Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ ВУЗЫ Украины

написание диплома, написание курсовой, написание реферата, написание контрольной, диплом на заказ, заказать диплом, заказать курсовую, помощь на экзамене, онлайн помощь, онлайн помощник, заказать дипломную работу, заказать эссе, заказать задачи

Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого (КНУТКТ)

Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого (КНУТКТ) - додаткова інформація про вищий навчальний заклад

Загальна інформація

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (КНУТКТ) – це один з провідних закладів мистецької освіти, історія діяльності якого налічує понад 100 років.

Київський національний університет театру, кіно і телебачення є активним учасником загального процесу гуманітарного розвитку суспільства, збереження і примноження духовних цінностей, інтеграції України в європейський і світовий культурний простір.

Київський національний університет театру, кіно і телебачення є багатопрофільним вищим мистецьким навчальним закладом, який здійснює підготовку професійних кадрів за напрямами "Театральне мистецтво", та "Кіно-телемистецство". До його складу входять Інститут екранних мистецтв та факультет театрального мистецтва.

На п’ятнадцяти кафедрах Київського національного університету театру, кіно і телебачення сьогодні працюють видатні майстри театрального та кіно-телемистецтва, серед яких художні керівники, головні режисери та провідні актори академічних театрів, кіно- і телережисери, академіки і члени-кореспонденти Академії мистецтв України.

Велика кількість наукових публікацій, монографій, навчально-методичних матеріалів свідчить про значний науковий потенціал професорсько-викладацького складу Київського національного університету театру, кіно і телебачення, дослідницька діяльність якого спрямована на дослідження в галузі теорії та історії мистецтва, театральної педагогіки, підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру, залучення студентів до наукової роботи.

Нині в штаті Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого серед 188 штатних викладачів — 11 докторів наук, професорів, 27 професорів без наукового ступеня доктора наук, 67 кандидати наук і доценти. Чимало викладачів удостоєні високих почесних звань: 14 народних артистів, 20 заслужених діячів мистецтв, 1 заслужений діяч науки і техніки, 10 заслужених артистів, 3 заслужені працівники культури, 1 заслужений працівник народної освіти. Університет у різні роки закінчили, працювали і зараз працюють 15 академіків, 12 членів-кореспондентів і один почесний дійсний член Академії мистецтв України.

Сьогодні Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого - це потужний високопрофесійний освітній заклад, в якому здійснюється підготовка кадрів з цілого арсеналу ліцензованих мистецьких спеціальностей і спеціалізацій. Навчально-методична, науково-дослідна, фахова підготовка і виховання майбутніх спеціалістів здійснюється в університеті на двох факультетах — театрального мистецтва та мистецтва кіно і телебачення за денною, вечірньою і заочною формами навчання (по окремих спеціалізаціях). Організацію цієї роботи здійснюють Вчена рада Університету, ректорат, три деканати, 15 кафедр, навчальний театр та навчальний кінотелекомплекс.

У Київському національному університеті театру, кіно і телебачення готують фахівців за спеціальностями:

 • Диктор і ведучий телепрограм
 • Драматургія кіно і телебачення
 • Звукорежисура
 • Кіно-телеоператорство
 • Кінознавство
 • Організація кінотелевиробництва
 • Режисура анімаційного фільму
 • Режисура телебачення
 • Режисура художнього фільму
 • Актор драматичного театру і кіно
 • Актор театру ляльок
 • Організація театральної справи
 • Режисура драматичного театру
 • Режисура класичного балету
 • Режисура театру ляльок
 • Режисура цирку
 • Театрознавство