Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Трудове право

Завдання 2.

12 січня 2010 року у відділ кадрів заводу «Океан» звернувся токар 4-го розряду Анісімов В.І. із проханням прийняти його на роботу. Наказ про зарахування його на роботу був виданий 19 січня 2010 року, фактично Анісімов В.І. на прохання майстра приступив до роботи 14 січня 2010 року.

З якого числа виникли у Анісімова В.І. трудові правовідносини з заводом «Океан»?

Чи правомірний наказ про зарахування Анісімова В.І. на посаду токаря 4-го розряду?

Які документи потрібні при прийомі на роботу?

 

 

Завдання 3.

Смірнов І.В. уклав трудову угоду з адміністрацією стадіону «Спартак», за якою його бригада зобов’язалася привести до належного порядку футбольне поле. Робота тривала 10 днів. Після закінчення роботи під час розрахунку Смірнов І.В. зажадав виплатити всім членам бригади винагороду за надурочні роботи. Адміністрація відмовилася, посилаючись на те, що хоч Смірнов І.В. і зазначався в договорі бригадиром, однак склад і навіть прізвища членів бригади в договорі не були вказані.

Як вирішити спір між Смірновим І.В. і адміністрацією стадіону?

Яка природа відносин, що виникли?

 

 

Завдання 4.

 

 Русін Р.В. працював саксофоністом в оркестрі цирку. Після тривалої хвороби йому було встановлено діагноз «емфізема легенів». Згідно з висновком медико-соціальної експертної комісії робота на духових інструментах була йому протипоказана. Оскільки Русін Р.В. не вмів грати на інших інструментах, директор цирку запропонував Русіну Р.В. на вибір роботу вахтера, прибиральника, підсобного працівника. Після довгих сперечань Русін Р.В. нарешті погодився працювати вахтером, але вимагав збереження його середнього заробітку, оскільки оклад вахтера був на 450 грн. менший від окладу саксофоніста. Директор сказав, що такого не передбачено в законодавстві. Русін Р.В. звернувся за консультацією до адвоката.

Складіть мотивовану відповідь адвоката з посиланнями на нормативно-правові акти.

 

 

Завдання 5.

 

Під час робочої зміни токар V-го розряду Гонтарь П.С. – член бригади, переведеної на орендний підряд, – через недбалість пошкодив верстат з числовим управлінням. Верстат простояв п’ять днів у зв’язку з ремонтом. За ремонтні роботи працівникам було виплачено 4600 грн., вартість заміненої деталі становила 8800 грн., простій верстата обійшовся в 1200 грн. шкоди. Ці суми були віднесені на госпрозрахунковий прибуток бригади, що відповідно відбилося на оплаті праці членів бригади.

Рада бригади поставила питання перед адміністрацією підприємства про притягнення Гонтаря П.С. до матеріальної відповідальності та відшкодування шкоди в повному розмірі. Середній заробіток Гонтаря П.С. становить 1587 грн.

Гонтарь П.С. заперечував проти відшкодування збитків у повному розмірі, мотивуючи тим, що він заподіяв шкоду через недбалість. Крім того, він вважав, що його середній заробіток менше, оскільки в нього не повинні включатися доплата за суміщення професії фрезерувальника і надбавка за високу професійну майстерність.

Вирішіть трудовий спір за сутністю.

Яке рішення має прийняти адміністрація підприємства?

 

 

 

Завдання 2.

Денисов С.М. був прийнятий на роботу в конструкторське бюро інженером-конструктором 2-й категорії з місячним випробувальним терміном. Через 4 дні після закінчення випробувального терміну, Денисов С.М. був звільнений з формулюванням «як такий, що не витримав випробувального терміну», з чим він не був згоден.

Чи правомірно був звільнений Денисов С.М.?

Які строки випробування встановлені трудовим законодавством і для яких категорій працівників випробувальний термін не встановлюється?

У який орган повинний звернеться Денисов С.М. для відновлення порушеного права?

 

 

 

 

 

 

Завдання 3.

Рішенням правління колективного підприємства «Трикотаж» за появу на роботі в нетверезому стані було звільнено з роботи бухгалтера Антонову К.М., яка працювала за трудовим договором, а нормувальника Свиридова С.В. – співвласника підприємства – з цієї самої причини було переведено на нижчеоплачувану роботу терміном на три місяці.

Обидва працівники звернулися з позовом до суду з проханням захистити їхні права. При цьому Антонова К.М. посилалася на те, що у Правилах внутрішнього розпорядку колективного підприємства не передбачено підстав звільнення з роботи, а Свиридов С.В. вважав, що хоч в останніх і містяться норми про «переведення на нижчеоплачувану роботу на термін до 3-х місяців», однак ця норма суперечить трудовому законодавству, яке не передбачає такого дисциплінарного стягнення.

Зробіть правовий аналіз наведених фактів.

