Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ База готовых работ \ Основи наукових досліджень. Методика викладання

Основи наукових досліджень. Методика викладання

Заказ 29782 (400 грн.) 12.07.2018 06:03

Зміст

 

Вступ. 3

1. Огляд нормативної документації з обраного напряму магістерської роботи. Огляд друкованої літератури. 5

2. Збір та обробка практичного та інформаційного матеріалу. Підбір та обробка статистичних даних. 9

3. Формування бібліографії за обраним напрямом магістерської роботи. 13

4. Підготовка тез для виступу на науковій конференції за обраним напрямом. 16

6. Виконання індивідуального завдання з обраної проблеми досліджень. 20

7. Розробка орієнтовного варіанту плану за темою магістерської роботи. 27

8. Обґрунтування актуальності, предмету, об’єкту, мети та завдань за темою магістерської роботи. 28

9. Розробка завдання та графіку виконання магістерської роботи. 29

10. Оформлення результатів практики. 30

Висновки. 44

Список джерел. 49