Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Потенціал

Задача 1

Проведіть розрахунок необхідних коштів для формування фондового та обігового потенціалу ВАТ “Промінь”, якщо: середньорічна вартість основних виробничих фондів 168500 тис. грн.; нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень   0,15; оборотні кошти: виробничі запаси – 350000тис. грн., незавершене виробництво – 110000 тис. грн., витрати майбутніх періодів – 10000 тис. грн.; гроші в касі – 300тис.грн.; - сумнівний борг – 1000 тис. грн.; залишки готової продукції на складі – 2300 тис. грн.; коефіцієнт витягу продукції із оборотних засобів 0,87.

 

Задача 2

За наведеними в таблиці даними необхідно побудувати квадрати потенціалів фірм “Чумак” та “Торчин продукт” та надати їм порівняльну характеристику.

 

Фірма

Сумарні зважені рейтинги за векторами  (Pj)

“Виробництво продукції”

“ОСУ та менеджмент”

“Маркетинг”

“Фінанси”

“Чумак”

51,3

39,4

34,9

45,6

“Торчин продукт”

52,7

39,9

35,4

49,1

∑Кч:

45

38

33

39

m:

11

11

11

11

 

Задача 3

За наведеними даними визначити конкурентну позицію концерну “ROSHEN” на ринку кондитерських виробів і зробити висновки щодо управління конкурентоспроможністю його потенціалу. До складу концерну “ROSHEN” входять чотири кондитерські фабрики України: Київська ім. Карла Маркса; Вінницька, Кременчуцька, Маріупольська.

Результати ранжування кондитерських фабрик і їх виробів *

№ п/п

Кондитерська фабрика

Споживчі властивості кондитерських виробів і їх ранги

 

Ціна (Ц)

Асортимент (А)

Упаковка (У)

Енергетична цінність (Е)

Смакові властивості (С)

ранг

ранг

ранг

ранг

ранг

1

Вінницька

1

1

1

3

1

2

Кременчуцька

4

4

7

5

4

3

Полтавакондитер

6

7

5

5

6

4

Україна

3

3

4

1

3

5

Буковинка

4

4

2

3

4

6

Маріупольська

7

8

5

5

6

7

ім. Карла Маркса

1

1

2

1

1

8

Харківчанка

8

4

7

5

8

Вага споживчої властивості

0,25

0,25

0,3

0,05

0,15

               

* для розрахунків використані умовні дані

 

Задача 4

За наведеними даними визначити конкурентну позицію автозаводу “АвтоЗАЗ” на ринку і зробити висновки щодо управління конкурентоспроможністю його потенціалу.

Таблиця

Результати ранжування автозаводів і їх виробів *

№ п/п

 

Автозавод

Споживчі властивості автомобілів і їх ранги

Ціна

(Ц)

Потужність

(П)

Дизайн

(Д)

Оздоблення

(О)

Надійність (Н)

Гарантійний строк (Г)

бал

ранг

бал

ранг

бал

ранг

бал

ранг

бал

ранг

бал

ранг

1

АвтоЗАЗ

9

1

8

2

9

1

9

1

8

1

9

1

2

ЛуАЗ

7

2

8

2

8

2

8

2

7

2

7

2

3

КрАЗ

5

4

9

1

6

5

5

5

6

3

6

5

4

ЛАЗ

6

3

6

4

7

3

6

4

5

4

7

2

5

Симф АЗ

4

5

5

5

7

3

7

3

5

4

7

2

Вага споживчої властивості

0,25

0,2

0,15

0,1

0,2

0,1

* для розрахунків використані умовні дані

 

Задача 5

За наступними даними дати оцінку потенціалу підприємства “Омега” працюючого в галузі переробки гірської породи.

Виробництво, розподіл і збут продукції

п/п

Показник

Коеф. чутлив.

“Зірка”

“Слава”

“Жовтень”

“Сатурн”

“Омега”

 

1

Потужність підприємства, тис.т.

1,2

15000

14000

10000

8000

10190

2

Якість продукції, % Fe

1,25

65

65,8

63

61,7

65,5

3

Фондовіддача, грн.

1,1

1,9

2.07

1.83

1.69

2,15

4

Витрати на 1грн. товарної продукції

1,1

0,8

0.81

0.94

0.89

0,79

5

Екологія виробництва (штрафи, тис.грн.)

1,05

1183

890

1789

2560

1509

6

Прибуток, тис.грн.

1,15

13120

18975

9320

6583

21036

7

Рентабельність виробництва, %

1,15

5

5,7

4,1

2,7

6,18

Довжина векторів: Організаційна структура і менеджмент = 80,03 у.о.; Маркетинг = 59,2 у.о.; Фінанси = 68,1 у.о.

