Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Професійна етика

I. ПРОФЕСІОНАЛІЗМ

I. (A) Знання законодавства. Члени та кандидати повинні розуміти та дотримуватися всіх існуючих законів, правил та регуляторів (включаючи кодекс етики та стандарти професійної поведінки інституту CFA) будь-якого уряду, регуляторних органів , ліцензійних агентств або професійних асоціацій. У випадку конфлікту члени і кандидати повинні дотримуватися більш жорстких законів, правил та регуляторних норм. Члени та кандидати не повинні свідомо приймати участь або сприяти і повинні не брати участь у будь-яких порушеннях   законів, правил та регуляторів.

ПРИМІТКА: при  використанні терміну “члени”, візьміть до уваги, що всі стандарти обовязкові також для кандидатів.

Керівні принципи

Кодекс і стандарти проти місцевого закону

Члени повинні знати закони і регулятори, що стосуються їх професійної діяльності в усіх країнах, з якими вони співпрацюють. Члени повинні притримуватися законів та регуляторів, що стосуються їх професійної діяльності. Не порушуйте кодекс або стандарти, якщо діяльність згідно з іншими законами легальна. Завжди притримуйтесь найбільш жорстких правил  та вимог  (закон або стандарти CFA інституту).

Участь або залучення інших у порушення законів

Члени повинні відокремлюватися або відсторонювати себе від будь-якого клієнта або працівника, діяльність яких нелегальна або неетична, навіть якщо це включає відсторонення працівника (в крайніх випадках). Якщо член не може протистояти сам особам, які залучені до такої діяльності, він має уповноважити керівництво або відповідний департамент. Бездіяльність з подальшим спілкуванням може розглядатися як свідома участь.

 

Рекомендована процедура для відповідності

Члени

 • Члени повинні дотримувати всі процеси згідно зі змінами в законах, правилах та регуляторах.
 • Процедури дотримання повинні переглядатися на постійній основі, щоб бути впевненими, що вони відповідають чинному законодавству, стандартам CFA та правилам.
 • Члени повинні підтримувати поточні довідкові матеріали у доступі для співробітників для того щоб бути обізнаними у сучасних законах, правилах та регуляторів.
 • Члени повинні звернутися за консультацією до адвоката або у відділ відповідності у разі сумнівів.
 • Члени повинні документувати будь-які порушення коли вони відмежуються від забороненої діяльності і заохочують роботодавців покласти край такій діяльності.
 • Відповідно до стандартів не існує вимог звітувати про порушення до державних органів влади, але це може бути доцільним у деяких випадках відповідно до законодавства в різних країнах.
 • Члени повинні заохочувати звітувати про порушення іншими членами Кодексу та Стандартів.

Фірми

Члени повинні заохочувати свої фірми:

 • Розробляти та або прийняти кодекс етики.
 • Зробити доступною для робітників інформацію, яка висвітлює застосування законів та регуляторів.
 • Започаткувати письмові процедури для звітування про підозру порушення законів, регуляторів або політики компанії.

Члени які спостерігають за створенням або налагодженням інвестиційних сервісів чи продуктів повинні бути обізнаними та дотримуватися регуляторів та законів стосовно таких сервісів та продуктів в обох, в країні їх походження та в країнах, де вони будуть продані.-

 

Застосування Стандарту 1(А) Знання законодавства

Приклад (1-5)

Коментар (1-5)

Майкл Аллен працює в брокерській фірмі і відповідає за андеррайтинг цінних паперів. Керівництво компанії надає Аллену інформацію зазначаючи, що фінансова звітність, яку Аллен подав з регулятором завищує доходи емітента. Аллен звернувся за порадою до головного юриста брокерської фірми, який стверджує, що дуже складно для регулятора підтвердити, що Аллен був залучений до будь-яких порушень.

Хоча членам і кандидатам рекомендовано звертатися за консультацією до адвоката, опора на такі консультації не звільняє члена або кандидата від вимоги дотримуватися закону або регуляторів. Аллен повинен повідомити про цю ситуацію своєму начальнику, знайти незалежний юридичний погляд та визначити чи потрібно повідомити регулятора про помилку.

 

Фірма Каміши Вашингтон рекламує свої минулі записи продуктивності, показуючи 10-річний дохід певної кількості рахунків своїх клієнтів. Тим не менш, Вашингтон знайшла, що ця сукупність рахунків не враховує показники рахунків які залишили фірму в продовж 10-літнього періоду і ці упущення призвели до невірних показників продуктивності. Вашингтон повинна використати рекламні матеріали, які включають в себе помилкову кількість продуктивності під час виконання ведення бізнесу для фірми.

 

Невірно інтерпретовані показники продуктивності порушують Кодекс і Стандарти. Хоча вона не рахувала продуктивність особисто, Вашингтон приймала б участь у порушенні цих Стандартів, якщо б вона використала невірні показники продуктивності під час обслуговування клієнтів. Вона має відсторонитися від такої діяльності. Вона може надати цифри людині яка була відповідальна за процес підрахування, її начальнику або у відділ відповідності у її фірмі. якщо її фірма не бажає перерахувати показники, вона повинна утриматися від використання недостовірних рекламних матеріалів і повинна повідомити фірму про причини. Якщо її фірма наполягає щоб вона використовувала матеріали, вона повинна вирішити чи зобов’язання відсторонюватися від такої діяльності вимагає від неї пошук іншої роботи.

Робітник інвестиційного банку працює на андеррайтингу і знайшов емітента, який видозмінив свої фінансові показники, щоб приховати операційні втрати в одному підрозділі. Ці спотворені данні включені в попередній звіт, який вже був опублікований.

Робітник повинен прозвітувати про проблему своєму начальнику. Якщо фірма не виправить помилку робітник повинен відсторонити себе від андеррайтингу і надалі проконсультуватися з юристом, чи повинен він використати додатковий звіт або зробити інші дії.

Лора Джеймсон, громадянка США, працює на інвестиційного консультанта, який базується в США і працює в країні, де інвестиційним менеджерам заборонено приймати участь у IPO для своїх власних рахунків.

 

Джеймсон повинна дотримуватися найбільш жорстких вимог згідно з американським законодавством (де базується фірма), Кодексу та Стандартів інституту CFA та законодавства країни, в якій ведеться діяльність. В даному випадку, це означає, що вона не має права брати участь у будь-якому IPO для власного рахунку.

Молодший менеджер портфелю цінних паперів підозрює, що брокер, який відповідає за новий бізнес з іншою країною виділив частину платежів фірми для дослідження третій стороні і підозрює, що жодного дослідження не було проведено. Він вважає, що платежі за дослідження можуть бути недоречними та неетичними.

Він повинен дотримуватися процедури встановленої фірмою для звітування про подібну неетичну поведінку і повинен краще розкрити природу таких платежів і будь-якого дослідження яке було проведене.

 

 

І. (В) Незалежність та об’єктивність. Члени та кандидати повинні проявляти належну старанність та розсудливість для досягнення та підтримки незалежності та об’єктивності у своїй професійній діяльності. Членам і кандидатам заборонено пропонувати, вимагати чи приймати будь-які подарунки, побічні прибутки, плату за свої послуги чи винагороду, які відповідно до обґрунтованих очікувань можуть призвести до компроментації незалежності та об’єктивності рішень, що приймаються ними або іншими. 


Керівні принципи

Не можна дозволяти зовнішнім джерелам впливати на інвестиційний процес. Скромні подарунки дозволені. Розміщення акцій в переповненому IPO на власні рахунки заборонено. Розрізняють подарунки від клієнтів та подарунки від фірм, які шукають, як можна вплинути, щоб завдати шкоди клієнтові. Про подарунки потрібно повідомити роботодавцю в будь-якому разі, або до прийняття, якщо це можливо, або згодом.

 

 

Керівні принципи

Інвестиційні банківські взаємовідносини

Не знаходьтесь під тиском продовольчих фірм та не надавайте вигідні поточним або майбутнім інвестиційно-банківським клієнтам. Мати аналітиків які працюють з інвестиційними банкірами в “дорожніх шоу” є доцільним лише тоді, коли конфлікти адекватно і ефективно управляються і вирішуються. Будьте впевненими, що є ефективні “файерволи” між дослідницьким/інвестиційним менеджментом і інвестиційною банківською діяльністю.

Публічні компанії

Аналітики не повинні зазнавати тиску для того щоб випускати сприятливі дослідження для компаній, на яких вони працюють. Не обмежуйте дослідження дискусіями з менеджментом компаній, а краще використовуйте різноманіття ресурсів, включаючи постачальників, клієнтів і конкурентів.

 • -side клієнти

Клієнти, які купують, можуть намагатися спричиняти тиск на аналітиків, які продають. Менеджери портфелю цінних паперів можуть мати великі позиції щодо простих цінних паперів, і заниження рейтингу може вплинути на продуктивність портфеля. Як менеджер портфеля, існує відповідальність поважати і заохочувати інтелектуальну чесність досліджень сторони яка продає.

Взаємовідносини керівника фонду

 

Члени, відповідальні за вибір зовнішніх менеджерів, не повинні приймати подарунки, розваги або подорожі, які можуть бути розцінені як зменшення їх об’єктивності.

Кредитні рейтингові агентства

 

Члени, які працюють на кредитні рейтингові фірми, повинні бути впевнені, що процедури попереджують небажаний вплив фірм, які випускають цінні папери. Члени, які використовують кредитні рейтинги повинні бути обізнаними щодо потенційних конфліктів інтересів і думати чи забезпечується незалежний аналіз.

Дослідження, оплачені емітентом

 

Пам’ятайте, що цей тип досліджень обтяжений потенційними конфліктами. Компенсація аналітиків для підготовки таких досліджень має бути обмежена, і перевага надається простій ставці без звернення до висновків або рекомендацій зі звіту.

Подорожі

 

Найкраща практика для аналітика це оплачувати самостійно свої комерційні подорожі, коли вони відвідують іноформаційні заходи або тури, які спонсуються фірмами які мають бути проаналізовані.

 

Рекомендована процедура відповідності

 • Захищайте цілісність думок – будьте впевнені, що вони неупереджені.
 • Створіть суворий список і розподіліть лише фактичну інформацію про компанії по списку.
 • Обмежте статті спеціальних витрат – плату за чиєсь власне комерційне пересування і готель; обмежене використання корпоративних літаків до випадків, в яких комерційне транспортування неможливе.
 • Обмежте подарунки – лише символічні елементи. Зазвичай пов’язані з бізнесом розваги допускаються до тих пір, доки це не впливає на професійну незалежність або об’єктивність члена. Фірми повинні вивести чіткі обмеження на вартість подарунків.
 • Обмежте інвестиції робітника у акції IPO і приватні розміщення. Вимагайте попередні схвалення покупок IPO.
 • Процедура перевірки – потрібно мати ефективний нагляд та процедури перевірки.
 • У фірми повинні бути офіційні письмові правила щодо незалежності та об’єктивності досліджень.
 • Фірми повинні призначити офіцера з відповідності і забезпечувати прозорі процедури для звітування співробітниками про неетичну поведінку і порушення чинних правил.

 

Застосування стандарту І(В) Незалежність та об’єктивність

 

Приклад

Коментар

1.

Стівен Тейлор, аналітик з гірничої справи у Bronson Brokers запрошений компанією Precision Metals приєднатися до групи своїх колег у турі по гірничо-добувним підприємствам у декількох західних штатах США. Компанія організовує чартерні рейси з одної сторони в іншу і проживання в мотелі Spartan, єдина мережа готелів, що знаходиться поруч з шахтами, на 3 ночі. Тейлор дозволяє компанії Precision Metal щоб вони організували йому розміщення, як це зробили інші аналітики, але з одним вийнятком – Джон Адамс, робітник великої трастової компанії, наполягає на дотриманні політики своєї компанії і платить за номер в готелі особисто.

 

Політика компанії де працює Адамс тісно відповідає Стандарту І (В) уникаючи навіть появи конфлікту інтересів, але Тейлор та інші аналітики не обов’язково порушують Стандарт І (В). Загалом дозволяючи компаніям платити за проїзд та/або проживання за таких умов, члени та кандидати повинні використовувати свої власні судження, пам’ятаючи, що такі домовленості не повинні зазіхати на незалежність та об’єктивність члена або кандидата. У цьому прикладі, поїздка була лише для бізнесу і Тейлор не приймав непотрібну або розкішну гостинність. Щоб добратися до місця необхідні були чартерні рейси за які аналітики неочікували платити. Апартаменти були скромні. Ці заходи не були надзвичайними і не порушують Стандарт І (В) до того часу, доки незалежність та об’єктивність Тейлора не будуть скомпрометовані. У кінцевому рахунку члени та кандидати повинні враховувати чи вони залишаються об’єктивними і чи була їх незалежність скомпрометована своїми клієнтами.

2.

Волтер Фріц є інвестиційним аналітиком Hilton Brokerage яка охоплює гірничо-добувну промисловість. Він прийшов до висновку, що акції компанії Metals and Mining є завищеними на нинішньому рівні, але він стурбований тим, що звіт за недостовірним дослідженням спричинить негативний влпив на відносини між Metals and Mining і їх інвестиційно-банківським підрозділом. Фактично старший менеджер Hilton Brokerage щойно прислав йому копію пропозиції, яку його фірма зробила Metals and Mining щоб підписати боргову пропозицію. Фріц повинен підготувати звіт одразу ж і стурбований, про випуск нижче бажаного рейтингу.

 

Аналіз Фріца компанії Metals and Mining повинен бути об’єктивним і грунтуватися виключно на засадах компанії. Будь-який тиск зі сторони інших відділів фірми є неприйнятним. Цей конфлікт може бути усунутий якщо, під час очікування розміщення пропозиції, Hilton Brokerage розмістив Metals and Mining в обмежений список для продажу.

3.

Том Вейн - інвестиційний менджер Franklin City Employees Pension Plan. Нещодавно він закінчив успішний пошук для своєї фірми, для ефетивного управляння розподілом іноземного капіталу у диверсифікованому портфельному плані. Він пройшов стандартну процедуру шукаючи презентації з числа найбільш кваліфікованих фірм і рекомендував своєму начальству обрати Penguine Advisors, через їх досвід, чітко визначену інвестиційну стратегію і записи продуктивності, які були складені і перевірені відповідно до глобальних Стандартів інвестиційної продуктиності (GIPS) інституту CFA. Згідно з планом вибору Penguine Advisors репортер з Franklin City Record зателефонував, щоб спитати чи існують будь-які зв’язки між діями і фактом, що Penguine Advisors були одним зі спонсорів “інвестиційна ознайомча поїздка в Азію”, у який Вейн приймав безпосередню участь на початку року. Поїздка була однією з декількох яка була проведена Pension Investmet Academy, яка організувала низку зустрічей з економічними державними та корпоративними представниками у великих містах у ряді азіатських країн. Pension Investment Academy отримує грошову підтримку вартості цих поїздок від декількох інвестиційних менеджерів, включаючи Penguine Advisors; академія потім виплачує дорожні витрати декільком менеджерам по пенсійним планам впродовж поїздки і надає все необхідне харчування та проживання. Президент Penguine Advisors був одним з учасників поїздки.

 

Хоча Вейн, ймовірно знайшов хороше застосування знань, які він отримав у поїздці, обираючи менджерів з управління портфелем і в інших сферах управління пенсійним планом, його рекомендація Penguine Advisors може бути заплямована можливим конфліктом інтересів, що виник, коли він брав участь у поїздці, сплаченої за часткової участі Penguine Advisors і коли він був у щоденній компанії президента компанії Penguine Advisors. Щоб уникнути порушення стандарту І (В) основні витрати Вейна для поїздки і проживання повинні були виплачені його роботодавцем або пенсійним планом; контакт з президентом Penguine Advisors повинен був бути обмеженим лише інформаційними або освітніми заходами; і поїздка, організатор і спонсор повинні бути публічно представлені. Навіть якщо його дії не є порушенням Стандарту І (В), Вейн повинен був прислухатись до громадського враження щодо поїздки, повідомляючи в газети про ступінь наскільки суб’єктивні враження могли вплинути на його рішення. Ця перевага ймовірно не буде спільною для конкуруючих фірм.

4.

Аналітик у відділі корпоративних фінансів обіцяє клієнту, що її фірма буде надавати повне покриття дослідження компанії емітента після пропозиції.

 

Це не порушення, але вона не може обіцяти сприятливого аналітичного дослідження. Дослідження має бути об’єктивним і незалежним.

5.

Начальник робітника сказав йому підрахувати кількість акцій і організувати і підтримувати рівень купівлі.

 

Дослідницькі думки та рекомендації повинні бути об’єктивними і з’являтися незалежно. Слідуючи інструкціям боса це буде порушенням якщо аналітик визначить рівень купівлі, що буде недоречним.

6.

Грошовий менеджер отримав у подарунок велику цінну річ від клієнта в якості нагороди за хорошу роботу у порівнянні з попереднім періодом і повідомляє свого роботодавця про подарунок.

 

Порушення тут не відбулося оскільки подарунок від клієнта не базується на майбутній продуктивності, але про цей подарунок потрібно повідомити роботодавця. Якщо подарунок був зроблений з наміром вплинути на майбутню роботу, фінансовий менеджер повинен буде отримати дозвіл від роботодавця для продовження роботи з цим клієнтом. Причиною обох вимог щодо розкриття інформації про подарунок і отримання дозволу є те, що роботодавець повинен бути впевнений, що фінансовий менджер не надасть перевагу клієнту, який надав додаткову компенсацію і таким чином завдасть шкоди іншим клієнтам.

