за даними замірів, представлених у таблиці:

 

Елементи умов праці

Механічний цех

Складальний цех

кількість
точок
заміру

кількість
точок,
де виявлені
відхилення

кількість
точок
заміру

кількість
точок,
де виявлені
відхилення

1. Рівень шуму

3

1

3

 

2. Рівень запиленості повітря

38

10

25

1

3. Освітлення

59

18

35

6

4. Мікроклімат

а) температура

б) вологість

в) швидкість руху повітря


38
38
38


0
0
0


25
25
25


0
0
0

5. Стан робочих місць

4

 

4

 

6. Стан побутових приміщень

2

 

3

 

 

Завдання 13.

1. Дайте визначення пільг та компенсацій тим, хто працює у шкідливих і важких умовах.

2. Призначення пільг та компенсацій за працю в шкідливих і важких умовах.

3. Які встановлені соціальні пільги і компенсації за важкі та шкід­ливі умови праці згідно з Законом України «Про охорону праці»?

Завдання 4.

1. Назвіть шкідливі хімічні речовини та їх гранично допустимі концентрації.

2. Охарактеризуйте вплив шкідливих хімічних речовин на людину.

3. Назвіть заходи для зниження несприятливого впливу хімічних речовин.

Завдання 9. Використовуючи нормативні документи з охорони праці, визначте перелік робіт, де є потреба у професійному доборі.

Завдання 3. Визначте та проаналізуйте показники: частоти та тяжкості травматизму, непрацездатності та летальності.

Вихідні дані:

 

1999 р.

2000 р.

Чисельність працівників, з якими стався нещасний випадок з втратою працездатності

42

30

В тому числі зі смертельним наслідком

2

1

Кількість днів непрацездатності через травматизм

185

132

Середньоспискова чисельність працівників

2580

2620

 

Показники частоти та тяжкості травматизму, непрацездатності та летальності

Завдання 2.

1. Чому на підприємствах необхідно постійно підвищувати рівень безпеки праці?

2. Назвіть мотиви економічного характеру, які вимагають підвищення рівня безпеки праці.

3. Яка мета кадрової та соціальної політики підприємства з погляду забезпечення безпечних умов праці?

 

Завдання 7. Визначте, які основні психологічні причини свідомого порушення правил безпеки праці:

а) економія сил;

б) економія часу;

в) адаптація до небезпеки або недооцінка небезпеки;

г) самовираження серед колег (ризикові дії);

д) самоствердження — свідоме ігнорування безпечних методів праці;

е) переоцінка свого досвіду;

є) стресові стани, емоційне навантаження;

ж) схильність до ризику.

Обґрунтуйте свою відповідь.

Завдання 4.

1. Назвіть види відповідальності працівників за порушення законодавства про охорону праці та охарактеризуйте їх.

2. Які розміри штрафів за порушення нормативних актів про охорону праці?

3. Охарактеризуйте порядок накладання та оплати штрафів за порушення нормативних актів про охорону праці?

Завдання 1.

1. Назвіть принципи державної політики в галузі охорони праці.

2. Які органи здійснюють державне управління охороною праці?

3. Розкрийте суть механізму вдосконалення системи охорони праці.