 

Задача 6

Проведіть розрахунок необхідних коштів для формування ресурсного потенціалу ВАТ “Каспій”.

Таблиця 1. Вихідна інформація для вартісного розрахунку розміру складових елементів потенціалу ВАТ “Каспій”

№ п/п

Показники

Одиниця виміру

У базовому періоді

У звітному періоді

1.

Середньорічна вартість основних виробничих фондів

тис. грн.

200450

205650

2.

Нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень

коеф.

0,16

0,16

3.

Нормовані оборотні кошти

тис. грн.

18706

22150

4.

Коефіцієнт витягу продукції із оборотних засобів

коеф.

0,8

0,83

5.

Сумарна вартість нематеріальних активів і земельних ресурсів за експертною оцінкою

тис. грн.

20650

21240

6.

Середньоспискова чисельність промислово-виробничого персоналу

осіб

5860

5810

7.

Продуктивність праці на І-го працівника ПВП

тис. грн.

11,2

11,8

 

Задача 7

Проведіть розрахунок необхідних коштів для формування трудового потенціалу ВАТ “Промінь”.

Таблиця 1 Вихідна інформація для вартісного розрахунку трудового потенціалу ВАТ “Промінь”

№ п/п

Показники

Одиниця виміру

У базовому періоді

У звітному періоді

1.

Нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень

коеф.

0,2

0,2

2.

Середньоспискова чисельність промислово-виробничого персоналу

осіб

9920

9915

3.

Продуктивність праці на 1-го працівника ПВП

тис.грн

14,2

14,4

4.

Фондоозброєність в розрахунку на 1-го працівника ПВП

тис.грн

13,5

13,9

 

Задача 8

За допомоги “методу депозитної книжки” потрібно визначити, яку суму треба внести на депозит під 12% річних, щоб потім шість років підряд знімати по 700 тис. грн.

 

Задача 9

За допомоги методів Рінга та Інвуда обґрунтувати умови повернення інвестицій. Сума, що інвестується дорівнює 25000 грн., період інвестування – 5 років, ставка доходу на інвестиції 15%.

 

Задача 10

Оренда магазину принесе його власнику впродовж 4-х років щорічний дохід в 150 тис. грн. В наступні 5 років дохід складе – 200 тис. грн. щорічно. Необхідно визначити поточну вартість сукупного доходу, якщо ставка дисконту 12 %.

 

Задача 11

Об'єкт впродовж шести років забезпечує в кінці кожного року потік орендних надходжень у 590 тис. грн. Після отримання останньої орендної плати він буде проданий за 6500 тис. грн. Витрати щодо продажу складуть 200 тис. грн. Розрахуйте сукупну поточну вартість майбутніх надходжень грошових коштів, якщо ймовірність отримання запланованої суми оренди й продажу потребує застосування ставок дисконту у 9% і 15% відповідно.

 

Задача 12

Об'єкт оцінки має повну вартість заміщення 3200 тис. грн. Величина фізичного зносу об'єкту досягає 45 %, технологічне старіння складає 25 %, функціональне старіння – 15 % і економічне старіння – 15 %.

Необхідно визначити оціночну вартість об'єкту.

 

Задача 13

Потрібно розрахувати загальний коефіцієнт капіталізації, якщо відомо, що:  необхідна частка власного капіталу – 30 %; ставка відсотку за кредит – 18 %; кредит надано на 15 років при прямолінійному відшкодуванні; коефіцієнт капіталізації для власного капіталу – 11 %. Як зміниться загальний коефіцієнт капіталізації, якщо підприємство буде залучати до проекту тільки власний капітал? Як зміниться загальний коефіцієнт капіталізації, якщо підприємство буде залучати до проекту тільки позиковий капітал?

 

Задача 14.

Комплексно оцінити потенціал працівника.

Головко С.В. Він працює на підприємстві токарем (6 розряд), має закінчену вищу освіту, стаж роботи 11 років, один раз на 4 роки проходить курси підвищення кваліфікації, за матрицею визначення ділових якостей робітників має стійкі 2 бали, виконує значні обсяги роботи із середньою якістю, але своєчасно.

 

Задача 15

Необхідно розрахувати вартість складної технологічної лінії, конструктивними елементами якої є техніка трьох видів в залежності від існуючого попиту на неї. При чому: техніки 1-го виду використано – 10 % та техніки 2-го рівня – 70%. Собівартість аналогів, яка припадає на 1% техніки 1-го виду  - 3780 грн.; для 2-го – 1210 грн.; для 3-го – 701 грн.