7.

Аналітик укладає договір про написання наукової доповіді про компанію за рахунок цієї компанії, на основі простої ставки плюс бонуси за залучення нових інвесторів в цінні папери компанії.

 

Це порушення оскільки компенсаційна структура робить повну компенсацію залежно від висновків дослідження (сприятливий звіт залучить інвесторів та підвищить компенсацію). Приймаючи роботу на умовах простої ставки, що не залежить від висновків звіту або його вплив на вартість акції дозволено, з приналежному розкритті того, що звіт фінансується розглянутою компанією.

8.

Трастовий менеджер у банку обирає взаємні фонди для клієнтських рахунків базуючись на прибутках від плати за послуги банку спонсорами взаємних фондів.

 

Це є порушення оскільки трастовий менеджер дозволив оплаті вплинути на свою об’єктивність.

9.

Аналітик виконуючи аналіз чутливості для цінних паперів використовує не лише сценарій відповідності з останніми тенденціями а й з історичними нормами.

Це хороша справа і не порушує закону.

 

 

І. (С) Навмисне спотворення фактів. Членам і кандидатам заборонено свідомо спотворювати будь-які факти стосовно інвестиційного аналізу, рекомендацій, дій чи іншої професійної діяльності.

Керівні принципи

Довіра є осноположною в інвестиційній професії. Не спотворюйте дані та не надавайте помилкові враження. Це включає в себе усні та електронні. Спотворення включає гарантування продуктивності інвестицій і плагіат. Плагіат означає використання чиєїсь роботи “звітів, прогнозів, моделей, ідей, схем, графіків, електронних таблиць” (без надання посилання на них). Опускати певну інформацію яка може вплинути на інвестиційні рішення вважається введенням в оману.

Моделі і аналіз зроблений іншими людьми у фірмі члена є власністю фірми і можуть бути використані без вказівки авторства. Звіт написаний іншим аналітиком, що працює на фірму не може бути випущений як робота іншого аналітика.

 

Рекомендована процедура відповідності

Хороший спосіб щоб уникнути спотворення фактів для фірми це забезпечення співробітників, які займаються з клієнтами або майбутніми клієнтами, письмового переліку доступних послуг фірми і опис кваліфікації фірми. Кваліфікація співробітників повинна так само бути чітко представлена. Щоб уникнути плагіату, введіть облік усіх матеріалів, які були використані для створення звітів або інших продуктів фірми і правильно цитуйте джерела (цитати та висновки) в робочих продуктах. Інформація з відомих фінансових і статистичних звітів повинна бути винесена в джерела.

Члени повинні заохочувати свої фірми встановити процедури для верифікації маркетингових претензій третіх сторін чию інформацію фірми надають своїм клієнтам.

 

Застосування стандарту І (С). Навмисне спотворення фактів

 

 •  
 •  
 1.  

Еллісон Роджерс є партнером у фірмі Rodgers and Black, маленька фірма, що надає послуги щодо інвестиційних консультацій. Вона запевняє потенційного клієнта, який щойно успадкував один мільйон долларів, що “ми можемо надати всі фінансові та інвестиційні послуги, які вам необхідні”. Rodgers and Black досить добре підготовлені, щоб забезпечити інвестиційні поради, але, насправді, не можуть надавати допомогу у розміщенні активів або повну лінійку фінансових та інвестиційних послуг.

Роджерс порушила стандарт І (С) надавши хибну інформацію про послуги, які фірма може надати потенційному клієнту. Вона повинна була обмежитись описом спектром інвестиційно-консультаційних послуг, які Rodgers and Black можуть надати і запропонувати допомогти клієнту отримати деінде фінансові та інвестиційні послги, які її фірма не може надати.

 

 1.  

Ентоні МакГуайер – аналітик, який оплачується наймачем (issuer paid), найнятий публічними торгівельними компаніями, щоб просувати свої акції в електронному вигляді. МакГуайер створює веб-сайт, що сприяє його науково-дослідній роботі як, здавалося б, незалежного аналітика. МакГуайер завантажив профайл і сильну рекомендацію комжній компанії веб-сайту купувати акції, вказуючи, що очікується зростання їх вартості. Він не розкриває договірні відносини з компаніями для яких розроблено його веб-сайт, в наукових звітах які він випускає, або в заявах, які він робить про компанії в інтернет-чатах.

МакГуайер порушив Стандарт І (С) оскільки інтернет сайти та імейли вводять в оману потенційних інвесторів. Навіть якщо рекомендації є дійсними і підкріплені ретельним дослідженням, той факт, що він замовчує про свої справжні відносини між ними і компаніями він, таким чином, спотворює факти. МакГуайер також порушив Стандарт VI (C), не розвкриваючи існування домовленості з компаніями, через які він отримує компенсації в обмін на його послуги.

 

 1.  

Клод Браунінг кількісний аналітик корпорації Double Alfa повертається з великими враженнями з семінару. На цьому семінарі Джек Джореллі, загальновідомий кількісний аналітик в національній брокерській фірмі, обговорював одну з його нових моделей в деталях, і Браунінг був заінтригований цією новою концепцією. Він вирішив протестувати цю модель, зробивши декілька незначних механічних змін, але зберігаючи загальну концепцію, поки він не отримав досить позитивні результати. Браунінг швидко оголосив своїм керівниам в Double Alfa, що він виявив нову модель і, що клієнти і майбутні клієнти також мають бути поінформовані про цю позитивну знахідку, а також про поточні докази, що Double Alfa постійно розробяє інновації і має можливість збільшувати свою вартість.

Хоча Браунінг випробував модель Джореллі у своїй власній манері, і навіть трохи модифікував її, він все одно повинен визнати оригінальне походження своєї ідеї. Браунінг безумовно може зробити посилання на цю ідею та практичні результати; він також може підтримати свої висновки своїм власним тестом. Тим не менш нагорода за інноваційне мислення повинна бути віддана Джореллі.

 

 1.  

Пол Островські працює в інвестиційній фірмі з двома власниками. Фірма Островські підписалася на послуги великої інвестиційно-дослідницької фірми, яка надає дослідницькі звіти, які можуть бути перероблені меншими фірмами для своїх клієнтів. Фірма Островські розповсюджує ці звіти клієнтам як свою власну роботу.

Островські може покладатися на дослідження третіх сторін які мають адекватну та надійну базу, але не можуть означати, що він є автором звіту. В іншому випадку Островські буде вводити в оману щодо величини своєї роботи, що може зашкодити клієнтам або майбутнім клієнтам.

 

 1.  

Член припустився помилки під час підготовки маркетингових матеріалів і невірно визначив величину активів своєї фірми.

 

Член повинен припинити розповсюдження недостовірної информації, щойно помилка була знайдена. Якщо помилка була зроблена випадково, то це не є порушенням закону, але свідоме продовження розповсюдження недостовірних фактів є порушенням.

 1.  

Маркетинговий відділ в реалізованій літературі зазначає, що аналітик отримав ступінь МВА, але він не отримав. Аналітик та інші члени розповсюджували цей матеріал більше року.

Аналітик порушив стандарт, оскільки він повинен був знати про це ш використовував матеріали ще більше року.

 

 1.  

Член описує лише відсотки за іпотечними облігаціями, як гарантованими урядом США, оскільки це є вимогою щодо грошових потоків в спільному фонді гарантованих іпотечних кредитів, хоча платежі і ринкова вартість акцій не гарантована.

Це є порушенням через недостовірну презентацію.

 

 1.  

Член описує депозитний сертифікат як гарантований.

 

Це не є порушенням до тих пір, доки гарантія надається Федеральною корпорацією зі страхування вкладів і не перевищує граничного значення, а також доки природа таких гарантій чітко роз’яснюється клієнтам.

 1.  

Член використовує визначення, яке він знайшов онлайн для таких термінів, як дисперсія та коефіцієнт варіації при підготовці маркетингових матеріалів.

Навіть якщо це є стандартними визначеннями, використання роботи інших слово в слово є плагіатом.

 

 1.  

Кандидат читає про дослідницьку роботу у фінансовій публікації і включає інформацію в дослідницький звіт, зазначаючи оригінальне джерело звіту, але не фінансового видання.

 

У тій мірі, у якій кандидат використовує інформацію і інтерпретацію з фінансового видання, не зазначаючи його, кандидат порушує Стандарт. Кандидат повинен отримати звіт і посилатися на нього безпосередньо, або якщо він спирається виключно на цю фінансову публікацію, повинен зазначити обидва джерела.

 

І. (D) Неправомірна поведінка. Членам і кандидатам заборонено вдаватися до будь-яких професійних дій, які є нечесними, шахрайськими чи обманними, а також вчиняти будь-яку дію, яка матиме негативний вплив на їхню професійну репутацію, добропорядність або компетенцію.

Керівні принципи

 1. Institute перешкоджає неетичній поведінці у всіх аспектах життя членів та кандидатів. Не зловживайте професійною програмою поведінки інституту CFA, шукаючи застосування цього Стандарту щоб врегулювати особисті політичні або інші суперечки, що не стосуються професійної етики.

 

Рекомендована процедура відповідності

Фірми заохочуються прийняти ці правила і процедури:

 • Розробити і прийняти кодекс етики і роз’яснити, що неетична поведінка є не толерантною.
 • Надати робітникам список потенційних порушень і санкцій, включаючи звільнення.
 • Перевірити рекомендації потенційних робітників.

 

Застосування стандарту І(D) Неправомірна поведінка

 

 •  
 •  
 1.  

Саймон Сасерман – трастовий інвестиційний робітник в банку, в маленькому заможному місті. Він насолоджується ланчами кожного дня зі своїми друзями кожного дня в заміському клубі, де його клієнти бачать його з великою кількістю напоїв. Повернувшись на роботу після ланчу, він явно перебуває в стані алкогольного сп’яніння, коли приймає інвестиційні рішення. Його колеги вирішили вирішувати будь-які бізнес-питання з Сасерманом зранку, оскільки вони не довіряють його судженням після обіду.

Надмірне споживання алкоголю Сасерманом під час обіду і подальше сп’яніння на роботі зазначають порушення Стандарту І (D), оскільки така поведінка викликає питання про його професіоналізм та компетентність. Таким чином його поведінка погано відзеркалюється на ньому, на його роботодавцеві і на інвестиційній індустрії.

 

 1.  

Кармен Гарсія керує взаємним фондом присвяченим соціально-відповідальному інвестуванню. Вона також є активістом екологом. В результаті її участі в мирних протестах, Гарсія була арештована за численні випадки незаконного проникнення до великих нафто-хімічних заводів, які звинувачуються у нанесенні шкоди навколишньому середовищу.

Загалом Стандарт I (D) не призначений для покриття судового злочину в результаті актів громадянської непокори на підтримку особистих переконань, бо така поведінка не відображається погано на члені або на професійній репутації кандидата, цілісності його поглядів або компетенції.

 

 1.  

Член навмисно включає рахунок який не входить у витрати компанії за поїздку.

 

Оскільки така дія включає обман і шахрайство і відображається на чесності та порядності члена, це є порушенням.

 1.  

Член говорить клієнтові, що він може отримати гарну угоду щодо машини через свого тестя, але натомість надає йому погану угоду і бере частину комісії з купівлі автомобіля.

Член був неправдивий і спотворив факти ситуації, і, таким чином, порушив Стандарт.

 

ІІ. Цілісність ринків капіталу

ІІ. (А) Матеріальна не оприлюднена інформація. Члени та кандидати, яким відома матеріальна не оприлюднена інформація, що може вплинути на оцінку вартості інвестиції, повинні утримуватись від дій та попереджувати дії інших щодо використання такої інформації.

Керівні принципи

Інформація стає матеріальною, якщо її розкриття може вплинути на ціну цінних паперів, або, якщо б розумні інвестори хотіли володіти інформацією до ухвалення інвестиційного рішення. Неоднозначна інформація, до тих пір доки вона може вплинути на ціну, не може вважатися матеріальною. Інформація є внутрішньою, доки вона не доступна на ринку. Конференц-зв’язок аналітиків не повинен бути публічним. Вибіркове розкриття інформації корпораціями створює потенціал для такого порушення, як інсайдерська торгівля. Заборона впливати на внутрішню матеріальну інформацію поширюється на взаємні фонди, що містять цінні папери, а також пов’язані з ними свопи та опціонні контракти.

Теорія мозаїки

Немає ніякого порушення, коли допитливий аналітик досягає інвестиційних висновків про корпоративні дії чи події через аналіз публічної інформації разом з предметами нематеріальної внутрішньої інформації.

 

Рекомендована процедура відповідності

Робіть правильні зусилля для досягнення суспільного поширення інформації. Заохочуйте фірми приймати процедури, щоб запобігти зловживанню матерільної внутрішньої інформації. Використовуйте “файерволл” в рамках фірми, включаючи наступні елементи:

 • Істотний контроль відповідних міжвідомчих комунікацій через взаємозалежні області, такі як відділ відповідності або юридичний.
 • Перевіряйте торгівлю робітників – встановіть список “спостережень”, “обмежень” та “чуток”.
 • Слідкуйте та обмежуйте власні торги коли фірма володіє матеріальною не публічною інформацією.

Заборона всіх власних торгів коли фірма володіє матеріальною не публічною інформацією може бути не прийнятна, оскільки вона може надіслати сигнал на ринок. В таких випадках фірми повинні прийняти застережливі заходи щодо небажаних торгів клієнтів.

 

 

Застосування стандарту ІІ (А). Матеріальна не оприлюднена інформація

 

 •  
 •  
 1.  

Джозефіна Волш їде у ліфті до свого офісу, коли вона підслуховує розмову головного фінансового службовця (CFO) та Swan Furniture Company, в якій каже президенту компанії Swan, що він щойно підрахував прибутки компанії за останній квартал і що вони неочікувано і сильно впали. CFO додає, що це падіння не буде доступно громадськості до наступного тижня. Волш одразу ж зателефонувала своєму брокеру і сказала йому продати її акції в Swan.

Волш була досить добре проінформована, щоб визначити, що інформація є матеріальною та не публічною. Торгуючи на інсайдерській інформації вона порушила Стандарт ІІ (А).

 

 1.  

Семюель Пітер, аналітик у Scotland and Pierce допомагає своїй фірмі у вторинному розміщенні для Bright Ideas Lamp Company. Пітер бере участь, за допомогою телефонної конференції, у зустрічі з інвестиційно-банківським співробітником Scotland and Pierce та CEO компанії Bright Ideas. Пітер повідомив, що прогнозні прибутки на наступний рік значно впали. Протягом телефонної конференції декілька людей з відділу продажів Scotland and Pierce і менджер з управління портфелем входили та виходили з офісу Пітера, де і проходила телефонна розмова. В результаті, вони знали про майбутнє зменшення прибутку Bright Ideas. Перед завершенням конференц-колу продавці торгували акціями компанії за дорученням клієнтів фірми та інші робітники фірми торгували власними акціями та акціями на рахунках фірми.

Пітер порушив стандарт ІІ (А) тому що він не зміг попередити передачу і зловживання матеріальною не публічною інформацією іншими в його фірмі. Фірма Пітера повинна запровадити інформаційні бар’єри щоб попередити переміщення не публічної інформації між відділами фірми. Продавці та портфельні менеджери які торгували на основі інсайдерської інформації також порушили Стандарт ІІ (А).

 

 1.  

Елізабет Левінсон знаходиться в Тайбеї і охоплює Тайванський ринок для своєї фірми, яка базується в Сингапурі. Її запросили на зустріч фінансовий директор виробничої компанії, з іншими десятьма найбільшими акціонерами компанії. Під час зустрічі фінансовий директор зазначив, що компанія очікує страйк робітників наступної п’ятниці, що знизить продуктивність і розповсюдження продукції. Чи може Левінсон використати цю інформацію як основу для зміни рейтингу компанії з “купувати” до “продавати”.

Левінсон повинна спочатку визначити чи матеріальна інфомація є публічною. Якщо компанія не зробила цю інформацію публічною (форум маленької групи не вважається методом публічного розповсюдження), вона не може використовувати інформацію згідно зі Стандартом ІІ (А).

 

 1.  

Джахдиш Тея аналітик сторони, що купує, займається меблевою промисловістю. Шукаючи привабливу компанію, щоб рекомендувати як “купувати” він проаналізував декілька виробників меблів, вивчаючи їх фінансову звітність і операційну діяльність. Він також розмовляв з декількома дизайнерами та роздрібними торговцями, щоб дізнатися який стиль меблів зараз модний та популярний. Хоча жодна з компаній яка була проаналізована не вийшла чистим лідером, він дізнався, що одна з них Swan Furniture Company (SFC), можливо має певні проблеми. Нові екстравагантні дизайни Swan були презентовані за досить значну ціну. Навіть оскільки такі дизайни привабили увагу, в довгостроковій перспективі громадскість купує більш консервативні меблі іних виробників. Базуючись на цьому і на аналізі P&L, Тея вважає, що у наступній чверті прибутки Swan значно знизяться. Він випускає рекомендацію щодо продажу SFC одразу після отримання таких рекомендацій інвестиційні менджери почали зменшувати кількість акцій в своїх портфелях.

