Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ База готовых работ \ Технічні дисципліни

Технічні дисципліни

Заказ 25067 (500 грн.) Диплом 09.08.2016 03:06

ЗМІСТ

 

Перелік скорочень, умовних позначень, символів, одиниць і термінів………. 6

Реферат………………………………………………………………………...….. 7

ВСТУП……………………………………............................................................ 8

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА……………………………………………. 9

1.1.Постановка і актуальність задачі……………………………………..…... 9

1.2. Аналіз і характеристика об’єкта програмування……………………..…11

РОЗДІЛ 2 ОПИС ПРОГРАМИ……………………………………………..... 18

2.1. Опис алгоритму створення програмного забезпечення……………….. 18

2.2. Проектування інтерфейсу користувача …………...………………….... 26

2.4. Інструкція роботи користувача з програмою………………………..… 32

2.5. Тестування та аналіз результатів роботи……………………………...... 36

РОЗДІЛ 3 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА…………..…. 37

3.1. Встановлення норм часу........................................................................... 37

3.2. Розрахунок повної собівартості............................................................... 39

3.3. Розрахунок оптової і відпускної ціни .................................................... 46

3.4. Склад відпускної ціни продукції ............................................................ 47

Висновок .......................................................................................................... 48

РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ........................................................................... 49

Вступ................................................................................................................. 49

4.1. Аналіз умов праці техніка-програміста ................................................. 50

4.1.1. Організація робочого місця техніка-програміста............................... 51

4.1.2. Мікроклімат робочої зони..................................................................... 52

4.1.3. Природне та штучне освітлення........................................................... 52

4.1.4. Шум, вібрація, ультразвук , інфразвук ................................................ 53             

4.1.5. Виробничі випромінювання ................................................................. 54

4.1.6. Електробезпека....................................................................................... 54

4.3. Пожежна безпека....................................................................................... 56

4.4. Розрахунок природного освітлення приміщення .................................. 57

Висновок .......................................................................................................... 60

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ................................................................................... 61

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ................................................. 62

Додаток А Специфікація ................................................................................ 64

Додаток Б Текст програми ............................................................................. 67

Додаток В Опис програми............................................................................... 88