Сформулюйте правові питання, що вимагають рішення в даному спорі.

Відповідь обґрунтуйте посиланням на законодавчі акти.

 

Завдання 4.

Директор акціонерного товариства звернувся до адвоката за юридичною консультацією з наступних питань:

а) чи укладаються контракти з працівниками відкритих акціонерних товариств? Чи правомірно вносити вимогу про укладення контрактів в колективний договір?

б) чи повинен укладатися строковий трудовий договір з працівником, який оформляє пенсію за віком, але бажає продовжувати трудову діяльність на тому самому підприємстві?

в) чи допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку з інвалідністю?

Виступіть в ролі адвоката і дайте юридичну консультацію з посиланнями на законодавство.

 

Завдання 5.

Лаборант Воронков М.П., проводячи лабораторні дослідження, підключив прилад до мережі високого напруження, внаслідок чого останній був приведений до повної непридатності. Наказом по інституту Воронкову М.П. була оголошена догана, і на нього покладений обов’язок відшкодувати заподіяну шкоду в повному розмірі. Воронков М.П. заперечував, вказуючи на те, що прилад він зіпсував випадково, а застосування двох стягнень за один проступок незаконне.

Вирішить справу за сутністю.

Чи правомірне рішення адміністрації інституту?

Яку саме відповідальність має нести Воронков М.П. за знищення приладу?

 

 

Завдання 2.

Мітіна К.Р. працювала на швейній фабриці швачкою-мотористкою. За висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) вона була переведена за станом здоров’я на ділянку роботи не зв’язану із шумами і підняттям тяжкостей без її згоди. Мітіна К.Р. з таким переведенням не погодилася.

Дайте визначення поняття «переведення» та розкрийте його зміст.

Чи правомірне переведення Мітіної К.Р., дайте правову оцінку переведення за медичним висновком.

У який орган повинна звернутися Мітіна К.Р. для вирішення питання за сутністю.

 

 

Завдання 3.

Збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Київ-Гамбург», створеного за участю іноземного інвестора, затвердили Положення про персонал товариства, в якому було передбачено таке:

• учасники товариства зобов’язані працювати в товаристві на підставі трудового договору;

• заняття відповідної посади учасником товариства обумовлюється контрактом з генеральним директором товариства;

• для всіх учасників товариства встановлюється використання робочого часу на власний розсуд;

• учасники товариства, крім отримання дивідендів, одержують за свою працю заробітну плату;

• праця найманих працівників регулюється трудовим законодавством України.

Проаналізуйте наведені положення з точки зору відповідності їх чинному законодавству, в тому числі трудовому.

Чи відповідають всі положення чинному трудовому законодавству України?

 

 

Завдання 4.

Водій Миколаївської лікарні швидкої допомоги Лаптев С.Е. був затриманий працівниками ДАІ за кермом власного автомобіля в нетверезому стані, внаслідок чого його було позбавлено права на управління транспортними засобами строком на 1 рік. Наступного дня Лаптев С.Е. був звільнений з роботи за п. 2 ст. 40 КЗпП у зв’язку з невідповідністю займаній посаді.

Лаптев С.Е. звернувся до суду і вимагав поновлення на роботі. У позовній заяві він пояснював, що затриманий він був працівником ДАІ у вихідний день за кермом власної автомашини, отже, трудової дисципліни він не порушував; адміністрація не погодила звільнення з профкомом, не запропонувала йому іншої роботи.

Як повинен вирішити справу суд?

Складіть проект рішення суду.

 

 

 

Завдання 5.

Фірсов П.Л. працював інженером на заводі. 25 червня 2010 року він виїхав з шофером Крючковим С.М. на автомашині заводу у відрядження. Зупинившись на відпочинок, Фірсов П.Л. і Крючков С.М. випили, потім Фірсов П.Л., витягши у сплячого Крючкова С.М. ключі запалювання, поїхав на машині за горілкою. Дорогою Фірсов П.Л. попав в аварію, чим заподіяв заводу матеріальну шкоду на суму 10569 грн.

Чи повинні Фірсов П.Л. і Крючков С.М. нести матеріальну відповідальність і в якому розмірі?

 

 

 

 

Завдання 3.

Між головою правління колективного сільськогосподарського підприємства і одним з його членів – 18-річним Марчуком К.М. виникла суперечка. Марчук К.М. вважав, що в господарстві грубо порушуються права його членів. Зокрема, робочий день триває 12 годин на добу, до того ж у вихідні та святкові дні; заробітна платня не виплачується вже понад два місяці. Проте для двох найманих тимчасових працівників створено «пільговий режим»: у них 8-годинний робочий день, мають два вихідних дні, їм виплачується регулярно заробітна плата.

У разі подальшого порушення трудового законодавства відносно членів КСГП Марчук К.М. поставить питання про укладення з ним трудового договору.

