Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Статистика

Заказ 29570 (200 грн.) задачі зі статистики 11.07.2018 07:26

Задача 1

В результаті обстеження малих промислових підприємств регіону отримано такі дані про виручку від реалізації продукції (послуг):

№ підприєм- ства

Виручка, тис. грн.

№ підприєм- ства

Виручка, тис. грн.

№ підприєм- ства

Виручка, тис. грн.

№ підприєм- ства

Виручка, тис. грн.

1

202

8

565

14

570

20

524

2

315

9

340

15

384

21

600

3

370

10

284

16

478

22

462

4

228

11

440

17

245

23

350

5

490

12

356

18

329

24

381

6

364

13

452

19

440

25

342

7

200

           
  1. Згрупуйте підприємства за обсягом виручки, виділивши 4 групи з рівними інтервалами. Визначте частку кожної з груп в загальній кількості обстежених підприємств, результати подайте в табличній формі та проаналізуйте структуру цих підприємств щодо виручки від реалізації.
  2. За даними ряду розподілу, побудованому в п.1, визначте характеристики центру розподілу (середню, моду, медіану), а також середньоквадратичне відхилення і коефіцієнт варіації. Зробіть висновки.

Задача 2

Наведені дані характеризують обсяг експорту транспортних послуг по двох регіонах:

Регіони

Загальний обсяг транспортних послуг (млн. дол. США)

Частка послуг морського транспорту в загальному обсязі транспортних послуг, %

А

152

14,0

Б

348

20,2

Визначте середню частку послуг морського транспорту, обґрунтувавши при цьому вибір виду середньої.

Задача 3

Доходи страхової компанії від надходження платежів по страхуванню відповідальності (млн. грн.) наведені в таблиці:

Вид страхування

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Страхування відповідальності

191

259

327

352

539

592

664

  1. Обчисліть аналітичні показники ряду динаміки за ланцюговою та базисною системами. Результати подайте у вигляді таблиці.
  2. Визначте середньорічний дохід від страхування відповідальності та середньорічні темпи росту та приросту. Зробіть висновки.

Задача 4

За даними задачі 3. опишіть тенденцію зростання доходів страхової компанії лінійним трендом, поясність зміст параметрів трендового рівняння. Припускаючи, що виявлена тенденція збережеться, визначте очікуваний рівень доходів у 2014 р.

Задача 5

Динаміка роздрібного товарообороту та цін характеризується такими даними:

Група товарів

Обсяг товарообороту в фактичних цінах (млрд. грн.)

Підвищення цін в 2014 р. порівняно з 2010 р. (%)

2012

2013

Продовольчі

10,1

11,3

32,0

Непродовольчі

6,9

8,0

27,6

  1. Визначте зведені індекси : а) цін; б) фізичного обсягу товарообороту, скориставшись системою співзалежних індексів.

Поясніть економічну суть отриманих індексів.

  1. Розкладіть загальний абсолютний приріст товарообороту за факторами. Зробіть висновки.