Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Страхування

Заказ 29772 (200 грн.) Аналіз статей 12.07.2018 05:58

Вступ

Андерайтинг у страхуванні

Андрущенко В. І. Сутність та функції андерайтингу в перестрахуванні [Електронний ресурс] / В. І. Андрущенко // Бізнес Інформ. - 2016. - № 10. - С. 325-329

Ринок агрострахування України у 2014-2016 андерайтингових роках[Електронний ресурс] // Финансовые услуги. - 2016. - № 3-4. - С. 8-14.

Приказюк Н. В. Андерайтинг у страхуванні: проблеми та перспективи розвитку в Україні [Електронний ресурс] / Н. В. Приказюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2016. - Вип. 16(3). - С. 110-115.

Висновки

Список джерел