Дайте правову оцінку ситуації, що склалась.

Яким законодавством регламентується праця у колективному сільськогосподарському підприємстві?

 

 

Завдання 4.

На Миколаївському заводі було проведено атестацію інженерно-технічних працівників та інших службовців. Про проведення атестації було видано наказ за місяць до атестації. На всіх працівників було підготовлено характеристики. Атестацію проводила спеціальна комісія. За результатами атестації було звільнено 7 працівників, з них 3 працівника – за порушення трудової дисципліни (п. 3 ст. 40 КЗпП); 2 працівника – за скороченням штату (п. 1 ст. 40 КЗпП), оскільки вони відмовилися пройти курси комп’ютеризації і не вміли працювати на комп’ютері (що було необхідно за характером їхньої роботи).

Двом працівникам було запропоновано звільнитися за власним бажанням, на що вони погодилися і написали відповідні заяви. Головного інженера було звільнено за п. 1 ст. 41 КЗпП, оскільки на підприємстві були виявлені грубі порушення в охороні праці.

Звільнені працівники, крім тих, що були звільнені за власним бажанням, подали позови до суду про поновлення на роботі. Вони вважали, що адміністрація не мала права проводити атестацію, оскільки попередня атестація проводилася рік тому; про атестацію вони не були письмово попереджені; програми атестації не було заздалегідь складено і комісія задавала питання «про що хотіла»; звільнення було проведено без згоди з профкомом; підстави для звільнення були застосовані неправильно; їм не було запропоновано іншої роботи; адміністрація не розрахувалася з ними, заборгованість по заробітній платі становить чотири місяці.

Яким буде рішення суду?

Складіть проект рішення суду.

 

 

 

Завдання 5.

Токар Князев М.Р. під час роботи через недбалість зламав верстат, чим заподіяв шкоду підприємству на суму 4210 грн. Адміністрація заводу пред’явила до Князева М.Р. позов про стягнення шкоди (4210 грн. – вартість ремонту верстата, 1880 грн. – вартість простою верстата).

У судовому засіданні було встановлено, що Князев М.Р. повинен нести обмежену матеріальну відповідальність, для якої законом визначений позасудовий порядок відшкодування шкоди. У зв’язку з цим провадження у справі було припинено.

Чи правильно вчинив суд?

У якому розмірі повинен нести матеріальну відповідальність Князев М.Р.?

Вирішить справу за сутністю та складіть проект рішення суду.

 

 

 

 

Завдання 2.

 

Петров В.І. був прийнятий на роботу в будівельний трест у віці 16-ти років. Через 6 місяців йому була надана чергова відпустка в розмірі календарного місяця

Чи правомірні дії власника будівельного тресту?

Через який період після початку роботи й у якому розмірі надається чергова відпустка неповнолітнім працівникам?

Який орган може розглядати заяву Петрова В.І. у випадку оспорювання їм свого права?

 

 

 

Завдання 3.

Зварник Олексєєв В.В. систематично порушував трудову дисципліну, грубо ставився до товаришів по роботі. Розглянувши справу Олексєєва В.В., трудовий колектив бригади виніс рішення: «За неодноразове порушення трудової дисципліни, етичних норм поведінки поставити перед директором питання про звільнення Олексєєва В.В. з роботи».

Чи законне рішення трудового колективу бригади?

Чи зобов’язаний директор підприємства виконати рішення бригади?

 

 

 

Завдання 4.

Карпенко М.А. – завідувач складом Моршинської турбази «Карпати» – подав заяву про звільнення за власним бажанням. Карпенко М.А. пояснив, що він знайшов іншу роботу на сусідній турбазі «Сколе», де обіцяють більш високу заробітну плату. Керівник турбази відмовився звільнити Карпенка М.А., оскільки з ним було укладено строковий трудовий договір на два роки, строк договору не закінчився. Крім того, керівник попередив Карпенко М.А., що він буде звільнений за прогул, якщо не буде виходити на роботу, і до нього буде пред’явлено позов до суду за незбереження ввіреного йому на складі майна. На що Карпенко М.А. заявив, що адміністрація не мала права укладати з ним строкового договору по даній посаді, оскільки ніде в законодавстві таке не передбачено. Через 2 тижні після подачі заяви Карпенко залишив роботу і через 2 місяці подав до суду позов про стягнення з турбази «Карпати» його середньої зарплати за цей період, оскільки турбаза не провела з ним розрахунку і не видала трудової книжки.

Вирішить справу за сутністю.

Складіть проект рішення суду.

 

 

Завдання 5.

З вини завідуючого складом Філімонова П.О. зіпсувалося дві тонни м’ясних продуктів, втрати становили 20000 грн. Філімонов П.О. пояснив, що м’ясопродукти були зіпсовані у зв’язку з відключенням електроенергії. Крім того, деякі м’ясопродукти можуть бути використані (м’ясні консерви, строк реалізації яких не закінчився, а умови зберігання додержані).

