Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Управління активами

Контрольна робота з дисципліни

«Управління активами»

 

Завдання 1

 1. За якими ознаками класифікуються активи підприємства?
 2. В чому полягає основне завдання управління необоротними і оборотними активами?
 3. Які існують моделі фінансування оборотних активів?
 4. Як розраховується і що показує оптимальний обсяг замовлення запасів?
 5. Що відноситься до комплексу фінансових завдань при управління грошовими активами?
 6. Охарактеризуйте типи кредитної політики підприємства.
 7. Які існують форми рефінансування дебіторської заборгованості?
  1. Завдання управління активами підприємства
  2. Політика фінансування оборотного капіталу
  3. Управління виробничими запасами
  4. Управління дебіторською заборгованістю
  5. Управління грошовими активами

 

 

 

Завдання 2

 1. Підприємство закуповує сировину у зовнішнього постачальника за ціною 24 грн. за одиницю. Загальна річна потреба в цьому виді сировини – Х од. Витрати підприємства на зберігання (дійсні і можливі) становлять 11 грн. Витрати на виконання одного замовлення – 160 грн. Визначити оптимальний обсяг замовлення та сукупні річні витрати підприємства на організацію замовлення і зберігання сировини. Яким буде оптимальний обсяг одного замовлення, якщо постачальник надає наступні знижки:

 

Обсяг замовлення, од.

Ціна за одиницю, грн.

0       ≤   ОЗ  ≤   3999

24

4000 ≤  ОЗ  ≤   5999

23

більше 6000

22

 

Загальна річна потреба в цьому виді сировини

300010

300050

300030

300100

290000

280000

295000

300150

300200

10в

300300

 

 

 

2.Підприємство продає щорічно в кредит Х  тис.од. продукції за ціною 4 грн. за 1 виріб, при його собівартості 3,4 грн. Середній період погашення дебіторської заборгованості складає 45 днів; середня норма доходності 18%. Якщо пом’якшити умови розрахунків з дебіторами, то прогнозується зростання обсягу реалізації на 20%. При цьому середній період погашення дебіторської заборгованості збільшиться до 60 днів, а сума безнадійних боргів на 100 тис. грн. Визначити, чи доцільно йти на лібералізацію умов кредиту покупцям.

1200

1250

1300

1350

1150

1100

1050

1000

1400

10в

1450