Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
  • Не нашли работу?
    Заказать в 1 клик:  /contactus
  •  
Главная \ База готовых работ \ Українська мова і література

Українська мова і література

Заказ 31426 (200 грн.) 14.03.2019 15:26

ВАРІАНТ 7

 

Теоретичні завдання

1. Опишіть сферу застосування (призначення) кількох документів, що регламентують роботу з інформацією та документацією, а саме:

 

  • Указ Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набуття ними чинності».
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. № 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, що є власністю держави».
  • Національний стандарт України ДСТУ 4423: «Інформація та документація. Керування документацій ними процесами».
  • ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів».
  • Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій».
  • Наказ Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 р. № 578/5 «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання».

2. Опишіть технологію організації контролю за виконанням документів відповідно до Постанови Кабінету Міністрі України від 30 листопада 2011 р. № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади».

 

3. Складіть приблизний перелік службових документів, що належать до уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації, які використовуються в організації, де Ви працюєте чи вчитесь, та класифікуйте (розділіть) їх по групам.

Практичні завдання

 

4 Оформіть за правилами лист керівникам виробничих об’єднань та суб’єктам підприємницької діяльності.

Зразок листа наведено: файл «Зразок листа».

 

Самостійно складіть реквізити 11, 12, 19.

 

Відсутні дані навести самостійно.

 

Автор листа:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ДЕСНА»

 

Довідкові дані про автора листа:

Вул. Пушкіна, 5, м. Бердянськ, 71100. Тел. (ХХХ) Х-ХХ-ХХ,

e-mail: office@ icps.brd.ua

 

Текст листа:

Пропонуємо виконати замовлення на виготовлення необхідних форм, бланків з фінансово-економічної діяльності підприємства та організації бухгалтерського обліку. Окремі види документів за Вашими пропозиціями виконуємо на дискетах. Оплата за безготівковим розрахунком.

Контактний телефон: ХХХ-ХХ-ХХ.

 

Підписав лист Директор акціонерного товариства         Ініціал(ли), прізвище.

5Оформіть за правилами наказ із загальних питань.

Зразок наказу наведено: файл «Зразок наказу».

Самостійно складіть реквізити: 11, 12.

Автор наказу:

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Місце складання: Київ

Заголовок до тексту наказу:

Про затвердження Порядку перевірки технологічних умов виробництва у суб'єктів підприємницької діяльності

Констатуюча частина наказу:

Керуючись Законом України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами»

Розпорядча частина наказу:

1. Затвердити Порядок перевірки технологічних умов виробництва у суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали ліцензію або подали заяву на отримання ліцензії на право виробництва спирту етилового, алкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів (додається).

2. Спеціальні дозволи (ліцензії) видавати суб'єктам підприємницької діяльності при наявності пакета документів, визначених зазначеними постановами Кабінету Міністрів, а також акта перевірки спеціалістами Держхарчопрому відповідності технологічних умов виробництва у суб'єктів підприємницької діяльності діючим вимогам.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника голови комітету Ю. Жихарєва.

 

 

Підписав наказ Голова Держхарчопрому              Ініціал(ли), прізвище.