Чи може бути притягнутий до відповідальності Філімонов П.О.?

Які умови притягнення працівників до матеріальної відповідальності?

 

 

 

Завдання 2.

Студентка четвертого курсу заочного відділення педагогічного університету Ромина Ю.П. звернулася за місцем роботи з заявою про надання їй права працювати неповний робочий день, на що одержала відмову керівника підприємства.

Розкрийте особливості правового регулювання неповного робочого дня, тижня.

Чи правомірне прохання студентки Роминої Ю.П.?

Дайте кваліфіковану консультацію про порядок надання неповного робочого часу.

Завдання 3.

До юрисконсульта підприємства звернувся голова ради трудового колективу за роз’ясненням таких питань:

1.Чи може конференція трудового колективу взяти на себе повноваження профспілкової організації?

2.Чи може профком виступати стороною трудового договору?

3.Чи входить до складу трудового колективу особа, яка працює за трудовою угодою?

4.Куди можна оскаржити рішення профкому про відмову на подання власника про звільнення працівника за прогул?

5.Які додаткові гарантії для виборних працівників трудових колективів можуть бути передбачені у колективному договорі?

Дайте голові ради трудового колективу мотивовану юридичну консультацію з цих питань.

 

Завдання 4.

Назарова М.А. – студентка денного відділення державного університету – одночасно працювала на півставки лаборантом кафедри філософії. За академічну заборгованість вона була відрахована з університету і одночасно звільнена з посади лаборанта. Назарова М.А. звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі.

Суддя, вважаючи, що Назарова М.А. працювала за сумісництвом і звільнена у зв’язку з припиненням навчання, визнав звільнення законним. Назарова М.А. оскаржила рішення місцевого суду до апеляційного суду.

Що таке сумісництво?

Який порядок укладення і розірвання трудового договору про роботу за сумісництвом?

У яких правовідносинах з університетом знаходилася Назарова М.А.?

Яким повинно бути рішення апеляційного суду?

 

 

 

Завдання 5.

У зв’язку з ліквідацією районної контори в числі інших працівників були звільнені бухгалтер Алієва М.А., яка знаходиться в післяпологовій відпустці, та інспектор відділу кадрів Лагутіна Г.М., що має дитину віком 14 місяців. Лагутіна Г.М. та Алієва М.А. звернулися до суду з вимогою про поновлення їх на роботі. Заперечуючи позов, директор контори, що ліквідується, пояснив, що звільнення Лагутіної Г.М. та Алієвої М.А. – вимушений захід, і поновлення їх на роботі неможливе, оскільки контора працює останній тиждень. Місцевий суд вирішив покласти на виконком міськради обов’язок працевлаштувати Лагутіну Г.М. та Алієву М.А.

Які пільги працюючим жінкам передбачені нормами КЗпП? Пошліться на відповідні статті кодексу.

Чи правомірне звільнення Лагутіної Г.М. та Алієвої М.А.?

Чи правильне рішення суду? Обґрунтуйте свою відповідь посилаючись на законодавство.

 

 

 

 

Завдання 2.

За розпорядженням начальника будучастку муляр Липин А.Д. був притягнутий до виконання надурочних робіт. Протягом трьох робочих тижнів Липин працював по 3 години додатково щодня.

Який порядок залучення працівників до надурочних робіт?

Назвіть установлені законодавством норми надурочних робіт на одного працівника.

Розрахуйте, чи правильно встановлений режим роботи Липина А.Д.?

 

 

Завдання 3.

 Інженера Потапова І.П. було обрано трудовим колективом до складу ради підприємства «Колос». У процесі здійснення своїх повноважень як член ради трудового колективу Потапов І.П. неодноразово критикував директора підприємства за неконструктивний підхід у керівництві підприємством, невиконання умов колективного договору, затримку виплати заробітної плати.

За умовами колективного договору членам ради підприємства надавалося 4 години на тиждень, вільних від роботи, для виконання громадських обов’язків із збереженням середньої заробітної плати за рахунок прибутку підприємства. Конкретного графіка увільнення складено не було.

Потапов І.П., використовуючи цей вільний час, відправився до прокуратури, де подав скаргу на директора підприємства. При цьому він був відсутній на робочому місці 4 години. Наступного дня директор видав наказ про звільнення Потапова І.П. за прогул. За згодою профкому директор не звертався, вважаючи, що Потапов І.П. є виборним працівником трудового колективу, а не профспілки, а трудовий колектив за законодавством не має права вирішувати це питання.

Потапов І.П. відмовився отримувати розрахунок і трудову книжку і подав до суду позов про поновлення на роботі.

Складіть перелік юридичних питань, що стосуються цієї ситуації.

Підготуйте відповіді з посиланням на конкретні норми права.

