Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ База готовых работ \ Стратегічне управління. Стратегічний менеджмент

Стратегічне управління. Стратегічний менеджмент

Заказ 29997 (200 грн.) 12.07.2018 11:13

Типові індивідуальні завдання

Індивідуальне завдання 1. «Середовище організації»”(обов’язкове)

Тип завдання: проведення комплексного аналізу та оцінки факторів середовища функціонування організації для виявлення пріоритетних направлень розвитку організації.

Мета завдання: виконання SWOT– аналізу для організації – об’єкта дослідження, складання стратегічного балансу та прогнозування тенденцій змін.

Самостійна робота: бібліографічний огляд прийомів проведення SWOT – аналізу. Базуючись на результатах проведеного аналізу зовнішнього, проміжного та внутрішнього середовища студент повинен провести оцінку стратегічного положення організації, дати йому оцінку, вибрати тип стратегії, що рекомендується для організації, обґрунтовуючи свої висновки за допомогою результатів аналізу по методу SWOT.

Форма представлення звіту: студент повинен представити на перевірку результати аналізу середовища організації – об’єкта аналізу у формі, що представлена в таблицях 3.3 та 3.4. (с.74[1]), З.8 (с.94), 5.1 (с.145), рис.5.2 (с.147).

Робота має здійснюватися у такій послідовності:

1) на основі проведеного аналізу виявити та кількісно оцінити групи факторів зовнішнього середовища (не менше 5, які пов’язані з темою магістерської дипломної роботи) та заповнити таблицю «Загрози та можливості зовнішнього середовища та можливі «відповіді організації».

2). на основі проведеного аналізу виявити та кількісно оцінити групи факторів проміжного середовища (фактори безпосереднього оточення. які пов’язані з темою магістерської дипломної роботи) та заповнити таблицю «Фактори безпосереднього оточення організації»

3) на основі проведеного аналізу факторів внутрішнього середовища організації – об’єкта аналізу заповнити таблицю «Сильні і слабкі сторони підприємства» (з розгорнутою характеристикою сильних та слабких сторін з акцентом на тему дипломної роботи)

4) заповнити матрицю SWOT-аналізу.

5) зробити загальний висновок про перспективи розвитку організації.

Індивідуальні завдання 4 (вибіркове, альтернативне)

Тип завдання: аналіз системи планування в організації – об’єкта аналізу та виявлення можливостей застосування елементів стратегічного планування, а також аналіз системи розробки та реалізації стратегічних планів, проектів та програм.

Мета завдання: перевірка знань студентів щодо сутності стратегічного планування; проведення аналізу можливостей та необхідності застосування стратегічного планування в організації, а також знань студентів щодо сутності процесів розробки та реалізації стратегічних проектів, планів та програм; проведення аналізу можливостей та необхідності застосування стратегічних планів, проектів та програм в організації.

Самостійна робота: вивчення поняття стратегічного планування, переваги стратегічного планування та недоліки, моделі стратегічного планування. Визначення типу планування в організації – об’єкті аналізу, вивчення ролі, змісту, структури стратегічних планів, проектів та програм, їх переваги та недоліки Аналіз форм планових документів (в тому числі планів, проектів та програм), які використовуються, а також системи планування з розподілом обов’язків між окремими підрозділами організації. Слід представити критичний аналіз системи узгодження стратегічних, поточних та оперативних планів (користуючись схемою, представленою на рис.10.2 с.454).

Форма звіту: студент повинен представити матеріал: характеристика моделі стратегічного планування, що використовується в організації – бази практики ( у порівнянні з моделями, представленими на рис. 9.3 – 9.7 с.431 - 439 ); зробити висновки щодо типу планування в організації. Зробити висновок щодо доцільності впровадження систем стратегічного планування на підприємстві.

 


[1] Тут і далі – нумерація таблиць та сторінок наводиться за підручником З.Є.Шершньової «Стратегічне управління». К.: КНЕУ, 2004.