Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

АГД задачі

Контрольна робота

По курсу “Аналіз господарської діяльності підприємств”

для студентів заочної форми навчання
ФМЛ

 

Загальні вказівки щодо виконання контрольної роботи

 

У контрольній роботі згідно з наведеними нижче завданнями необхідно зробити розрахунки показників, факторів, а також визначити резерви господарської діяльності.

Виконання контрольної роботи має показати володіння студентом методикою проведення економічного аналізу, вміння здійснювати розрахунки впливу факторів і пошук резервів. Аналітичні розрахунки треба завершити оцінкою даної господарської ситуації з належним узагальненням.

Завдання виконують всі студенти по варіантам з метою навчись давати загальну оцінку виконання бізнес-планів і написання висновків по їх результатам. Кожний студент свій варіант.

Виконуючи роботу, необхідно вказати номер варіанта, докладно відповісти на поставлені в задачах питання. В кінці роботи треба навести перелік використаної літератури.

Кожний студент виконує свій варіант за цифровими даними свого варіанта.

Номер варіанта студент визначає згідно останньої цифри номера своєї залікової книжки.

 

Аналіз виробництва і реалізації продукції та послуг

 

 Завдання 1. (виконують варіанти 1, 2, 3, 4, 5) Проаналізуйте виконання договорів на продукцію звітного року (таблиця 1) у діючих оптових цінах, тис. грн. Зробіть висновки.

Таблиця 1

 

Обсяг поставок

Процент виконання

Замовлення

Фактична реалізація

Недопоставки продукції

Виконання недопоставки

1

2

3

4

5

6

1 варіант

 

 

 

 

 

Січень

600

750

 

 

 

Лютий

620

740

 

 

 

Березень

580

500

 

 

 

Разом за  I квартал

1800

1990

 

 

 

Разом за  II  квартал

1900

1800

 

 

 

Разом за  III квартал

1300

1500

 

 

 

Разом за  IV квартал

1800

1700

 

 

 

Обсяг реалізованої продукції

 

 

 

 

 

2варіант

 

 

 

 

 

Січень

580

540

 

 

 

Лютий

590

540

 

 

 

Березень

590

550

 

 

 

Разом за  I квартал

1760

1630

 

 

 

Разом за  II квартал

1765

1765

 

 

 

Разом за  III квартал

1765

1775

 

 

 

Разом за  IV квартал

1310

1454

 

 

 

Обсяг реалізованої продукції

 

 

 

 

 

3варіант

 

 

 

 

 

Січень

450

420

 

 

 

Лютий

320

350

 

 

 

Березень

350

350

 

 

 

Разом за  I квартал

1120

1120

 

 

 

Разом за  II квартал

420

440

 

 

 

Разом за  III квартал

450

450

 

 

 

Разом за  IV квартал

450

440

 

 

 

Обсяг реалізованої продукції

 

 

 

 

 

4варіант

 

 

 

 

 

Січень

700

710

 

 

 

Лютий

680

700

 

 

 

Березень

710

700

 

 

 

Разом за I квартал

2090

2110

 

 

 

Разом за II квартал

2000

2100

 

 

 

Разом за  III квартал

2100

1800

 

 

 

Разом за IV квартал

2200

2100

 

 

 

Обсяг реалізованої продукції

 

 

 

 

 

5варіант

 

 

 

 

 

Січень

800

700

 

 

 

Лютий

710

700

 

 

 

Березень

790

800

 

 

 

Разом за I квартал

2300

2200

 

 

 

Разом за II квартал

2200

2100

 

 

 

Разом за III квартал

2100

2200

 

 

 

Разом за IV квартал

2300

2300

 

 

 

Обсяг реалізованої продукції

 

 

 

 

 

 

Завдання 2. (виконують варіанти 6, 7, 8, 9, 0) Проаналізуйте динаміку обсягу виробництва продукції.

Таблиця 2

№ п/п

Показники

Базовий період

Минулий рік

Звітний рік

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

6 варіант

 

 

Баз.

ланц

1.

Обсяг продукції в  оптових цінах , тис. грн.

6700

6770

7200

2.

Абсолютний приріст,              тис. грн.

х

 

 

 

3.

Темпи зростання, %

 

 

 

 

4.

Темпи приросту, %

х

 

 

 

 

7 варіант

 

 

 

 

1.

Обсяг продукції в оптових цінах, тис. грн.