Інформація про квартальні прибутки є матеріальною і не публічною. Тим не менш, Тея дійшов свого висновку про те, що прибутки компанії знизяться базуючись на публічній інформації і на частковій не матеріальній, не публічній інформації (такі як думки дизайнерів та роздрібних торговців). Таким чином, торгівля основоючись на правильних висновках Тея не забороняється Стандартом ІІ (А).

 

 1.  

Дантист члена, який є активним інвестором, каже члену, що базуючись на його дослідженні він вважає, що корпорація Acme, буде викуплена в найближчому майбутньому більшою фірмою в галузі. Член досліджує і придбає акції Acme.

 

Немає порушення закону, оскільки дантист не має інсайдерської інформації, але дійшов висновку власними зусиллями. Така інформація не є матеріальною, оскільки не має причин підозрювати, що інвестор хотів би знати, які думки у дантиста члена перед тим як інвестувати в акції Acme.

 1.  

Член отримав попередню копію рекомендації щодо активів, що з’явиться для широкого читача в колонці національної газети наступного дня і купує активи.

 

Рекомендація в колонці газети яку читає велика кількість людей скоріш за все спричинить зростання активів у ціні, що таким чином є матеріальною не публічною інформацією. Член порушив Стандарт ІІ (А).

 1.  

Член обідає з портфельним менеджером зі спільного фонду який відомий за його вміння управляти активами і він часто впливає на ринкові ціни коли його купівля та продаж активів розкривається. Менеджер сказав члену, що він продає усі свої акції в Able наступного дня. Член зменшив свої активи.

Факт, що фонд продасть свої акції в Able є матеріальним, оскільки новина скоріш за все спричинить падіння акцій в ціні. Оскільки це ще поки не публічна інформація, член порушив стандарт керуючись даною інформацією.

 

 1.  

Брокер, який є членом, отримує замовлення на продаж корпорації Able, акції з менеджера з управління портфелем з попереднього прикладу. Брокер продає свої акції Able до того як ввести пропозицію продажу для фонду, але оскільки його власні активи набагато менші порівняно з об’ємами торгівлі акціями, його торгівля не вплине на ціну.

 

Брокер діяв на основі матеріальної не публічної інформації (продажі акцій фондом) і він порушив Стандарт.

Професорська примітка. Член також порушив Стандарт VI (B) пріоритетність транзакцій тим, що спочатку торгував з власного рахунку, а потім вже з клієнтського. Якщо б член продав свої акції після завершення торгівлі фонду, він все одно порушив би Стандарт ІІ (А), керуючись знаннями про торгівлю фонду, що до цього часу не стало б публічною інформацією.

 1.  

Член торгує на основі інформації яку побачив у попередній копії статті яка буде опублікована у впливовому журналі наступного тижня.

Це є порушенням оскільки це не публічна інформація доки стаття не буде опублікована.

 

 

ІІ. (В) Маніпулювання ринком. Членам і кандидатам заборонено брати участь у діях, що призводять до спотворення цінової інформації або до штучного збільшення об’єму торгівлі з метою введення в оману учасників ринку.

Керівні принципи

Цей Стандарт стосується транзакцій, що впливають на ринок, спотворюючи механізм встановлення цін на фінансові інструменти або шляхом забезпечення контрольних позицій для маніпулювання цінами відповідних деривативів та/чи власне активів. Розповсюдження хибних чуток також заборонено.

 

Застосування стандарту ІІ (В). Маніпулювання ринку

 

 •  
 •  
 1.  

Метью Мерфі – аналітик в Divisadero Security & Co., що має значну кількість хеджфондів серед своїх найбільш важливих брокерських клієнтів. Два торгові дні до публікації квартального звіту, Мерфі попередив своїх продавців, що він майже випустив дослідницький звіт щодо Wirewolf Semiconductor, який буде включати наступну думку:

 • Квартальні прибутки скоріш за все дещо знизяться через вказівки менеджменту.
 • Заробіток буде близько 5 центів за акцію (або більше ніж 10 відсотків) нижче консенсусу.
 • Високоповажний головний фінансовий директор Wirewolf близький до того щоб приєднатися до іншої компанії.

Знаючи, що Wirewolf вже вступив у свій тихий період під кінець кварталу перед тим як звітувати про прибутки (і отже не буде реагувати на чутки і т.д.), Мерфі примножив випуск свого дослідницького звіту спеціально щоб оголосити негативні аспекти повідомлення, щоб створити значний тиск на акції Wirewolf щоб показати переваги клієнтських хеджфондів в Divisadero. Висновки звіту базуться на спекуляціях, а не на фактах. Наступного дня, звіт з дослідження був розповсюджений серед усіх клієнтів Divisadero і до звичайних сервісів новин.

Перед тим як відділ Wirewolf по відносинам з інвесторами зможе оцінити свої втрати в останній торгівельний день кварталу і оскаржити спростувати звіт Мерфі її акції відкриють торги на значно нижчому рівні, що дозволить клієнтам Divisadero змінити свої короткострокові позиції на суттєві прибутки.

Мерфі порушив Стандарт ІІ (В) намагаючись створити штучну волатильність цін розроблену щоб завдати матеріальної шкоди ціні акції емітента. Більше того, немаючи достатньої бази для рекомендацій Мерфі також порушив Стандарт V (A).

 

 1.  

Сергій Гончар є головою ф’ючерсної біржі Acme, яка прагне запровадити новий ф’ючерсний контракт на облігації. Для того щоб переконати інвесторів, трейдерів, арбітражерів, хеджерів і т.д., щоб використовувати свої контракти, зміни намагаються продемоснтрувати, що компанія має найкращу ліківдність. Щоб це зробити, вона укладає угоду з членами так, що вони впливають на достатній мінімальний рівень торгів на нові контракти протягом певного періоду в обмін на значне скорочення своєї звичайної комісії.

 

Формальна ліквідність на ринку визначається набором зобов’язань встановлених маркет-мейкерами, але фактична ліківдність ринку краще підраховується фактичними обсягами торгів та бід-асковими спредами спроби ввести в оману учасників щодо фактичної ліквідності ринку є порушенням Стандарту ІІ (В). В цьому прикладі інвестори були навмсино введені в оману щоб вони вважали, що обрали найбільш ліквідний інструмент для певної специфічної цілі і в кінцевому рахунку побачили фактичну ліківдність контракту, що виникне одразу після терміну дії договору, якщо стратегія стимулювання за допомогою політики дефіцитного фінансування провалиться. Якщо Acme повністю розкриє свої угоди з членами для пришвидшення транзацій під час певного початкового періоду запуску, це не порушує Стандарту ІІ (В). Ціллю Acme не є завдати шкоди інвесторам, а навпаки надати їм кращий сервіс. З такою ціллю вони можуть бути залучені до стратегії накачування ліквідності, але вона має бути розкрита.

 1.  

Член прагне продати велику позицію в досить неліквідні акції з фонду яким він управляє. Він купує і продає пакет акцій між цим фондом та іншим, яким він також володіє, щоб створити вигляд активності і прийняття ціни пакету акцій, що таким чином продаж усього пакету акцій матиме менший вплив на ринок і він отримає кращий прибуток для акціонерів фонду.

Торгівельна активність покликана ввести в оману учасників ринку і отже порушує Стандарт. Той факт, що його акціонери отримують за таких дій прибуток це не змінить той факт, що це є порушенням.

 

 1.  

Член опублікував невірну інформацію на дошці інтернет оголошень і використовував чати у спробі викликати підвищення ціни акцій фірми.

Це порушення Стандарту.

 

 

 

 

ІІІ. Обов’язки перед клієнтами

ІІІ. (А) Лояльність, розсудливість та належна увага. Члени та кандидати повинні проявляти лояльність по відношенню до своїх клієнтів, діяти з належною увагою та приймати розсудливі рішення. Члени та кандидати зобов’язані діяти в інтересах своїх клієнтів і ставити інтереси клієнтів понад інтереси працедавця чи власні інтереси.

Керівні принципи

Інтереси клієнта завжди на першому місці.

 • Тренуйте розсудливість, обережність, навички та старання і за обставин коли людина поводить себе в такій же манері і знайома з ознайомленість з такими ситуаціями вам буде на користь.
 • Управляйте пулом клієнтських активів відповідно до умов установчих документів такі як трастові документи або угоди з управління інвестиціями.
 • Приймайте інвестиційні рішення в контексті усього портфеля.
 • Голосуйте за представників в інформативній та відповідальній манері.
 • Завдяки розгляду зисків і витрат, можливо не буде необхідності голосувати за всіх представників.
 • Клієнтський брокер, або “м’який доллар” (soft dollar), або “м’яка коміссія” (soft commission) повинна використовуватись на благо клієнта.
 • “Клієнтом” може бути інвестиційна громадскість як ціле, а не лише певне підприємство або фізична особа.

 

Рекомендована процедура відповідності

Надавайте клієнтам, принаймні щоквартально, титульні звіти, які показують усі наявні цінні папери і усі дебети, кредити і транзакції.

Заохочуйте фірми звертатися до цих тем під час складання правил та процедур стосовно фідуціарних обов’язків:

 • Слідуйте відповідним правилам та законам.
 • Встановіть інвестиційні цілі клієнта. Беріть до уваги відповідність портфеля клієнтським потребам та обставинам, інвестиційним базовим характеристикам або базовим характеристикам усього портфеля.
 • Диверсифікуйте.
 • Дійте чесно з усіми клієнтами стосовно інвестиційних заходів.
 • Вирішуйте конфлікти.
 • Розкривайте компенсаційні домовленості.
 • Голосуйте за представників в найкращих інтересах клієнтів і кінцевим бенефіціаром.
 • Підтримуйте конфіденційність.
 • Шукайте найкраще виконання.
 • Ставте інтереси клієнта на перше місце.

 

Застосування стандарту ІІІ (А). Лояльність, розсудливість та належна увага

 

 •  
 •  
 1.  
 • Country Bank виступає в якості довіреної особи для пенсійного плану компанії Miller. Miller є об’єктом спроби ворожого поглинання компанією Newton. В спробі перешкодити Newton, менджери Miller переконали Джуліан Віллей, інвестиційного менеджера у First Country Bank, придбати звичайні акції на відкритому ринку для пенсійного плану працівників. Керівництво Miller зазначає, що такі дії будуть дуже сприятливими і скоріш за все призведуть до розміщення інших рахунків у цьому банку. Хоча Віллей вважає, що акції мають бути переоцінені і не буде просто купляти їх, він купує акції, щоб підтримати менеджерів Miller, щоб надати підтримку компанії і реалізувати додатковий новий бізнес. Велика покупка акцій спричинила зростання ринкової ціни компанії Miller до такого рівня, що Newton відхилив свою пропозицію про поглинання.

 

Стандарт ІІІ (А) щоб член чи кандидат оцінуюючи пропозицію про поглинання діяв розумно в інтересах учасників плану і бенефіціарів, щоб відповідати цим вимогам член або кандидат повинен ретельно оцінити довгострокову перспективу компанії проти короткострокової перспективи, яка презентована пропозицією про поглинання і можливістю інвестувати деінде. В цьому випадку, Віллей діє на стороні свого роботодавця, довіренної особи, чисто порушує Стандарт ІІІ (А) використовуючи пенсійний план для збереження існуючого управління, можливо на шкоду учасників плану і акціонерів компанії, і для того щоб отримати користь для себе. Обов’язки Віллей перед учасниками плану і бенефіціарами повинні мати пріоритет перед будь-якими зв’язками корпоративних менеджерів і власним інтересом. Існує обов’язок щоб вивчати такі пропозиції поглинання спираючись на особисті переваги і незалежність рішення. Керівним принципом є доцільність ухвалення інвестиційного рішення у пенсійному плані, а не отримання вигоди Віллей або компанією, яка його найняла.

 1.  

Емілі Роум керівник трасту для компанії Paget Trust. Начальник Роум відповідальний за перевірку транзакцій з трастового рахунку Роум і її щомісячних звітів про приватні транзакції акцій. Роум використала Натан Грея, брокера, майже виключно для брокерських операцій на трастовому рахунку. Де Грей є маркет-мейкером акцій, він давав Роум нижчу ціну для власних придбань і вищу ціну для продажів, ніж він давав трастовому рахунка Роум та іншим інвесторам.

Роум порушила свій обов’язко лояльності до банківських трастових рахунків використовуючи Грея для брокерських транзакцій лише через те, що Грей торгує особистим рахунком Роум на сприятливих умовах.

 

 1.  

Член використовує брокера для торгівлі з клієнтського рахунку, який має відносно високі ціни і середнє дослідження і виконання. У свою чергу брокер сплачує ренту та інші накладні витрати фірмі члена.

Це порушення Стандарту, оскільки член використовує клієнта брокера для послуг, які не надають вигод клієнту і не отримують кращу ціну і кращі послуги для своїх клієнтів.

 

 1.  

В обмін на одержання керування рахунком від брокера Х, член напряму торгує з брокером Х з рахунку, який був переданий йому брокером Х, а також інші рахунки в якості стимулу для брокера Х, щоб відправити їй більше бізнес-рахунків.

 

Це порушення якщо брокер Х не пропонує найкращу ціну і виконання або якщо на практиці прямі торги з брокером Х не відомі клієнтам. Зобов’язання шукати кращу ціну і виконання завжди вимагається доки клієнти не надають письмову заяву про те, що член не шукає кращої ціни і виконання і, що вони знають про вплив такого рішення на їх рахунки.

 1.  

Член торгує більше ніж потрібно з клієнтських рахунків для досягнення клієнтських цілей, оскільки він прагне підвищити свій комісійний дохід.

Член використовує клієнтські активи (брокерські збори) на користь собі і тим самим порушує Стандарт.

 

 

 

ІІІ. (В) Забезпечення чесності. Члени та кандидати повинні діяти чесно та об’єктивно з усіма клієнтами під час проведення інвестиційного аналізу, надання рекомендацій щодо інвестування, здійснення інвестиційних або інших професійних дії.

Керівні принципи

Не дискримінуйте деяких клієнтів під час поширення рекомендацій або прийняття інвестиційних дій. Чесність не означає рівність. В звичайному бізнес курсі існують відмінності в тимчасових імейлах, факсах тощо, які отримані різними клієнтами. Різні рівні сервісу є прийнятними, але вони не повинні негативно впливати або ставити в невигідне становище будь-яких клієнтів. Розповідайте про різні рівні сервісу усім клієнтам і майбутнім клієнтам, і зробіть преміальний рівень сервісу доступним для всіх, хто хоче за нього платити.

 

Керівні принципи

Інвестиційні рекомендації

 

Надавайте усім клієнтам чесну можливість діяти за кожною рекомендацією. Клієнти які не знають про зміни в рекомендаціях повинні бути проконсультовані до того як прийняти замовлення.

Інвестиційні дії

 

Ставтеся до клієнтів чесно у світлі їх інвестиційних цілей та обставин. Ставтеся до фізичних осіб, а також до інституційних клієнтів в чесній та не упередженій манері. Члени і кандидати не повинні зловживати своєю посадою в галузі для того щоб завдати шкоди клієнту (наприклад в контексті IPO).

 

Рекомендована процедура відповідності

Заохочуйте фірми встановлювати процедури відповідності вимагаючи належне поширення інвестиційних рекомендацій і справедливого ставлення до усіх споживачів та клієнтів. Розгляньте ці пункти під час встановлення процедур із забезпечення чесності:

 • Обмежте кількість людей, які знають, що будуть зроблені зміни у рекомендаціях.
 • Скоротіть часові рамки між рішенням і поширенням.
 • Надрукуйте керівні принципи для персоналу для попереднього поширення – розмістіть в керівних принципах заборону персоналу, який має пріоритетність, щодо знання рекомендацій, поширювати та обговорювати або приймати заходи щодо невірішених рекомендацій.
 • Одночасне розповсюдження нових і змінених рекомендацій до всіх клієнтів, які висловили інтерес або для тих, для кого інвестування є підходящим.
 • Створіть список клієнтів і авуарів – використовуйте для того, щоб бути впевненими, що до усіх авуарів ставляться чесно.
 • Розробіть письмові процедури розміщення торгів – забезпечте чесність до клієнтів, своєчасне та ефективне виконання замовлень і точність клієнтських позицій.
 • Розкрийте процедуру розміщення торгів.
 • Впровадьте систематичний перегляд рахунків – будьте впевненими, що жодному з клієнтів не надається перевага і, що інвестиційні дії відповідають цілям рахунків.
 • Розкрийте наявні рівні обслуговування.

 

Застосування стандарту ІІІ (В). Забезпечення чесності

 

 •  
 •  
 1.  

Бредлі Еймс загально-відомий та респектабельний аналітик слідкує за компьютерною індустрією. В ході його дослідження він знайшов, що маленька відносно не відома компанія чиї акції продаються без посередника, щойно підписала значний контракт з деякими компаніями які він веде. Після досить довгого дослідження, Еймс вирішив написати дослідницький звіт про компанію і рекомендує купувати її. Під час того як звіт був перевірений компанією на фактичну точність, Еймс назначив сніданок з деякими зі своїх клієнтів, щоб обговорити компанію. За сніданком він згадав рекомендацію щодо купівлі, яка буде опублікована на початку наступного тижня усім клієнтам фірми.