Яким має бути рішення суду?

 

 

 

Завдання 4.

Молодий спеціаліст Аметістов С.І. – випускник Донецького державного інституту нафти і газу – отримав направлення на роботу до Луганського виробничого об’єднання «Нафтобуд». При влаштуванні на роботу Аметістову С.І. і його сім’ї (жінці і синові) було виплачено гарантійні і компенсаційні суми, які передбачені чинним законодавством при переїзді на роботу в іншу місцевість в кількості 1,5 тис. грн. Аметістов С.І. уклав строковий трудовий договір з адміністрацією на три роки, за яким виробниче об’єднання зобов’язувалося протягом шести місяців надати йому квартиру. Однак цього зроблено не було. Через сім місяців після початку роботи Аметістов С.І. подав заяву про звільнення за власним бажанням, мотивуючи тим, що адміністрація не виконала своїх зобов’язань. Керівник виробничого об’єднання попередив Аметістова С.І., що він є молодим спеціалістом і не має права на звільнення, крім того, йому потрібно буде повернути виробничому об’єднанню всі кошти, які були йому виплачені при переїзді. Аметістов С.І. звернувся до юрисконсульта.

Надайте аргументовану правову консультацію.

 

 

 

Завдання 5.

Монтажник Урусов М.С. неодноразово порушував вимоги інструкції з охорони праці. 10 березня начальник будуправління, побачивши, що Урусов М.С. при розбиранні лісів на третьому поверсі будинку не користується монтажним поясом, оголосив йому догану. Тим же наказом була оголошена догана начальнику дільниці, де працював Урусов М.С., за те, що не забезпечує виконання правил з охорони праці.

Чи правомірні дії начальника будуправління?

 

 

 

 

 

Завдання 2.

Інженер Саблин В.В. знаходився у службовому відрядженні з 6-го по 16-е квітня 2010 року. При розрахунку командировочних йому були виплачені добові за 10 днів, крім 11-го квітня. Саблин В.В. не погодився.

Розкрийте зміст компенсаційних виплат.

Чи правомірний похідний розрахунок командировочних виплат Саблину В.В.?

Дайте інженерові Саблину В.В. компетентну консультацію, зробіть правильний розрахунок командировочних виплат.

 

 

Завдання 3.

Генеральний директор Миколаївського державного виробничого об’єднання «Автосервіс» вирішив укласти контракт з громадянином Гринько В.В. про його роботу на посаді директора Баштанського філіалу, яке входить до складу об’єднання. Рада трудового колективу заперечила проти такої кандидатури. Генеральний директор виробничого об’єднання поставив ряд запитань юрисконсульту.

Чи потрібно узгоджувати контракт з профкомом?

Чи має юридичне значення думка ради трудового колективу.

Чи може в цій ситуації бути підписаний контракт?

 

 

 

Завдання 4.

Бухгалтер будівельно-монтажного управління Миколаєва І.А. подала заяву про звільнення з роботи за власним бажанням. Через два тижні адміністрація управління заявила, що вона не може знайти на цю посаду іншого працівника, відмовилася приймати бухгалтерську документацію і видати їй трудову книжку. Миколаєва І.А. звернулася до юридичної консультації за роз’ясненням: чи може вона самовільно залишити роботу і куди їй потрібно звернутися з вимогою про розірвання трудового договору.

Вирішіть дану справу та дайте аргументовану правову консультацію.

 

 

Завдання 5.

 Хімік-аналітик Сажина С.С. відмовлялася пройти інструктаж за правилами роботи із новими реактивами, що надійшли до лабораторії. Вона без поважних причин на інструктажі не була, за що адміністрація оголосила їй догану. Наступного дня після цього при змішуванні реактивів у Сажиної С.С. в руках вибухнула колба, і вона отримала великі опіки.

Назвіть і проаналізуйте склад правопорушень за цим випадком.

Чи несе власник відповідальність за цей нещасний випадок, якщо так то яку саме відповідальність я в якому обсязі?

 

 

 

 

Завдання 2.

При реєстрації колективного договору (ст. 15 КЗпП України) з’ясувалося, що договором передбачений пункт, згідного з яким власник вправі надавати працівникам від 16 до 18-ти років чергову відпустку у залежності від виробничих обставин і тривалістю, не більше календарного місяця. Це положення стало підставою відмовлення в реєстрації.

Якої тривалості й у який час року надається чергова відпустка неповнолітнім працівникам?

Чи правомірне відмовлення в реєстрації колективного договору?

Дайте компетентну консультацію про вжиття заходів, що дають підстави для укладання і реєстрації колективного договору.

 

 

Завдання 3.

 Члену профкому Макаровій В.С. директор заводу оголосив догану за порушення трудової дисципліни. Вважаючи наказ незаконним, Макарова В.С. звернулася із скаргою до профкому, вказавши, що керівництво зводить з нею рахунки за її справедливі вимоги про поліпшення умов праці жінок на підприємстві.

