Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
 • Не нашли работу?
  Заказать в 1 клик:  /contactus
 •  
Главная \ База готовых работ \ Управлінський облік

Управлінський облік

Заказ 34179 (200 грн.) 28.07.2020 11:22

УПРАВЛІНСЬКИЙ  ОБЛІК

Тема

Облік витрат виробництва та калькулювання собівартості  готової продукції

 

 

Методичні вказівки:

1) Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку витрати, пов’язані з виробництвом готової продукції та загальновиробничі витрати підприємства, визначити необхідні суми (табл.1).

2) Зробити розрахунок собівартості витрачених на виробництво матеріалів (табл. 2 – 5).

3) Скласти Зведену відомість обліку загальновиробничих витрат (табл. 6) та зробити розрахунок їх розподіл (табл.7).

4) Зробити розрахунок оцінки залишків незавершеного виробництва (табл. 8).

5) Скласти Відомість (картку) обліку витрат виробництва (табл.9), визначити виробничу собівартість готової продукції (ковдр) та собівартість 1-ці продукції.

 

Вихідна інформація для виконання завдання

1. За звітний місяць на виготовлення та упакування 130 шт. декоративних ковдр відпущено зі складу підприємства такі матеріали:

 • шовк (код 201001) – 650 м.;
 • фланель (код 201002) – 390 м.;
 • котушки ниток (код 201003) – 35 шт.;
 • тарні матеріали (код 204001) – 290 м.

2. Для оцінки вибуття запасів (відпуск у виробництво) використовується метод ФІФО (інформацію про придбані запаси (шовк, фланель, котушки ниток, тарні матеріали наведено в таблицях 2-5).

3. Фактично за звітний місяць виготовлено – 110 шт. ковдр.

4. Для нарахування амортизації виробничих основних засобів використовується виробничий метод. Первісна вартість загальновиробничих основних засобів – 52 500 грн., ліквідаційна вартість – 2600 грн. Очікувана кількість виробів готової продукції за весь період експлуатації основних засобів – 25 000 од.

5. Для нарахування амортизації основних засобів, які використовуються для загальновиробничих потреб застосовується прямолінійний метод. Первісна вартість основних засобів – 85 000 грн.; ліквідаційна вартість – 2000 грн.; термін корисного використання – 10 років.

6. Вихідні показники для розрахунку розподілу загальновиробничих витрат:

 • база розподілу при нормальній потужності (обсяг виробництва) – 180 шт.;
 • загальновиробничі витрати при нормальній потужності 16 640,00 грн., із них: змінні – 340,00 грн., постійні – 16 300,00 грн.

7. Залишку незавершеного виробництва на 01.10.ххр. на підприємстві не було.

8. Для оцінки залишків незавершеного виробництва ТОВ “Либідь” використовує метод середньозваженої собівартості.

За даними проведеної інвентаризації незавершеного виробництва (20 шт. ковдр) станом на 31.10.хх р. встановлено % (відсоток) їх готовності:

 • для матеріальних витрат (матеріалів) – 100 %;
 • для витрат на оплату праці та соціальні заходи, амортизацію виробничого обладнання, загальновиробничих витрат30 %.