Еймс порушив Стандарт ІІІ (В) розповсюдивши рекомендації щодо купівлі клієнтам з якими він снідав за тиждень до того як рекомендація буде відправлена усім клієнтам.

 

 1.  

Спенсер Ріверс президент корпорації XYZ перемістив свою компанію, орієнтовану на зростання пенсійного фонду, до конкретного банку, насамперед через відмінну інвестиційну діяльність, яка була досягнена змішаним банківським фондом в попередній 5-річний період. Декілька років пізніше порівняв результати свого пенсійного фонду з змішаним фондом банку. Він почав вивчати те, що хоча два рахунки мають однакові інвестиційні цілі і однаковий портфель, пенсійний фонд його компанії має значно нижчі показники ніж змішаний фонд банку. Задаючись питанням про такі результати на наступній зустрічі з менеджерами пенсійного фонду, Ріверу сказали, що як питання політики, коли нові цінні папери розміщуються в список, Морган Джексон, менеджер пенсійного фонду, спочатку купує цінні папери для змішаного рахунку і потім купує їх на пропорційній основі для інших рахункі пенсійних фондів. Таким самим чином коли рекомендовано продаж, цінні папери продаються спочатку зі змішаного рахунку, а потім вже на пропорційній основі з усіх інших рахунків. Ріверс також дізнався, що якщо банк не може отримати достатньо акцій (особливо з гарячих питань) їх політика полягає у розміщенні нових емісій лише у змішаному рахунку.

Побачивши, що Ріверс не задоволений поясненням, Джексон швидко додає, що не дискреційні пенсійні рахунки і персональні трастові рахунки мають нижчу пріоритетність у покупках і продажах ніж дискреційні рахунки пенсійних фондів. Більше того Джексон зазначив, що пенсійний фонд компанії має право інвестувати до 5 відсотків у змішаний фонд.

Політика банку не ставиться до усіх клієнтів чесно і Джексон порушує свій обов’язок перед клієнтами надаючи пріоритетність спільному фонду орієнтованому на зростання перед усіма іншими фондами і дискреційним рахункам перед не дискреційними. Джексон повинен виконати замовлення на систематичній основі яка є чесною до усіх клієнтів. На додаток процедура розміщення торгів має бути розкрита перед усіма клієнтами з самого початку. Звичайно в такому випадку розкриття банківської політики не змінить той факт, що така політика є не чесною.

 

 1.  

Член отримує опціон для своєї частини в IPO певної фірми. IPO переповнений і члени заповнюють свої власні замовлення та замовлення інших, але мають зменшити асигнування для інституційних клієнтів.

 

Член порушив Стандарт. Він повинен розкрити своїм роботодавцям і своїм клієнтам, що він прийняв опціон для спільного виходу на IPO. Він не повинен був брати жодні акції гарячої IPO для себе і повинен був розподілити свої розміщені акції на IPO серед усіх клієнтів пропорційно до їх оригінальної величини замовлення.

 1.  

Член запізнився у розміщенні торгівлі для рахунків клієнтів. Коли він розмістив торги, він поставив на деякі позиції які були надані певним клієнтським рахункам і встановив торги які були проведені не так добре з іншими клієнтськими рахунками.

Це порушення Стандарту. Член повинен був розмістити торги на певні рахунки перед торгами або повинен був розмістити пропорційно відповідним рахункам вчасно.

 

 1.  

Через обмеження мінімального розміру лота, портфельний менеджер виділяє облігації які вона отримала від переповненої пропозиції облігацій, своїм клієнтам таким чином, що це не було суто пропорційно їх заявкам на покупку.

Оскільки в неї була причина (мінімальний розмір лоту) відхилитися від жорсткого розподілу пропорційно до її клієнтів, це не є порушенням Стандарту.

 

 

ІІІ. (С) Забезпечення відповідності.

Керівні принципи

Виступаючи радниками клієнта, члени та кандидати зобов’язані:

 1. Перед наданням будь-яких рекомендацій щодо інвестування чи здійснення інвестиційних дій, довідатися про інвестиційний досвід, фінансові обмеження, цільовий рівень ризику та дохідності існуючого чи потенційного клієнта, а також зобов’язанні регулярно переглядати та оновлювати таку інформацію.
 2. Перед наданням будь-яких рекомендацій щодо інвестування чи здійснення інвестиційних дій, впевнитись, що інвестиція відповідає фінансовому стану клієнта та узгоджується з інвестиційними цілями, повноваженнями та обмеженнями клієнта, висловленими у письмовій формі.
 3. Оцінювати відповідність інвестицій в контексті загального інвестиційного портфелю клієнта. 


У разі, якщо члени та кандидати несуть відповідальність за управління інвестиційним портфелем відповідно до певних повноважень, стратегії чи стилю, вони повинні надавати лише ті інвестиційні рекомендації і здійснювати лише ті інвестиційні дії, які відповідають визначеним цілям та обмеженням інвестиційного портфелю.

У консультаційних відносинах, переконайтеся, що ви зібрали всю інформацію про клієнта на самому початку відносин у формі заяви щодо інвестиційної політики (IPS). Розгляньте потреби і обставини клієнта і, таким чином визначте їх схильність до ризику. Розгляньте чи підходить використання левереджів для клієнта. Якщо член відповідає за управління фондом за індексом або іншим зазначеним дорученням, будьте впевнені, що інвестиції відповідають заявленому дорученню.

 

 

Рекомендована процедура відповідності

Члени повинні:

 • Ставте потреби і обставини кожного клієнта і клієнтські інвестиційні цілі в письмовій формі у вигляді IPS для кожного клієнта.
 • Розгляньте тип клієнта, а також чи є окремі беніфіціари, інвестиційні цілі (доходи та ризики), інвестиційні обмеження (потреби ліківдності, очікувані грошові потоки, час, податки, і регулятори та нормативно-правові обставини), і бенчмаркінгові вимірювання продуктивності.
 • Оглядайте інвесторські цілі та обмеження періодично для того щоб реагувати на будь-які зміни в умовах клієнта.

 

Застосування стандарту ІІІ (С). Забезпечення відповідності

 

 •  
 •  
 1.  

Джесіка Волтерс, інвестиційний консультант, рекомендує Брайану Кросбі ризиковому клієнту, покриті опціони–колл використати в його портфелі акцій. Мета полягає в тому, щоб підвищити дохід Кросбі і частково компенсувати будь-яку передчасну амортизацію у вартості якщо фондовий ринок або інші обставини вплинуть негативно на власника акцій. Волтерс розповідає Кросбі про всі можливі результати, включаючи ризик виникнення зобов’язання податку ПДВ, якщо акції виростуть в ціні і будуть відізвані, в інакшому випадку існує ризик втрати захисту клієнта, якщо ціни різко впадуть.

При визначенні доцільності інвестицій, основна увага повинна бути зосереджена на характеристиках усього портфеля клієнта, а не на основі аналізу дій. Основні характеристики всього портфеля в значній мірі визначають чи інвестиційні рекомендації включають фактори клієнта. Більше того найбільш вразливі аспекти конкретного інвестування будуть такі, які відповідають характеристикам загального портфелю. В цьому випадку Волтерс правильно врахувала інвестиції в контексті всього портфеля і ретельно пояснила інвестиції клієнту.

 

 1.  

Макс Гублер CIO дочірньої компанії зі страхування майна великої фінансової конгломерації, хоче краще диверсифікувати інвестиційний портфель компанії і збільшити її прибутки. Інвестиційна політика компанії (IPS) надає для високоліквідних інвестицій такі як з високою капіталізацією, державні, наднаціональні, так як і корпоративні облігації з мінімальним кредитним рейтингом на рівні АА- і із стрком не більше 5 років. На недавній презентації група венчурного капіталу запропонувала дуже привабливі потенційні прибутки на деяких зі своїх фондів прямих інвестицій надаючи стартовий капітал. Стратегія виходу вже передбачена, але інвестори повинні спочатку спостерігати як мінімум за 3-річним періодом блокування, з подальшим поступовим виходом максимум однієї третини акцій за рік. Гублер не хоче втратити цю можливість, і після поглибленого аналізу і оптимізації цього виду активів з поточним портфелем компанії, він інвестував 4 відсотки цього стартового капіталу, залишаючи загальний вплив пайового портфеля значно нижче верхньої межі.

Гублер порушив Стандарт ІІІ (А,С). Його нова інвестиція блокує частину активів компанії, принаймні на 3 і до щонайменше 5 років і, можливо, навіть більше. Оскільки IPS вимагає інвестувати в високоліквідні інвестиції і описує прийнятні класи активів, прямі інвестиції з заблокованим періодом явно не підходять. Навіть без таких заблокованих періодів клас активів з лише випадковими, і явно не ліквідні, не можуть відповідати ринку. Хоча IPS зазвичай описує цілі і обмеження в усіх деталях, менеджер повинен докладати зусиль щоб розуміти бізнес клієнта та його обставини. Роблячи так потрібно заохочувати менеджера визнавати, розуміти і обговорювати з клієнтом інші фактори які є або можуть стати матеріальними в процесі інвестиційного менеджменту.

 

 1.  

Член розміщує на клієнтському рахунку бездивідендні високоризикові цінні папери навіть не зважаючи на те, що клієнт має низьку схильність до ризику і має скромні цілі щодо прибутку.

Це порушення Стандарту.

 

 1.  

Член розміщує цінні папери у фонді яким вона управляє, що не відповідає наказу фонду і є не дозволеним інвестуванням згідно з роз’ясненнями фонду.

Це порушення Стандарту.

 

 1.  

Член розпочав свій власний бізнес з управління грошима, але розмістив усіх своїх клієнтів у хеджфонді свого друга.

 

Він порушив Стандарт. Він повинен відповідати клієнтським потребам і обставинам щодо інвестицій, які він рекомендує, і не може діяти як агент з продажу для фонду свого друга.

 

ІІІ. (D) Презентація результатів інвестування. Надаючи інформацію 
про результати інвестування, члени та кандидати повинні вжити всіх належних заходів щоб забезпечити достовірність, точність та повноту такої інформації. 


Керівні принципи

Члени повинні уникати недостовірних даних або введення в оману клієнтів і майбутніх клієнтів щодо власних інвестиційних показників та їх фірм, не повинні не правильно презентувати минулі показники або очікувані показники, і не повинні зазначати або використовувати вміння досягати рівня віддачі так само як це було досягнуто в минулому. Для короткої презентації член повинен мати докладну інформацію, що надається за запитом і показує, що презентація пропонує обмежену інформацію.

 

Рекомендована процедура відповідності

Заохочуйте фірми дотримуватися глобальних стандартів інвестиційної діяльності.

Обов’язки за цими Стандартами також можуть бути виконані шляхом:

 • Врахування складності аудиторії, якій адресовано презентацію продуктивності.
 • Представлення продуктивності значного набору подібних портфелів, ніж окремих рахунків.
 • Включення закритих рахунків як частини історичної продуктивності і чітким зазначенням, коли вони були закриті.
 • Включення усієї відповідної інформації для повного пояснення результатів (наприклад, включати моделі результатів, валові та чисті збори, тощо).
 • Формування бази даних і записів, що використовуються для підрахування продуктивності, яка презентується .

 

Застосування стандарту ІІІ (D). Презентація результатів інвестування

 

 •  
 •  
 1.  

Кайл Тейлор з Taylor Trust Company, записуючи продуктивність спільного трастового фонду Taylor за останні 2 роки, зазначає в брошурі, яка була надіслана його потенційним клієнтам наступне: “Ви можете очікувати стійке 25 відсоткове щорічне зростання вартості ваших інвестицій”. Спільний трастовий фонд Taylor Trust показав зростання на рівні 25 відсотків за останній рік, який відзеркалював зростання усього ринку. Фонд ти не менш ніколи не показував поступового зростання більше ніж 1 рік, і середні темпи зростання усіх трастових рахунків за останні 5 років становив 5 відсотків річних.

Брошура Тейлора є порушенням Стандарту ІІІ (D). Тейлор повинен повідомити, що зростання у 25 відсотків відбулося лише в 1 році. Крім того Тейлор не включив клієнтські рахунки, окрім тих, що знаходилися в спільному трастовому фонді фірми. Загальне правило продуктивності фірми повинно враховувати продуктивність усіх категорій рахунків. Нарешті те, що клієнти можуть очікувати стабільне щорічне зростання на 25 відсотків є порушенням Стандарту І (С), який забороняє виявляти впевненість і надавати гарантій щодо інвестицій.

 

 1.  

Арон МакКой є віце-президентом і керуючим партнером інвестицій в акціонерному капіталі групи Mastermind Financial Advisors, що є новим бізнесом. Mastermind найняв МакКоя оскільки він мав справжній 6-річний досвід у G&P Financial. При розробці рекламної і маркетингової компанії Mastermind МакКой підготував оголошення яке включало показники прямих інвестицій, які він досяг в G&P Financial. Реклама для Mastermind не включала показники капіталу які були зароблені у G&P. Реклама була розповсюджена серед потенційних і майбутніх клієнтів Mastermind.

 

МакКой порушив стандарт ІІІ (D) поширивши рекламу  яка включає суттєві перекручення щодо історичних показників продуктивності Mastermind. Стандарт ІІІ (D) вимагає, щоб члени та кандидати намагалися надавати інформацію в чесному чіткому та завершеному вигляді щодо приватних показників та показників фірми. В загальному аспекті цей Стандарт не забороняє показувати минулі показники управління фондом попердньої фірми як частина усієї історії продуктивності до тих пір, доки це супроводжується прийнятним деталізованим поясненням звідки взялася продуктивність і специфічна роль людини у досягненні таких показників. Якщо МакКой вирішив використати показники G&P в рекламі Mastermind, він повинен повністю надати усі джерела історичної продуктивності.

 1.  

Член розміщує результати моделювання інвестиційної стратегії в брошурі продажів без розкриття того, що результати не є фактичним числом продуктивності.

Член порушив Стандарт.

 

 1.  

У матеріалах для постійних клієнтів член використовує цифри продуктивності для елементів з великою капіталізацією, які він створив використовуючи вибрані рахунки, які заробили досить добре і включаючи деякі рахунки зі значним впливом середньої капіталізації.

Це порушення Стандарту, оскільки член намагається ввести в оману клієнтів і не правильно презентувати показники продуктивності.

 

 

ІІІ. (Е)

Члени та кандидати зобов’язані зберігати конфіденційність інформації про поточних, колишніх та потенційних клієнтів,

крім наступних випадків:

Ця інформація стосується незаконних дій клієнта чи 
потенційного клієнта;

Розголошення такої інформації вимагається законом, або


Клієнт чи потенційний клієнт дав дозвіл на розголошення цієї 
інформації.

 

Керівні принципи

Якщо клієнт залучений до нелегальної діяльності, член зобов’язаний повідомити про таку діяльність відповідні органи. Стандарт конфіденційності поширюється також на конфіденційність колишніх клієнтів.

Вимоги цього Стандарту не призначені для запобігання членам і кандидатам співпрацювати з програмою професійної поведінки (PСP) інституту CFA у рамках розслідування.

 

Рекомендована процедура відповідності

Члени повинні уникати розкриття інформації отриманої від клієнтів окрім як уповноваженим співробітникам, які також працюють на клієнта. Члени повинні притримуватися процедур фірми для збереження електронних даних і рекомендувати прийняття таких процедур за їх відсутності.

 

Застосування стандарту ІІІ (Е). Дотримання конфіденційності

 

 •  
 •  
 1.  

Сара Конор, фінансовий аналітик у Jonson Investment Concellors, надає інвестиційні поради членам правління Citi Medical Center. Члени правління надали їй декілька внутрішніх звітів, що стосуються потребам Citi Medical у фізичній модернізації заводу та його розширенні. Вони попросили Конор порекомендувати інвестиції, які генерують зростання капіталу в благодійних фондах для покриття прогнозних капітальніх витрат. До Конор підійшов місцевий бізнесмен, Томас Кейсі, який розглядає істотний внесок, або в City Medical Center або в іншу місцеву лікарню. Кейсі хоче дізнатися про будівельні плани обох інституцій перед тим як прийняти рішення, але він не хоче розмовляти з правлінням.

Керівники дали Конор внутрішні звіти і тому вона може порадити їм як краще управляти своїми благодійними фондами. Оскільки інформація в звітах є явно конфіденційною і у рамках конфіденційних взаємовідносин, Стандарт ІІІ (Е) вимагає щоб Конор відмовилась розголошувати інформацію Кейсі.

 

 1.  

Девід Бредфорд управляє грошима для сімейної корпорації з розвитку нерухомості. Він також управляє індивідуальними портфелями декількох членів сім’ї і співробітників корпорації, у тому числі фінансового директора (СFO). Базуючись на фінансових записах корпорації, а також на деякій сумнівній практиці фінансового директора, яку він спостерігав, Бредфорд вважає, що фінансовий директор розкрадає гроші з корпорації і кладе їх на особистсий інвестиційний рахунок.

Бредфорд повинен перевірити з відділом відповідності у його фірмі, а також з зовнішніми консультантами, щоб визначити чи вимагає законодавство звітувати про фінансові записи CFO.

 

 1.  

