Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ ВУЗЫ Украины \ Київський університет туризму, економіки і права (КУТЕП)

Київський університет туризму, економіки і права (КУТЕП)

Київський університет туризму, економіки і права (КУТЕП) - додаткова інформація про вищий навчальний заклад

 

Загальна інформація

 

Київський університет туризму, економіки і права (КУТЕП) є провідним навчальним центром з підготовки фахівців туристичної галузі України.

До структури Київського університету туризму, економіки і права належать такі підрозділи:

 • Юридичний факультет,
 • Факультет туризму, готельного та ресторанного бізнесу,
 • Факультет міжнародних економічних відносин і менеджменту,
 • Центр післядипломної освіти і роботи з абітурієнтами,
 • Економіко-юридичне училище.

Студенти Київського університету туризму, економіки і права здобувають освіту на факультетах:

 • Міжнародних економічних відносин і менеджменту;
 • Туризму, готельного і ресторанного бізнесу;
 • Юридичному.

Студенти Київського університету туризму, економіки і права набувають фундаментальних знань у галузі туризму, міжнародних економічних відносин, економіки, обліку, правознавства, нотаріату і митно-правової діяльності, опановують кілька іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська), набувають навичок наукового пошуку та дослідницької роботи. Університет є головним навчальним центром з підготовки фахівців туристської галузі України.

Для студентів, випускників, викладачів та співробітників функціонує студентська соціальна мережа – my.kutep.ua з розкладом в режимі он-лайн, методичними матеріалами та ін.

Термін навчання в Київському університеті туризму, економіки і права складає:

 • на базі повної загальної середньої освіти – 5 (5,5) років;
 • на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" з відповідних спеціальностей - за скороченою програмою.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 року студенти-юнаки Київського університету туризму, економіки і права мають можливість пройти військову підготовку за програмою офіцерів запасу.

Підготовкою фахівців у туристичній сфері України займаються понад 50 вищих навчальних закладів освіти різних форм власності та рівнів акредитації. Серед них перший в Україні навчальний заклад нового типу – навчально-науково-виробничий комплекс "Туризм, готельне господарство, економіка і право", створений у 1995 р. Міністерством освіти України за погодженням з Міністерством юстиції України, Державним комітетом України по туризму, Державною митною службою України та Генеральною прокуратурою України.

До складу комплексу ввійшли навчальні та наукові заклади, підприємства і установи:

 • Київський інститут туризму, економіки і права,
 • Київський технікум готельного господарства,
 • Економіко-юридичне училище,
 • Державна льотна академія України,
 • Курси підвищення кваліфікації,
 • Науковий центр розвитку туризму,
 • Українська нотаріальна палата,
 • Управління юстиції м. Києва,
 • готельні комплекси "Дніпро", "Братислава-Десна", "Русь",
 • туристичний комплекс "Пролісок",
 • Державна судноплавна компанія "Чорноморське морське пароплавство",
 • Бориспільська митниця та ін.

Головними завданнями комплексу, викладеними у його уставних документах, є:

 • координація спільної діяльності навчально-виховних закладів, організацій, установ з реалізації Закону України "Про освіту";
 • впровадження системи ступеневої підготовки фахівців за наскрізними навчальними планами та програмами;
 • ефективне використання науково-педагогічних кадрів, навчально-лабораторної та виробничої баз, спеціальної інфраструктури;
 • організація підвищення кваліфікації викладачів навчальних закладів та працівників підприємств;
 • спільне проведення науково-дослідних робіт, апробація та використання їх результатів;
 • підготовка наукових кадрів;
 • розробка навчально-методичного забезпечення тощо.

Навчальний процес у комплексі забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, у складі якого 52 професори та 96 доцентів. Заняття проводяться на сучасній навчально-матеріальній базі.

Спеціалісти, яких готують навчальні заклади комплексу, мають високий рівень знань і практичних навичок, відмінно зарекомендовують себе на роботі на підприємствах і в установах.

За рекомендацією Уряду України, у 1998 р. Київський інститут туризму, економіки і права було прийнято до складу Всесвітньої туристської організації (ВТО). З лютого 2002 р. Київський інститут туризму, економіки і права набув статусу університету.