12000

12500

1850

2.

Абсолютний приріст, тис. грн.

х

 

 

 

3.

Темпи зростання, %

 

 

 

 

4.

Темпи приросту, %

х

 

 

 

 

8 варіант

 

 

 

 

1.

Обсяг продукції в оптових цінах, тис. грн.

9200

9100

1000

2.

Абсолютний приріст, тис. грн.

х

 

 

 

3.

Темпи зростання, %

 

 

 

 

4.

Темпи приросту, %

х

 

 

 

 

9 варіант

 

 

 

 

1.

Обсяг продукції в оптових цінах, тис. грн.

8500

9000

1200

2.

Абсолютний приріст, тис. грн.

х

 

 

 

3.

Темпи зростання, %

 

 

 

 

4.

Темпи приросту, %

х

 

 

 

 

0 варіант

 

 

 

 

1.

Обсяг продукції в оптових цінах, тис. грн.

8500

9200

1300

2.

Абсолютний приріст, тис. грн.

х

 

 

 

3.

Темпи зростання, %

 

 

 

 

4.

Темпи приросту, %

х

 

 

 

 

Аналіз використання трудових ресурсів

 

Завдання 3. ( виконують варіанти 1, 2, 3, 4, 5) Розрахуйте за наведеними даними вплив трудових факторів на виконання виробничої програми. Визначте резерви збільшення обсягу товарної продукції за рахунок трудових факторів.

Таблиця 3

Показник

За планом

За звітом

Абсолютне відхилення

% виконання плану

1

2

3

4

5

1 варіант

 

 

 

 

1. Обсяг продукції за місяць у порівнянних цінах,    тис. грн.

60800

80190

 

 

2. Середньо-облікова чисельність робітників,          осіб

100

94

 

 

3. Відпрацьовано робітниками за місяць,               людино-днів

2200

2021

 

 

4. Відпрацьовано робітниками за місяць,             людино-годин

17600

16340

 

 

2 варіант

 

 

 

 

1. Обсяг продукції за місяць у порівнянних цінах, тис. грн.

200

220

 

 

2. Середньо-облікова чисельність робітників, осіб

250

200

 

 

3. Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-днів

4875

4000

 

 

4. Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-годин

39000

32800

 

 

3 варіант

 

 

 

 

1. Обсяг продукції за місяць у порівнянних цінах, тис. грн.

450

480

 

 

2. Середньо-облікова чисельність робітників, осіб

240

200

 

 

3. Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-днів

5040

4400

 

 

4. Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-годин

40320

33000

 

 

4 варіант

 

 

 

 

1. Обсяг продукції за місяць у порівнянних цінах, тис. грн.

170

180

 

 

2. Середньо-облікова чисельність робітників, осіб

80

100

 

 

3. Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-днів

1600

1900

 

 

4. Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-годин

12400

14720

 

 

5 варіант

 

 

 

 

1. Обсяг продукції за місяць у порівнянних цінах, тис. грн.

200

220

 

 

2. Середньо-облікова чисельність робітників, осіб

80

100

 

 

3. Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-днів

1600

2200

 

 

4. Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-годин

12400

16500

 

 

 

Аналіз використання основних засобів

 

Завдання 4. (Виконують варіанти 6, 7, 8, 9, 0) Використовуючи дані таблиці 4 розрахуйте вплив факторів на фондовіддачу:

1)     - зміни питомої ваги активної частини основних засобів;

- за рахунок зміни фондовіддачі на 1 гр. активної частини основних засобів.

2)     вплив факторів на обсяг товарної продукції:

- за рахунок зміни вартості основних засобів;

- за рахунок зміни фондовіддачі;

- за рахунок кількості обладнання;

- за рахунок зміни продуктивності одного станка;

- за рахунок зміни відпрацьованого часу;

- за рахунок продуктивності одного станка за одну годину.

Таблиця 4

№п/п

Показники

6 варіант

7 варіант

8 варіант

9 варіант

0 варіант

Відхи-лення

план

факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Товарна продукція, тис. грн.

20000

21000

20100

20900

20200

20800

20300

20700

20400

20600

 

2.

Середньорічна вартість основних засобів,           тис. грн.