Член дізнався від свого клієнта, що однієї з його цілей є те, що він хоче віддати більшу частину свого доходу на благодійність. Член розповів це своєму другу, який є одним з керівників багатої благодійної організації і порадив щоб той зв’язався з клієнтом щодо пожертвування.

Член порушив Стандарт розкривши інформацію яку він дізнався від клієнта в рамках їх бізнес-відношень.

 

 1.  

Член дізнався, що клієнт пенсійного рахунку порушив закон по відношенню до відповідного пенсійного фонду.

 

Член повинен повідомити це начальству і спробувати зупинити нелегальну діяльність. Якщо це не вдастся зробити, член повинен звернутися за юридичною консультацією щодо розголошення яке вона має зробити до юридичних або регулюючих органів і відокремити себе від будь-яких подальших зв’язків з цим пенсійним рахунком.

IV. Обов’язки перед роботодавцями


IV. (A) Лояльність .  Члени та кандидати повинні діяти в інтересах свого роботодавця, застосовуючи свої професійні вміння та навички, утримуватись від розголошення конфіденційної інформації та завдання працедавцю будь-якої іншої шкоди.

Керівні принципи

Члени не повинні приймати участь в діяльності, яка може зашкодити фірмі, позбавити прибутку або позбавити переваги застосування навичок і вмінь для своїх співробітників. Члени завжди повинні ставити інтереси клієнтів вище інтересів свого роботодавця, але враховувати вплив їх дій на цілісність фірми та її стійкість. Не існує вимог щоб робітник ставив інтереси роботодавця вище сім’ї та інших особистих зобов’язань; очікується, що роботодавці та працівники повинні обговорити такі питання і збалансувати такі зобов’язання с трудовими обов’язками.

 

Керівні принципи

Відповідальність роботодавця

 

Члени заохочуються надавати своїм роботодавцям копію кодексу та Стандартів. Роботодавець не повинен використовувати мотивуючу та компенсаційну систему, яка сприяє неетичній поведінці.

Незалежна практика

 

Незалежна практика для отримання додаткового прибутку дозволяється, якщо заздалегідь проінформувати роботодавця повністю описавши усі аспекти послуг включаючи оплату, тривалість та характер такої діяльності і, якщо роботодавець погоджується на всі умови щодо незалежної практики перед тим як вона починається.

Звільнення з роботи

 

Член повинен діяти в інтересах свого роботодавця до моменту звільнення. Діяльність яка може бути розцінена як порушення включає в себе:

 • Незаконне привласнення торгових секретів.
 • Зловживання конфіденційною інформацією.
 • Здирництво з клієнтів роботодавця перед звільненням з роботи.
 • Діяти у власних інтересах.
 • Незаконне привласнення списків клієнтів.

Записи роботодавця на будь-якому носії (наприклад, домашній компьютер, кпк, мобільний телефон) є власністю фірми.

Після того як співробітник залишив фірму, просте знання імен та існування колишніх клієнтів як правило не є конфіденційною інформацією. Також не існує заборони на використання досвіду або знань отриманих під час роботи з колишнім роботодавцем.

Про факти порушення

 

Можуть бути поодинокі випадки, коли обов’язки перед роботодавцем можуть бути порушені для того, щоб захистити клієнтів або цілісніть ринку, а не для особистої вигоди.

Природа зайнятості

 

Застосування цього Стандарту базується на природі відносин між зайнятістю працівника та незалежного підрядника. Якщо члени і кандидати є незалежними підрядниками, вони все одно зобов’язані дотримуватися умов угоди.

 

Застосування стандарту IV. (A) Лояльність

 

 •  
 •  
 1.  

Джеймс Гайтауер працював на Jason Investment Management Corporation впродовж 15 років. Він починав як аналітик, але збільшуючи відповідальність він став старшим менеджером з управління портфелем і членом комітету інвестиційної політики фірми. Гайтауер вирішив піти з Jason Investment і розпочати свій власний бізнес з управління інвестиціями. Він був обережний і не казав жодному з клінтів, що він уходить; він не хотів бути звинуваченим у порушенні свого обов’язку перед Jason підбурюючі клієнтів перед своїм звільненням. Гайтауер планує скопіювати та взяти з собою наступні документи та інформацію яку він розробив і над якою працював під час роботи в Jason: (1) клієнтський список з адресами, телефонними номерами і іншою доречною клієнтскьою інформацією; (2) стан рахунків клієнтів; (3) приклади маркетингових презентацій для потенційних клієнтів, що містять записи діяльності Jason; (4) рекомендований список цінних паперів Jason; (5) комп’ютерні моделі, щоб визначити розподіл активів для рахунків з різними цілями; (6) комп’ютерні моделі для вибору акцій; і (7) таблиці на персональному комп’ютері для основних корпоративних рекомендацій Гайтауера, які були розроблені ним, коли він був аналітиком.

За винятком згоди роботодавця працівники, що звільняються не мають права забирати власність роботодавця, що включає книги, записи, звіти та інші матеріали і не можуть втручатися в переваги роботодавця у бізнесі. Забравши записи роботодавця, навіть ті, які були підготовлені членом або кандидатом, порушує Стандарт IV (A).

 

 1.  

Деніс Еліот найняв Сема Чісолма, який до цього часу працював у конкурентній фірмі. Чісолм пішов зі своєї попередньої фірми після 18 років зайнятості. Коли Чісолм почав працювати на Еліота, він хотів сконтактувати зі своїми попередніми клієнтами, оскільки вони його добре знають і це було очевидно, що більшість перейдуть з ним до його нового роботодавця. Чи порушить Чісолм Стандарт IV (A), якщо він зв’яжеться зі своїми колишніми  клієнтами?

 

Оскільки клієнтські записи є власністю фірми, зв’язок з минулими клієнтами з будь-якої причини через використання клієнтських списків або іншої інформації взятої у попереднього роботодавця без дозволу буде вважатися порушенням Стандарту IV (A). На додаток, природа і розвиток контактів з минулими клієнтами може керуватися будь-якими умовами будь-якого неконкурентного договору підписаного робітником і роботодавцем, що включає в себе контакт з минулими клієнтами після закінчення роботи.

Але просте знання імен і існування попередніх клієнтів не є конфіденційною інформацією, так як і навички або досвід, які робітник отримав під час роботи, не є конфіденційною або привілейованою інформацією. Кодекс і Стандарти не встановлюють заборону на використання досвіду або знань отриманих від одного роботодавця під час роботи на іншого. Кодекс і Стандарти також не забороняють минулим робітникам зв’язуватися з клієнтами своєї попередньої фірми, за відсутності угоди про недопущення конкуренції. Члени і кандидати можуть вільно використовувати публічну інформацію про свою попередню фірму після звільнення, для того, щоб зв’язатися з минулими клієнтами без порушення Стандарту IV (A).

За відсутності угоди про недопущення конкуренції, коли Чісолм виконує свої обов’язки щодо лояльності до свого роботодавця, перед приєднанням до фірми Еліота, він не вживав заходи щоб скопроментувати клієнтів, поки він не залишив свою колишню фірму, і не використовував матеріали свого попереднього роботодавця без дозволу після того як він пішов з роботи, він не порушив би Кодекс та Стандарти.

 1.  

Декілька робітників планують залишити своє поточне місце роботи через декілька тижнів і були дуже обережними, щоб не бути залученими до будь-якої діяльності, яка може спричинити конфлікт з їх обов’язками до їх поточного роботодавця. Вони щойно дізналися, що один з клієнтів їх роботодавця зробив запит на пропозицію (RFP), щоб розглянути і, можливо, найняти нових інвестиційних консультантів. RFP було надіслано роботодавцю і до усіх його конкурентів. Група вважає, що необхідно сформувати нове підприємство яке буде мати достатню кваліфікацію, для того щоб відповідати на RFP і бути підходящими для бізнесу. Період подачі RFP повинен бути завершений, перш ніж вступить в дію заява робітників на відставку. Чи припустимо для групи співробітників, які залишають роботу відповідати на RFP, при тому, що вони скоро будуть працевлаштовані в іншій фірмі?

Група співробітників, які відповідають на RFP знають, що їх роботодавець також відповідає може призвести до прямої конкуренції між працівником і роботодавцем. Такі дії порушують Стандарт IV (A) доки група робітників не отримає від свого роботодавця, а також фірми дозвіл на відправку RFP.

 

 1.  

Член запрошує клієнтів і майбутніх клієнтів свого нинішнього роботодавця відкрити рахунки у новій фірмі, до якої він приєднається найближчим часом.

Це порушення Стандарту, оскільки він запрошує клієнтів та майбутніх клієнтів фірми доки він ще працює на неї.

 

 1.  

Два робітника обговорюють приєднатися до інших співробітників, які викупають у свого роботодавця бізнес з управління інвестиціями на ринках, що розвиваються.

Тут не має ніякого порушення. Їх роботодавець може вирішити як реагувати на оферту викупу. Якщо такий викуп відбудеться, клієнти повинні бути проінформовані про характер змін у своєчасній манері.

 1.  

Член пише дослідницький звіт про компанію, як контрактний робітник Роботодавця А (використовуючи власність і матеріали Роботодавця А) з цілковитим усвідомленням, що Роботодавець А не претендував на виключні права, на результати її дослідження. Оскільки вона закінчує свій звіт їй запропонували працювати на повну ставку на Роботодавця В і вона відправила Роботодавцю В копію проекту звіту для публікації.

Вона порушила Стандарт не надавши Роботодавцю А первинні права використовувати її дослідження. Вона також повинна бути обережною, щоб не включити жодні матеріали, які є власністю Роботодавця А під час підготовки звіту.

 

 1.  

Член допомагає розробити програмне забезпечення для фірми, будучи не оплачуваним стажером і забирає програмне забезпечення з собою без дозволу, коли вона влаштовується на повний робочий день в іншій фірмі.

Вона вважалася робітником фірми і порушила Стандарт взявши з собою власність роботодавця без дозволу.

 

 1.  

Член готується до звільнення і відкриває свою власну фірму, зареєстувавшись у комісії по цінним паперам і біржам (SEC), взявши в оренду офіс і купивши офісне обладнання.

 

Доки така підготовка не втручається у виконання його поточних обов’язків, це не є порушенням. Підбурення клієнтів та майбутніх клієнтів фірми до того часу як він звільниться, буде розцінене як порушення Стандарту.

 1.  

Член працює повний робочий день на фірму з управління інвестиціями і хоче прийняти оплачувану посаду в якості мера міста, не питаючи дозволу свого роботодавця.

 

Оскільки член працюючий мером не спричиняє конфлікту інтересу з бізнесом свого роботодавця, за умови, що тимчасові зобов’язання не включають повноцінне виконання робочих функцій, то це не є порушенням.

 1.  

Член який звільнився використовує публічні джерела, щоб отримати телефонні номери своїх клієнтів і пропонує перенести їх бізнес до нового роботодавця.

Оскільки не має примусової згоди між членом і його попереднім роботодавцем, яка забороняє такі пропозиції, то немає ніякого порушення Стандарту.

 

 

 1. . (B) Домовленості про додаткову винагороду. Членам та кандидатам заборонено приймати подарунки, побічні прибутки, плату за свої послуги чи винагороду, які суперечать інтересам працедавців або, виходячи з обґрунтованих очікувань, можуть призвести до конфлікту інтересів з їхнім працедавцем, якщо відсутня письмова згода на це усіх задіяних сторін. 


Керівні принципи

Компенсація включає прямі та непрямі компенсації від клієнта та інші переваги, отримані від третіх осіб. Письмова згода роботодавця члена включає в себе електронну переписку.

 

 

Рекомендована процедура відповідності

Зробіть негайний письмовий звіт з докладним описом будь-якої пропонованої компенсації і послуг, що надаються на додаток до тих, що забезпечені роботодавцем. Деталі включаючи будь-які стимули продуктивнсоті повинні бути перевірені стороною якій це пропонується.

 

 

Застосування стандарту IV. (B) Домовленості про додаткову винагороду

 

Приклад

Коментар

1.

Геоф Вітман, портфельний аналітик Adams’ Trust Company, управляє рахунками Керол Кочран, що є клієнтом. Вітман отримує зарплату від свого роботодавця, і Кочран платить трастовій компанії стандартну комісію базуючись на ринковій вартості активів у її портфелі. Кочран пропонує Вітман наступне: “в будь-якому році, коли мій портфель досягне принаймні 15 відсотків віддачі до сплати податків, ви і ваша дружина можуть летіти в Монако за мій рахунок і використовувати мій кондомінімум протягом третього тижня січня”. Вітман не проінформував свого роботодавця про угоду і відпустку у Монако наступного січня як гість Кочран.

Вітман порушив Стандарт IV (B), не повідомивши роботодавця у письмовій формі про цей бонус, про можліву компенсаційну угоду. Природа такої угоди могла б призвести до необ’єктивності в управлінні рахунку Кочран, які могли б зменшити увагу Вітмена по відношенню до інших рахунків, якими займається Adams’ Trust. Вітман повинен отимати згоду від роботодавця щоб прийняти таку додаткову перевагу.

 

2.

Член знаходиться у раді директорів компанії, чиї акції він купує для клієнтського рахунку. Як член правління він отримує продукти компанії безкоштовно.

 

Оскільки отримання продукту компанії означає компенсацію за службу, він порушить Стандарт, якщо він не повідомить про додаткову компенсацію своєму роботодавцю.

 

   IV. (C) Обов’язки керівників. Члени та кандидати повинні вживати усіх належних заходів щоб виявляти та попереджувати порушення діючого законодавства, правил, норм, «Кодексу та стандартів» будь-якою особою, яка їм підпорядкована або перебуває в межах їх повноважень. 


Керівні принципи

Члени повинні вживати заходів для запобігання порушення співробітниками законів, норм, правил, або Кодексу та Стандартів, а також докладати зусиль для виявлення таких порушень. Члени, на яких покладена відповідальність наглядати, повинні забепечити тверду політику щодо інвестиційної на не інвестиційної поведінки (наприклад обов’язкова відпустка), в рівній мірі.

 

Керівні принципи – процедури відповідності

Зрозумійте, що адекватна система забезпечення відповідності повинна відповідати галузевим стандартам, нормативним вимогам та вимогам Кодексу та Стандартів. Члени з наглядовими обов’язками зобов’язані привернути увагу керівництва фірми до неадекватної системи відповідності і рекомендувати заходи по виправленню становища. Під час виявлення можливого порушення процедури відповідності доцільно обмежити діяльність підозрюваного співробітника.

Член або кандидат зіткнувшись з недотриманням процедури відповідності, або з процедурою, яку він вважає неадекватною, повинен повідомляти у письмовій формі відповідальній особі, доки не будуть прийняті адекватні процедури.

Рекомендована процедура відповідності

Член повинен рекомендувати своєму роботодавцю прийняти Кодекс етики. Роботодавці не повинні змішувати процедури дотримання з Кодексом етики фірми, це може розмити мету зміцнення етичних зобов’язань. Члени повинні заохочувати роботодавців, надавати їх Кодекс етики клієнтам.

Адекватна процедура забезпечення відповідності повинна:

 • Бути чітко написаною.
 • Бути легкою для розуміння.
 • Призначити відповідального за зв’язки з владою.
 • Мати систему заборон і противаг.
 • Визначити коло процедур.
 • Визначити яка діяльність дозволена.
 • Включати процедуру звітування про порушення і відповідні санкції.

Якщо програма відповідності вже встановлена, наглядач повинен:

 • Розподілити між відповідним персоналом.
 • Оновлювати по мірі необхідності.
 • Постійно навчати персонал даній процедурі.
 • Постійно нагадувати про випуск.
 • Вимагати оцінку професійної поведінки.
 • Перевіряти дії співробітників щодо контролю відповідності і виявлення порушень.
 • Забезпечувати процедуру, як тільки з’являється порушення.

Якщо виникає порушення, необхідно реактивно реагувати та провести ретельне розслідування, а також обмежити можливість виникнення неправильної діяльності.

 

Застосування стандарту IV (C). Обов’язки керівників

 

 •  
 •  
 1.  

Джейн Меток, старший віце-президент і голова дослідницького відділу компанії H&V, регіональної брокерської фірми вирішила змінити рекомендації для Timber Products з “купувати” до “продавати”. Згідно з процедурою H&V вона усно консультує інших керівників H&V про запропоновані нею дії, до того як звіт буде опубліковано. В результаті розмови з Маток, Дітер Фрамптон, один з керівників H&V підзвітний Маток, одразу продає акції Timber зі свого власного рахунку і з деяких дискретних клієнтських рахунків. На додаток інші робітники інформують певних інституційних клієнтів щодо зміненої рекомендації, перш ніж вона буде надрукована і поширена серед всіх клієнтів H&V, які отримали попередній звіт по Timber.

Меток не змогла правильно та адекватно відслідкувати дії підзвітних їй осіб. Вона не запобігла та не встановила правильні процедури, щоб попередити поширення або торгівлю інформацією тими, хто знав про її змінені рекомендації. Вона повинна бути впевненою, що її фірма має процедуру розгляду та реєстрації торгівлі акціями будь-якої компанії, яка була предметом неопублікованої зміненої рекомендації. Адекватна процедура мала повідомити підлеглих про їх обов’язки та виявити продажі Фремптоном та окремими клієнтами.

