Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
 • Не нашли работу?
  Заказать в 1 клик:  /contactus
 •  
Главная \ База готовых работ \ Історія України і світу. Теорія держави і права

Історія України і світу. Теорія держави і права

Заказ 36672 (1000 грн.) 06.07.2020 19:24

 

БІБЛІОТЕКА

 

ЗНЗ «Міжнародна українська школа»

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

 

 

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ (І СЕМЕСТР)

 

7 КЛАС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ЗНЗ «Міжнародна українська школа», 2018, 2019

© О.В.Гісем, Н.М.Гісем, 2018, 2019

 

ВСТУП. Розділ 1. ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

ВСТУП та тема 1. ПЕРШІ СЕРЕДНЬОВІЧНІ ДЕРЖАВИ

 1. Епоха Середніх віків тривала

А 1492 р. до н.е.— 475 р. н.е. Б 476—1492 рр. В 1492—1918 рр. Г 1918—2007 рр.

     

 1. Які племена створили наймогутніше варварську державу у Західній Європі, що згодом трансформувалася на імперію?  А остготи            Б вандали         В бургунди          Г франки

 

 1. Який король навернув франків до християнства?

А Хільперик             Б Хлодвіг             В Піпін Короткий               Г Карл Великий

 

 1. На фото зображено кінну статую засновника

А Франкського королівства. Б Франкської імперії.

В Священної Римської імперії. Г Анлійського королівства.

 

 1. У якому місті Карл Великий був коронований імператорською короною?

А Аахені         Б Парижі           В Суасоні          Г Римі

 

 1. Яке місто було головною резиденцією Карла Великого?

А Суасон       Б Аахен      В Реймс      Г Париж

 

 1. „Пісня про Роланда” розповідає про боротьбу Карла Великого з

А мусульманами-арабами. Б лангобардами. В саксами.     Г уграми.

 

 1. У період правління якого імператора Візантія досягла максимального територіального розширення?

А Юстиніана І    Б Костянтин Багрянородний     В  Олексій І Комнін         Г Костянтин ХІ

 

 1. Місто Константинополь було захоплене турками за правління султана

А Османа І         Б Мурада І           В Мехмеда І         Г Мехмеда ІІ.

 

 1. Зображений храм був окрасою столиці

А Візантійської імперії. Б Арабського халіфату. В Франкської імперії.

Г Священної Римської імперії.

 

 1. Від якого року мусульмани ведуть своє літочислення?

А 622 р.       Б 632 р.     В 661 р.       Г 732 р.

 

 1. Наступники Мухаммеда називались А емірами. Б шахами. В халіфами. Г султанами.
 1. На Піренейському півострові арабів називали

A мамлюками. Б сарацинами. B сельджуками. Г маврами.

 

 

 
 1. На якій карті зображена Візантійська імперія?

А    Б

В   Г

 1. Головним релігійним центром арабів є місто  А Мекка.    Б Медина.  В Багдад.    Г Дамаск
 1. Одним з наслідків арабських завоювань стало поширення

А християнства.         Б ісламу.          В буддизму.          Г поганства.

 

 1. Яка битва зупинила просування арабів у Західній Європі?

А при Пуатьє          Б  при Леньяно          В при Гвстінгсі           Г при Бувині

 

 1. У середні віки араби майже повністю завоювали територію

А Франції.       Б Італії.          В Угорщини.         Г Іспанії.

 

 

 1. На фото зображено інтер’єр палацу

А Карла Великого.   Б Моххамеда. В Юстініана І.       Г Хлодвіга.

 

 1. У якому місті в 843 р. був підписаний договір про розподіл Франкської держави між синами Людовика Благочестивого? А  Аахен        Б Париж     В Верден Г Равенна

 

 

 1. «Салічна правда» - це перший

А літопис варварів.                    Б збірник законів франків. В  капітул Карла Великого. Г акт хрещення франків.

 

 1. Франських королів якої династії називали „лінивими”?

А Каролінгів      Б Меровінгів    В Капетингів      Г  Валуа

 

 

 1. Яка подія дала поштовх Великому переселенню народів у ІV-VІ ст. ?

