Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни

Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни

Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни.

1. Взаємозв'язок між інвестуванням і фінансовими рішеннями.

2. Реальні активи, їх визначення та класифікація.

3. Фінансові активи їх визначення та класифікація.

4. Головні проблеми інвестування.

5. Роль інвестиційного менеджера у процесі інвестування.

6. Об'єкти інвестиційної діяльності.

7. Джерела фінансування інвестиційної діяльності.

8. Бюджетування капіталу.

9. Цілі інвестиційної діяльності на підприємстві.

10. Специфічні ознаки інвестиційних проектів.

11. Інвестиційна програма підприємства.

12. Класифікація інвестиційних проектів за характером.

13. Класифікація інвестиційних проектів за масштабом.

14. Життєвий цикл інвестиційного проекту, його тривалість, стадії реалізації.

15. Основні завдання управління інвестиційною діяльністю.

16. Основні функції інвестиційного менеджменту.   

17. Специфічні припущення покладені в основу методу бюджетування капіталу.

18. Етапи процесу інвестування капіталу та їх короткий зміст.

19. Взаємозв'язок між інвестиційними можливостями виробленими цілями і стратегією компанії.

20. Стратегічні міркування у процесі інвестування капіталу.

21. Процес відсіву як інструмент вибраковки проектів.

22. Конкретизація інвестиційних пропозицій.

23. Класифікація інвестиційних пропозицій.

24. Оцінка інвестиційних пропозицій: фактори маркетингу.

25. Оцінка інвестиційних пропозицій: виробничі фактори.

26. Оцінка інвестиційних пропозицій: фінансові фактори.

27. Оцінка інвестиційних пропозицій: "людський" фактор.

28. Затвердження інвестиційних пропозицій.

29. Проектний контроль, контроль на стадії реалізації проекту.

30. Цілі постаудиту інвестиційних проектів.

31. Програма постаудиту інвестиційних проектів.

32. Вартість створена інвестицією.

33. Правило прийняття рішень щодо інвестування.

34. Причини, що обумовлюють зміну вартості грошей у часі.

35. Теорія складних процентів, майбутня вартість та їх зв'язок з поняттям теперішньої вартості.

36. Теорія дисконтування, теперішня вартість грошового потоку.

37. Чиста теперішня вартість: визначення, формула, особливості розрахунку.

38. Правило чистої теперішньої вартості.

39. Взаємозв'язок між ризиком та теперішньою вартістю.

40. Формула розрахунку теперішньої вартості.

41. Формула розрахунку теперішньої вартості вічної ренти.

42. Теперішня вартість анюітетів.

43. Принцип укладання таблиць теперішньої та майбутньої вартості.

44. Визначте основні елементи процесу прийняття рішень з бюджетування капіталу.

45. Поясніть різницю між балансовим прибутком і грошовим потоком.

46. Класифікація методів оцінки реальних інвестиційних проектів.

47. Чиста теперішня вартість: визначення, економічна сутність, формула.

48. Особливості розрахунку та використання показника чистої теперішньої вартості, переваги та недоліки методу.

49. Внутрішня норма дохідності: визначення, економічна сутність, формула.

50. Особливості розрахунку та використання показника внутрішньої норми дохідності, переваги та недоліки методу.

51. Індекс прибутковості: визначення, економічна сутність, формула.

52. Особливості розрахунку та використання показника індексу прибутковості, переваги та недоліки методу.

53. Період окупності: визначення, економічна сутність, формула.

54. Особливості розрахунку та використання показника періоду окупності, переваги та недоліки методу.

55. Дисконтований період окупності: визначення, економічна сутність, формула.

56. Особливості розрахунку та використання показника дисконтованого періоду окупності, переваги та недоліки методу.

57. Дохідність залученого капіталу: визначення, економічна сутність, формула.

58. Особливості розрахунку та використання показника дохідності залученого капіталу, переваги та недоліки методу.

59. Дохідність акцій: визначення, економічна сутність, формула.

60. Особливості розрахунку та використання показника дохідності акцій, переваги та недоліки методу.

61. Критерії оцінки методів аналізу інвестиційних проектів.

62. Ризик  та невизначеність у інвестуванні.

63. Класифікація ризиків.

64. Форми ризику при оцінці та моніторингу реальних інвестиційних проектів.

65. Очікувана чиста теперішня вартість.

66. Моделі сприйняття ризику підприємцем.

67. Поясніть відмінності між проектним ризиком, підприємницьким ризиком, фінансовим ризиком і портфельним ризиком.

 

 

Приклади типових завдань, що виносяться на іспит.

ЗАДАЧІ

Задача 1.

Торгова фірма має намір придбати товар за  А тисяч гривень, транспортувати його до місця реалізації (вартість транспортування Б тисячі гривень) де на протязі В місяців має намір реалізувати його  за  Г  тисяч гривень.

Розрахуйте чистий дохід, ефективність та дохідність інвестиційного проекту.

Задача 2.

Підприємство має намір придбати технологічну лінію по виробництву валів. При якому мінімальному обороті це придбання окупиться якщо змінні витрати у перерахунку на один вал становлять А гривень, постійні витрати (оренда, комунальні платежі, заробітна плата та ін.) -  Б гривень на місяць. Вартість  одного валу В гривень.

Задача 3.

Річний обсяг закупівлі товару комерційною фірмою становить А тисяч гривень, річний обсяг продажу - Б тисяч гривень. Щорічні витрати на оренду приміщення, упаковку, оплату праці персоналу складають  В тисяч гривень. Який мінімальний річний обсяг продажу при якому  фірма не несе збитків (мінімальний річний оборот)?

Задача 4.

Зробіть порівняльний аналіз  графіків зміни нарощування капіталу при реалізації схем простих та складних процентів.

