Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Організація інформаційних систем в обліку і звітності

Організація інформаційних систем в обліку і звітності

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА

 

з курсу «Організація інформаційних систем в обліку і звітності»

 

Самостійна робота студента є невід’ємною частиною вивчення навчальної дисципліни «Організація інформаційних систем в обліку і звітності».

Самостійна робота студента складається з двох частин: написання реферату повідомлення (максимально -25 балів) та створення БД і написання запитів на нього мовою SQL (35 балів). Таким чином, студент за самостійну роботу може отримати максимально 60 балів. Номер теми реферату-повідомлення має відповідати номеру студента у списку групи. Здати підготовлений реферат потрібно до 31 грудня 2018 р.

Вимоги до оформлення реферату наступні:

  • структура: вступ (актуальність дослідження, об’єкт, предмет, мета, завдання, ступінь розробки); основна частина (2-3 пункти з назвами); висновки; список використаних джерел; додатки (за необхідності);
  • обсяг: до 30 стр.;
  • оформлення: шрифт Time New Roman; 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5; посилання по тексту; у списку літератури мають бути використані наукові статті (дозволяється від 2010 р.), іноземні джерела.

Вимоги до оцінювання:

  • оригінальність та послідовність викладу;
  • повнота розкриття теми;
  • відсутність плагіату;
  • використання нових наукових джерел із посиланнями тощо.

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ-ПОВІДОМЛЕНЬ

1. Застосування реляційних таблиць в автоматизованих системах баз даних при прийнятті управлінських рішень на підприємстві.

2. Сутність та основні види криптовалют у світі.

3. Bitcoin: сутність, сучасні тенденції застосування в Україні та світі.

4. Організація та методика бухгалтерського обліку криптовалюти як нового об’єкта.

5. Методи шахрайства і саботажу в комп’ютерних інформаційних системах.

6. Методичні підходи до протидії фінансовим шахрайствам у комп’ютерних інформаційних системах.

7. Процедури мінімізації ризиків при роботі з платіжними картами.

8. Види атак на банкомати та засоби захисту від них.

9. Організація протидії протиправній діяльності в умовах застосування технологій електронного банківнгу.

10. Організація фінансових злочинів за допомогою технологій електронного банкінгу та їх вплив а віддалених клієнтів фінансових установ та організацій.

11. Вмонтована мова платформи «1С: Підприємство».

12. Програмування форму прикладних задачах у системі «1С: Підприємство» у режимі конфігуратор.

13. Створення звітів у прикладних рішеннях системи «1С: Підприємство» у режимі конфігуратор.

14. Створення регістрів звтітв у прикладних рішеннях системи «1С: Підприємство» у режимі конфігуратор.

15. Автоматизовані прикладні рішення з ведення внутрішнього контролю та зовнішнього аудиту.

16. Застосування мов програмування для прикладних рішень в бізнесі.

17. Основи програмування VBA для бізнес-процесыв.

18. Підходи до побудови та застосування автоматизованих систем управління базами даних а підприємстві.

19. Адміністрування у системі «1С: Підприємство».

20.Захист  та несанкціонований доступ використання: особливості та налаштування у комп’ютерних інформаційних системах для бізнесу.

21. Застосування мови SQL для формування запитів та вибірки у базах даних для бізнес-рішень.

 

ФОРМУВАННЯ БАЗ ДАНИХ МОВОЮ SQL

(друга частина самостійної роботи студента)

Кожен студент повинен розробити 5 реляційних таблиць, які між собою зможуть бути поєнданані за допомогою ключових полів.  Для цього кожному студенту слід обрати окремий об'єкт обліку (основні засоби, немаетріальні активи, операції з покупцями та замовниками тощо). У кожній таблиці повинні бути крім розробленого скелету наведно як мінімум  5 записів.

Також варто показати взаємозв'язок між реляційними таблицями, які будуть складати окрему базу даних

На основі побудованих реляційних таблиць потрібно зробити 15 запитів мовою SQL. Крім того, потрібно показати, нижче запиту, що буде показано на керані у новій побудованій таблиці при введені цього запиту.

Вся робота оцінюватиметься максимально у 35 балів. Здати роботу потрібно до 28 лютого 2019 р.

 

 

База даних «Розрахунки з покупцями та замовниками»

Таблиця 1

Контрагенти

 

Код контрагента

 Назва контрагента

ІПП (індивід. податк. номер )

Код ЄДРПОУ

Юридична адреса

Країна

Вид покупця

Телефон

Рахунок

CODE_B

NAME_B

IPN

CODE_EDR

LEG_ADR

COUNTRY

TYPE_B

TEL

AСС

0036121

ПАТ «Сокар Петроліум»

2345634322

23214562

 Київ

Україна

ПАТ

044-256-676

361

0036122

ПАТ «Технологія»

1565896269

15626584

 Київ

Україна

ПАТ

044-256-677

361

0036123

ФОП «Яцик Т.»

8562393265

85623264

Чернігів

Україна

ФОП

044-256-678

361

0036124

ТОВ «УКрБуд Кераміка»

6420355266

64210034

Львів

Україна

ТОВ

044-256-679

361

0036125

ТОВ "ОККО-Бізнес"

2325256632

23256327

 Київ

Україна

ТОВ

044-256-680

361

0036226

LLC «ADM»

1452000563

14563202

Париж

Франція

ТОВ

456-256-681

362

0036227

LLC «Societe Generale»

1000253477

134225266

Сідней

Австралія

ТОВ

455-566-211

362

 

Таблиця 2

Договори

Номер договору

Дата заключення договору

Код контрагента

Сума за договором, грн.