А  навала кочових орд гунів            Б поділ Римської імперії на Західну і Східну

В  захоплення готами Риму                Г утвердження християнства в Римській імперії

 

 1. Який народ чинив найдовший опір Карлу Великому під час його завойовницьких походів?

А сакси        Б авари         В готи        Г  лангобарди

 

 1. На якій карті зображена Візантійська імперія у період правління Юстиніана І?

А   Б    В

Г

 

 1. Головним релігійним центром арабів є місто

А Мекка.      Б Медина.       В Багдад.        Г Дамаск

Тема 2. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

 1. У ранньому середньовіччі більшу територію Європи вкривали

А ліси.         Б поля.         В болота.        Г пасовища.

 

 1. На які верстви суспільства не поширювались васальні відносини?

А  королів і князів      Б  рицарів і дворян       В  селян і ремісників        Г графів і герцогів

 

 1. У Середні віки в Європі суд був

А  загальностановим.  Б становим.   В вибірковим.       Г церковним.

 

 

 1. Що найбільш вплинуло на послаблення королівської влади у Середні віки?

А  земельні пожалування короля своїм васалам  Б постійні війни між державами

В  виключення селян з феодальної драбини            Г нерозвиненість державного апарату

 

 

 
 1. Як називається земля (чи дохід з неї), пожалувана королем чи сеньйором васалу у спадкове володіння як плата за службу?                 А бенефіцій                 Б феод      В марка    Г васал
 

 

 1. Який суспільний стан в епоху Середньовіччя називали «ті, що працюють»?

А воїнів.         Б селян.      В духовенство.        Г феодалів.

 

 1. Якою цифрою на схемі позначено елемент конструкції замку донжон?     А 1         Б  2         В 3        Г 4

 

 

 

 1. Феодала, особисто залежного від свого сюзерена, називали

А васал.       Б серв.          В вагант.        Г майстер.

 

 1. Абсолютну більшість населення у всіх країнах у період Середніх віків складали

A міщани.     Б феодали.      В селяни.       Г ремісники.

 

 1. Як називається особливий знак, який засвідчував належність його власника до певного шляхетного роду?          А герб        Б штамп         В прапор       Г шедевр

 

 1. На якому малюнку зображено герб феодала?

А   Б   В   Г

 1. Заселення окраїнних і внутрішніх територій власної країни, заснування поселень в інших країнах – це        А внутрішня колонізація. Б міграційні рухи.

В воєнна колонізація.    Г велике переселення народів.

 

 1. Представників міської верхівки в Середні віки називали

А бюргерство.                    Б патриціат.                В плебейство.                      Г духовенство.

 

 1. Які з зазначених винаходів сприяли розвитку сільського господарства в Європі в Середні віки?   А  хомут і збруя         Б   соха і рало     В  верхнєбійне водяне колесо    Г ручні ковальські міхи

 

 

 
 1. На фрагменті середньовічного малюнку зображено

А рицарський турнір.          Б епізод Столітньої війни.

В „королівський суд”.            Г епізод хрестового походу.

 1. Який вид торгівлі переважав у Європі?

А транзитна     Б внутрішня      В зовнішня    Г гуртова

 1. Станова монархія – це централізована держава

А в якій королівська влада спиралась на зібрання представників станів. Б з необмеженою владою короля.

В де влада короля була обмежена зібранням представників станів. Г де влада короля передавалась у спадок за згодою всіх станів.

 1. Міста, які виборювали своє право на незалежність від місцевих

сеньйорів, отримували назву    А  муніципій.   Б  метрополія.  В комуна.   Г кантон.

 1. Будівля, у якій розташовувались органи управління середньовічним містом, носила назву

А цех.    Б ратуша.  В замок.     Г скрипторій.

 1. Символ віри – основні положення (догмати) християнства завершили складати на

А Нікейському соборі.        Б Константинопольському соборі. В  соборі у Констанці.  Г Триденському соборі.

