Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Туризм

Заказ 27460 (200 грн.) 21.08.2017 11:12

Створення туристичного продукту релігійного спрямування

Завдання 1. Скласти опис («вербальну модель») майбутнього туристичного продукту релігійного спрямування:

* пошук та вибір ідеї нового туристичного продукту;

* визначити склад і структуру майбутнього туристичного продукту, співвідношення між основними, додатковими та спеціалізованими послугами;

* розроблення основного замислу продукту та його перевірка.

Завдання 2. Провести маркетингові дослідження:

* вивчення кон'юнктури (співвідношення попиту і пропозиції, рівня і динаміки цін) ринку та конкурентного середовища;

* пошук та вивчення потенційних споживачів;

* проведення аналізу власних можливостей і ресурсів.

Завдання 3. Розробити туристичний продукт, спроектувати маршрут та тур:

* конкретизація змістовної наповненості майбутнього турпродукту;

* визначення можливих маршрутів подорожі, атрактивності центрів, транспортної доступності та наявної інфраструктури;

* визначення основних центрів перебування та пунктів тимчасового відвідування;

* визначення цін;

* визначення відповідальних осіб та терміни виконання розроблених заходів.

Завдання 4. Провести випробовування продукту в ринкових умовах:

* основні заходи «пробного» маркетингу;

* потенційні можливості реалізації туристичного продукту.

Завдання 5. Зробити загальний висновок про перспективи розвитку релігійного туризму в Україні та світі.

Інформаційна база:

1) туристичні путівники та довідники по країнах майбутньої подорожі;

2) рекламні матеріали туристичних фірм.