 

Задача 16

Шляхом зменшення (збільшення) величини поправок (±5%), які враховують розбіжності між об’єктом оцінки та аналогами – торг, продуктивність, рік виробництва, матеріал виготовлення, наявність автоматики «умний дім», тип палива, кількість контурів, необхідність додатково приміщення при монтажі – необхідно визначити ринкову вартість об’єкта оцінки парового котла КП-601-МП продуктивністю 80кВт, який виробляється з 2013 року, має функцію «умний дім», двоконтурний, не потребує для монтажа додаткового приміщення, виготовлений з чавуну, використовує один вид палива – газ. Нижче в таблиці наведена інформація з відкритих джерел про об’єкти-аналоги.

Аналог

Ціна продажу, грн

Рік виробництва

Продуктивність, кВт

Тип палива

Кількість контурів

Матеріал

Необхідність додаткового приміщення для монтажу

Наявність функції «умний дім»

1

96000

2010

80

Газ / вугілля(дрова)

2

сталь

так

Так

2

120000

2013

80

Газ / вугілля(дрова)

2

чавун

ні

Так

3

90000

2010

65

газ

1

сталь

ні

Ні

4

130000

2013

80

Газ / вугілля(дрова)

2

чавун

ні

Так

5

85000

2010

60

газ

1

чавун

так

ні

 

Задача 17

Необхідно визначити коефіцієнт фізичного зносу верстату, який відпрацював 5 років, капітально відремонтований та на думку двох експертів його технічний стан задовільний, а на думку третього – добрий.

Рівень зносу (знецінення), %

Характеристика технічного стану

Залишковий термін служби, %

0

НОВЕ

100

5

95

10

ДУЖЕ ДОБРЕ

90

15

85

20

ДОБРЕ

80

25

75

30

70

35

65

40

ЗАДОВІЛЬНО

60

45

55

50

50

55

45

60

40

65

УМОВНО ПРИДАТНЕ

35

70

30

75

25

80

20

85

НЕЗАДОВІЛЬНЕ

15

90

10

97,5

НЕПРИДАТНЕ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

2,5

100

0

 

 

Задача 18

Потрібно оцінити об'єкт нерухомості з потенційним валовим доходом(ПДВ) в 1200000 грн. Маємо наступні дані про нещодавно продані аналоги:

Аналог

Ціна продажу, С аналогу, грн.

ПДВ, грн.

А

8 450 000,00

1 300 000,00

В

9 600 000,00

1 500 000,00

С

9 780 000,00

1 480 000,00

Поясніть, чому валовий рентний мультиплікатор не корегується на відмінності, що існують між об'єктами нерухомості, які оцінюють і порівнюють.

 

Задача 19

На основі методу дисконтування грошових потоків, який застосовується для визначення теперішньої вартості тих майбутніх доходів, які принесуть використання об'єкту нерухомості і можливий його перепродаж (ремісію), розрахуйте теперішню вартість виробничої нерухомості, яку підприємець здає в оренду на 7 років з отриманням наступних сум орендної платні:

Роки

1

2

3

4

5

6

7

Річна орендна платня, тис. грн.

50

50

50

65

65

75

80

 

Очікується, що в кінці строку оренди нерухомість буде коштувати 850 тис. грн. Ставка дисконту дорівнює 14%.

 

Задача 20

Ринкова вартість споруд дорівнює 640 тис. грн. Тривалість їх економічного життя 25 років. Ставка доходу на інвестиції 12 %. В перший рік експлуатації майновий комплекс (земельна ділянка і збудовані на ній споруди) приніс чистий операційний дохід у розмірі 124 тис. грн. На основі техніки залишку для землі необхідно розрахувати вартість земельної ділянки. Інвестиції у будівлі компенсуються за ануїтетним методом.

 

Задача 21

Необхідно визначити вартість земельної ділянки, на якій інвестор планує розташувати автозаправну станцію на три колонки. Валові капітальні вкладення на одну колонку визначені у розмірі 38560 грн. Аналіз експлуатації працюючих АЗС в аналогічних за місцезнаходженням умовах дозволив встановити, що: протягом часу на одній колонці в середньому заправляється 4 автомобіля; одна заправки   також в середньому дорівнює 20 літрам бензину; чистий прибуток з одного літру бензину складає приблизно 0,046 грн. Запланована доходність від об'єкта нерухомості – 12 %; строк економічного життя – 6 років. Повернення інвестицій здійснюється по прямолінійному методу.

 

Задача 22

Аналітична оцінка взаємодії факторів, які визначають принцип найкращого й найефективнішого використання, дала змогу підприємцю відібрати три можливі варіанта забудови земельної ділянки. З урахуванням місцезнаходження, ресурсної якості землі, технологічної обґрунтованості кожного з варіантів визначена вартість забудови: житлового проекту – 1200 тис. грн.; торговельного центру – 2500 тис. грн.; офісного будинку – 1800 тис. грн.