 1. «Граф Фландрії Бодуен Залізна Рука побудував укріплений замок із підйомним мостом. Після цього для потреб жителів замку почали стікатися до воріт його мосту торговці або продавці

більш цінних речей, потім крамарі, потім власники заїжджих дворів для годування й притулку тих, хто вів торговельні справи в присутності государя, який часто буває там само; почали зводити будинки і влаштовувати готелі, де розміщувалися ті, котрі не могли жити всередині замку. І стало в них звичним казати: “Ідемо до мосту”. Тут поселення настільки розрослося, що невдовзі утворилося велике місто, яке й досі в народній мові має ім’я мосту,— адже на їхньому діалекті

“Брюґґе” означає “міст”». В уривку джерела йде мова про

А одну з причин виникнення міст. Б життя феодалів у містах.

В стани середньовічного міста. Г привід для будівництва замку.

Тема 3. ЄВРОПЕЙСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВИ в Х-ХV ст.

 1. За правління якого короля Франції виник орган станового представництва – Генеральні штати?

А  Філіпп ІІ Август   Б  Філіпп ІV Красивий   В  Людовік ІХ Святий    Г Людовік VІ Товстий

 1. Повстання селян у Франції під час Столітньої війни називалося

А Жакерія.      Б Уота Тайлера.      В Чомпі.        Г Етьєна Марселя.

 1. Столітня війна тривала між Францією та

А Німеччиною.        Б Бургундією.       В Англією.       Г Фландрією.

 1. Середньовічні мініатюри слугують ілюстрацією для розповіді про події
 

 

 

 

 

А Столітньої війни.              Б Норманського завоювання Англії. В  походів Карла Великого.                Г німецького „Натиску на Схід”.

 1. Яку роль у Столітній війні відіграла історична постать, зображена на середньовічній мініатюрі?

А забезпечина перелом у війні на користь Франції Б поклала край селянському повстанню – Жакерії В спровокувала війну між Англією та Францією

Г відновила єдність королівства Франція

 1. Битва під Гастінгсом вирішила подальшу долю

А Німеччини.    Б Англії.    В Франції       Г Італії.

 1. Назвіть ім’я першого норманського короля Англії

А Альфред Великий.         Б Едуард Сповідник.

В Гарольд.                          Г Вільгельм Завойовник.

 

 1. Який англійський король майже все своє життя провів за межами Англії?

А Генріх ІІІ            Б  Ричард І Левове Серце     В Іоанн Безземельний        Г Генріх VІ

 

 

 1. Коли барони примусили англійського короля підписати „Велику хартію вольностей”?

А 1215 р.        Б 1265 р.          В 1302 р.        Г 1337 р.

 

 1. Першим імператором Священної Римської імперії став

А Оттон І.        Б Фрідріх І.        В Рудольф І.       Г Генріх І.

 

 1. На якому малюнку зображено герб одного з орденів хрестоносців, що здійснював „Натиск на Схід”?

А Б  В  Г

 1. Що сприяло закріпленню територіальної роздробленості Священної Римської імперії?

А невдачі імператорів у Хрестових походах в Палестину. Б  провал політики „Натиску на Схід”. В  поразка Італійської політики імператорів.         Г втрата володінь у війнах із Фрацією.

 

 

 
 1. Представницькі органи держав Піренейського півострова називалися

А генеральні штати.       Б парламенти.           В кортеси.         Г сеньйорії.

 

 1. Яка подія відображена на картосхемі?

А Перший хрестовий похід

Б Велике переселення народів В Напрями набігів вікінгів

Г Напрямки торгівельних шляхів в Європі

 

 1. Одруження короля Фердинанда і королеви Ізабелли призвело до утворення

А Священної Римської імперії. Б Іспанського королівства.

В Великої Британії.

Г Французького королівства.

 

 1. Головним джерелом доходів італійських міських республік Генуя і Венеція були

А ремесла.         Б  міжнародна торгівля.      В військові перемоги.          Г золоті копальні.

 

 1. Глава Венеціанської республіки носив титул А консула.      Б герцога.    В графа.     Г дожа.

 

 1. Яка подія європейської історії сприяла появі духовно-рицарських орденів ченців?

