Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
  • Не нашли работу?
    Заказать в 1 клик:  /contactus
  •  

Статистика

Заказ 34955 (200 грн.) Задачі 02.08.2020 21:38

Варіант 1З

Задача 1

У таблиці наведені дані вибіркового обстеження комерційних банків

 

1.Згрупуйте банки за обсягом капіталу, утворивши 4 групи з рівними інтервалами. Результати подайте в табличній формі. Проаналізуйте структуру банків щодо обсягу капіталу.

2.3а даними ряду розподілу, побудованому в п.1, визначте характеристики центру розподілу, а також середнє лінійне відхилення і лінійний коефіцієнт варіації.

Задача 2

Наведені дані характеризують динаміку державного боргу країни за 1-е півріччя 2014 р.:

Визначте всі можливі види відносних величин та зробіть висновки.

Задача 3

Становлення ринку рекламних послуг в країні характеризується такими даними,:

Роки

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Обсяг рекламних послуг, млн. USD

255

307

456

618

704

798

807

1.Обчисліть аналітичні показники наведеного ряду динаміки за ланцюговою та базисною системами. Результати подайте в табличній формі.

2.Визначте узагальнюючі характеристики ряду динаміки: середньорічний обсяг рекламних послуг, а також середній абсолютний приріст та середній темп приросту. Зробіть висновки.

Задача 4

За даними задачі 3. опишіть тенденцію зростання обсягів рекламних послуг лінійним трендом, поясність зміст параметрів трендового рівняння. Припускаючи, що виявлена тенденція збережеться, визначте очікувану обсяг послуг у 2016 р.