Чи законні дії директора?

Яке рішення може прийняти профком в цьому випадку?

 

 

Завдання 4.

Трофимов М.С. працював економістом в акціонерному товаристві «Арола». Наказом від 23 липня 2010 року він був звільнений за ст. 38 КЗпП України. Вважаючи звільнення неправильним, Трофимов М.С. звернувся до суду з позовом про поновлення його на роботі, посилаючись на те, що 9 липня 2010 року ним була подана заява про звільнення з роботи за власним бажанням, 20 липня того ж року він захворів, після хвороби вирішив не звільнятися, а коли прийшов на роботу 3 серпня 2010 року, його повідомили, що він звільнений згідно з поданою заявою.

Який порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника?

Чи включається час хвороби в строк попередження про звільнення за власним бажанням?

Вирішить спір за сутністю.

 

 

Завдання 5.

Робітниці експедиції Семенкова О.В. і Степанова М.В. звернулися до начальника цеху з проханням перевести їх на більш легку роботу у зв’язку з тим, що обидві мають грудних дітей двох- і чотиримісячного віку відповідно. У зв’язку з тим, що Семенкова О.В. годує дитину грудним молоком, її перевели на роботу діловодом, а Степановій М.В. в її проханні відмовили, мотивуючи відмову тим, що її дитина вигодовується штучно. Степанова М.В. звернулася із скаргою до КТС.

Чи законне рішення адміністрації підприємства?

Які пільги в галузі праці та заробітної плати надаються жінкам, які мають дітей віком до трьох років?

Складіть проект рішення КТС.

 

 

 

Завдання 2.

Молодший науковий співробітник науково-дослідного інституту Гущин В.П. 5 березня 2010 року був звільнений за скороченням штатів, а 6 вересня 2010 року на його місце був прийнятий Гуляєв І.П.. Гущин В.П. вирішив оскаржити дії власника науково-дослідного інституту, як неправильні.

Який порядок звільнення працівників за скороченням штатів?

Чи правомірні дії власника науково-дослідного інституту у відношенні до Гущина В.П.?

Який орган повинен розглядати заяву Гущина В.П.?

 

 

 

 

Завдання 3.

Профком підприємства пред’явив вимогу про звільнення майстра дільниці Струка С.С. за те, що він неодноразово без згоди профкому залучав працівників до надурочних робіт, не виконував заходи щодо охорони праці, передбачені в колективному договорі. Директор відмовився виконати вимогу профкому, мотивуючи тим, що Струк С.С. забезпечує виконання плану в своєму цеху, а профком не має права вимагати його звільнення, оскільки на роботу Струка С.С. брав він, тобто директор, а не профком.

Чи має юридичну силу вимога профкому про звільнення або покарання керівних працівників підприємства?

Щодо яких саме керівників профком має право вимагати звільнення?

Які заходи може вжити профком, якщо вважає, що цього працівника необхідно звільнити з посади?

 

 

 

Завдання 4.

 Сергеев М.П. працював економістом у акціонерному товаристві «Добробут». 9 серпня 2010 року він звернувся із заявою до адміністрації з проханням звільнити його за угодою сторін після закінчення двотижневого терміну. 23 серпня Сергеев М.П. звернувся до адміністрації з проханням повернути раніше подану заяву про звільнення, однак адміністрація акціонерного товариства йому в цьому відмовила і 25 серпня 2010 року видала наказ про звільнення Сергеева М.П. за п. 1 ст. 36 КЗпП України.

Чи правомірні дії адміністрації?

Який порядок припинення трудового договору за п. 1 ст. 36КЗпП України?

Надайте аргументовану правову консультацію Сергееу М.П.

 

 

Завдання 5.

 

Директор і старший бухгалтер одного з підприємств відмовилися прийняти від робітника Орєхова П.Ю. спецодяг, який він просив замінити на новий у зв’язку із закінченням строку користування. Свою відмову керівництво мотивувало тим, що строк користування нею не закінчився (при підрахунку цього строку було виключено час перебування Орєхова у відрядженні і у відпустці).

Чи правомірна відмова директора та старшого бухгалтера?

Проаналізуйте дану ситуацію та дайте мотивовану відповідь з посиланням на нормативно-правові акти.

 

 

 

Завдання 2.

Слюсар-механік 4-го розряду Комов А.В. був переведений на посаду слюсаря-інструментальника 3-го розряду в зв’язку з відключенням електроенергії терміном на 1,5 місяця, – з оплатою як слюсареві-інструментальникові 3-го розряду.

Визначите правові підстави переведення в зв’язку з виробничою необхідністю?

Чи правомірні дії власника у відношенні Комова А.В..