А Хрестові походи                               Б Боротьба з єретиками

В  Розкол християнської церкви           Г „Авіньйонське полонення” пап

 

 1. Влада Папи Римського сягнула вершини своєї могутності в

А V-ІХ ст.           Б Х-ХІІ ст.           В ХІІ-ХІІІ ст.          Г ХІV-ХV ст.

 

 1. Який папа римський виступив з наступною промовою: «Усім, хто йде туди, у разі їхньої смерті, віднині буде відпущення гріхів. Хай виступлять проти невірних у бій, який має дати велику кількість трофеїв, ті люди, котрі звикли воювати проти своїх єдиновірців християн. Земля тая тече молоком і медом. Хай стануть нині воїнами ті, хто раніше був грабіжником, воював проти братів та одноплемінників. Хто тут сумний і бідний, там стане багатим»?

А Урбан ІІ             Б Григорій І

В Григорій ІV           Г Інокентій ІІІ

 

 1. На картосхемі стрілка позначені походи

А  гунів і монголів      Б  вікінгів і мадярів В  арабів і османів       Г русичів і германців

 

 1. Завершенням реконкісти стало

А захоплення Гранадського емірату.

Б об`єднання королівств Кастілія і Арагон. В утворення Португалії.

Г проголошення Мадриду столицею Кастілії.

 

 1. На Піренейському півострові арабів називали

A мамлюками.       Б сарацинами. B сельджуками.                                    Г маврами.

 

 

 

Завдання на встановлення відповідностей

 1. Установіть відповідність між історичними особами і їх діями.
 1. Хлодвіґ
 2. Карл Мартелл
 3. Піпін Короткий
 4. Карл Великий

А захопив і пограбував Рим

Б створив наймогутнішу західноєвропейську імперію В завдав поразки арабам у битві під Пуатьє

Г заснував династію Каролінґів

Д найвідоміший з представників династії Меровінґів

 

 

 1. Установіть відповідність між поняттями та поясненнями.
 1. Іслам
 2. Коран
 3. Мечеть
 4. Джихад

А війна за віру

Б мусульманський храм

В одна з трьох світових релігій, в основі якої — культ Аллаха

Г титул феодального правителя, що об'єднував світську владу з духовною Д головна священна книга мусульман

 

 

 1. Установіть відповідність між королями і фактами їхнього життя.
 1. Людовік VІІІ Лев
 2. Людовік ІХ Святий 3 Філіп IV Красивий

4 Іоанн ІІ Добрий

А Перший став видавати закони, які поширювалися не тільки на королівські володіння, а і на всю Францію.

Б король, який потрапив у полон до англійців під час битви при Пуатьє. В взяв участь у Хрестовому поході проти альбігойців і приєднав до своїх володінь Тулузьке графство.

Г завершив тривалий і болісний процес об’єднання Франції.

Д за його наказом карбувалися неповноцінні монети, щоб поповнити королівську скарбницю.

 

 

 1. Установіть відповідність між поняттями, термінами та їх визначеннями.
 1. Шериф
 2. Барон
 3. Лорд
 4. Абат

А У католицькій церкві керівник монастиря Б Великий землевласник в Англії

В Королівський чиновник у графствах Англії Г Великий феодал, не спадковий васал короля

Д Представник Папи Римського в Англії

 

 1. Установіть відповідність між країнами і термінами, поняттями.
 1. Німеччина
 2. Італія
 3. Іспанія
 4. Швейцарія

А Реконкіста

Б „Золота булла” В Кантон

Г Папська область

Д Генеральні штати

 

 

 1. Установіть відповідність між іменем історичної особистості та стислою характеристикою її діяльності.
 1. Фрідріх І Барбаросса
 2. Карл IV
 3. Річард І Левине Серце
 4. Фердинанд

А Син короля Араґона, засновник Іспанської держави, який дістав титул «католицького короля»

Б Імператор Священної Римської імперії, за правління якого було видано «Золоту буллу»

В Англійський король, династичні права якого на французький трон

призвели до Столітньої війни

 

 

 

 

 

Г Імператор Священної Римської імперії, що здійснив ряд походів в Італію з метою відродження всесвітньої Римської імперії

