Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Інформатика

 

  1. Складові та структура ЕОМ.
  2. Особливості пам'яті персональних комп'ютерів.
  3. Основні види моніторів для персональних комп'ютерів.
  4. Характеристика друкуючих пристроїв різних типів.
  5. Особливості роботи зі сканерами та програмами обробки даних.
  6. Інтернет в сучасному суспільстві.
  7. Особливості середовищ передачі даних в Інтернет.
  8. Поняття про програмне системне забезпечення.
  9. Основні типи операційних систем.

10. Операційна система Linux.

11. Особливості роботи з програмою MS Office Word.

12. Особливості роботи з електронними таблицями MS Office Excel.

13. Специфічні особливості роботи з програмою Access.

14. Сутність алгоритму і його властивостей. Алгоритмічні мови.

15. Розробка презентації в Power Point.

16. Характеристика мов програмування.

17. Історія розвитку обчислювальних систем.

18. Сучасні типи портативних ПК.

19. Призначення і структура комп'ютерних мереж.

20. Особливості створення веб-сторінок.

21. Розробка сайтів і їх дизайн.

22. Сучасні засоби мультимедіа.

23. Інформаційні технології на виробничих підприємствах.

24. Сучасні антивірусні програми.

25. Комп'ютерні системи контролю і спостереження. Особливості функціонування навігаційних систем;

26. Комп'ютерні засоби захисту інформації.

27. Особливості роботи з графічним редактором.

28. Особливості роботи бездротових інформаційних технологій.

29. Комп'ютери майбутнього: особливості і характер функціонування.

30. Мережні можливості сучасних ОС

31. Історія розвитку та перспективи використання мобільних платформ

32. Використання  Visual Basic  для автоматизації робіт у MS Office

33. Використання вільного програмного забезпечення в різних країнах

34. Порівняльні характеристики основних сімейств сучасних ОС

35. Файлові підсистеми сучасних ОС 

36. Програмні засоби комп’ютерної графіки

37. Служби та сервіси Інтернет

38. Програмні засоби створення комп’ютерних презентацій

39. Бази даних. Системи управління базами даних

40. Комп’ютерне моделювання засобами MS Excel

41. Основи ВЕБ-дизайну

42. Основи мікропроцесорної  техніки

43. 3D-принтери

44. Монітори: історія, сучасність та перспективи

45. Перспективи розвитку інформаційних технологій

46. Комп’ютерна техніка сімейства Apple.

47. Історія розвитку ЕОМ. Покоління ЕОМ та їх характерні особливості.

48. Зовнішні запам’ятовуючі присторої.