  а) активної частини

  б) питома вага активної частини, %

9100

 

 

 

 

 

6000

 

 

визначити

 

9200

 

 

 

 

 

5800

 

 

визначити

9150

 

 

 

 

 

6050

 

 

визначити

9300

 

 

 

 

 

5900

 

 

визначити

9200

 

 

 

 

 

6100

 

 

визначити

9400

 

 

 

 

 

5850

 

 

визначити

9250

 

 

 

 

 

6150

 

 

визначити

9500

 

 

 

 

 

5950

 

 

визначити

9300

 

 

 

 

 

6200

 

 

визначити

9600

 

 

 

 

 

6000

 

 

визначити

 

3.

Число одиниць обладнання

430

440

435

450

440

460

445

455

450

465

 

4.

Відпрацьовано станко-годин

1600

1500

1700

1550

1800

1600

1750

1650

1850

1700

 

5.

Фондовіддача на 1 грн. 03

   а) активної частини

Визначити

 

-//-

Визначити

 

-//-

Визначити

 

-//-

Визначити

 

-//-

Визначити

 

-//-

Визначити

 

-//-

Визначити

 

-//-

Визначити

 

-//-

Визначити

 

-//-

Визначити

 

-//-

 

6.

Продуктивність одного станка

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

 

7.

Продуктивність однієї станкогодини

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

 

 

 

Аналіз матеріальних витрат

 

Завдання 5. (виконують варіанти 1, 2, 3, 4, 5) Проаналізуйте за даними таблиці вплив факторів на зміну матеріальних витрат у складі собівартості продукції “А” та розрахувати фоктор “норм” і фактор “цін” для продукції “Б”.

Таблиця 5

Вид матеріалу

Одиниця виміру

план

За звітом

Кількість виробленої продукції

 

Норма витрат

Ціна  (грн)

Норма витрат

Ціна       (грн)

1

2

3

4

5

6

7

 

1 варіант

“А”

кг

45

4

50

3

1000

 

“Б”

М²

2

90

2,5

100

 

 

2 варіант

“А”

кг

50

100

49

110

300

 

“Б”

шт.

100

150

95

100

 

 

3 варіант

“А”

кг

6

90

5,5

100

500

 

“Б”

М²

200

2

195

4

 

 

4 варіант

“А”

кг

100

5

110

4

400

 

“Б”

шт.

30

8

40

5

 

 

5 варіант

“А”

кг

300

5

350

4

600

 

“Б”

м²

80

100

100

90

 

 

 

         Порядок розрахунків виконайте ланцюговими підставками в таблицю

Таблиця 5.1

Матеріали

Планова вартість виробленої продукції

Проміжна вартість виробленої продукції

Фактична вартість виробленої продукції

Відхилення від плану   (3 -1)

За рахунок

Зміни норм витрат        (2 - 1)

Зміни цін

(3 –2)

“А”

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 6. (виконують варіанти 6, 7, 8, 9, 0) Проаналізуйте за наведеними нижче даними виконання кошторису за транспортними витратами. Урахуйте вплив факторів (за способом відносних різниць) і резерви економії. Зробіть висновки і визначте заходи щодо їх використання.

Таблиця 6

Показник

6 варіант

7 варіант

8 варіант

9 варіант

0 варіант

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Транспортні витрати, тис. грн.

270

135

378

210

327,6

562, 5

408

180

150

216

2. Кількість перевезених вантажів, т

1500

1000

2100

1400

1800

2500

1200

1000

1000

800

3. Дальність перевезень, км

150

90

200

120

140

150

200

100

100

150

4. Середній транспортний тариф, грн. за ткм

 

1,2

 

1,5

 

0,9

 

1,25

 

1,30

 

1,50

 

1,7

 

1,8

 

1,5

 

1.8

 

 

 

 

 

Аналіз фінансового стану

 

Завдання 7. (виконують варіанти 1, 2, 3, 4, 5) Фінансова звітність підприємства має наступний вигляд

Таблиця 7

Показники

Базовий період

Вартість звітного періоду

1 варіант

2 варіант

3 варіант

4 варіант

5 варіант

1

2

4

5

6

7

8

Грошові кошти

700

600

400

100

700

500

Дебіторська заборгованість

4200

4000

5200

5800

4100

5300

Запаси

7300

8000

9600

12000

7500

9000

Основний капітал

15000

16000

16000

16000

15000

17200

Короткострокові кредити банків

1000

 

2000

2000

2800

2000

2300

Довгострокова кредиторська заборгованість

2500

6000

6000

6000

6000

5300

Звичайні акції

1000

2000

2000

2000

1500

1200

Нерозподілений прибуток

50000

10000

10100

10500

9500

10200

Виручка від реалізованих послуг

90000

80000

86000

76000

80000

90000

Собівартість реалізованих послуг

85000

64000

72000

66000

73200

80000

Чистий прибуток

15000

6000

4000

2000

6800

10000

Проаналізуйте фінансовий стан даного підприємства за вказаний період і укажіть, які ви бачите проблеми.

