Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ База готовых работ \ Історія України і світу. Теорія держави і права

Історія України і світу. Теорія держави і права

Заказ 28588 (150 грн.) 06.07.2018 10:20

Буржуазні революції Європи: спільні риси та варіативність

  1. Всесвітня історія в таблицях і схемах [Текст] : енциклопед. довід., основ. події, розвиток зарубіж. країн, політ. партії і рухи : [навч. посіб.] / [С. Л. Губіна]. - Вид. 4-те, допов., випр. - Харків : Торсінг : Навчальна література, 2016. - 110, [2] с.
  2. Всесвітня історія. Опорні схеми, таблиці, коментарі, 6-11 класи [Текст] : пов. повторюв. курс, підгот. до зовнішн. незалеж. оцінювання / Гісем О. В., Мартинюк О. О. - Кам'янець-Подільський : Сисин Я. І. : Абетка, 2014. - 603 с. 
  3. Касьянов Г. В. Теорії нації та націоналізму / Г. В. Касьянов. - К. : Либідь, 1999. - 352 с.
  4. Потульницький, В.А. Всесвітня історія: історичні та сучасні монархічні держави [Текст] : програма канд. іспиту з спец. 07.00.02 - "Всесвітня історія" / Потульницький В. А. ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Київ : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2014 . Ч. 1, 2. - 2014. - 162 с.
  5. Хюбнер К. Нация: от забвения к возрождению / К. Хюбнер. - М. : Канон, 2001. - 399 с.