Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ ВУЗЫ Украины \ Київський університет права НАН України (КУП НАНУ)

Київський університет права НАН України (КУП НАНУ)

Київський університет права НАН України (КУП НАНУ) - додаткова інформація про вищий навчальний заклад

 

Загальна інформація

 

Київський університет права НАН України є правонаступником Вищої школи права при Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Концепція його діяльності побудована на інтеграції юридичної освіти і фундаментальних теоретичних досліджень у галузі права.

Викладачами профілюючих дисциплін є провідні науковці НАН України, серед яких один академік, чотири члени-кореспонденти НАН України, 20 докторів наук, понад 60 кандидатів наук, доцентів і асистентів.

Маючи великий досвід викладацької роботи, науковці Київського університету права НАН України прагнуть передати свої знання молодому поколінню. Таким був шлях практичної реалізації ідеї створення вищого юридичного навчального закладу, де є реальна можливість отримання знань і досвіду за новою формою навчання на базі оптимального поєднання фундаментальної науки та освіти.

В складі Київського університету права НАН України дев'ять кафедр, які очолюють провідні вчені, доктори та кандидати наук. У 2001 році відкрита військова кафедра з підготовки студентів за програмою офіцерів запасу.

Київський університет права НАН України готує висококваліфікованих юристів для державних і правоохоронних органів, сфери ринкової економіки та наукової сфери. Четвертий рівень акредитації надає можливість отримати диплом бакалавра, спеціаліста та магістра державного зразка.

Спеціалізації:

 • теорія та історія держави і права;
 • конституційне, адміністративне та фінансове право;
 • правові основи забезпечення підприємницької діяльності;
 • цивільне та трудове право;
 • суд, адвокатура, прокуратура;
 • європейське право.

Форми навчання:

 • денна (термін навчання - 5 років);
 • заочна (термін навчання - 6 років);
 • заочна на базі вищої освіти (3 роки 6 місяців);
 • дистанційна (на базі Internet-технологій).

Магістратура:

 • зараховуються спеціалісти з вищою юридичною освітою;
 • форми навчання: денна, заочна та дистанційна.