Задача 5.

Підприємство має на рахунку у банку А мільйони гривень. Банк нараховує Б % річних. Існує пропозиція ввійти усім капіталом до спільного підприємства, при цьому прогнозується подвоєння капіталу через В років. Чи варто приймати таку пропозицію?

Задача 6.

У вашому розпорядженні А мільйонів гривень і хтіли б подвоїти цю суму через Б років. Яким є мінімально прийнятне значення процентної ставки?

Задача 7.

Фірмі необхідно накопичити  А мільйони гривень для придбання через Б років будівлі під офіс. Найбільш безпечним  способом накопичення є придбання безризикових державних цінних паперів, що генерують річний дохід по ставці В річних при нарахуванні відсотків кожні півроку. Яким повинен бути початковий внесок фірми.

Задача 8.

Розрахуйте теперішню вартість А гривень які будуть отримані через Б років маючи на увазі що ставка дисконтування (вартість капіталу,  процентна ставка, дисконтна ставка, ставка капіталізації) становить В відсотків.

Задача 9.

Розрахуйте теперішню вартість  А гривень, що будуть отримані через Б років плюс В гривень, які будуть отримані через Г років після цього, за умови, що процентна ставка становить Д відсотків.

Задача 10.

Розрахуйте теперішню вартість А річного анюїтету вартістю Б гривень, за ставкою В% річних.

Задача 11.

Розрахуйте теперішню вартість А гривень отримуваних щорічно на протязі Б років плюс В гривень що будуть отримуватися довічно після Г року за умови, що річна процентна ставка становитиме Д відсотків.

Задача 12.

Фірма має намір придбати обладнання вартістю  А гривень. Розраховано, що річна економія від встановлення цього обладнання становитиме  Б гривень, тривалість експлуатації становитиме В років а залишкова вартість Г гривень. Маючи на увазі, що показник норми дохідності, що вимагається становить Д%, які дії ви б порекомендували?

Задача 13.

Розрахуйте теперішню вартість  проектів А і Б, маючи на увазі, що ставка дисконтування становить Х відсотків, Х1 відсотків та Х2 відсотків.

 

Проект А

Проект Б

Початкові витрати (грн.)

ВА

ВБ

Надходження коштів (грн.)

 

 

Рік 1

Н-А1

Н-Б1

Рік 2

Н-А2

Н-Б2

Рік 3

Н-А3

Н-Б3

 

 Який з проектів є кращим за кожної ставки дисконтування? Чому вони не дають однакових результатів?

Задача 14.

Керівництво компанії "Автосервіс" має намір прийняти рішення стосовно придбання автоматичної мийки для машин. Витрати на придбання, встановлення та пусконалагоджувальні роботи становлять приблизно А гривень. Очікувана тривалість експлуатації автомийки становить Б років. Очікуваний річний балансовий прибуток буде наступним:

Рік

1

2

3

4

5

6

7

Операційний грошовий потік

П1

П2

П3

П4

П5

П6

П7

Амортизація

А1

А2

А3

А4

А5

А6

А7

Балансовий прибуток

Б1

Б2

Б3

Б4

Б5

Б6

Б7

 

На кінець сьомого року експлуатації залишкова вартість мийки становитиме кілька гривень. Компанія класифікує свої проекти наступним чином:

Норма дохідності, що вимагається

Низький ризик

Р1

Середній ризик

Р2

Високий ризик

Р3

 

Проект встановлення автоматичної автомийки вважається таким, що має середній рівень ризику. Чи варто реалізовувати цей проект?

Задача 15.

Керівництво фірми повинно прийняти рішення стосовно придбання нового обладнання. Початкові витрати на закупівлю монтаж та пусконалагоджувальні роботи становитимуть  Х1 гривень. Тривалість експлуатації обладнання становитиме Б років, а очікуваний балансовий прибуток буде наступним:

Рік

1

2

3

4

Операційний грошовий потік

П1

П2

П3

П4

Амортизація

А1

А2

А3

А4

Балансовий прибуток

Б1

Б2

Б3

Б4

 

По закінченні п'ятого року експлуатації залишкова вартість обладнання становитиме лише декілька гривень. Компанія класифікує свої проекти наступним чином:

                Очікувана норма дохідності

Низький ризик

Д1

Середній ризик

Д2

Високий ризик

Д3

 

 1. Перерахуйте найбільш розповсюджені методи оцінки інвестиційних пропозицій.
 2. Чи варто фірмі купляти нове обладнання?

Задача 16.

Проект, що потребує  інвестицій у розмірі  А гривень передбачає отримання річного доходу у розмірі Б гривень на протязі В років. Оцініть доцільність такої інвестиції, якщо коефіцієнт дисконтування Г %.

Задача 17

Аналізуються проекти  (грн.)

 

ІС

С1

С2

А

АІС

АС1

АС2

Б

БІС

БС1

БС2

 

Ранжуйте проекти за критеріями IRR, PP, NPV якщо r =10%.

Задача 18.

Для кожного з наведених нижче  проектів розрахуйте IRR та   NPV якщо значення коефіцієнту дисконтування становить Х%

А

-АП1

АП2

АП3

АП4

АП5

АП6

Б

-БП1

БП2

БП3

БП4

БП5

БП6

В

-ВП1

ВП2

ВП3

ВП4

ВП5

ВП6

        

Задача 19.

         Проаналізуйте два альтернативних проекти якщо ціна капіталу 10%:

А

-АП1

АП2

 

 

 

Б

-БП1

--

--

--

БП5

 

Задача 20.

Розрахуйте IRR проекту:

А

-АП1

АП2

АП3

АП4

АП5

АП6

 

Задача 21.