п/п

Варіанти

забудови

Показники та

алгоритм їх розрахунку

Житловий

проект

Торговельний

центр

Офісний

будинок

1

Потенційний річний валовий дохід, тис.грн

700

1450

740

2

Ймовірність отримання потенційного валового доходу

0,95

0,9

0,85

3

Інший дохід, тис.грн

15

100

25

4

Операційні витрати, тис.грн

290

800

200

5

Резерв на заміщення зношених активів, тис.грн

15

50

25

6

Коефіцієнт капіталізації для будівель і споруд

0,131

0,112

0,13

Необхідно визначити чистий операційний дохід, який припадає на будівлі і споруди по варіантам та обґрунтувати, який з них відповідає вимогам найкращого й найефективнішого використання ділянки землі (коефіцієнт капіталізації для землі 7 %).

 

Задача 23

На земельній ділянці розташована будівля універмагу з площею торгових залів 3000 м2, які здаються в оренду за щомісячною ставкою 11 грн./м2.

Ефективний валовий дохід від надання примішень в оренду становить 85% від потенційно можливого доходу.

Річні витрати, пов'язані з експлуатацією та утриманням будівлі універмагу, складають:

- управлінські                                                 22080 грн.;

- електроенергія                                               3700 грн.;

- теплопостачання                                          19100 грн.;

- водопостачання та каналізація                    2500 грн ;

- земельний податок                                       1200 грн.;

- поточний ремонт будівлі                           16000 грн.;

- пожежна сигналізація, охорона об'єкта      7800 грн.;

- інші витрати                                                   5520 грн.

На сьогодні освоєння та забудова земельної ділянки власнику універмагу коштувала б 1920440 грн., зокрема:

- розробка проектної документації

та відведення земельної ділянки                         91190 грн.;

- інженерна підготовка території

та будівництво                                                   1302750 грн.;

- менеджмент                                                         55760 грн.;

- фінансове обслуговування                               203240 грн.;

- маркетинг                                                             23560 грн.;

- прибуток забудовника                                       243940 грн.

Аналіз ринкових даних свідчить, що ставка капіталізації для ділянок з аналогічною функцією забудови в даному районі, становить 12,5%. Необхідно розрахувати ринкову вартість будівлі універмагу та земельної ділянки.

 

Задача 24

Необхідно знайти ціну об'єкта промислової власності (варіантний винахід, стосовно основного), що не має прототипу на момент продажу. Відомо, що він складається з семи структурних елементів які виготовлялися послідовно впродовж 5 років. (дисконтна ставка 13 %):

Структурний

елемент

Вартість заміщення (тис. грн.) за роками

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

1-й

200

200

50

 

 

2-й

 

 

250

150

 

3-й

 

 

 

 

300

4-й

 

250

 

 

 

5-й

 

 

120

100

 

6-й

 

 

10

100

30

7-й

 

 

 

20

200

Нормативний термін дії охоронного документа з моменту висунення ідеї створення об'єкта промислової власності – 35 років.

 

Задача 25

Підприємство володіє ноу-хау щодо виготовлення виробу. Витрати на виробництво виробу без використання ноу-хау складають 9,2 грн. за одиницю. При цьому 40 % собівартості припадає на трудові витрати. Річний обсяг реалізації виробів – 400000 одиниць. Ноу-хау дає підприємству можливість економити на кожному виробі за рахунок більш раціонального використання матеріалів 0,5 грн. і 20 % трудових витрат. За прогнозними оцінками, ця перевага буде зберігатися 7 років. Необхідно оцінити вартість ноу-хау при ставці дисконту 17 %.

 

 

Задача 26

Вартість активів підприємства “Ідеал” дорівнює 800 тис. грн., нормалізований чистий прибуток – 120 тис. грн. Середній дохід на активи дорівнює 15 %. Ставка капіталізації – 20 %. Потрібно оцінити вартість гудвілу

 

Задача 27

Будівельна компанія придбала за 500 тис. грн. 10 га земельного масиву для житлового будівництва. При щільності забудови 1 дім на 1 га вартість будівництва кожного дому становитиме 60 тис. грн., а ціна продажу після сплати всіх витрат, пов'язаних з реалізацією, 80 тис. грн. При побудові на одному га землі кожного додаткового дому вартість будівництва зменшується на 2 тис. грн., а ринкова ціна на 4 тис. грн.

Необхідно:

  1. розрахувати скільки домів економічно вигідно побудувати на земельному масиві;
  2. обчислити рівень рентабельності будівництва житла;
  3. назвати принципи, які враховуються при оцінці землі.