 

 1.  

Деіон Міллер директор по дослідженню Jamestown Investment Programs. Менеджери портфелю отримали критику від Міллера та його співробітників, оскільки портфель Jamestown не включає жодні акції які були б предметом злиття або тендерної пропозиції. Джорджия Джин, член персоналу Міллера, сказала Міллеру, що вона вивчала місцеву компанію Excelcior і рекомендує її покупку. Джин додала, що компанія була об’єктом чуток на предмет злиття з відомим конгломератом і зараз тривають переговори між ними. За запитом Міллер Джин готує пам’ятку з рекомендованими акціями. Міллер передала пам’ятку Джин менеджерам портфелів до від’їзду у відпустку, зазначивши, що він не розглянув пам’ятку. В результаті цієї записки менеджери портфелів одразу ж купили акції Excelcior. Після повернення до офісу, Міллер дізнався, що єдиним джерелом для звіту Джин був її брат, який є аналітиком з поглинань в Acme Industries і “відомого конгломерату” і, що злиття планувалося, але не відбулося.

Міллер порушив Стандарт IV (C), не провівши глибоке дослідження, коли була поширена записка без перевірки того, що Джин має адекватну та достовірну базу для своїх рекомендацій, і, що Джин не покладається на матеріальну не публічну інформацію.

 

 1.  

Член відповідальній за процедуру відповідності для зареєстрованої торгівельної фірми з високим рівнем торгівельної активності акцій, які не були в рекомендаційному списку фірми. Більшість цих торгів були зроблені практикантом, і члени не дослідили його торги.

Це порушення відповідальності члена в якості наглядача. Він повинен зробити певні кроки, щоб контролювати діяльність трейдерів під час навчання, а також дослідити причину складних торгів акціями на торговельному столі її фірми.

 

 1. . Інвестиційний аналіз, рекомендації та дії


V. (A) Старанність та обґрунтованість

Члени та кандидати зобов’язані:

Дотримуватися принципів старанності, незалежності та ретельності у ході проведення аналізу інвестицій, надання рекомендацій щодо інвестування та вчинення інвестиційних дій. 


Здійснювати будь-який інвестиційний аналіз, рекомендації чи дії на підставі належного та адекватного обґрунтування, підтвердженого відповідними дослідженнями.

 

 

Керівні принципи

Застосування даного Стандарту залежить від інвестиційної філософії, якої дотримуються члени і кандидати у процесі прийняття інвестиційних рішень і ресурси та підтримка яка надається роботодавцями. Ці фактори показують ступінь обачності ретельності дослідження і належний рівень, який необхідний для дослідження.

Керівні принципи

Обгрунтованість

 

Рівень досліджень, який є необхідним для задоволення потреб належній обачності буде відрізнятися в залежності від продукту та послуги. Список деяких речей які повинні бути розглянуті до прийняття рекомендацій або проведення інвестиційних дій, включає в себе:

 • Фінансові результати компанії, операційна історія і етапи бізнес-циклу.
 • Збори та історичні результати взаємних фондів.
 • Обмеження будь-яких кількісних моделей, що використовуються.
 • Визначення, чи порівняння цільових груп є доречним для оцінки.

Використання вторинного дослідження або дослідження третіх сторін

 

Члени повинні заохочувати свої фірми прийняти політику періодичного огляду у якості досліджень, проведених третьою стороною, якщо такої не існує. Прикладами критеріїв для використання оцінки якості є:

 • Огляд припущень які використовувались.
 • Визначення, наскільки суворий був аналіз.
 • Визначте наскільки своєчасним було дослідження.
 • Оцініть об’єктивність та незалежність рекомендацій.

Кількісне дослідження

 

Члени повинні бути в змозі пояснити основні характеристики кількісного дослідження і як воно було використано для прийняття інвестиційних рішень. Члени повинні розглядати можливі сценарії за межами тих, які зазвичай використовуються для оцінки найнижчих ризиків і часові обмеження у використанні даних для оцінки моделей, щоб розглядати як негативні результати циклу, так і позитивні.

Зовнішні консультанти

 

Члени повинні переконатися, що їх фірми використовують процедури розгляду будь-якими зовнішніми консультантами, а також заохочувати та забезпечити, що серед іншого, радники:

 • Мають достатню відповідність і внутрішній контроль.
 • Показують справжню інформацію про прибутки.
 • Не відхиляться від заявлених стратегій.

Групове дослідження та прийняття рішень

 

Навіть якщо член не згоден з незалежністю та об’єктивним поглядом групи він не обов’язково повинен відмежуватися від звіту доки є розумна і адекватна основа для цього.

 

Рекомендована процедура відповідності

Члени повинні заохочувати свої фірми розглядати таку політику і процедури, що підтримують цей Стандарт:

 • Є політика, яка вимагає щоб науково-дослідні звіти та рекомендації мали основу яка може бути обгрунтованою, розумною та адекватною.
 • Майте детальні, письмові керівні принципи для належного дослідження та обачності.
 • Застосовуйте вимірні критерії для оцінки якості наукових досліджень, і основуйте компенсації аналітика такими критеріями.
 • Використовуйте письмові процедури, які забеспечубть мінімально-прийнятний рівень тестування сценарію для комп’ютерних моделей і включають Стандарти для багатьох сценаріїв, точності моделей з плином часу і вимірює чутливість грошових потоків до припущень та вхідних данних моделі.
 • Застосовуйте політику для оцінки зовнішніх постачальників інформації, яка враховувала б обгрунтованість і точність представленої інформації і встановила б наскільки часто повинні повторюватися оцінки.
 • Прийміть набір Стандартів, що забезпечують критерії для оцінки зовнішніх консультантів і зазначають, як часто буде виконуватись перевірка зовнішніх консультантів.

 

Застосування стандарту V. (A) Старанність та обгрунтованість

 

Приклад

Коментар

1.

Хелен Хоук управляє відділом корпоративних фінансів Sarkosi Securities Ltd. Фірма передбачає, що уряд найближчим часом закриє лазівку у податковій системі, що зараз дозволяє нафтовим та газовим компаніям передавати боргові витрати власникам певного типу акцій. Оскільки ринковий попит на такий клас податково-сприятливих акцій є досить високим, Sarkosi переконує декілька компаній провести нове фінансування таких акцій одразу перед закриттям цієї податкової прогавини. Час є суттєвим ресурсом, але Sarkosi не вистачає достатніх ресурсів для проведення адекватного дослідження усіх майбутніх компаніц емітентів. Хоук вирішує підрахувати ціни IPO засновані на відповідному розмірі кожної компанії і випробувати такі ціни пізніше, коли буде час у співробітників.

Sarkosi повинен брати на себе лише ту роботу, яка може повноцінно бути виконана. Класифікувавши емітентів за їх загальним розміром Хоук обійшла вивчення усіх відповідни аспектів, які слід враховувати при ціноутворенні нової емісії і, таким чином, не мала належної обачності. Таке упущення може вплинути на результати інвесторів з придбання акцій за цінами, які не мають ніякої фактичної підстави. Хоук порушила Стандарт V (A).

 

2.

Член в департаменті корпоративних фірми по цінним паперам оцінив акції IPO, не провівши належне дослідження, оскільки він хотів продати їх якомога швидше.

Це порушення Стандарту V (A).

 

3.

Член переглядає базу даних інвестиційних менеджерів і надсилає рекомендації п’ятьох з них клієнту. Згодом, однак перш ніж клієнт отримав звіт, одна з рекомендованих фірм втрачає головного з досліджень і декількох ключових портфельних менеджерів. Член не оновив свій звіт.

Це порушення Стандарту, оскільки член повинен був повідомити клієнта про ключові зміни в персоналі в управлінській фірмі.

 

4.

Член пише звіт в якому вона оцінює іпотечні ставки. Після перевірки більшість голосів інвестиційного комітету була за зміну звіту, щоб відобразити інші прогнози відсоткової ставки. Чи повинна член відокремити себе від звіту?

Одні й ті ж факти можуть призвести до різних думок і комітет не має достатньої розумної основи для їх думки (що відрізняється), член не зобов’язаний просити, щоб її їм’я було видалене зі звіту, або відсторонити її від випуску звіту.

 

5.

Член робить презентацію з пропозицією андеррайтингу своїй фірмі, використовуючи максимальні рівні виробництва, як він підрахував, для того щоб виправдати ціну акцій, які він рекомендує для покупки.

 

Використовуючи максимально можливий рівень виробництва, не визнаючи, що це не є очікуваним рівнем виробництва (або без пред’явлення діапазону можливих результатів та їх відносних ймовірностей), не забезпечує достатню основу для рекомендацій покупки і є порушенням Стандарту.

6.

Член запостив рекомендацію купівлі в інтернет чаті, базуючись на “звичайній мудрості” і на тому, що в даний час купує громадскість.

Рекомендація яка не базується на незалежному і сумлінному дослідженні данних компаній є порушенням Стандарту.

 

7.

Член є представником в маленькій інвестиційній фірмі, яка засновує свої рекомендації за цінними паперами, на основі досліджень третьої сторони, які вона купує.

 

Це не є порушенням до тих пір, доки фірма члена періодично перевіряє куплені дослідження, щоб визначити, що вони відповідають і відповідали критеріям об’єктивності та обгрунтованості, які вимагаються Стандартом.

8.

Член вибирає зовнішніх консультантів для міжнародних акцій, базуючись лише на факті, що обрана фірма має найнижчі збори за управління міжнародними рахунками акцій.

Це порушення Стандарту V (A). Член повинен розглянути продуктивність обслуговування, а не лише витрати, під час вибору зовнішніх консультантів для клієнтських рахунків.

9.

Член досліджує управління, збори, транзакції та інвестиційну стратегію хеджфонду і рекомендує його клієнту, який купує його. Член ретельно розповідає про усі ризики пов’язані з інвестуванням в хеджфонд. Незабаром після цього фонд звітує про страшні втрати і призупиняє операції.

Поганий результат не означає, що був порушений Стандарт V (A). Член який провів достатнє дослідження і розповів про усі інвестиційні ризики відповдно до вимог Стандарту V (A), незалежно від подальшого результату.

 

 

V. (B) Спілкування з клієнтами та потенційними клієнтами

Члени та кандидати зобов’язані:

Повідомляти існуючим і потенційним клієнтам основну інформацію та загальні принципи інвестиційних процесів, які використовуються ними для проведення аналізу інвестицій, вибору цінних паперів та створення інвестиційних портфелів, а також невідкладно повідомляти про всі зміни, які можуть спричинити суттєвий вплив на такі процеси.

Застосовувати належну розсудливість при визначенні факторів, важливих для інвестиційного аналізу, рекомендацій чи дій, та повідомляти існуючим і потенційним клієнтам про ці фактори.

Розрізняти факти та судження в презентаціях інвестиційного аналізу та рекомендацій.

Керівні принципи

Правильне спілкування з клієнтом має вирішальне значення для забезпечення якості фінансових послуг. Члени повинні розрізняти факти і думки і завжди включати основні характеристики безпеки, аналізуючи дослідницький звіт.

Члени повинні продемонструвати клієнтам і майбутнім клієнтам використання процесу прийняття інвестиційних рішень.

Всі засоби зв’язку повинні застосовуватись, а не лише наукові доповіді.

При підготовці рекомендацій для структурованих цінних паперів, стратегії розподілу або будь-яких інших нетрадиційніх інвестицій, члени повинні повідомити про фактори ризику, характерні для таких інвестицій. В усіх випадках члени повинні розглядати усі потенційні прибутки та збитки від інвестицій в рамках загальної величини прибутку.

При використанні проекції кількісних моделей та аналізу, учасники можуть порушити Стандарт, не появнивши обмеження моделі, яка забезпечує контекст для судження про невизначенність стосовно передбачуваних інвестиційних результатів.

Рекомендована процедура відповідності

Вибір відповідних факторів у звіті може бути тривожним дзвінком, так що будьте впевнені, що не забули зберегти записи, що вказують на природу дослідження і будьте в змозі надати будь-яку інформацію на запит клієнта або інших користувачів звіту.

Застосування стандарту V. (B) Спілкування з клієнтами та потенційними клієнтами

 

Приклад

Коментар

1.

Сара Вільямсон директор з маркетингу в компанії Country Technicians, переконана6 що вона знайшла ідеальну формулу для збільшення доходів Country Technicians і для диверсифікації продуктової бази. Вільямсон планує побудувати на репутації Country Technicians, в якості провідного менджера з маркетингу, ексклюзивну і дорогу рекомендаційну листівку з інвестиціями для фізичних осіб з високим рівнем власного капіталу. Єдиною складністю у плані є складність інвестиційної системи Country Technicians – поєднання технічних торгівельних правил (основаних на історичній ціні і обсязі коливань) і правил оформлення портфеля для мінімізації ризику. Для спрощення бюлетня, вона приймає рішення включати лише топ-5 покупок і продажів тижня і продавати рекомендації уникаючи подробиць про модель, оцінки і схеми структурування портфелю.

План Вільямсон щодо нової листівки порушує Стандарт V (B), оскільки вона не має наміру включати усі відповідні фактори інвестиційної консультації. Вільямсон не повинна описувати інвестиційну систему дуже детально для того щоб ефективно запровадити пораду, але клієнти мають бути поінформовані про основні процеси і логіку Country Technicians. Без розуміння основ для рекомендації, клієнти не можуть зрозуміти обмеження та можливі ризики.

 

2.

Річард Докс аналітик у видобувній компанії East Bank Securities. Він щойно завершив свій звіт по Boisy Bai Minerals включивши в свій звіт свої власні оцінки географічного поширення мінеральних родовищ, які можуть бути знайдені на землі компанії. Докс завершив свої підрахунки базуючись на основних зразках, отриманних від останнього буріння компанії. За розрахунками Докса, компанія має більше 500 тисяч унцій золота у власності. Докс зробив висновок у своєму звіті наступним чином: “виходячи з того, що компанія має видобути 500 тисяч унцій золота я наполегливо рекомендую купувати”.

Якщо Докс напише звіт він порушить Стандарт V (B). Його розрахунки загальних резервів золота у власності є його думкою, а не фактом. Потрібно відокремлювати думки від фактів у науково-дослідних звітах.

 

3.

 • &Associates є агресивно-зростаючим менеджером, який презентував себе після свого старту в якості інвестиційного спеціаліста у вітчизняних акціях з низькою капіталізацією. Один з критеріїв вибору Mai є максимальна капіталізація у розмірі 250-мільйонів долларів для будь-якої компанії. Після стрімкого успіху впродовж років, в якості лідера відносної продуктивності, Mai розширили свою клієнтську базу досить суттєво, до позначки, коли під їх керівництвом знаходились активи, що зараз перевищують 3 мільярди долларів. Для цілей ліквідності, директор з інвестицій (CIO) в Mai вирішив підняти максимально дозволену ринкову капіталізацію до 500 мільйонів і змінити літературу з продажів і маркетингу для того щоб проінформувати потенційних клієнтів і сторонніх консультантів.

Хоча CIO Mai був правий в інформуванні потенціних зацікавлених сторін після зміни інвестиційного процесу, він повинен також повідомити вже існуючих клієнтів Mai. Серед останньої групи можуть знаходитись клієнти які не лише розширили компанію Mai як менджера з низкьої капіталізації, а також розширили спеціалістів середньої та великої капіталізації за допомогою підходу використання декількох менеджерів. Такі клієнти можуть розглядати зміну критеріїв Mai як зміну стилю, що може зашкодити їх загальному розміщенню активів.

 

4.

Замість підвищення верхньої межі для своєї вибірки з 250 мійльйонів до 500 мільйонів, Mai&Associates розширили кількість фірм з малою капіталізацією щоб включити так само не американські компанії.

 

Стандарт V (B) вимагає від CIO Mai проконсультувати клієнтів Mai про такі зміни, оскільки фірма може бути утримана лише декількома клієнтами особливо завдяки їх вірі і інвестуванню в вітчизняні низькокапіталізовані акції. Інші варіанти, що вимагають інформування клієнта включають ведення деривативів для емулювання певного сектора ринку або для послаблення деяких обмежень такі як бета-портфелю. В таких випадках, члени і кандидати повинні розповісти про зміни усім зацікавленим сторонам.

5.

Член надсилає звіт клієнтам своєї фірми з управління інвестиціями, описуючи стратегію, яку його фірма пропонує в рамках високих доходів, які вони отримають у випадку, якщо знизиться волатильність процентних ставок. Звіт не надає деталей стратегії, оскільки вона вважається приватною власністю. У доповіді не розгядаються можлива віддача, якщо волатильність відсоткових ставок насправді збільшиться.

Це є порушенням з двох причин. Природа стратегії повинна бути розкрита у тому числі включаючи інформацію в якій мірі використовуються важелі для генерації високих прибутків коли волатильність падає.

 

6.

Фірма члена змінює свою стару модель з вибору капіталу, яка базується на співвідношенні цін продажів, на нову модель, яка базується на декількох факторах, включаючи майбутні темпи зростання прибутку, але не проінформував клієнтів про такі зміни.

 

Це є порушенням, оскільки члени повинні інформувати своїх клієнтів про будь-які значні зміни в інвестиційному процесі. В данному випадку ведення прогнозних даних при зростанні прибутку можна розглядати як істостні зміни, оскільки стара однофакторна модель була заснована на звітах, а не на прогнозних даних.