Порівняйте за критеріями IRR, PP та NPV  два проекти, якщо ціна капіталу становить Х%:

А

-АП1

АП2

АП2

АП2

АП2

Б

-БП1

БП2

БП3

БП4

БП5

                                                                                                                

Задача 22

Величина початкових інвестицій по проекту становить А гривень; очікувані доходи: у перший рік - Б гривень, у наступні роки  - по В гривень щорічно. Оцініть доцільність прийняття проекту, якщо вартість капіталу  Г%.

Задача 23 

Підприємство розглядає доцільність придбання  нової технологічної лінії. На ринку є дві моделі з наступними параметрами:

 

Л1

Л2

Ціна

Ц1

Ц2

Генерований річний дохід

Д1

Д2

Строк експлуатації

С1

С2

Ліквідаційна вартість

Л1

Л2

Очікувана норма прибутку

П1%

П2%

 

Обгрунтуйте доцільність тієї чи іншої технологічної лінії.

Задача 24.

Знайдіть IRR грошового потоку: -ГП1, ГП2, -ГП3.

Задача 25.

Якому з наведених проектів слід віддати перевагу якщо вартість капіталу Х%?

А

-АП1

АП2

АП3

АП4

 

Б

-БП1

БП2

БП2

БП3

БП4

Задача 26.

Проаналізуйте два альтернативних проекти якщо ціна капіталу Х%

А

-АП1

АП2

АП3

 

Б

-БП1

БП2

БП3

БП4

Задача 27.

Наведені дані по двом проектам (тис. грн.):

ПР1

-ГП1

ГП2

ГП3

ГП4

ГП5

ПР2

-ГП1

ГП4

ГП3

ГП2

ГП5

 1. Який критерій не дає різниці по цим двом проектам?
 2. Не виконуючи спеціальних розрахунків дайте відповіді на питання: а) чи однакові значення IRR для цих проектів; б) якщо IRR різні, то який проект має більше значення IRR і чому. Обгрунтуйте відповіді.

Задача 28.

Є дані про чотири проекти:

Рік

П1

П2

П3

П4

0

-F

G

-L

-N

1

Y

J

Q

W

2

Z

C

V

B

3

U

I

O

S

 

За припущення, що вартість капіталу становить X%, дайте відповідь на наступні запитання:

 1. Який проект має найбільше значення NPV?
 2. Який проект має найменше значення NPV?
 3. Чому рівне значення IRR проекту П1?
 4. Чому рівне значення IRR проекту П1, якщо грошові потоки третього року вважаються надзвичайно непередбачуваними  і тому повинні бути виключеними з розрахунку?

Задача 29.

Проект П1 має очікуваний дохід у розмірі  А гривень і значення стандартного відхилення Б грн. Проект П2 має значення очікуваного доходу В грн. і стандартне відхилення Д грн. Який проект є більш ризиковим? Обгрунтуйте відповідь.

Задача 30.

Проект А має початкову вартість ПВ гривень. Безризикова процентна ставка для фірми становить Х  відсотків. Чи варто приймати до реалізації цей проект  з урахуванням наведених у таблиці значень еквіваленту достовірності та чистих грошових потоків?

Рік

Еквівалент

достовірності

Чистий грошовий

потік (грн.)

1

Е1

ЧГП1

2

Е2

ЧГП2

3

Е3

ЧГП3

4

Е4

ЧГП4

5

Е5

ЧГП5

6

Е6

ЧГП6

7

Е7

ЧГП7

 

         Задача 31

         Значення розподілу ймовірності NPV для проектів Х та У наведено у таблиці:

Ймовірність

Проект Х

(грн.)

Проект У

(грн.)

Р1

ХГП1

УГП1

Р2

ХГП2

УГП2

Р3

ХГП3

УГП3

 

Розрахуйте очікуване значення NPV, стандартне відхилення та коефіцієнт варіації для кожного проекту. Який з цих проектів, що виключають один одного, варто прийняти?

Задача 32.

Компанія розглядає інвестиційну пропозицію вартістю А тисяч  гривень. Використовуючи Б відсоткове значення вартості капіталу розрахуйте  очікуване значення NPV, стандартне відхилення та коефіцієнт варіації за припущення, що грошові потоки є незалежними у періодах.

Ймовірність

Рік 1

Чистий грошовий потік

(тис. грн.)

Рік 2

Чистий грошовий потік

(тис. грн.)

Р1

ГП1-1

ГП1-2

Р2

ГП2-1

ГП2-2

Р3

ГП3-1

ГП3-2

Р4

ГП4-1

ГП4-2

 

Задача 33.

Компанія має намір вийти на ринок з новим продуктом. Реалізація цього проекту коштуватиме А гривень. Обладнання буде використовуватися на протязі Б років і не матиме на кінець цього періоду залишкової вартості. Щорічний обсяг продажу упродовж цих чотирьох років планується В одиниць. Продажна ціна продукту становить Д грн. а змінні витрати К грн на одиницю продукту. Будуть також понесені додаткові фіксовані витрати у розмірі Ф гривень. Підготуйте доповідь для ради директорів компанії привівши у ній:

 1. значення чистої теперішньої вартості;
 2. процентне значення погіршення  кожного з показників до тієї межі, за якою проект стає неприйнятним;
 3. графік чутливості.

Задача 34.