Сума за договором, в валюті

Валюта договору

Умови поставки (Інкотермс)

Код знижки

N_AGR

DATE_AGR

CODE_B

SUM_AGR

SUM_CUR

CUR_AGR

INCOTERMS

CODE_DISC

TV1234

07.08.2015

0036121

1234786

1234786

UAH

EXW

0001

TE1235

08.05.2016

0036122

6876324

6876324

UAH

EXW

0001

AS1236

21.03.2010

0036123

23456

23456

UAH

EXW

 

UK1237

17.02.2014

0036124

34899

34899

UAH

EXW

 

OK2345

21.04.2010

0036125

12345

12345

UAH

EXW

0002

AD1239

11.01.2016

0036226

266325

10653

USD

DAT

0003

SO1240

25.02.2016

0036227

7273986,3

256578

EUR

DDP

0003

 

 

Таблиця 3

Знижки

Код знижки

Тип знижки

Відсоток знижки

CODE_DISC

TYPE_DISC

PERC_DISC

0001

"Постійний покупець"

5%

0002

"Акційний товар1"

1%

0003

"Акційний товар2"

2%

 

 

 

 

 

Таблиця 4

Замовлення

Номер замовлення

Номер договору

Дата замовлення

Форма оплати замовлення

Код товара

Кількість

Вартість

Номер оплати

N_ORDER

N_AGR

DATE_ORDER

TYPE_PAYM

CODE_COMM

QUANT

COST

N_PAY

456

TV1234

02.05.2016

Безготівкова

1234

20

4000000

00456

457

TE1235

15.05.2016

Безготівкова

1245

15

1500000

00457

458

AS1236

16.05.2016

Безготівкова

1678

100

30000000

00458

459

SO1240

17.05.2016

Безготівкова

1899

155

69750000

00459

 

Таблиця 5

Оплата

Номер оплпати

Дата оплати

Сума оплати, грн.

Сума передоплати

Сума оплати

Прострочення платежу

N_PAY

DATE_PAY

SUM_PREPAY

SUM_PAY

SUM_DEBT

00456

02.05.2016

 

4000000

 

00457

16.05.2016

 

 

1500000

00458

15.05.2016

30000000

 

 

00459

19.05.2016

 

69750000

 

 

 

Таблиця 6

Товар

Код товара

Назва товару

Одиниця виміру

Мінімальний запас товару

Менеджер з  продажу

Номер складу

Ціна за од.

CODE_COMM

NAME_COMM

UNIT

RESERVE

MAN_NAME

N_WAREH

PRICE

1234

Рапс

т

120000

Подопригора Е. О.

1

200000

1245

Боби урожаю 2015

т

120000

Яковенко К. І.

1

100000

1678

Олія соняшникова

т

300000

Семененко Е. В.

2

300000

1899

Кукурудза 1 сорту

т

120000

Подопригора Е. О.

1

450000

 

 

Таблиця 7

Склад

Номер складу

Матеріально-відповідальна особа

Місцезнаходження складу

N_WAREH

RESPONS_P

ADR_WAREH

1

Переяслов М. В.

Київ

2

Колоскова О. В.

Яготин

 

 

 

Зв’язок між базами даних

Таблиця 1

Контрагенти

Код контрагента

 Назва контрагента

ІПП (індивід. податк. номер )

Код ЄДРПОУ

Юридична адреса

Країна

Вид покупця

Телефон

Рахунок

CODE_B

NAME_B

IPN

CODE_EDR

LEG_ADR

COUNTRY

TYPE_B

TEL

AСС

Таблиця 2

Договори

Номер договору

Дата заключення договору

Код контрагента

Сума за договором, грн.

Сума за договором, в валюті

Валюта договору

Умови поставки (Інкотермс)

Код знижки

N_AGR

DATE_AGR

CODE_B

SUM_AGR

SUM_CUR

CUR_AGR

INCOTERMS

CODE_DISC

 

Таблиця 3

Знижки

Код знижки

Тип знижки

Відсоток знижки

CODE_DISC

TYPE_DISC

PERC_DISC

 

 

Таблиця 4

Замовлення

Номер замовлення

Номер договору

Дата замовлення

Форма оплати замовлення

Код товара

Кількість

Вартість

Номер оплати

N_ORDER

N_AGR

DATE_ORDER

TYPE_PAYM

CODE_COMM

QUANT

COST

N_PAY

Таблиця 5

Оплата

Номер оплпати

Дата оплати

Сума оплати, грн.

Сума передоплати

Сума оплати

Прострочення платежу

N_PAY

DATE_PAY

SUM_PREPAY

SUM_PAY

SUM_DEBT

 

 

Таблиця 6

Товар

Код товара

Назва товару

Одиниця виміру

Мінімальний запас товару

Менеджер з  продажу

Номер складу

Ціна за од.

CODE_COMM

NAME_COMM

UNIT

RESERVE

MAN_NAME

N_WAREH

PRICE

 

Таблиця 7

Склад

Номер складу

Матеріально-відповідальна особа

Місцезнаходження складу

N_WAREH

RESPONS_P

ADR_WAREH