Дайте компетентну консультацію Комову А.В. з тимчасового переведення у зв’язку з виробничою необхідністю.

 

 

Завдання 3.

Адміністрація автотранспортного підприємства звернулася до профкому з поданням про дачу згоди на звільнення водія Сидорчука О.В. за неодноразові прогули, провезення безквиткових пасажирів. Профком згоди не дав. Адміністрація звернулася зі скаргою на рішення профкому в обком профспілки працівників автотранспортних підприємств, вимагаючи примусити профком дати згоду на звільнення.

Яке рішення може винести обком профспілки?

Куди ще можна оскаржити рішення профкому?

 

Завдання 4.

Столяр Лопатюк В.Р. був звільнений з роботи за п. 3 ст. 40 КЗпП України за систематичне порушення трудової дисципліни, оскільки протягом року на нього було накладено два дисциплінарних стягнення.

У суді, куди він звернувся з позовом про поновлення на роботі, було встановлено, що ніяких письмових пояснень до накладення стягнень адміністрація від нього не зажадала. Крім того, профспілковий орган не давав згоди на звільнення.

Що розуміється під систематичним невиконанням трудових обов’язків?

Чи підлягає Лопатюк В.Р. поновленню на роботі?

Вирішить справу за сутністю та складіть проект рішення суду.

 

 

 

Завдання 5.

Родіна Ю.В., яка потребує за медичним висновком переведення на більш легку роботу, подала про це заяву начальнику цеху. Останній відмовив у переведенні, посилаючись на відсутність такої роботи, і запропонував Родіній Ю.В. піти у відпустку без збереження заробітної плати.

Як слід поступити Родіній Ю.В.?

Дайте аргументовану юридичну консультацію з посиланнями на нормативно-правові акти.

 

 

 

Завдання 3.

Профспілкові збори державного педагогічного інституту винесли рішення про недовіру директору інституту і вимагали від Міністерства освіти розірвати з ним контракт у зв’язку з тим, що директор систематично затримував виплату заробітної плати працівникам, індексація заробітної плати не провадилася. Крім того, заборгованість по виплаті стипендії аспірантам становила 12 місяців, незважаючи на те, що кошти на такі цілі з бюджету були перераховані.

Міністерство відмовилося розірвати контракт. Профком звернувся до юрисконсульта за роз’ясненням про права профспілки щодо контролю за додержанням трудового законодавства. Представників профкому цікавило також, чи може профком звернутись до суду за захистом прав працівників?

Дайте мотивовану відповідь від особи юрисконсульта.

 

 

Завдання 4.

Ларіонова Г.О. уклала трудовий договір з адміністрацією поліклініки заводу «Холодмаш» про роботу як медсестра з п’ятиденним робочим тижнем.

Через три місяці від дня укладення трудового договору поліклініка почала працювати за шестиденним робочим тижнем, але Ларіонова Г.О. відмовилася працювати за таким режимом і вимагала зберегти за нею п’ятиденку. За нез’явлення на роботу по суботах вона була звільнена за прогули без поважних причин за п. 4 ст. 40 КЗпП України.

Ларіонова Г.О. звернулася до суду з позовом про поновлення її на роботі з попередніми умовами режиму праці і оплату вимушеного прогулу.

Дайте аргументований правовий аналіз даної ситуації.

Що вважається прогулом?

Яке рішення повинен винести місцевий суд? Складіть його проект.

Які правові наслідки такого незаконного звільнення?

 

 

Завдання 5.

Токареві Іванову С.М. була оголошена догана за роботу на верстаті без захисних окулярів, а слюсарю Петрову І.М. – за відмову від проходження медичного огляду. Через три дні Іванов С.М. знову отримав зауваження за роботу без окулярів, а слюсар Петров І.М. відмовився пройти медичний огляд. Директор заводу, отримавши згоду профкому, звільнив їх за п. 3. ст. 40 КЗпП.

Чи правильні дії директора?

Прокоментуйте дану ситуацію з посиланнями на нормативно-правові акти.

 

 

Завдання 2.

 На час відпустки начальника планового відділу Руденко І.І. на її місце – у порядку заступництва – була призначена економіст цього відділу Іванова В.П.. Заступництво наказом по підприємстві не оформлялося, компенсація в різниці зарплати не здійснювалося.

Які правові особливості регулювання заступництва ?

Чи правомірні дії власника підприємства ?

Вирішите конкретну ситуацію в цілому.

Обгрунтуйте відмінність заступництва від суміщення.

 

 

Завдання 3.

На одному з підприємств м. Миколаєва дирекція підготувала проект нових правил внутрішнього трудового розпорядку. Після його розгляду на засіданні профкому проект був винесений на загальні профспілкові збори, де і був затверджений, а наказом по підприємству введений в дію. Прохання ради трудового колективу розглянути проект на загальних зборах трудового колективу було відхилено, оскільки, як пояснив голова профкому, профспілкові збори і загальні збори трудового колективу – це одні й ті самі люди.