Компанія планує капітальний бюджет на 2002 та 2003 роки. Управління компанії звузило початковий перелік інвестиційних проектів до 5, очікувані грошові потоки яких наведено у таблиці:

Проект

2002

2003

2004

2005

NPV

1

П1

П2

П3

П4

NPV1

2

П5

П6

П7

П8

NPV2

3

П9

П10

П11

П12

NPV3

4

П13

П14

П15

П16

NPV4

5

П17

П18

П19

П20

NPV5

 Реалізація жодного з цих проектів не може бути відкладена, а всі проекти є  подільними. Грошові потоки виникають у перший день року. Мінімальна прийнятна для фірми ставка дохідності становить Х % на рік. Який з проектів повинен бути прийнятий до реалізації на фірмі  якщо інвестиційний капітал обмежений сумою у  Y гривень станом на 1 січня 2002 року,  але  є можливість  запозичувати  капітал (вартість X1 % на рік)  починаючи з 1 січня 2003 року і далі?

Задача 35.

Компанія готує перелік інвестиційних проектів для реалізації у 2002 році.  Доступні наступні проекти :

ПРОЕКТ

Грошовий потік

А

(грн.)

Б

(грн.)

В

(грн.)

Г

(грн.)

2002

П1

П5

П9

П13

2003

П2

П6

П10

П14

2004

П3

П7

П11

П15

2005

П4

П8

П12

П16

 

Вартість капіталу для компанії становить Х %. Усі проекти мають однаковий рівень ризику, є подільними і не можуть бути відкладені. Які з проектів повинні бути прийняті виходячи з того, що:

 1. не існує обмежень по капіталу;
 2. капітал обмежений до Y грн. у 2004 році.

Розробіть модель математичного програмування  щоб допомогти керівництву у виборі оптимальної інвестиційної програми за умови, що капітал обмежений сумою у C грн. кожного з наступних чотирьох років.

Задача 36.

Розглядаються два альтернативних проекти:

А

П1

П2

П3

П4

П5

П6

Б

П1

--

--

--

--

П6

 

 1. Знайдіть точку Фішера;
 2. Зробіть вибір при r=Х1%  та при   r=Х2%.

Задача 37.

Аналізуються  чотири проекти, причому проекти А та В, а також Б та Г є такими, що виключають один одного. Складіть усі можливі комбінації проектів та виберіть оптимальну.

 

IC

NPV

IRR

А

П1

П2

П3

Б

П4

П5

П6

В

П7

П8

П9

Г

П10

П11

П12

Задача 38.

Обсяг інвестиційних можливостей компанії обмежений сумою Z грн. Є можливість вибору з наступних шести проектів:

 

IC

IRR

NPV

А

ICA

IRR А%

NPVА

Б

ІСБ

IRR Б%

NPVБ

В

ІСВ

IRR В%

NPVВ

Г

ІСГ

IRR Г%

NPVГ

Д

ІСД

IRR Д%

NPVД

Е

ІСЕ

IRR Е%

NPVЕ

 

Вартість капіталу становить Y%. Сформуйте оптимальний портфель  за показниками: (1) NPV; (2) IRR; (3)РІ.

Задача 39.

Аналізуються чотири проекти (тис. грн.)

Рік

А

Б

В

Г

0

ГП1

ГП12

ГП17

ГП19

1

ГП2

ГП13

 

ГП20

2

ГП3

ГП14

 

ГП21

3

ГП4

ГП15

 

 

4

ГП5

ГП16

 

 

5

ГП6

 

 

 

6

ГП7

 

 

 

7

ГП8

 

 

 

8

ГП9

 

 

 

9

ГП10

 

 

 

10

ГП11

 

ГП18

 

 

Ціна капіталу становить N%. Бюджет обмежений Z тис. гривень. Складіть оптимальну комбінацію за припущення, що проекти незалежні та подільні.

Задача 40.

Ваша фірма використовує метод IRR і попросила Вас оцінити два наступні проекти, що виключають один одного:

 

Грошові потоки

 

0

1

2

3

4

Проект 1

ГП1

ГП2

ГП3

ГП4

ГП5

Проект 2

ГП6

ГП7

ГП8

ГП9

ГП10

 

 
Завдання для поточного контролю знань  студентів заочної форми навчання.

Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання  здійснюється шляхом  самостійного виконання домашньої розрахункової роботи.

Домашня розрахункова робота передбачає розв'язання студентом  десяти задач. Кожний правильний розв'язок оцінюється  у два бали. Таким чином максимальна кількість балів отриманих за виконання домашньої розрахункової роботи становить - 20. Індивідуальний варіант задачі визначається за порядковим номером студента у відомості.

Критерії оцінювання розв'язку задачі

Максимально кожна  задача оцінюється у 2 (два) бали, якщо має місце:

 1. оформлення роботи відповідно до вимог;
 2. виконання усіх необхідних розрахунків
 3. правильна арифметична відповідь на поставлену задачу;
 4. правильно зазначене теоретичне обґрунтування (пояснення) відповідного розрахунку;
 5. правильно визначено розмірність розрахованої величини (величин)
 6. правильно вказані винятки  з зазначеного правила та варіанти його використання в конкретних умовах;
 7. студент захистив свою задачу у ході співбесіди.

Задача оцінюється в 1 (один) бал якщо робота відповідає вимогам до оформлення і якщо має місце:

 1. відсутність необхідних проміжних і/або додаткових розрахунків за наявності правильної арифметичної відповіді на задачу та правильної розмірності розрахованої величини якщо студент успішно захистив задачу у ході співбесіди.
 2. теоретичне обґрунтування розв'язку задачі наведене неповністю, або не адаптоване для вирішення конкретної задачі за наявності правильної арифметичної відповіді на задачу та правильної розмірності розрахованої величини якщо студент успішно захистив задачу у ході співбесіди.

Відповідно оцінка у 0 (нуль) балів виставляється якщо має місце:

 1. невідповідність вимогам до оформлення роботи;
 2. неправильна арифметична відповідь  на поставлену задачу;
 3. неправильно зазначене теоретичне  обґрунтування (пояснення) відповідного розрахунку;
 4. неправильно визначено розмірність розрахованої величини (величин);
 5. студент не в змозі захистити свою задачу у ході співбесіди.