Д Англійський король, один з ватажків Третього хрестового походу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.
 1. ратуша
 2. цех
 3. турнір
 4. монархія

А одноособова вища державна влада

Б будинок, де засідала й розв’язувала важливі справи міська рада В союз ремісників однієї або споріднених спеціальностей

Г земельне володіння, яке надавав сеньйор своєму васалу за службу Д рицарський поєдинок

 

 

 1. Установіть відповідність між хрестовими походами і подіями
 1. Перший хрестовий похід
 2. Другий хрестовий похід
 3. Третій хрестовий похід
 4. Четвертий хрестовий похід

А Захоплення хрестоносцями Константинополя.

Б Поразка хрестоносців, очолюваних французьким і німецьким королями.

В Утворення держав хрестоносців. Г Поразка хрестоносців у Єгипті.

Д Загибель німецького імператора Фрідріха І Барбаросси.

 

 

Завдання на встановлення правильної послідовності

 1. Установіть послідовність подій.

А Хрещення короля франків Хлодвіга

Б Заснування Хлодвіґом Франкської держави

В Захоплення й пограбування Риму вестґотами під проводом Аларіха Г Перемога Карла Мартелла у битві з арабами при Пуатьє

 

 

 1. Установіть послідовність подій.

А Утворення Візантійської імперії

Б Утворення Священної Римської імперії В Утворення імперії Карла Великого

Г Утворення Арабського халіфату  

 

 1. Установіть послідовність подій.

А Пограбування Риму вандалами Б Заснування Папської держави

В Проголошення Карла Великого імператором Г Падіння Західної Римської імперії

 

 

 1. Установіть послідовність подій.

А Ліквідація незалежності Бургундського герцогства Б Суд над тамплієрами

В Початок правління династії Капетингів Г Скликання Генеральних штатів

 

 

 1. Установіть послідовність подій.
 

А Повстання Уота Тайлера Б Війна троянд

В Перше скликання парламенту

Г Запровадження спеціального податку – „данські гроші”  

 

 1. Установіть послідовність подій.

А Утворення Священної Римської імперії Б Вормська угода з Папою Римським

В „ходіння в Каноссу”

Г Утворення Швейцарського союзу  

 

 1. Установіть послідовність подій.

А Укладення Кальмарської унії

Б Підписання „Великої хартії вольностей” В Видання „Золотої булли”

Г Видання „Книги Страшного суду”  

 

 1. Установіть послідовність подій.

А Поява васальних відносин

Б Поява варварських королівств В Поява варварських „правд”

Г Утворення міських комун  

Завдання з короткою відповіддю множинного вибору (три правильні відповіді)

 1. Які поняття і терміни слід використати для характеристики розвитку Італії в Середні віки?

1 Гвельфи     2 Міста-республіки     3 Кантони     4 Ландаг     5  Гебеліни

6 Генеральні штати     7  Маври

 

 1. Які битви є складовими Столітньої війни?

1  при Кресі   2 при Гастінгсі    3 при Пуатьє 4 при Азенкурі 5 при Грюнвальді

6 при Бувіні    7 при Леньяно

 

 1. Володіння Візантійської імперії у період її розквіту розташовувались на території

1  Центральної Європи.   2 Центральної Азії.    3 Близького Сходу.    4 Південної Європи.

5 Північної Африки.     6 Південої Азії.     7  Індостану.

 

 1. Які з зазначених понять і термінів слід використовувати для пояснення життя феодалів?

1  турнір  2 комуна    3 магістрат    4  донжон     5 цех     6  герб     7 шедевр

 

 1. Укажіть результати і наслідки хрестових походів.
 1. Зруйнування Константинополя – центру східної християнської культури
 2. Погіршення відносин між християнським і мусульманським світами
 3. знайомство європейців з новими сільськогосподарськими культурами, зміни у побуті
 4. запровадження інквізиції
 5. розкол у християнській церкві на католиків і православних
 6. перенесення основних торгівельних європейців шляхів в Атлантичний океан
 7. занепад влади Папи Римського