Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Міжнародний фінансовий ринок

 1.          Глобалізація світового фінансового середовища.

 1. Розвиток світового фінансового ринку в умовах циклічності міжнародної економіки
 2. Глобальна фінансова криза як фактор змін світового руху фінансових ресурсів.
 3. Міжнародні фінансові потоки та світові фінансові центри.
 4. Офшорні фінансові центри та їх функціонування.
 5. Світова практика протидії легалізації сумнівних фінансових операцій.
 6. Характеристика сучасного стану світового валютного ринку і основних регіональних і національних ринків.
 7. Особливості формування і функціонування ринку єврооблігацій.
 8. Євроринок цінних паперів та особливості його функціонування.
 9. Особливості формування і функціонування ринку єврокредитів.
 10. Особливості формування і функціонування міжнародного ринку деривативів.
 11. Діяльність фондових бірж на міжнародному ринку цінних паперів.
 12. Діяльність банків країн-учасниць ЄС на світовому фінансовому ринку.
 13. Діяльність банків США на світовому фінансовому ринку.
 14. Діяльність банків Японії на світовому фінансовому ринку
 15. Операції із золотом на міжнародних фінансових ринках  та сучасні тенденції розвитку ринків золота у світі
 16. Регіональні валютно-кредитні і фінансові організації ЄС.
 17. Регіональні валютно-фінансові угрупування.
 18. Роль Європейського центрального банку у міжнародному валютному регулюванні.
 19. Міжнародні валютно-фінансові організації: історія розвитку, види та роль у функціонуванні світової фінансової системи на сучасному етапі.