 

 

         Задача 1                     

                Річний обсяг закупівлі товару  фірмою становить VC  гривень, річний обсяг продажу - S гривень. Щорічні витрати на оренду  приміщення, упаковку, оплату праці персоналу складають  FC гривень. Який мінімальний річний обсяг продажу при якому  фірма не несе збитків?

 

Вар. №

FC

S

VC

1

28 000,37 

   100 000,00  

     35 000,00  

2

27900,16

     95 000,00  

     35 997,76  

3

27800,16

     90 250,00  

     34 994,52  

4

27700,16

     85 737,50  

     35 990,28  

5

27600,16

     81 450,63  

     34 985,04  

6

27500,16

     77 378,09  

     35 978,80  

7

27400,16

     73 509,19  

     34 971,56  

8

27300,16

     69 833,73  

     35 963,32  

9

27373,16

     78 912,11  

     34 954,08  

10

27446,16

     89 170,69  

     35 943,84  

11

27519,16

   100 762,88  

     34 932,60  

12

27592,16

   113 862,05  

     35 920,36  

13

27665,16

   128 664,12  

     34 907,60  

14

27738,16

   145 390,46  

     35 893,84  

15

27811,16

   164 291,21  

     34 879,08  

16

27884,16

   185 649,07  

     35 863,32  

17

27957,16

   202 358,03  

     34 846,56  

18

28030,16

   200 341,99  

     35 828,80  

19

28103,16

   198 346,11  

     34 810,04  

20

28164,16

   196 370,19  

     35 790,28  

21

28225,16

   194 414,03  

     34 769,52  

22

28286,16

   192 477,43  

     35 747,76  

23

28347,16

   190 560,19  

     34 725,00  

24

28408,16

   188 662,13  

     35 701,24  

25

28469,16

   186 783,05  

     34 676,48  

26

28530,16

   184 922,76  

     35 650,72  

27

28591,16

   183 081,07  

     34 623,96  

28

28652,16

   181 257,80  

     35 596,20  

29

28713,16

   179 452,76  

     34 567,44  

30

28774,16

   177 665,77  

     35 537,68  

 

 

Задача 2.

           Підприємство  придбало лінію по виробництву валів. При якому мінімальному обороті це придбання окупиться якщо змінні витрати у перерахунку на один вал становлять VC гривень, постійні витрати  -FC гривень на місяць. Вартість  одного валу P гривень.

 

Вар. №

FC

VC

P

1

125 000,00 

        50,00  

      60,00  

2

124899,79

        53,54  

      63,60  

3

124799,79

        55,16  

      61,24  

4

124699,79

        59,00  

      64,85  

5

124599,79

        60,84  

      62,50  

6

124499,79

        65,01  

      66,12  

7

124399,79

        67,11  

      63,78  

8

124299,79

        62,42  

      67,42  

9

124372,79

        60,10  

      65,10  

10

124445,79

        63,75  

      68,75  

11

124518,79

        65,69  

      69,42  

12

124591,79

        70,24  

      73,97  

13

124664,79

        72,46  

      76,19  

14

124737,79

        77,40  

      81,13  

15

124810,79

        87,47  

      91,20  

16

124883,79

        98,84  

    102,57  

17

124956,79

      108,27  

    116,77  

18

125029,79

      114,73  

    123,73  

19

125102,79

      121,12  

    130,62  

20

125163,79

      127,45  

    137,45  

21

125224,79

      133,72  

    144,22  

22

125285,79

      139,92  

    150,92  

23

125346,79

      146,06  

    157,56  

24

125407,79

      152,14  

    164,14  

25

125468,79

      158,16  

    170,66  

26

125529,79

      164,12  

    177,12  

27

125590,79

      170,02  

    183,52  

28

125651,79

      175,86  

    195,46  

29

125712,79

      181,64  

    201,94  

30

125773,79

      187,36  

    208,36  

 

 

 

         Задача 3.                    

         Фірмі необхідно накопичити FV  гривень, за n років. Річна дохідність по банківському депозиту становить і%. Яким повинен бути початковий внесок на депозит IC при нарахуванні (1)складних відсотків; (2) простих відсотків? Побудуйте графіки нарощування відсотків та проаналізуйте їх.

 

Вар. №

N

I

FV

1

7,00 

11,00%

  100 000,00  

2

8,00

11,02%

  101 003,00  

3

7,00

10,99%

  102 010,03  

4

8,00

11,03%

  103 033,13  

5

7,00

10,98%

  104 060,46  

6

8,00

11,04%

  105 104,07  

7

7,00

10,97%

  106 152,11  

8

8,00

11,05%

  107 216,63  

9

7,00

10,96%

  108 285,79  

10

8,00

11,06%

  109 371,65  

11

7,00

10,95%

  107 403,65  

12

8,00

11,07%

  105 435,65  

13

7,00

10,94%

  103 467,65  

14

8,00

11,08%

  101 499,65  

15

7,00

10,93%

    99 531,65  

16

8,00

11,09%

    97 563,65  

17

7,00

10,92%

    95 595,65  

18

8,00

11,10%

    93 627,65  

19

7,00

10,91%

    91 659,65  

20

8,00

11,11%

    89 691,65  

21

7,00

10,90%

    87 723,65  

22

8,00

11,12%

    89 698,65  

23

7,00

10,89%

    91 673,65  

24

8,00

11,13%

    93 648,65  

25

7,00

10,88%

    95 623,65  

26

8,00

11,14%

    97 598,65  

27

7,00

10,87%

    99 573,65  

28

8,00

11,15%

  101 548,65  

29

7,00

10,86%

  103 523,65  

30

8,00

11,16%

  105 498,65  

 

 

 

Задача 4.                                       

        Розрахуйте теперішню вартість  FV(1) гривень, що будуть отримані через n(1) років плюс FV(2) гривень, які будуть отримані через n(2) років після цього, за умови, що що  ставка дисконту становить i відсотків.