7.

Фірма члена, на відповідь низьким результатам у порівнянні з даними бенчмаркінгу, вирішила структурувати портфель для того, щоб пасивно відслідковувати тест і не інформувати клієнтів.

Це є значною зміною в інвестиційному процесі і має бути повідомлено клієнтам про такі зміни.

 

8.

На фірмі, де окремі портфельні менджери, які відповідають за вибір цінних паперів, була введена нова політика, в результаті якої можна використовувати лише затверджений список активів, побудований старшими менеджерами фірми і які можуть купуватися з клієнтських рахунків. Член який є менеджером з управління портфелем не проінформував своїх клієнтів.

Це є порушенням Стандарту, оскільки це є значними змінами в інвестиційному процесі.

 

9.

Член змінює зовнішніх менеджерів з управління інвестиціями в нерухомість і надає інформацію про ці зміни лише в щорічній доповіді фірми, де перераховані зовнішні консультанти.

 

Це є порушенням Стандарту. Член повинен поінформувати клієнтів одразу після змін в інвестиційному процесі фірми.

Професорська примітка.

Пам’ятайте, що аргумент, що клієнт “не переймається” змінами у процесі може обернутися до “не має причин для повідомлення про зміни”.

 

 1. . (С) Ведення документації. Члени та кандидати повинні розробити та вести належну документацію, яка відображає їхній інвестиційний аналіз, рекомендації та дії, а також інший обмін інформацією стосовно інвестицій з існуючими та потенційними клієнтами.

Керівні принципи

Члени повинні проводити науково-дослідні звіти, які підтримують причини для висновків аналітика і будь-які інвестиційні дії. Такі записи є власністю фірми. Якщо не має інших регулятивних стандартів, інститут CFA рекомендує зберігати такі записи принаймні 7 років.

Член який змінює фірму повинен відтворити аналітичну документацію, підтверджуючи свої рекомендації, використовуючи загально-доступну інформацію, або інформацію отриману від компанії і не повинна покладатися на пам’ять або матеріали, що були створені на її попередній фірмі.

Рекомендована процедура відповідності

Вимоги щодо ведення документації в основному є відповідальністю фірми.

Застосування стандарту V. (C) Ведення документації

 

Приклад

Коментар

1.

Один з клієнтів Ніколоса Ліндстрома засмучений негативною інвестиційною віддачею свого портфеля активів. Інвестиційна політика вимагає щоб менеджер портфеля використовував підхід орієнтований на бенчмаркінг. Бенчмаркінг для клієнта включає 35-відсоткове розміщення інвестицій в технологічний сектор, який був підтверджений клієнтом як прийнятний. За останні 3 роки відсоток який був залучений в акції високо-технологічних компаній зазнав значних втрат. Клієнт скаржиться на інвестиційного менеджера, що такий великий відсоток був розміщений в цьому секторі.

 

Для Ліндстрома є важливим мати прийнятні записи для того, щоб показати, що за останні 3 роки відсоток у технологічні акції за індексом бенчмаркінгу був на рівні 35 відсотків.

Таким чином кількість грошей вкладених в технологічний сектор була доречною у відповідності до заяви з інвестиційної політики. Ліднстром повинен також мати заяву щодо інвестиційної політики від клієнта про те, що тест відповідає інвестиційним цілям клієнта. Він також повинен мати записи, які вказують, що інвестиції були рoз’яснені клієнту належним чином, і що заява з інвестиційної політики була оновлена на регулярній основі.

2.

Член заснував свої наукові звіти на інтерв’ю, власному аналізі і звітах галузі зробленою третьою стороною в його промисловості та в суміжних галузях.

Член повинен вести облік всієї інформації, яка пішла на дослідження і на яких грунтується його звіти та рекомендації.

 

3.

Коли член залишає фірму, в якій він розробив складну торгівельну модель, він бере документацію по припущенням моделі і як вони були змінені з плином часу, оскільки він буде використовувати модель у своїй новій фірмі.

 

Беручи ці матеріали без дозволу в свого попереднього роботодавця він порушує свої обов’язки перед своїм попереднім роботодавцем. Оскільки він може використовувати знання про модель на новій фірмі, член повинен відновити усі підтерджуючі документи. Оригінали є власністю фірми, де він працював над розробкою моделі.

 

 1. . Конфлікти інтересів


VI. (A) Повідомлення про конфлікти

Члени та кандидати повинні надавати повну та достовірну інформацію про усі факти, які цілком обґрунтовано можуть негативно вплинути на незалежність та об’єктивність їхніх рішень, а також перешкодити виконанню відповідних зобов’язань перед клієнтами, потенційними клієнтами та працедавцем. Члени та кандидати повинні забезпечити чіткість та зрозумілість такої інформації, а також повідомляти таку інформацію у належний спосіб.

Керівні принципи

Члени повинні надавати інформацію своїм клієнтам майбутнім клієнтам і роботодавцям у повному обсязі, а також надавати інформацію про існуючі та потенційні конфлікти інтересів, для того, щоб захистити інвесторів і роботодавців. Таке розкриття повинно бути чітко сформоване.

Керівні принципи – повідомлення клієнтам

Вимога, що всі потенційнв сфери конфлікту повинні бути розкриті, дозволяють клієнтам і майбутнім клієнтам судити про мотиви і про потенційні загрози по відношенню до себе. Розкриття діяльності брокерів/дилерів, що є маркет-мейкерами також відноситься сюди. Надання послуг керівництву також є зоною потенційних конфліктів. Найбільш поширений конфлікт який вимагає розкриття є фактичне володіння акціями компанії які рекомендує член, або якими володіють клієнти. Іншим загально-прийнятим джерелом конфліктів інтересів є структура компенсацій/бонусів члена, який може потенційно створити стимули вдаватися до дій, які одразу ж надають вигоду члену з низьким рівнем зацікавленості, або взагалі її відсутності в отриманіні довгостроковго доходу для клієнта. Такі конфлікти повинні бути розкриті, коли член діє в якості консультанта і повинні бути оновлені у разі істотних змін у структурі компенсацій.

Керівні принципи – повідомлення про конфлікти роботодавцям

Члени повинні надавати роботодавцю достатньо інформації, щоб судити про вплив конфлікту. Вживайте правильні заходи, щоб уникнути конфліктів і повідомляйте про них негайно, якщо вони сталися.

Рекомендована процедура відповідності

Будь-які спеціальні механізми компенсації, бонусні програми, комісії та стимули повинні бути розкриті.

Застосування стандарту VI. (А) Повідомлення про конфлікти

 

Приклад

Коментар

1.

Аналітик компанії Farmington Company, брокерської та інвестиційної банківської фірми. Відділ по злиттю та поглинанню Farmington презентував Vimko, когломерат, в усіх своїх придбаннях за останні 20 років. Час від часу керівництво Farmington знаходилося у раді директорів багатьох дочірніх компаній Vimko. Вайс пише звіт по Vimko.

 

Вайс повинен розкрити в своєму дослідженні особливі відносини між Farmington i Vimko. Брокерське/дилерське управління і участь в публічному розміщенні також мають бути розкриті в дослідницькому звіті. Оскільки позиція андеррайтера в компанії являє собою особливі минулі та потенційні майбутні відносини з компанією, яка є предметом інвестиційної консультації, це загрожує незалежності та об’єктивності звіту і повинне бути розкрите.

2.

Саманта Снід портфельний менеджер Thomas Investment Council, спеціалізується на управлінні рахунками пенсійних планів з визначеною виплатою, усі з яких знаходяться на стадії акумуляції і мають довгострокові інвестиційні цілі. Рік тому роботодавець Снід, у спробі мотивувати і утримувати ключових інвестиційних професіоналів, ввів систему компенсацій, яка винагороджує портфельних менеджерів на основі щоквартальної продуктивнсоті по відношенню до своїх колег і певних фондових індексів. Снід змінила свою інвестиційну стратегію і купує декілька цінних паперів, з високим рівнем коефіцієнту ß для портфелів клієнтів, для покращення короткострокових показників. Ці покупки здавалися б суперечать заявлені інвестиційній політиці клієнта. Зараз керівник компанії Griffin Corporation один з клієнтів пенсійного фонду Снід, запитав чому портфель Griffin Corporation включає в себе велику кількість акцій компаній з високим ß коефіцієнтом, що зазвичай з’являється серед найбільш активних торгівельних емітентів. Ніяких змін в цілях або стратегіях не відбувалося а рекомендаціями Снід протягом року.

Снід порушила Стандарт VI (A) не повідомивши своїх клієнтів про зміни її в її компенсаційній угоді з роботодавцем, що створило конфлікт інтересів. Фірми можуть оплачувати роботу підлеглих на основі показників продуктивності, але тиск зі сторони Thomas Investment Council для досягненн короткострокових цілей продуктивності є основою конфлікту з цілями рахунків Снід.

 

3.

Брюс Сміт займається капіталом у Східній Європі для інвестицій Marlborough, фірма з управління інвестиціями з сильною присутністю на ринках, що розвиваються. Під час бізнес подорожі до Росії, Сміт вивчив, що пряме інвестування в капітал у Росії є досить важким, але існують ноти пов’язані з ринком акцій, які відзеркалюють продуктивність основного російського капіталу і які можна придбати в Нью-Йорському інвестиційному банку. Вважаючи, що ця фірма не буде зацікавлена в таких акціях, Сміт купує ноти, пов’язані з російською телекомунікаційною компанією за свій власний рахунок не інформуючи Marlborough. Через місяць, Сміт вирішує, що ця фірма повинна розглянути питання про інвестування в російські акції використовуючи ноти, пов’язані з ринком акцій, і він готує рецензію на ринок, що завершується рекомендацією купувати деякі ноти. Одна рекомендована нота пов’язана з тією ж російською телекомунікаційною компанією, акції якої Сміт придбав за власний рахунок.

Сміт порушив Стандарт VI (A), оскільки не розповів про своє володіння нотами, пов’язаними з російською телекомунікаційною компанією. Від Сміта вимагалося Стандартом розповісти про усі інвестиційні можливості своєму роботодавцю і притримуватися до політики цієї компанії щодо власної торгівлі, щоб визначити чи було доцільним купувати ноти за свій власний рахунок. Купуючи ноти Сміт поставив під питання своє вміння робити непредвзяті і об’єктивні оцінки прийнятності похідних інструментів для його фірми, але Сміт не повідомив про покупку свого роботодавця і поставив під загрозу своє вміння робити правильні висновки не залежно від того чи він володіє акціями, що спричинили конфлікт інтересів, і, які можуть вплинути на майбутні рекомендації. Порекомендувавши ноти своїй фірмі Сміт посилив свої проблеми тим, що він не розказав, що володіє нотами на власному рахунку – чистий конфлікт інтересів.

 

4.

Партнерство з управління інвестиціями продає значну частку фірми на публічних торгах. Партнерство додало до акцій фірми рекомендований список і затверджений документ для управління грошовими коштами на комерційному рахунку.

Члени повинні розповісти про такі зміни у власності фірми своїм клієнтам. Більше того, будь-які транзакції на клієнтських рахунках, включаючи акції публічної фірми, і будь-яких рекомендацій, що стосуються акцій публічної фірми, повинні також включати бізнес-зв’язки між партнерами.

5.

Член надає клієнту дослідження акцій компанії і його дружина успадковує значну кількість акцій даної компанії.

 

Член повинен розповісти про цей можливий конфлікт інтересів своєму роботодавцю і у будь-якому подальшому звіті або рекомендації, автором якої він являється. Його роботодавець повинен розумно перерозподілити акції.

6.

Член інвестиційно-банківської фірми отримує значну кількість опціонів в якості компенсації за трансформацію фірми в публічну. Член отримує прибуток особисто з частини цих опціонів.

 

В будь-якому науково-дослідному звіті по публічним акціям фірми, член повинен розкрити той факт, що такі опціони існують і включають свої цифри і строк придатності. Оскільки він особисто отримує від цього прибуток, він повинен також розповісти про рівень його залучення в цих опціонах.

7.

Член приймає пропозицію від фондового промоутера, який надаватиме додаткову компенсацію коли член продасть акції Acme своїм клієнтам. Він не проінформував ні своїх клієнтів, ні роботодавця.

 

Член порушує Стандарт, оскільки він повинен розкрити цю додаткову компенсацію перед тими клієнтами, яким він рекомендує акції, а також перед своїм роботодавцем. Обидва мають право визначити для себе якою мірою ця додаткова компенсація може вплинути на об’єктивність члена.

8.

Член, який є портфельним менеджером у маленькій інвестиційній фірмі, яка обслуговує фізичних осіб, приймає роботу в якості попечителя благодійного фонду, в активах якого знаходиться більше півтора мільярди євро і не повідомляє про це своєму роботодавцю.

Це важливий пост, який може вимагати значну частину часу члена і може включати прийняття рішення щодо вибору і торгівлі цінними паперами. Член порушив Стандарт не розповівши про зайнятість своєму роботодавцю і не обговоривши зі своїм роботодавцем це питання, перш ніж приймати посаду.

9.

Член замінив зовнішнього менеджера фірми який мав середні результати, фірмою друга.

Вдавшись до таких дій не обговоривши зі своєю фірмою, що новий менеджер є другом і це є порушенням Стандарту.

 

VI. (B) Пріоритетність операцій

Інвестиційні операції, які проводяться в інтересах клієнтів і працедавця, мають пріоритет над інвестиційними операціями, в яких зацікавлений член або кандидат.

Керівні принципи

Клієнтські операції мають пріоритет перед будь-якими особистими транзакціями і перед транзакціями зробленими від імені фірми члена. Особисті транзакції включають ситуації коли член є “фактичним власником”. Особисті транзакції мають проводитись лише після клієнтських і угод роботодавця і після того як вони мали адекватну можливість діяти за рекомендаціями. Зверніть увагу, що рахунки членів сім’ї члена, які є клієнтськими рахунками повинні розглядатися як будь-які інші клієнтські рахунки і не повинні опинитися в невигідному становищі.

Інформація про проведення торгів не повинна використовуватися для досягнення особистої вигоди. Першочергові дії по відношенню до особистих угод можуть мати місце якщо вони не шкодять клієнтам.

Рекомендована процедура відповідності

Усі фірми повинні мати в розпорядженні базові процедури які інформують про конфлікти які можуть виникнути при власному інвестуванні. Наступні аспекти мають бути включені:

 • Обмежена участь в капіталі IPO. Члени можуть уникати таких конфліктів не беручи участі у IPO.
 • Обмеження приватних розміщень. Суворі обмеження повинні бути встановлені на придбання співробітниками таких цінних паперів і встановлення відповідних наглядових процедур. Участь у таких інвестиціях підвищує можливість виникненн конфлікту інетересів, так як і IPO.
 • Встановіть періоди блекауту/обмежень. Співробітники, що беруть участь в інвестиційних рішеннях повинні мати періоди блекауту до торгівлі для клієнтів – ніякого “front running” (тобто купівлі або продажу цінних паперів, в заздалегіть очікуваних покупках і продажах клієнта або роботодавця). Розмір фірми та тип цінних паперів повинні визначати наскільки суворими повинні бути вимоги блекауту.
 • Вимоги до звітності. Наглядові органи повинні встановити процедури звітності, включаючи подвійні торгівельні підтвердження, розкриття особистої власності і процедур попереднього оформлення.
 • Розкриття політики. При запиті, члени повинні повною мірою розкрити для інвесторів свої власні принципи торгівельної політики.

Члени повинні заохочувати свої фірми прийняти такі процедури, якщо вони ще не існують.

Застосування стандарту VI (B) Пріоритетність операцій

 

Приклад

Коментар

1.

Ерін Тофлер портфельний менеджер Esposito Investments управляє пенсійним рахунком, відкритим її батьками у цій фірмі. Як тільки IPO стає доступним вона спочатку розміщує акції усіх своїх інших клієнтів для яких таке інвестування є доцільним; лише після цього вона розміщує частину з батківського рахунку, якщо це є доцільним для них. Вона прийняла цю процедуру щоб ніхто не зміг звинуватити її, що вона працює на користь своїх батьків.

Тофлер порушила свій обов’язок перед батьками, ставлячись до них інакше ніж до інших рахунків суто через сімейні відносини. Як клієнт, що платить Esposito Investments, батьки Тофлер, мають право на таке ж ставлення як і до інших клієнтів фірми. Якщо Тофлер має власну частину на рахунку, тим не менш і Esposito Investments мають приписи і вимоги до звітування за власними транзакціями, вона попередньо повинна визначити торги і звітувати про транзакції перед Esposito.

 

2.

Страховий аналітик брокерської фірми, Деніс Вілсон робить внутрішній звіт для усіх філіалів фірми по всій країні. Під час презентації, вона включила негативні коментарі про головну компанію в галузі. Наступного дня звіт Вілсон був надрукований і розповсюджений між торговими представниками і державними замовниками. Звіт рекомендує, що короткострокові трейдери та проміжні інвестори отримують прибуток продавши такі акції компанії. Декілька хвилин після доповіді, Елен Райлі, голова трейдерського відділу фірми закриває довгострокову позицію колу в акціях. Незадовго після цього, Райлі створює значну позицію “пут в акціях”. Райлі запевняє, що вона прийняла це рішення, щоб полегшити передбачувані продажі для інституційних клієнтів.

