Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
  • Не нашли работу?
    Заказать в 1 клик:  /contactus
  •  
Главная \ База готовых работ \ Управлінський облік

Управлінський облік

Заказ 31346 (200 грн.) 14.10.2018 14:29

Варіант 3

 

Теоретичне питання – Бюджетне планування і контроль на виробничому підприємстві.

Завдання 1.

Підприємство здійснює переробку основної сировини в технологічному процесі, результатом якого з'являються три різні продукти. Продукти підлягають реалізації без додаткової обробки.

Комплексні витрати за період складають 600000 грн. З виробництва випущено:

Продукції А – 40000 од. за ціною реалізації 7,50 грн. за од.

Продукції Б – 20000 од. за ціною реалізації 25 грн. за од.

Продукції З – 60000 од. за ціною реалізації 3,33 грн. за од.

Розподілити комплексні витрати і визначити собівартість одиниці продукції кожного виду, користуючись різними методами розподілу витрат.

Комплексні витрати за період складають 600000 грн.

Завдання 2.

Визначите джерела, за рахунок яких повинні бути списані нижче перераховані витрати підприємства:

- витрати на будівництво і придбання основних засобів;

- втрати від зниження ціни виробничих запасів і готової продукції;

- амортизація нематеріальних активів;

- оплата додаткових відпусток;

- амортизація орендованих на умовах фінансового лізингу основних засобів;

- амортизація орендованих на умовах операційного лізингу основних засобів;

- витрати на виробництво по продукції, що не знайшла збуту;

- доплати за роботу в нічний час;

- втрати від недостачі матеріалів в межах норм збитку;

- витрати на покупку акцій банку;

- спонсорська допомога добродійному фонду;

- витрати на відрядження понад встановлені законодавством норми погашення;

- витрати на підготовку і освоєння нових видів продукції серійного і массового виробництва;

- представницькі витрати;

- витрати на рекламу.