 

Вар№

FV(1)

n(1)

FV(2)

n(2)

i

1

300,00 

3

600,00 

15

14,00%

2

450,00 

4

420,30 

14

15,00%

3

500,17 

5

467,16 

13

16,00%

4

550,34 

6

514,02 

12

17,00%

5

600,51 

7

560,88 

11

18,00%

6

650,68 

8

607,74 

10

19,00%

7

700,85 

9

654,59 

9

20,00%

8

751,02 

10

701,45 

8

21,00%

9

801,19 

11

748,31 

7

22,00%

10

851,36 

12

795,17 

6

23,00%

11

814,15 

10

760,42 

9

24,00%

12

776,94 

8

725,66 

12

25,00%

13

739,73 

6

690,91 

15

22,00%

14

702,52 

4

656,15 

14

19,00%

15

665,31 

2

621,40 

13

16,00%

16

628,10 

24

671,44 

12

13,00%

17

590,89 

22

631,66 

11

10,00%

18

553,68 

20

591,88 

10

7,00%

19

516,47 

18

552,11 

9

9,00%

20

479,26 

16

512,33 

8

11,00%

21

490,85 

14

524,72 

7

13,00%

22

502,44 

12

537,11 

8

15,00%

23

514,03 

10

549,50 

7

17,00%

24

525,62 

8

561,89 

8

19,00%

25

537,21 

6

574,28 

7

21,00%

26

548,80 

11

586,67 

8

23,00%

27

560,39 

13

599,06 

7

25,00%

28

571,98 

29

611,45 

8

27,00%

29

583,57 

34

623,84 

7

29,00%

30

595,16 

3

636,23 

8

31,00%

 

 

 

      Задача 5.     

                Розрахуйте теперішню вартість FV(1) гривень отримуваних щорічно на протязі t(1) року плюс FV(2) гривень що будуть отримуватися довічно з  t(2) року за умови, що річна процентна ставка становитиме i відсотків.

 

Вар№

FV(1)

t(1)

FV(2)

t(2)

i

1

297,23 

3

581,30 

15

14,00%

2

445,85 

4

416,42 

14

15,00%

3

496,02 

5

463,28 

13

16,00%

4

546,19 

6

510,14 

12

17,00%

5

596,36 

7

557,00 

11

18,00%

6

646,53 

8

603,85 

10

19,00%

7

696,70 

9

650,71 

9

20,00%

8

746,87 

10

697,57 

8

21,00%

9

797,04 

11

744,43 

7

22,00%

10

847,21 

12

791,29 

6

23,00%

11

810,00 

10

756,54 

9

24,00%

12

772,79 

8

721,78 

12

25,00%

13

735,58 

6

687,03 

15

22,00%

14

698,37 

4

652,27 

14

19,00%

15

661,16 

2

617,52 

13

16,00%

16

623,95 

24

667,00 

12

13,00%

17

586,74 

22

627,22 

11

10,00%

18

549,53 

20

587,44 

10

7,00%

19

512,31 

18

547,66 

9

9,00%

20

475,11 

16

507,89 

8

11,00%

21

486,69 

14

520,28 

7

13,00%

22

498,28 

12

532,67 

8

15,00%

23

509,87 

10

545,06 

7

17,00%

24

521,46 

8

557,45 

8

19,00%

25

533,05 

6

569,84 

7

21,00%

26

544,65 

11

582,23 

8

23,00%

27

556,24 

13

594,62 

7

25,00%

28

567,83 

29

607,00 

8

27,00%

29

579,42 

34

619,39 

7

29,00%

30

591,01 

3

631,78 

8

31,00%

 

 

 

Задача 6.

          За наведеними у таблиці даними  розрахуйте показник NPV проекту та показник PP якщо ставка дисконтування становить і %.Зробіть висновки стосовно доцільності реалізації проекту.

 

№ вар

ІС

CF(1)

CF(2)

CF(3)

CF(4)

CF(5)

