Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Задачі

І. Обрати тільки ОДНЕ завдання:

Завдання 1. Розглянути досвід управління державним боргом будь-якої  країни світу (на вибір) та обгрунтувати можливості імплементації цього досвіду в Україні (!!!). Навести основні дані по державному боргу відповідної країни та порівняти з Україною. Можна використовувати офіційні сайти статистики та інші офіційні електронні джерела.

Завдання 2. Розглянути основні інструменти державної позики в одній з країн світу (на вибір). Порівняти з облігаціями внутрішньої та зовнішньої державної позики України. Обгрунтувати можливості удосконалення системи ринку державної позики в Україні в порівнянні з ринком відповідної країни (!!!). Можна використовувати офіційні сайти статистики та інші офіційні електронні джерела.

При виконанні завдання можна обрати БУДЬ-ЯКУ, проте лише ОДНУ країну (окрім Японії, Канади, США та Франції), бажано з розвинутою економікою або ту, досвід якої може бути використаний Україною.

Країни не мають повторюватися!!! Роботи з однаковими країнами зараховані НЕ будуть.

 

ІІ. Обрати задачу відповідно до порядкового номеру у списку кластеру та виконати завдання 1) та 2).

Задача. 1) Відповідно до основних умов випуску та порядку розміщення короткострокових державних облігацій (Постанова КМУ №80 Про випуски облігацій внутрішніх державних позик) розрахуйте дохідність короткострокової державної облігації на момент емісії, ціну продажу та частину дисконтного доходу (в грошовому виразі) за наступних умов:

 1. в день емісії підприємство А придбало по ціні 830 грн. за штуку пакет дисконтних державних облігацій з періодом обігу 365 днів. Через 50 днів після купівлі підприємство вирішило реалізувати на ринку цей пакет цінних паперів, оскільки йому терміново знадобились гроші.

 

 1. в день емісії інвестиційний банк Y придбав по ціні  560 грн. за штуку пакет дисконтних державних облігацій з періодом обігу 365 днів. Через 301 день після купівлі банк вирішив реалізувати на ринку цей пакет цінних паперів, оскільки йому терміново знадобились гроші.

 

 1. в день емісії підприємство А придбало по ціні 900 грн. за штуку пакет дисконтних державних облігацій з періодом обігу 365 днів. Через 265 днів після купівлі підприємство вирішило реалізувати на ринку цей пакет цінних паперів, оскільки йому терміново знадобились гроші.

 

 1. в день емісії інвестиційний банк Y придбав по ціні 768 грн. за штуку пакет дисконтних державних облігацій з періодом обігу 365 днів. За 200 днів до погашення облігації банк вирішив реалізувати на ринку цей пакет цінних паперів, оскільки йому терміново знадобились гроші.

 

 1. в день емісії інвестиційний банк Y придбав по ціні 800 грн. за штуку пакет дисконтних державних облігацій з періодом обігу 365 днів. За 100 днів до погашення облігації банк вирішив реалізувати на ринку цей пакет цінних паперів, оскільки йому терміново знадобились гроші.

 

 1. в день емісії підприємство Б придбало по ціні 765 грн. за штуку пакет дисконтних державних облігацій з періодом обігу 365 днів. За 12 днів до погашення облігації підприємство вирішило реалізувати на ринку цей пакет цінних паперів, оскільки йому терміново знадобились гроші.

 

 1. в день емісії Підприємство А придбало по ціні 705 грн. за штуку пакет дисконтних державних облігацій з періодом обігу 365 днів. Через 55 днів після купівлі підприємство А вирішило реалізувати на ринку цей пакет цінних паперів, оскільки йому терміново знадобились гроші.

 

 1. в день емісії Підприємство А придбало по ціні 850 грн. за штуку пакет дисконтних державних облігацій з періодом обігу 365 днів. За 100 днів до погашення облігації підприємство вирішило реалізувати на ринку цей пакет цінних паперів, оскільки йому терміново знадобились гроші.

 

 1. в день емісії Підприємство Б придбало по ціні 735 грн. за штуку пакет дисконтних державних облігацій з періодом обігу 365 днів. Через 285 днів після купівлі підприємство Б вирішило реалізувати на ринку цей пакет цінних паперів, оскільки йому терміново знадобились гроші.

 

 1. в день емісії інвестиційний банк Y придбав по ціні 800 грн. за штуку пакет дисконтних державних облігацій з періодом обігу 365 днів. Через 105 днів після купівлі підприємство Б вирішило реалізувати на ринку цей пакет цінних паперів, оскільки йому терміново знадобились гроші.

 

 

 1. Порівняти отриману дохідність з дохідністю банківського депозиту, якщо відсоткова ставка по річному банківському депозиту становить 18,5%, а тіло депозиту дорівнює номінальній вартості однієї короткострокової державної облігації (див. Постанову КМУ №80). Який варіант є вигіднішим для підприємства/банку?