Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Бюджетування витрат на добір персоналу

Бюджетування витрат на добір персоналу

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Факультет управління персоналом, соціології та психології

Кафедра управління персоналом та економіки праці

 

 

 

 

Кравчук О.І.

 

 

Навчально-методичні матеріали

для проведення семінарсько-практичних занять 04-05

з дисципліни  «Бюджетування в управлінні персоналом»

на тему:

«Бюджетування витрат на добір персоналу»

 

 

 

 

Київ -2017

 

 

Семінарсько-практичне заняття 04-05 (4год)

Тема: Бюджетування витрат на добір персоналу

Таблиця 1

Деталізація Карти самостійної роботи студента за СПЗ 1

Назва теми

Денна форма навчання, год.

Код ПЗ

Форма занять і контролю

Максимально можливі оцінки за ПЗ, балів

Лекції

ПЗ

Бюджетування витрат на добір персоналу

2

4

П3-03-04

Розв’язання задач / вирішення ситуацій

4

4

 

 

Розв’язання задач / Вирішення ситуацій  щодо формування бюджету витрат на добір персоналу з використанням різноманітних підходів  та визначення варіантів оптимізації бюджету на добір з використанням аутсорсингу (4 год).

 

1. Ситуаційна вправа

Опис ситуації

У ІТ компанії ООО «WWW» складено проект бюджету витрат на персонал на 2017 рік, який відображено у таблиці.

Чисельність персоналу компанії у 2016 році становила 250 осіб. На 2017 рік компанія запланувала збільшення обсягів реалізації програмних продуктів та супутніх послуг, в зв’язку з чим заплановано додаткове наймання 50 працівників різних категорій; плинність персоналу прогнозується на 2017 рік на рівні 15%.

Таблиця

Проект бюджету витрат на персонал ООО «WWW» на 2017 рік, грн

Статті витрат

2017 рік

В середньому за місяць

Всього, за рік

1. Фонд заробітної плати

10645516

137286197

Оклади

9072000

108864000

Премії щомісячні

1088640

13063680

Премії річні

 

9540000

Компенсації при звільненні

213300

2559600

Виплати за лікарняними

271576

3258917

2. Матеріальна допомога та подарунки

0

594531

Матеріальна допомога

 

210091

Подарунки до Нового року

 

111672

Подарунки до 8 березня

 

67422

Подарунки до ювілеїв та "круглих» дат

 

205345

3. Корпоративні заходи

0

1868664

8 березня

 

189181

День іменинника

 

526034

Новий рік

 

1153448

4. Соціальний пакет

573672

10784069

Медичне страхування

 

3900000

Оплата мобільного зв'язку

93672

1124069

Компенсація харчування

480000

5760000

5. Навчання

95069

1140828

6. Добір персоналу

52603

631241

7. Інше

5338

146287

Абонентська плата за користування правовою довідковою системою

5338

64057

Підписка на журнал «Кадрова політика»

 

7230

Продовження ліцензії ПЗ

 

75000

Всього

 

152451816

 

Керівництво компанії висловило сумнів щодо об’єктивності витрат на добір персоналу в проекту бюджету і поставило запит на їх обґрунтування. Тому виникла необхідність обґрунтування суми всіх витрат, які організація планує понести в процесі добору працівників

Постановка завдання

 1. Визначити статті витрат на добір персоналу компанії та відобразити їх графічно.

Довідково: політика управління персоналом компанії передбачає реалізацію пошуку і залучення персоналу паралельно через внутрішні і зовнішні джерела залежно від категорії персоналу. відкритого і закритого типу. Реалізація hr-функції «добір персоналу» в компанії здійснюється переважно власними силами через підрозділ з добору персоналу (2 менеджери з персоналу) та за допомогою сторонніх організацій (в окремих випадках).

 1. Визначити способи заповнення вакансій та спроектувати приблизні витрати на їх закриття на 2017 рік.  Список вакансій, які планується закрити у 2017 році відображено у таблиці.

 

Посада

Особи

Термін закриття

 1.  

3D аніматор (3D Animator)

1

лютий

 1.  

IT Аналітик

1

червень

 1.  

Архітектор ПЗ (Solutions Architect)

1

травень

 1.  

Бухгалтер

1

Березень, вересень

 1.  

Веб-розробник Frontend (Frontend Web-Developer)

4

Протягом року рівномірно

 1.  

Веб-розробник Frontend

3

квітень

 1.  

Веб-розробник PHP (PHP Web-Developer)

3

квітень

 1.  

Інженер технічної підтримки

3

Лютий, червень, серпень

 1.  

Інженер-програміст

5

Протягом року рівномірно

 1.  

Інженер-розробник Java/Javascript

2

березень

 1.  

Інженер-розробник Delphi, SQL/PSQL, MS SQL

1

липень

 1.  

Керівник відділу реалізації

1

червень

 1.  

Касир

1

листопад

 1.  

Менеджер з реалізації IT рішень

1

липень

 1.  

Менеджер з розвитку

1

жовтень

 1.  

Менеджер по роботі с ключовими клієнтами

1

березень

 1.  

Менеджер проектів з впровадження хмарних систем

1

жовтень

 1.  

Менеджер технічної підтримки

1

лютий

 1.  

Оператор Call-centre (технічна підтримка)

1

вересень

 1.  

Перекладач з англійської по IT-тематиці

1

березень

 1.  

Проектний менеджер (Project Manager)

2

березень

 1.  

Системний інженер

3

вересень

 1.  

Тестувальник ПЗ (автоматизоване тестування) Software Tester

4

червень

 1.  

Технічний директор

1

вересень

 1.  

Тренер по ПЗ

1

вересень

 1.  

Фахівець з забезпечення якості та тестуванняПЗ ( Quality Assurance engineer/Software Tester)

4

березень

 1.  

Юрист (договірна діяльність)

1

лютий

Заповнити таблицю:

 

Закрите акціонерне товариство «ААА»

ЗАТ «ААА»
ЗАТВЕРДЖУЮ                                 Генеральний директор

__________________________________ (підпис) ________________ПІП

БЮДЖЕТ НА ПЕРСОНАЛ

01.10.2016 № 12

М. Київ

01.10.2016

4. Стаття витрат – добір персоналу

Вакансія

Чисельність, осіб

Термін добору

Метод добору

Вартість пошуку (без витрат на відділ добору), грн.

Зарплата рекрутера, грн.

 

 1. Скласти форму бюджету на добір персоналу  ООО «WWW» на 2017 рік в розрізі місяців і посад (приклад див. в лекції). Врахувати рівень плинності персоналу компанії.
 2. Розробити конкретні пропозиції щодо оптимізації бюджету на добір персоналу, зокрема за допомогою  використання аутсорсингу. Розрахувати альтернативний варіант бюджету на добір персоналу. Порівняти результати.