Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ ВУЗЫ Украины

написание диплома, написание курсовой, написание реферата, написание контрольной, диплом на заказ, заказать диплом, заказать курсовую, помощь на экзамене, онлайн помощь, онлайн помощник, заказать дипломную работу, заказать эссе, заказать задачи

Київський університет туризму, економіки і права (КУТЕП)

Київський університет туризму, економіки і права (КУТЕП) - додаткова інформація про вищий навчальний заклад

 

Загальна інформація

 

Київський університет туризму, економіки і права (КУТЕП) є провідним навчальним центром з підготовки фахівців туристичної галузі України.

До структури Київського університету туризму, економіки і права належать такі підрозділи:

 • Юридичний факультет,
 • Факультет туризму, готельного та ресторанного бізнесу,
 • Факультет міжнародних економічних відносин і менеджменту,
 • Центр післядипломної освіти і роботи з абітурієнтами,
 • Економіко-юридичне училище.

Студенти Київського університету туризму, економіки і права здобувають освіту на факультетах:

 • Міжнародних економічних відносин і менеджменту;
 • Туризму, готельного і ресторанного бізнесу;
 • Юридичному.

Студенти Київського університету туризму, економіки і права набувають фундаментальних знань у галузі туризму, міжнародних економічних відносин, економіки, обліку, правознавства, нотаріату і митно-правової діяльності, опановують кілька іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська), набувають навичок наукового пошуку та дослідницької роботи. Університет є головним навчальним центром з підготовки фахівців туристської галузі України.

Для студентів, випускників, викладачів та співробітників функціонує студентська соціальна мережа – my.kutep.ua з розкладом в режимі он-лайн, методичними матеріалами та ін.

Термін навчання в Київському університеті туризму, економіки і права складає:

 • на базі повної загальної середньої освіти – 5 (5,5) років;
 • на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" з відповідних спеціальностей - за скороченою програмою.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 року студенти-юнаки Київського університету туризму, економіки і права мають можливість пройти військову підготовку за програмою офіцерів запасу.

Підготовкою фахівців у туристичній сфері України займаються понад 50 вищих навчальних закладів освіти різних форм власності та рівнів акредитації. Серед них перший в Україні навчальний заклад нового типу – навчально-науково-виробничий комплекс "Туризм, готельне господарство, економіка і право", створений у 1995 р. Міністерством освіти України за погодженням з Міністерством юстиції України, Державним комітетом України по туризму, Державною митною службою України та Генеральною прокуратурою України.

До складу комплексу ввійшли навчальні та наукові заклади, підприємства і установи:

 • Київський інститут туризму, економіки і права,
 • Київський технікум готельного господарства,
 • Економіко-юридичне училище,
 • Державна льотна академія України,
 • Курси підвищення кваліфікації,
 • Науковий центр розвитку туризму,
 • Українська нотаріальна палата,
 • Управління юстиції м. Києва,
 • готельні комплекси "Дніпро", "Братислава-Десна", "Русь",
 • туристичний комплекс "Пролісок",
 • Державна судноплавна компанія "Чорноморське морське пароплавство",
 • Бориспільська митниця та ін.

Головними завданнями комплексу, викладеними у його уставних документах, є:

 • координація спільної діяльності навчально-виховних закладів, організацій, установ з реалізації Закону України "Про освіту";
 • впровадження системи ступеневої підготовки фахівців за наскрізними навчальними планами та програмами;
 • ефективне використання науково-педагогічних кадрів, навчально-лабораторної та виробничої баз, спеціальної інфраструктури;
 • організація підвищення кваліфікації викладачів навчальних закладів та працівників підприємств;
 • спільне проведення науково-дослідних робіт, апробація та використання їх результатів;
 • підготовка наукових кадрів;
 • розробка навчально-методичного забезпечення тощо.

Навчальний процес у комплексі забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, у складі якого 52 професори та 96 доцентів. Заняття проводяться на сучасній навчально-матеріальній базі.

Спеціалісти, яких готують навчальні заклади комплексу, мають високий рівень знань і практичних навичок, відмінно зарекомендовують себе на роботі на підприємствах і в установах.

За рекомендацією Уряду України, у 1998 р. Київський інститут туризму, економіки і права було прийнято до складу Всесвітньої туристської організації (ВТО). З лютого 2002 р. Київський інститут туризму, економіки і права набув статусу університету.