i

1

-27 000,37 

20 000 

1 000 

8 000 

2 000 

6%

2

-26 460,36 

20 000 

1 000 

8 000 

2 000 

7%

3

-25 931,16 

20 000 

1 000 

8 000 

2 000 

8%

4

-25 412,53 

20 000 

1 000 

1 000 

2 000 

9%

5

-24 904,28 

10 000 

10 000 

1 000 

9 000 

10%

6

-24 406,20 

9 000 

10 000 

5 000 

3 000 

11%

7

-23 918,07 

3 000 

3 000 

20 000 

12%

8

-23 439,71 

7 000 

7 000 

7 000 

7 000 

11%

9

-22 970,92 

6 500 

6 500 

6 500 

8 000 

10%

10

-22 511,50 

1 000 

4 000 

10 000 

10 000 

9%

11

-22 061,27 

7 000 

7 000 

7 000 

7 000 

8%

12

-21 620,04 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

7%

13

-21 187,64 

7 777 

3 333 

10 000 

3 000 

9%

14

-20 763,89 

5 000 

6 000 

6 000 

6 000 

11%

15

-20 348,61 

1 968 

1 975 

10 000 

10 000 

13%

16

-20 959,07 

20 000 

1 000 

8 000 

2 000 

15%

17

-21 587,84 

20 000 

1 000 

8 000 

2 000 

17%

18

-22 235,48 

20 000 

1 000 

8 000 

2 000 

16%

19

-22 902,54 

20 000 

1 000 

1 000 

2 000 

15%

20

-23 589,62 

10 000 

10 000 

1 000 

9 000 

14%

21

-24 297,31 

9 000 

10 000 

5 000 

3 000 

13%

22

-25 026,23 

3 000 

3 000 

20 000 

12%

23

-25 777,01 

7 000 

7 000 

7 000 

7 000 

11%

24

-25 003,70 

6 500 

6 500 

6 500 

8 000 

10%

25

-24 253,59 

1 000 

4 000 

10 000 

10 000 

12%

26

-23 525,98 

7 000 

7 000 

7 000 

7 000 

14%

27

-22 820,20 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

16%

28

-22 135,60 

7 777 

3 333 

10 000 

3 000 

18%

29

-21 471,53 

5 000 

12 000 

10 000 

10 000 

20%

30

-12 115,68 

1 968 

1 975 

10 000 

10 000 

22%

 

 

 

Задача 7.

           За наведеними у таблиці даними  розрахуйте показник PI проекту

та DPP якщо ставка дисконтування становить і %.Зробіть висновки стосовно доцільності реалізації проекту.

 

№ вар

ІС

CF(1)

CF(2)

CF(3)

CF(4)

CF(5)

i

1

-27 000 

20 000 

1 000 

8 000 

2 000 

6%

2

-17 810 

1 968 

1 975 

10 000 

10 000 

8%

3

-17 276 

5 000 

12 000 

10 000 

10 000 

10%

4

-16 758 

7 777 

3 333 

10 000 

3 000 

12%

5

-16 255 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

14%

6

-15 767 

7 000 

7 000 

7 000 

7 000 

16%

7

-15 294 

1 000 

4 000 

10 000 

10 000 

18%

8

-14 836 

6 500 

6 500 

6 500 

8 000 

17%

9

-15 281 

7 000 

7 000 

7 000 

7 000 

16%

10

-15 739 

3 000 

3 000 

20 000 

15%

11

-16 211 

9 000 

10 000 

5 000 

3 000 

14%

12

-16 698 

10 000 

10 000 

1 000 

9 000 

13%

13

-17 198 

20 000 

1 000 

1 000 

2 000 

12%

14

-17 714 

20 000 

1 000 

8 000 

2 000 

11%

15

-18 246 

20 000 

1 000 

8 000 

2 000 

13%

16

-18 793 

20 000 

1 000 

8 000 

2 000 

15%

17

-18 417 

1 968 

1 975 

10 000 

10 000 

17%

18

-18 049 

5 000 

6 000 

6 000 

6 000 

19%

19

-17 688 

7 777 

3 333 

10 000 

3 000 

21%

20

-17 334 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

20%

21

-16 988 

7 000 

7 000 

7 000 

7 000 

19%

22

-16 648 

1 000 

4 000 

10 000 

10 000 

18%

23

-16 315 

6 500 

6 500 

6 500 

8 000 

17%

24

-15 989 

7 000 

7 000 

7 000 

7 000 

16%

25

-15 669 

3 000 

3 000 

20 000 

17%

26

-15 355 

9 000 

10 000 

5 000 

3 000 

18%

27

-15 048 

10 000 

10 000 

1 000 

9 000 

19%

28

-14 747 

20 000 

1 000 

1 000 

2 000 

20%

29

-14 452 

20 000 

1 000 

8 000 

2 000 

21%

30

-14 163 

20 000 

1 000 

8 000 

2 000 

22%

 

 

 

     Задача 8.      

              За наведеними у таблиці даними  розрахуйте показник IRR проекту. Зробіть висновки стосовно доцільності реалізації проекту.

 

№ вар

ІС

CF(1)

CF(2)

CF(3)

CF(4)

CF(5)

i

1

-27 000,37 

20 000 

1 000 

8 000 

2 000 

6%

2

-17 810,38 

1 968 

1 975 

10 000 

10 000 

8%

3

-17 276,07 

5 000 

12 000 

10 000 

10 000 

10%

4

-16 757,79 

7 777 

3 333 

10 000 

3 000 

12%

5

-16 255,05 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

14%

6

-15 767,40 

7 000 

7 000 

7 000 

7 000 

16%

7

-15 294,38 

1 000 

4 000 

10 000 

10 000 

18%

8

-14 835,55 

6 500 

6 500 

6 500 

8 000 

17%

9

-15 280,62 

7 000 

7 000 

7 000 

7 000 

16%

10

-15 739,03 

3 000 

3 000 

20 000 

15%

11

-16 211,20 

9 000 

10 000 

5 000 

3 000 

14%

12

-16 697,54 

10 000 

10 000 

1 000 

9 000 

13%

13

-17 198,47 

20 000 

1 000 

1 000 

2 000 

12%

14

-17 714,42 

20 000 

1 000 

8 000 

2 000 

11%

15

-18 245,85 

20 000 

1 000 

8 000 

2 000 

13%

16

-18 793,23 

20 000 

1 000 

8 000 

2 000 

15%

17

-18 417,36 

1 968 

1 975 

10 000 

10 000 

17%

18

-18 049,02 

5 000 

6 000 

6 000 

6 000 

19%

19

-17 688,04 

7 777 

3 333 

10 000 

3 000 

21%

20

-17 334,28 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

20%

21

-16 987,59 

7 000 

7 000 

7 000 

7 000 

19%

22

-16 647,84 

1 000 

4 000 

10 000 

10 000 

18%

23

-16 314,88 

6 500 

6 500 

6 500 

8 000 

17%

24

-15 988,58 

7 000 

7 000 

7 000 

7 000 

16%

25

-15 668,81 

3 000 

3 000 

20 000 

17%

26

-15 355,44 

9 000 

10 000 

5 000 

3 000 

18%

27

-15 048,33 

10 000 

10 000 

1 000 

9 000 

19%

28

-14 747,36 

20 000 

1 000 

1 000 

2 000 

20%

29

-14 452,41 

20 000 

1 000 

8 000 

2 000 

21%

30

-14 163,37 

20 000 

1 000 

8 000 

2 000 

22%

 

 

 

Задача 9. 

