Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ ВУЗЫ Украины

написание диплома, написание курсовой, написание реферата, написание контрольной, диплом на заказ, заказать диплом, заказать курсовую, помощь на экзамене, онлайн помощь, онлайн помощник, заказать дипломную работу, заказать эссе, заказать задачи

Київський університет права НАН України (КУП НАНУ)

Київський університет права НАН України (КУП НАНУ) - додаткова інформація про вищий навчальний заклад

 

Загальна інформація

 

Київський університет права НАН України є правонаступником Вищої школи права при Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Концепція його діяльності побудована на інтеграції юридичної освіти і фундаментальних теоретичних досліджень у галузі права.

Викладачами профілюючих дисциплін є провідні науковці НАН України, серед яких один академік, чотири члени-кореспонденти НАН України, 20 докторів наук, понад 60 кандидатів наук, доцентів і асистентів.

Маючи великий досвід викладацької роботи, науковці Київського університету права НАН України прагнуть передати свої знання молодому поколінню. Таким був шлях практичної реалізації ідеї створення вищого юридичного навчального закладу, де є реальна можливість отримання знань і досвіду за новою формою навчання на базі оптимального поєднання фундаментальної науки та освіти.

В складі Київського університету права НАН України дев'ять кафедр, які очолюють провідні вчені, доктори та кандидати наук. У 2001 році відкрита військова кафедра з підготовки студентів за програмою офіцерів запасу.

Київський університет права НАН України готує висококваліфікованих юристів для державних і правоохоронних органів, сфери ринкової економіки та наукової сфери. Четвертий рівень акредитації надає можливість отримати диплом бакалавра, спеціаліста та магістра державного зразка.

Спеціалізації:

 • теорія та історія держави і права;
 • конституційне, адміністративне та фінансове право;
 • правові основи забезпечення підприємницької діяльності;
 • цивільне та трудове право;
 • суд, адвокатура, прокуратура;
 • європейське право.

Форми навчання:

 • денна (термін навчання - 5 років);
 • заочна (термін навчання - 6 років);
 • заочна на базі вищої освіти (3 роки 6 місяців);
 • дистанційна (на базі Internet-технологій).

Магістратура:

 • зараховуються спеціалісти з вищою юридичною освітою;
 • форми навчання: денна, заочна та дистанційна.