Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ПРЕДСТАВНИЦТВА АДВОКАТА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ПРЕДСТАВНИЦТВА АДВОКАТА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

 

Курс «ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ПРЕДСТАВНИЦТВА АДВОКАТА

В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ»

 

«ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ».

 

 1. Предмет і методологія курсу «Особливості тактики представництва адвоката в цивільному процесі».
 2. Система і структура навчальної дисципліни «Особливості тактики представництва адвоката в цивільному процесі».
 3.  Історія розвитку інституту представництва в рамках світової історії адвокатури.
 4. Виникнення і розвиток представництва в історії стародавніх народів.
 5. Інститут представництва в Стародавній Греції
 6. Адвокатура Стародавнього Риму.
 7. Професійна діяльність адвокатів в середні віки.
 8. Взаємовідносини адвоката і клієнта.
 9.  Консультаційна робота адвоката - представника.
 10.  Перша зустріч адвоката з клієнтом. Тактика поведінки адвоката.
 11. Проведення співбесіди між представником та клієнтом.
 12.  Особливості побудови діалогу адвоката з клієнтом.
 13. Гонорар адвоката. Визначення розміру і способів оплати.
 14. Адвокатський запит. Відповідальність за неправомірну відмову в наданні інформації.
 15.  Повноваження адвоката. Документи, що підтверджують повноваження.
 16. Консультація - як процес взаємодії адвоката - представника і клієнта.
 17. Поняття і види представництва в цивільному процесі.
 18. Визначення понять «стратегія» і «тактика».
 19. Стратегічні лінії захисту представника в цивільному процесі.
 20. Визначення  понять «стратегії» і «тактики» для формування цілей і задач представництва в цивільному процесі.
 21. Формування стратегії і тактики представництва в цивільному процесі.
 22. Психологічні аспекти формування стратегії і тактики адвоката в цивільному процесі.
 23. Класифікація тактичних прийомів.
 24. Характеристика тактичних  принципів.
 25. Значення представництва для реалізації права на судовий захист.
 26. Правове регулювання представництва в сучасному законодавстві України.
 27. Суб’єкти представництва.
 28. Складові частини ефективного представництва.
 29. Основи формування правової, процесуальної позиції і тактичних принципів у цивільній справі.
 30. Первинна робота адвоката по справі.
 31. Визначення поняття правової позиції представника.
 32. Системний аналіз фактичних обставин справи і доказів.
 33. З’ясування обставин справи. Формування правової позиції адвоката у цивільній справі.
 34.  Тактика представника  на початку планування лінії захисту.
 35.  Побудова промови адвоката в процесі по цивільних справах.
 36. Представництво інтересів у цивільних справах в судах загальної юрисдикції.
 37. Правова основа та особливості представництва інтересів у цивільних справах.
 38. Права представника в судовому процесі. Етичні аспекти представництва.
 39. Адвокат як представник. Основні положення.
 40. Особливості  представництва адвокатом.
 41. Форма і зміст цивільного процесу. Завдання цивільного процесу.
 42. Принципи цивільного процесу.
 43. Стадії цивільного процесу в широкому розумінні.
 44. Види та особливості тактичних прийомів на різних стадіях цивільного процесу.
 45. Стратегія і тактика судового процесу.
 46. Підготовка до судового засідання в суді першої інстанції.
 47. Представництво в суді першої інстанції.
 48. Застосування правил підсудності при підготовці позовної заяви.
 49. Тактичні прийоми учасників судового процесу в суді першої інстанції.
 50. Тактичні прийоми роботи з судом.
 51. Тактика роботи з протилежною стороною.
 52. Тактичні прийоми нападу.
 53. Тактика затягування справи.
 54. Тактичні прийоми доказування.
 55. Тактичні прийоми збирання та надання доказів.
 56. Методика допиту свідка.
 57. Тактика роботи з експертом.
 58. Підготовка до судових дебатів. Виступ адвоката в судових дебатів у суді першої інстанції.
 59. Тактика судових дебатів.
 60. Представництво в суді апеляційної інстанції. Межі розгляду справи судом апеляційної інстанції.
 61. Представництво в суді касаційної інстанції. Межі розгляду справи касаційним судом.
 62. Розгляд цивільної справи Верховним судом України.
 63. Представництво у справах окремого провадження.
 64. Тактичні прийоми в наказному провадженні.
 65. Тактика ведення справ окремого провадження. Відмінність окремого провадження від позовного.
 66. Заочне  рішення. Підстави перегляду.
 67. Дії представника у разі незаконних дій судді або інших учасників судового процесу.
 68. Особливості тактики представництва у справах по встановленню фактів, які мають юридичне значення.
 69. Тактика укладення мирової угоди по справі.
 70. Види процесуальних документів в судовому процесі. Процесуальні документи суду.
 71. Процесуальні документи осіб, які приймають участь у справі. Процесуальні документи інших учасників процесу.
 72. Особливості кожного з видів процесуальних документів. Тактична направленість процесуальних документів.
 73. Методологія складання процесуальних документів.
 74. Процесуальні вимоги щодо складання судових процесуальних документів. Етичні аспекти роботи з процесуальними документами.
 75. Позовна заява як визначальний документ позовного провадження у цивільному процесі.
 76. Судові витрати. Види судових витрат та їх розміри.
 77.  Судовий збір. Правове регулювання.
 78. Види процесуальних строків. Їх обчислення, початок, закінчення та припинення. Поновлення та продовження процесуальних строків.
 79. Процесуальні строки на різних стадіях судового процесу та в різних видах судового провадження цивільного процесу.
 80. Тактичні підходи до процесуальних строків в цивільному процесі.
 81. Представництво по справах з шлюбно-сімейних правовідносин. Представник в шлюборозлучному процесі.
 82. Розірвання шлюбу. Представництво при розірванні шлюбу.
 83. Представництво по справах про розділ майна подружжя.
 84. Особливості ведення справи щодо стягнення аліментів.
 85. Представництво по цивільним справам про стягнення боргу за договором.
 86. Особливість ведення справ щодо усиновлення чи удочеріння.
 87. Особливості ведення справ щодо визначення порядку користування житловим приміщенням.
 88. Особливості ведення справи щодо визнання батьківства.
 89. Особливості ведення справ щодо спадкування за законом.
 90. Особливості ведення справ щодо спадкування за заповітом.
 91. Особливості ведення справ про визнання громадянина безвісно відсутнім чи оголошення    громадянина померлим.
 92. Правові підстави здійснення права на спадкування. Одержання свідоцтва про право на спадщину.
 93. Визнання права на майно в порядку спадкування.
 94. Представництво у справах щодо усунення перешкод в користуванні    власністю.
 95. Особливості ведення справи щодо відшкодування шкоди, завданої ДТП.
 96. Особливості ведення справи щодо відшкодування шкоди, завданої життю і здоров’ю людини.