         Розрахуйте теперішню вартість t - річного анюїтету вартістю X гривень, за умови, що альтернативна вартість капіталу становить i % річних.

 

Вар№

X

t

i

1

297,23 

11

14,00%

2

308,82 

6

16,00%

3

320,41 

34

18,00%

4

332,00 

29

20,00%

5

294,79 

27

21,00%

6

306,38 

13

23,00%

7

269,17 

11

24,00%

8

319,34 

12

25,00%

9

330,93 

11

27,00%

10

293,72 

9

24,00%

11

343,89 

10

25,00%

12

394,06 

11

26,00%

13

405,65 

9

28,00%

14

455,82 

10

29,00%

15

418,61 

8

26,00%

16

430,20 

6

28,00%

17

480,37 

7

29,00%

18

530,54 

8

30,00%

19

542,13 

6

32,00%

20

592,30 

7

33,00%

21

555,09 

5

30,00%

22

605,26 

6

31,00%

23

616,85 

11

33,00%

24

642,55 

12

34,00%

25

605,34 

16

31,00%

26

616,93 

14

33,00%

27

579,72 

12

35,00%

28

542,51 

10

32,00%

29

505,30 

8

34,00%

30

468,09 

6

31,00%

 

 

Задача 10.

Розрахуйте чистий дохід, ефективність і дохідність інвестиційного проекту, що пропонується. Зробіть висновки стосовно доцільності реалізації. Врахуйте можливість альтернативного вкладання коштів.

Торгова фірма намір придбати товар  за С тис. грн., транспортує його до місця реалізації(  транспортні витрати Т тис.грн.),  де на протязі N місяців планує реалізувати його  за Y тис.грн. Інвестиційна альтернатива - депозитний вклад під І відсотків річних.

 

№ вар.

C

Y

T

N

I

1

400,00 

555,00

77,00

2

100%

2

459,00 

627,00

34,00

3

104%

3

450,00 

652,00

36,00

4

100%

4

464,00 

700,00

38,00

5

96%

5

500,00 

770,00

19,00

6

92%

6

519,00 

760,00

35,00

5

93%

7

550,00 

777,00

44,00

7

50%

8

520,00 

833,75

51,00

3

188%

9

600,00 

900,00

33,00

6

80%

10

600,00 

900,00

44,00

6

85%

11

535,00 

950,00

31,00

4

201%

12

642,00 

1000,00

49,92

3

182%

13

611,00 

886,00

44,00

2

205%

14

598,00 

867,10

48,00

3

141%

15

571,00 

667,00

45,70

2

45%

16

476,00 

815,00

35,00

4

181%

17

547,00 

763,00

22,00

4

99%

18

510,00 

774,00

35,00

3

173%

19

521,00 

999,00

40,00

5

182%

20

470,00 

756,00

25,00

4

165%

21

495,00 

717,75

39,60

5

77%

22

428,00 

990,00

180,00

5

157%

23

488,00 

964,00

95,00

5

153%

24

494,00 

976,00

113,00

5

149%

25

500,00 

1080,00

100,00

6

154%

26

506,00 

1000,00

116,00

7

100%

27

512,00 

795,00

117,00

2

164%

28

518,00 

1024,00

119,00

4

176%

29

460,00 

1036,00

60,00

7

174%

30

530,00 

800,00

110,00

3

95%

 

 

 

 

 

Рекомендована література

               

 1. Пересада А.А., Клваленко Ю.М., Онікієнко С.В. Інвестиційний аналіз: Підручник. – К.% КНЕУ, 2003.- 485 с.
 2. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. К., "Видавництво Лібра" ТОВ. 1998.,  392 с.
 3. Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности. К. "Издательство Либра" ООО,1996г., 344с.
 4. Волков И.М.. Грачева М.В. Проектный анализ: Учебник для вузов. М.: Банки и биржи , ЮНИТИ, 1998.-423 с.
 5. Глазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций.- М.: Финстатинформ, 1997. -135 с.
 6. Дегтяренко В.Н.Оценка эффективности инвестиционных проектов. - М.: "Экспертное бюро -М", 1997 -144с.
 7. Зимин И.А. Реальные инвестиции. Учебное пособие.- М.: Ассоциация авторов и издателей "ТАНДЕМ". Издательство "ЭКМОС", 2000 - 304с
 8. Ковалев В.В. Методы оценки  инвестиционных проектов.-М. Финансы и статистика, 1998. -144 с.
 9. Ковалев В.В. Финансовый анализ:  Управление капиталом. Выбор Инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 512 с.
 10. Мелкумов Я.С. Экономическая оценка эффективности  инвестиций и финансирование инвестиционных проектов. М.:ИКЦ "ДИС",1997. -160 с.
 11. С.Ф. Голов. Управленческий бухгалтерский учет -К.: "СКАРБИ", 1998.- 384 с.
 12. Управление инвестициями :В 2-х т. / В.В. Шеремет, В.М. Павлюченко, В.Д. Шапиро и др. - М.: Высшая школа,1998.
 13. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с анг. - М.: ЗАО "Олимп- Бизнес", 1997.- 1112с.
 14. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции: Пер. с анг. -М.: ИНФРА-М, 1999. - ХII, 1028с.