Райлі очікує, що фондовий ринок та ринок опціонів буде реагувати на її рекомендацію “продажу”, але вона не надавала клієнтам можливості купити або продати на ринку опціонів раніше ніж це зробила фірма. Вжившись до дій до того, як доповідь була поширена, фірма Райлі могла зменшити ціну “колу” і збільшити ціну “пут”. Фірма могла уникнути конфлікту інтересів якби вона зачекала з торгами з власного рахунку до того часу, доки її клієнти мали змогу отримати і вивчити рекомендації Вілсон. Дії Райлі порушують Стандарт VI (B).

 

3.

Член, який працює аналітиком,рекомендує купити акції своєму роботодавцю, оскільки хоче придбати їх особисто як найшвидше.

 

Він порушив пріоритетність транзакцій, приховавши інформацію від роботодавця і шукаючи власної вигоди за рахунок роботодавця. Член порушив свої обов’язки перед роботодавцем також за Стандартом IV (A) Лояльність.

4.

Член, який управляє фондом, придбала гарячі акції IPO на рахунок свого чоловіка з синдикованої фірми, навіть коли фонд був не готовий придбати акції.

 

Член порушив Стандарт такими діями. Вона повинна була діяти в інтересах акціонерів фонду і розмістити там акції у першу чергу. Вона також повинна проінформувати свого роботодавця про участь в цих пропозиціях через вигідні відсотки для рахунку її чоловіка.

5.

Член дозволяє співробітнику продовжити свої обов’язки без підписання необхідної доповіді щодо своєї особистої торгівельної діяльності протягом останніх 3 місяців. Співробітник, кандидат CFA купив цінні папери за свій власний рахунок до того як були опубліковані рекомендації.

Робітник порушив Стандарт. Член також порушив Стандарт IV (C) обов’язки керівників, дозволивши робітнику продовжувати його звичайні обов’язки.

 

6.

Член показує рейтинг продажу деяких цінних паперів під час повідомлення перед усіма брокерами фірми. Змінені оцінки відправляються клієнтам наступного дня. Одразу після виявлення змін брокерами і до поширення до клієнтів, вона купує пут-опціон на акції за рахунок фірми.

Член не надав клієнтам адекватну можливість діяти відповідно до змін в рекомендаціях перед тим як вона купила пут-опціон за рахунок фірми.

 

 

VI. (C) Винагороди за рекомендації

Члени та кандидати повинні повідомляти своєму працедавцю, клієнтам або потенційним клієнтам про будь-яку плату за послуги, винагороди або побічний прибуток, які отримані від інших або сплачені іншим за рекомендації щодо продуктів або послуг.

Керівні принципи

Член повинен інформувати роботодавця, клієнтів і майбутніх клієнтів про будь-які бонуси отримані за рекомендації клієнтам і споживачам, дозволяючи їм оцінити повну вартість послуги, а також будь-яку потенційну неупередженість.

Рекомендована процедура відповідності

Усі типи розгляду повинні бути розкриті. Члени повинні заохочувати свої фірми приймати прозорі процедури стосовно компенсацій за консультації. Фірми, що не забороняють таку оплату, повинні мати прозорі процедури перевірки, і члени повинні надавати своїм роботодавцям оновлені принаймні щоквартально звіти щодо природи і вартості отриманих консультацій.

Застосування стандарту VI (C) Винагороди за рекомендації

 

Приклад

Коментар

1.

 • Securities, брокер/дилер, встановили консультаційні домовленості з Luis Brother, інвестиційною консалтинговою фірмою. В цій угоді Brady Securities направляють усі перспективні безподаткові рахунки, в тому числі пенсії, розподілений прибуток і благодійні рахунки до Luis Brothers. Натомість Luis Brothers надають можливість Brady Securities на регулярній основі рекомендації по цінним паперам і звіти своїх досліджень, які використовують зареєстрованих представників Brady Securitites в обслуговуванні клієнтів. На додаток Luis Brothers проводять щомісячні економічні та ринкові огляди для персоналу Brady Securities і направляють увесь запас згенерованої комісії на цільових рахунках до Brady Securities.

Вілард Вайт, партнер в Luis Brothers, підрахував, що додаткові витрати яких вимагає функціонування дослідницького відділу в Brady Securities становлять 20 тисяч долларів на рік.

Консультації від Brady Securities минулого року вилились у комісійні доходи в розмірі 200 тисяч долларів для Luis Brothers, і направлення усіх акцій через Brady Securities призвело до додаткових витрат для клієнтів Luis Brothers у розмірі 10 тисяч долларів.

Даяна Бренч CFO Maxwell, зв’язалася з Вайтом і сказала, що вона шукає інвестиційного менеджера для плану з розподілу прибутку для Maxwell вона додала: “мій друг Гарольд Хілл в Brady Securities порекомендував вашу фірму без кваліфікації, і цього достатньо мені. Ми домовимось?”. Вайт прийняв новий рахунок, але не повідомив своїй фірмі про домовленість з Brady Securities.

Вайт порушив Стандарт IV (C) не проінформувавши майбутнього клієнта про додаткові витрати, які оплачуються за послуги і комісію на невизначений період для Brady Securities. Таке розкриття могло б змусити Бренч переоцінити рекомендації Хілла і більш критично оцінити послуги Luis Brothers.

 

2.

Джеймс Хендлі працює на трастовий відділ Central Trust Bank. Він отримує компенсацію за кожну консультацію яку він робить для брокерської фірми Central Trust і для відділу з управління особистими фінансами, що призводить до продажів. Він звертається до декількох клієнтів відділу з управління особистими фінансами, але не розповідає про домовленість з Central Trust своїм клієнтам.

 

Хендлі порушив Стандарт V (C) не розкривши домовленості з Central Trust Bank своїм клієнтам. Стандарт не розрізняє цільові збори оплачені третій стороні за запитом клієнтів та внутрішніх компенсаційних угод, що оплачуються в середині фірми для залучення нового бізнесу до дочірньої компанії. Члени і кандидати повинні розкрити усі компенсаційні витрати. Таким чином Хендлі повинен був розповісти у момент звернення про будь-які компенсаційні угоди між відділами Central Trust Bank. Розкриття має включати природу і величину вигод і повинна бути у письмовому вигляді.

3.

Єшау Вен портфельний менеджер банку. Він отримує додаткову грошову компенсацію від свого роботодавця, коли він успішно допомагає у процесі продажу і генерації активів під управлінням. Активи будуть інвестовані в підходящі пропозиції щодо продуктів, такі як інвестиційні фонди дочірньої компанії.

 

Стандарт IV (C) призначений для вирішення випадків коли інвестиційні консультації, що надаються членам або кандидатам повинні бути об’єктивними і незалежними, але насправді знаходяться під впливом невидимих компенсаційних угод. Це не передбачало покриття компенсацій роботодавцем робітнику для створення нового бізнесу, коли це було очевидно для потенційних клієнтів, що робітники “заохочують” своїх клієнтів використовувати сервіси роботодавця.

Якщо Вен продає послуги з управління банківськими інвестиціями в цілому, йому не потрібно розкривати потенційним клієнтам, що він отримує бонус за пошук нових клієнтів і придбання нових активів під управлінням банку. Потенційні клієнти мабуть знають, що це буде фінансово-вигідно як для менеджера портфеля так і для фірми менеджера яка продає сервіси фірми і привертає нових клієнтів. Таким чином зусилля з продажу, що намагаються залучити нових клієнтів не повинні розкривати цей факт.

Тим не менш, в цьому прикладі, активи будуть управлятися в рамках “пріоритетних продуктах компанії” і Вен отримує додаткову компенсацію за продаж таких продуктів. Деякі досвідченні інвестори можуть зрозуміти, що це було б фінансово вигідним для менеджера портфеля і фірми менеджера, якщо інвестор купує запропоновані продукти фірми. Найкраща практика однак, показує, що портфельний менеджер повинен розкривати клієнтам, що він отримує компенсацію у разі придбання клієнтами фірмових продуктів. Таке розкриття буде відповідати меті Стандарту VI (C), яка дозволяє інвесторам визнавати, чи є якісь власні вигоди під час надання інвестиційної поради.

4.

Інвестиційний консультант проводить незалежний та об’єктивний аналіз інвестиційних менеджерів пенсійного фонду і обирає найкращого. Згодом, обраний радник проводить оплату консультанту.

Це порушення Стандарту. Потенціал для оплати повинен бути розкритий для пенсійного фонду. Дуже ймовірно, що існують нормативні та юридичні міркування, щодо таких платежів.

 

 

 1. . Обов’язки члена CFA institute та кандидата CFA

VII. (A) Поведінка членів та кандидатів щодо програми CFA.

Членам та кандидатам заборонено здійснювати будь-які дії, які компрометують репутацію та чесне ім’я CFA Institute чи відзнаки CFA; або об’єктивність, чинність та надійність екзаменів програми CFA.

Професорська примітка

Стандарт призначений для покриття дослідження такої поведінки як списування на іспиті CFA чи інше порушення правил інституту CFA або програми CFA. Непередбачаються першкоджати висловлювати будь-які думки та переконання стосовно інституту CFA чи програми CFA.

Члени не повинні приймати участь у будь-якій діяльності яка підриває цілісніть статуту CFA. Цей Стандарт поширюється на поведінку яка включає в себе:

 • Списування на іспиті CFA або на будь-якому іншому іспиті.
 • Виявлення будь-чого в широких або в конкретних протестованих темах, екзаменаційних питаннях або формул не вимагається на іспиті.
 • Недодержання правил та політики CFA програми.
 • Надання конфіденційної інформації про програму CFA кандидатами для громадьскості.
 • Неправильне використання позначень для подальших особистих і професійних цілей.
 • Спотворення інформації, правил професійної поведінки (PCS) або професійної програми розвитку інституту CFA.

Членам та кандидатам не забороняється висловлювати свої думки щодо програми іспиту або інституту CFA, але вони не повинні розповсюджувати конфіденційну інформацію про програму CFA.

Кандидати, які порушують будь-яке з екзаменаційних правил (калькулятор, особисті речі, кандидатська застава) порушують Стандарт VII (A).

Члени які добровільно долучилися до програми CFA не можуть розкривати інформацію про розгялнуті питання які були або не були включені в іспит CFA, про процес сортування або про оцінювання питань.

Застосування стандарту VII (A) Поведінка членів та кандидатів щодо програми CFA

 

Приклад

Коментар

1.

Ешлі Хокінг пише іспит CFA Level 2 в Лондоні. Після завершення іспиту, вона одразу намагається зв’язатися з її другом в Сіднеї, Австралії для того, щоб повідомити про певні екзаменаційні питання.

Хокінг порушила Стандарт VII (A) намагаючись надати своєму другу несправедливу перевагу, таким чином скомпроментувавши єдність екзаменаційного процесу програми CFA.

 

2.

Хосе Рамірес є консультантом з інвестиційних відносин для деяких малеьникх компаній які прагнуть більшої схильності інвесторів. Він також є головою програми інституту CFA в місті, в якому він працює. Для виключення інших компаній, Рамірес лише оголосив компанії які є його клієнтами, щоб зробили презентацію для його товариства.

Рамірес використавши свою добровільну посаду в інституті CFA для отримання власної вигоди і вигоди для своїх клієнтів, скомпроментував репутацію і цілісність інституту CFA і, таким чином, порушує Стандарт VII (A).

 

3.

Член, який оцінює іспит обговорює основні відповіді і відносну успішність кандидатів щодо конкретного питання, яке він оцінював на іспиті CFA.

Він порушив свою домовленість в якості перевіряючого тесту, а також порушив Стандарт, компроментуючи єдність та цілісність іспиту CFA.

4.

Кандидат не перестав писати, коли його попросив наглядач за іспитом CFA.

 

Взявши додатковий час у порівнянні з іншими кандидатами, цей кандидат порушив Стандарт, компроментуючи цілісність екзаменаційного процесу.

5.

Член добровільно визвався в комітет інституту CFA і розповів своїм клієнтам, що він вивчив з роботи комітету і це дозволить краще обслуговувати їх інтереси.

Він порушив Стандарт, використавши позицію в комітеті CFA для отримання переваги і в будь-якому разі це “внутрішнє знання” допомогло його клієнтам.

6.

Кандидат каже іншому кандидату: “я дійсно радий, що формула Баяса не була на тесті Level 1 цього року”.

Це порушення Стандарту VII (A). Кандидати не повинні обговорювати будь-які формули які були чи не були в іспиті CFA.

7.

Кандидат розповідає своєму улюбленому інструктору CFA: “я дійсно рада, що ви наголосили на вивченні фінансової звітності та аналізу, оскільки по цьому була величезна частина тесту в цьому році”.

Це порушення Стандарту VII (A). Кандидату не дозволяється розкривати відносну вагу певних тем на іспиті.

8.

Кандидат розповідає своїй матері: “був пункт на іспиті CFA по моделі залишкових доходів, що виявилось складним для мене”.

Це є порушенням Стандарту VII (A). Кандидатам не дозволяється розповідати про конкретні теми, які тестуються на іспиті.

 

VII. (B) Посилання на CFA Institute, відзнаку CFA і програму CFA

Посилаючись на CFA Institute, членство в CFA Institute, відзнаку CFA чи статус кандидата програми CFA, Членам та кандидатам заборонено спотворювати чи перебільшувати значення членства в CFA Institute, наявність відзнаки CFA чи статус кандидата програми CFA.

Керівні принципи

Члени не повинні надавати рекламних обіцянок або гарантій, прив’язаних до відзнаки CFA. Не повинні:

 • Надмірно гарантувати власну компетенцію.
 • Не переоцінювати майбутні інвестиційні результати (вищу продуктивність, менші ризики, тощо).

Керівні принципи – членство в CFA інституті

Члени повинні задовольняти цим вимогам для підтримки членства:

 • Підписуватись щороку на PCS.
 • Сплачувати за щорічне членство в інституті CFA.

Якщо ви не взмозі це робити, ви більше не є активним членом CFA.

Керівні принципи – використання відзнаки CFA

Не перекручуйте та не перебільшуйте значення відзнаки.

Керівні принципи – посилання на кандидатуру в CFA програмі

Не має часткової відзнаки. Прийнто стверджувати, що кандидат успішно завершив програму протягом 3 років, якщо він дійсно це зробив, але говорити про надзичайні здібності через це не дозволяється.

Керівні принципи – правильне використання оцінки CFA

Відзнаки CFA повинні завжди використовуватись або після ім’я сертифікованої особи або як прикметник, але не як іменник в письмовій та усній комунікації.

Рекомендована процедура відповідності

Переконайтеся, що фірми членів та кандидатів знають про правильне посилання на відзнаку члена CFA або кандидата, оскільки це є загальною помилкою.

Застосування стандарту VII (B) Посилання на CFA Institute, відзнаку CFA і програму CFA

 

Приклад

Коментар

1.

Реклама для AZ Investment Advisors, що усі керівники фірми є сертифікованими членами CFA і всі здали 3 іспити з першої спроби. Реклама посилається на той факт, що основні фонди AZ досягли надзвичайних показників.

 

 1. може зазначати, що усі керівники здали всі 3 рівня іспитів з першої спроби до тих пір, доки це твердження є вірним і не прив’язуватися до показників і не вбачати як лідерську перевагу. Маючи на увазі, що (1) члени CFA досягають кращих інвестиційних результатів і (2) ті хто здають іспит з першої спроби можуть бути більш успішними ніж ті, хто не порушує Стандарт VII (B).

2.

Через 5 років після отримання членства в CFA, Луіс Васьор відмовляється від позиції інвестиційного аналітика і проводить наступні 2 роки подорожуючи закордоном. Оскільки він активно не залучений до інвестиційної професії, він не подав заповнену заяву з професійної поведінки інституту CFA і не платив свої членські внески. В кінці своєї подорожі Васьор стає самозайнятим аналітиком приймаючи завдання в якості незалежного підрядника. Без відновлення свого членства CFA заповнивши заяву щодо професійної поведінки і сплативши свої внески, він друкує візитки які відображають CFA після його імені.

Васьор порушив Стандарт VII (B), оскільки право Васьора використовувати знак CFA було припинене коли він не надав заяву щодо професійної поведінки і перестав сплачувати членство. Таким чином він більше не має права зазначати або використовувати те, що він є активним членом CFA. Коли Васьор подав заяву щодо професійної поведінки і відновив плату внесків членства CFA він відновив своє членство і може використовувати відзнаку CFA після схвального рішення інституту CFA по процедурі відновлення.

 

3.

Член до сих пір використовує ініціали CFA після свого імені навіть коли його членство було припинене за несплату внеску і не надання заяви про власну поведінку.

Це є порушенням Стандарту.

 

4.

Член поставив логотип CFA на своїх бланках на візитних картках, і на бланках компанії.

 

Поставивши логотип на фірмовому бланку компанії (а не на власному бланку або на власній візитці, будучи членом CFA), член порушив Стандарт.

 

 

 

 

 

 

 

 

Теги курсовая на заказ нархоз курсовая написание реферата КНЕУ помощь помощь КНЕУ заказать дипломную работу написание курсовой заказать курсовую заказать диплом написание диплома написание контрольной курсовая КНЕУ