 

Завдання 8. (виконують варіанти 6, 7, 8, 9, 0) На підставі даних підприємства визначити вивільнення (залучення) із обсягу оборотних засобів.

Таблиця 8

Показники

6 варіант

7 варіант

8 варіант

9 варіант

0 варіант

Бізнес-план

Звіт

Бізнес- план

Звіт

Бізнес план

Звіт

Бізнес план

Звіт

Бізнес план

Звіт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Реалізовано продукції, тис. грн.

 

7200

 

7310

 

15000

 

23100

 

40000

 

35500

 

85000

 

90000

 

12000

 

14000

2. Середньорічна вартість оборотних засобів

 

1200

 

1310

 

2000

 

4000

 

 

1300

 

1400

 

1500

 

1300

 

4000

 

3000

 

Завдання 9. (виконують варіанти 1, 2, 3, 4, 5) Визначте, які із перерахованих видів послуг у звітному періоді найбільш рентабельні і укажіть можливі причини такого положення.

Таблиця 9

№ п/п

Показники

1 варіант

2 варіант

3 варіант

4 варіант

5 варіант

Послуга “А”

Послуга “Б”

Послуга”А”

Послуга “Б”

Послуга”А”

Послуга “Б”

Послуга “А”

Послуга “Б”

Послуга “А”

Послуга “Б”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Фактична собівартість

40

50

500

500

24

240

50

500

600

600

2.

Ціна послуг прийнята в бізнес-плані

42

40

550

600

28

285

40

400

750

750

3.

Ринкова ціна

60

60

510

550

22

228

55

550

800

700

 

Завдання 10. (виконують варіанти 6, 7, 8, 9, 0) Використовуючи таблицю розрахуйте вплив факторів на прибуток (зміни об¢ємів, цін, собівартості, структурних зрушень). Зробіть висновки.

 

Таблиця 10

Показники

план

За планом перерахованим на фактичний обсяг

Звіт

Відхилення

+, -

%

1

2

3

4

5

6

6 варіант

 

 

 

 

 

1. Обсяг реалізації

1300

1352

1365

 

 

2. Прибуток

260

270

268

 

 

3. Розрахунковий показник – визначити

 

 

 

 

 

7 варіант

 

 

 

 

 

1. Обсяг реалізації

1500

1430

1520

 

 

2. Прибуток

400

420

450

 

 

3. Визначити

 

 

 

 

 

8 варіант

 

 

 

 

 

1. Обсяг реалізації

10500

10300

10350

 

 

2. Прибуток

470

450

500

 

 

3. Розрахувати

 

 

 

 

 

9варіант

 

 

 

 

 

1. Обсяг реалізації

45500

42300

44200

 

 

2. Прибуток

320

300

350

 

 

3. Визначити

 

 

 

 

 

0варіант

 

 

 

 

 

1. Обсяг реалізації

50000

45300

48500

 

 

2. Прибуток

150

130

180

 

 

3. Визначити

 

 

 

 

 

 

Література

 

  1. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности / Под. Ред. Стражева. – Минск: Высшая школа, 1997.
  2. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий. ИП «Анализ хозяйственной деятельности предприятий». ИП «Экоперспектива». – Минск; Москва, 1997.
  3. Калина А.В., Конева М.И., Ященко В.А. Современный экономический анализ и прогнозирование. – К.: МАУП, 1998.
  4. Самборский В.И., Грищенко А.А. Анализ хозяйственной деятельности в бюджетных и научных учреждениях. – М.: Финансы и статистика, 1986.
  5. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. – К.: Вища школа, 1992.
  6. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1994.

7.  Яцків Т.І. Теорія економічного аналізу. – Львів: Світ, 1993.

8.  Економічний аналіз – Під. ред., Чумаченко М.Т. – Київ – 2001р.

  1. Івахненко В.М. Економічний аналіз. Київ, 2002.