Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
  • Не нашли работу?
    Заказать в 1 клик:  /contactus
  •  

Статистика

Заказ 31532 (200 грн.) 12.03.2019 08:43

ВАРІАНТ 5

Задача 1. У результаті вибіркового обстеження обчислювальних центрів на самостійному балансі (вибірка 20%-на, випадкова) по одному з регіонів станом отримано дані, наведені в таблиці.

Порядковий

номер

центру

Середньоспискова чисельність працюючих, осіб

Порядковий

номер

центру

Середньоспискова чисельність працюючих, осіб

1

58

14

35

2

80

15

66

3

75

16

60

4

43

17

54

5

55

18

50

6

40

19

60

7

30

20

65

8

55

21

44

9

68

22

58

10

78

23

40

11

54

24

32

12

40

25

45

13

52

 

 

 

1. Побудувати інтервальний ряд розподілу обстежених обчислювальних центрів за середньосписковою чисельністю працюючих, утворивши п'ять груп з однаковими інтервалами. Визначити частку (відсоток) кожної з груп та коротко проаналізувати структуру центрів щодо чисельності працюючих.

2. За даними ряду розподілу обчислити характеристики центру розподілу (середню, моду, медіану) та показники міри і ступеню варіації. Пояснити економічний зміст середньоквадратичного відхилення та коефіцієнта варіації.

3. Із рівнем імовірності 0,997 визначити довірчий інтервал для середньоспискової чисельності працюючи на обчислювальних центрах по регіону в цілому.

Задача 2. Наведені нижче дані характеризують результати перевірки консервів на якість:

Групи консервів

Всього перевірено банок (шт.)

Частка забракованих банок до загальної кількості перевірених (%)

М'ясні

200

7,5

Рибні

400

10,0

Разом

600

х

Визначити середній відсоток забракованих банок. Обгрунтувати вибір виду середньої.

Задача 3. Динаміка продажу населенню будівельних матеріалів характеризується даними:

Будівельний матеріал

Обсяг продажу в 2009 р.

Темп приросту, % до попереднього року

2010

2011

Цемент, тис.т

220

15

10

Пиломатеріали, тис.кв.м

150

16

25

 

 Для кожного виду будівельних матеріалів визначте: а) темп приросту продажу за два роки;  б) середньорічний абсолютний приріст продажу.   Зробіть висновки.

Задача 4. Є такі дані про вартість та кількість імпорту товарів:

Товарна група

Кількість, тис. т

Вартість імпорту, тис. дол. США

І кв.

ІІ кв.

І кв.

ІІ кв.

1201

1202

25

40

34

50

500

1000

714

1600

 

Розрахувати: 1) зведений індекс цін; 2) індекс товарообороту; 3) індекс фізичного обсягу; 4) показати мультиплікативний (взаємозв`язок індексів) та адитивний зв’язки (абсолютні зміни) і зробити висновки.

Задача 5. Динаміка витрат праці працівників сільськогосподарського підприємства характеризується такими даними:

Продукція

Витрати праці за період, тис. люд.-год.

Темп зміни трудомісткості, %

базисний  період

поточний  період

Цукрові буряки

64

78

–5

Картопля

28

33

+8

 

Визначити зведені індекси: 1) витрат праці; 2) працемісткості виробництва; 3) фізичного обсягу, використовуючи взаємозв’язок співзалежних індексів. Побудувати адитивну модель (визначити абсолютні зміни) і зробити висновки.