Дайте юридичну оцінку діям власника, профкому і ради трудового колективу.

 

 

Завдання 4.

 Замість Михайлової А.М., яка пішла у відпустку по догляду за дитиною, була прийнята на роботу Прохорова Н.О. на термін відпустки Михайлової А.М.. Коли Михайлова А.М. вийшла на роботу, Прохорова Н.О. представила довідку про те, що вона вагітна, і заявила директору заводу, що він не має права її звільняти. Незважаючи на заперечення Прохорової Н.О., директор видав наказ про її звільнення у зв’язку із закінченням строку трудового договору без згоди профспілкового комітету.

Чи законні дії директора?

Дайте аргументований правовий аналіз даної ситуації.

 

 

 

Завдання 5.

Під час роботи стався нещасний випадок із слюсарем Сидоренком Т.П. – металевою скалкою, що відскочила, йому було пошкоджено око. Сидоренко Т.П. пред’явив позов про стягнення з підприємства, на якому він працював, відшкодування майнової шкоди, а також про стягнення моральної шкоди.

Відповідач позову не визнав і пояснив, що позивач повинен був відрубати невеликий шматочок металу, така робота для нього складною не була. Сидоренко Т.П. був ознайомлений з правилами техніки безпеки і зобов’язаний був надіти захисні окуляри. У разі їхньої відсутності мав заявити про це, але не зробив цього. Шрам, що залишився на обличчі, на думку відповідача, не настільки примітний, щоб на цій підставі відшкодовувати моральну шкоду.

Як вирішити справу?

Складіть проект рішення суду.

 

 

 

Завдання 2.

Технік збірного цеху автозаводу Сергєєв І.І. 9 лютого 2010 року подав заяву про звільнення за власним бажанням. Однак 16 люього цього ж року Сергєєв І.І. подав другу заяву, у якій просив вважати першу не дійсною, тому що він передумав звільнятися з автозаводу. 16 лютого 2010 року був підписаний власником наказ про звільнення Сергєєва І.І. за власним бажанням, з чим Сергєєв І.І. не був згодний.

Розкрийте особливості звільнення працівників за власним бажанням при укладенні безстрокового трудового договору.

Чи правомірні дії власника автозаводу?

Який орган буде вирішувати дану конфліктну ситуацію?

 

 

 

Завдання 3.

 Мале підприємство «Вест» уклало трудову угоду строком на шість місяців з громадянином Яремчуком М.С.. За умовами цієї угоди Яремчук М.С. зобов’язався побудувати підприємству ремонтний бокс-гараж, за що підприємство зобов’язалося по закінченню робіт виплатити винагороду в розмірі 50 мінімальних заробітних плат.

Виконавши зумовлену роботу, Яремчук М.С. зажадав, щоб крім обумовленої винагороди йому виплатили компенсацію за невикористану відпустку і видали належним чином оформлену трудову книжку. Отримавши відмову, Яремчук М.С. звернувся до суду з позовною заявою про задоволення своїх вимог.

У яких відносинах з МП «Вест» перебував Яремчук М.С.?

Визначте підвідомчість спору.

Чи підлягають задоволенню вимоги Яремчука М.С.?

 

 

 

Завдання 4.

Начальник відділу кадрів облторгу звернувся до юрисконсульта за роз’ясненням з наступного питання. Один з працівників свого часу був звільнений згідно із поданою заявою з власного бажання у зв’язку з виходом на пенсію за віком з оформленням належної пенсії. Через деякий час він знову був прийнятий на роботу. Проробивши декілька років, він знову написав заяву про звільнення з власного бажання у зв’язку з виходом на пенсію. Однак в наказі про звільнення цього працівника причина звільнення вже не була вказана. Адміністрація звинуватила начальника відділу кадрів в порушенні законодавства.

Чи має право працівник-пенсіонер двічі звільнятися у зв’язку з виходом на пенсію і чи були правильними дії адміністрації?

Начальник відділу кадрів також попросив дати юридичне тлумачення поняття «вихід на пенсію».

Дайте аргументований правовий аналіз даної ситуації.

Складіть мотивовану відповідь юрисконсульта з цього питання.

 

 

 

 

Завдання 5.

 

Юрисконсульт Южноукраїнської атомної електростанції звернувся до юридичного відділу газети «Праця і зарплата» із таким запитанням: «За який рахунок необхідно провадити відшкодування шкоди та виплачувати одноразову допомогу потерпілим внаслідок ушкодження здоров’я при виконанні ними своїх трудових обов’язків? Яким документом конкретно це визначено та де можна ознайомитись з цим документом?»

Допоможіть юрисконсульту Южноукраїнської атомної електростанції.

Дайте мотивовану відповідь з посиланнями на нормативно-правові акти від імені газети.